DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Venres, 15 de setembro de 2023 Páx. 52946

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2023 pola que se modifica a composición do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de facultativos, especialidade educación social.

Unha vez presentadas as renuncias dunha vogal titular e da presidenta suplente do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de facultativos, especialidade educación social, mediante a Resolución do 22 de decembro de 2022 (DOG núm. 245, do 27 de decembro), e modificado pola Resolución do 20 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro), e de conformidade co establecido nas bases de dita convocatoria, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas por María Aurora Cid González e por Pilar María Barreiro González, como vogal titular e como presidenta suplente, respectivamente, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de facultativos, especialidade educación social.

Segundo. Nomear no seu lugar, como vogal titular do dito tribunal, a Margarita María Docanto Alonso, traballadora social do Concello de Cabana de Bergantiños e como presidenta suplente a Natalia Mendes No, educadora social do Concello da Coruña.

Terceiro. Corrección de erros. Onde di: «Raquel Seijo Gómez, persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario», debe dicir: «Raquel Seijo Gómez, educadora social no Concello da Coruña».

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública