DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 19 de setembro de 2023 Páx. 53539

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 18 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican os actos administrativos ditados nos procedementos BS618D e BS626F (expediente 15073001923E e oito máis).

De conformidade co disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación dos requirimentos de documentación ditados nos procedementos de revisión no último domicilio das persoas interesadas citadas no anexo sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, a través deste anuncio emprázanse para seren notificadas dos ditos actos administrativos.

Así, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do dito anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), poderán comparecer para teren coñecemento do contido íntegro dos referidos actos e dos seus expedientes advertíndolles que, de non facelo, entenderase efectuada a notificación ao vencemento do prazo indicado para comparecer.

As persoas interesadas poderán comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (rúa Gregorio Hernández, nº 2-4), das 9.00 ás 14.00 horas.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Advírtese que, transcorrido o prazo que se indique nos requirimentos contado desde o día seguinte á súa notificación por comparecencia sen teren presentada a documentación, continuará a tramitación dos expedientes sen prexuízo da adopción das medidas que procedan, de conformidade co disposto no artigo 43 e seguintes da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

A Coruña, 18 de agosto de 2023

María Blanco Aller
Xefa territorial da Coruña

ANEXO I

Procedemento BS618D

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto

administrativo

15073001923E

I20010052

Requirimento de documentación

6.7.2023

ANEXO II

Procedemento BS626F

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto

administrativo

15017001422R

32787606W

Requirimento de documentación

29.6.2023

15030057921R

X2333352W

Requirimento de documentación

11.7.2023

15078007822R

33254351P

Requirimento de documentación

6.7.2023

15030008115R

X2973011P

Requirimento de documentación

17.7.2023

15030035520R

Y7759708M

Requirimento de documentación

17.7.2023

15078000723R

Y9487256T

Requirimento de documentación

10.7.2023

15030027921R

Y7834440X

Requirimento de documentación

20.7.2023

15078013921R

33284528D

Requirimento de documentación

19.7.2023