DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 19 de setembro de 2023 Páx. 53541

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 6 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditado na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 6 de setembro de 2023

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº expediente

Acto que se notifica

Concello

33303087F

33303087F/18-05-2023/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

33326025Z

33326025Z/31-01-2023/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

33335429B

33335429B/08-11-2022/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

33347522Y

33347522Y/13-02-2023/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

34278754Z

34278754Z/04-01-2023/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

34289465F

34289465F/08-11-2022/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

34968735H

34968735H/30-12-2022/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

39954890A

39954890A/05-01-2023/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

39978299K

39978299K/19-05-2023/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

46457009E

46457009E/16-06-2023/2.1.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

46460475S

46460475S/17-11-2022/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

79325808G

79325808G/11-01-2023/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

X1563889G

X1563889G/19-06-2023/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

X7233071P

X7233071P/19-01-2023/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

X7666669X

X7666669X/04-01-2023/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

Y1912755C

Y1912755C/04-01-2023/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Lugo

Y6195217C

Y6195217C/30-05-2023/2.1.A

Resolución de procedemento sancionador

Lugo