DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Luns, 11 de setembro de 2023 Páx. 52159

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 26 de abril de 2023 pola que se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, para o ano 2023 (código de procedemento MT821A).

Advertido un erro material na publicación da referida orde, publicada no DOG número 88, do martes 9 de maio de 2023, realízase a seguinte corrección:

Na páxina 28608, no punto 4 do artigo 4, elimínase o «Criterio III: avaliación segundo a calidade da proposta».