DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 19 de setembro de 2023 Páx. 53536

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 17 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican os actos administrativos ditados nos procedementos BS618D e BS626F (expediente 15030015923E e trinta e tres máis).

De conformidade co disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación dos requirimentos de emenda das solicitudes ditados nos procedementos no último domicilio das persoas interesadas citadas no anexo sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, a través deste anuncio emprázanse para seren notificadas dos ditos actos administrativos.

Así, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do dito anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), poderán comparecer para teren coñecemento do contido íntegro dos referidos actos e dos seus expedientes advertíndolles que, de non facelo, entenderase efectuada a notificación ao vencemento do prazo indicado para comparecer.

As persoas interesadas poderán comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (rúa Gregorio Hernández, nº 2-4), das 9.00 ás 14.00 horas.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Advírtese que, transcorrido o prazo que se indique no requirimento contado desde o día seguinte á súa notificación por comparecencia sen ter realizada a emenda, teranse por desistidas das súas solicitudes logo de ditar a correspondente resolución atendendo ao establecido nos artigos 21 e 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 17 de agosto de 2023

María Blanco Aller
Xefa territorial da Coruña

ANEXO I

Procedemento BS618D

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto administrativo

15030015923E

Y7076452X

Requirimento de emenda da solicitude

20.6.2023

15031002123E

I20011218

Requirimento de emenda da solicitude

20.6.2023

15078006023E

45960585F

Requirimento de emenda da solicitude

17.4.2023

15077000423E

Y9822420P

Requirimento de emenda da solicitude

22.6.2023

15030016423E

I20011226

Requirimento de emenda da solicitude

21.6.2023

15030017023E

779821010F

Requirimento de emenda da solicitude

5.7.2023

15030017223E

I20011265

Requirimento de emenda da solicitude

5.7.2023

15078013823E

AU988823

Requirimento de emenda da solicitude

11.7.2023

15030018623E

I20011284

Requirimento de emenda da solicitude

10.7.2023

15036003123E

32751642X

Requirimento de emenda da solicitude

27.7.2023

15030016723E

Z0380043L

Requirimento de emenda da solicitude

26.7.2023

15005004623E

I20011323

Requirimento de emenda da solicitude

20.7.2023

15019000623E

Y9731383M

Requirimento de emenda da solicitude

24.7.2023

15019001723E

72402452Q

Requirimento de emenda da solicitude

24.7.2023

15078014723E

AAE197648

Requirimento de emenda da solicitude

28.7.2023

ANEXO II

Procedemento BS626F

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto administrativo

15017001423R

X4391898W

Requirimento de emenda da solicitude

22.6.2023

15030025423R

Z0085064S

Requirimento de emenda da solicitude

26.6.2023

15030026123R

32941385A

Requirimento de emenda da solicitude

27.6.2023

15036005123R

32961154S

Requirimento de emenda da solicitude

22.6.2023

15078004923R

72844978E

Requirimento de emenda da solicitude

13.7.2023

15078000923R

55041773J

Requirimento de emenda da solicitude

6.7.2023

15019002823R

Y6227827Q

Requirimento de emenda da solicitude

10.7.2023

15036005523R

X8770454W

Requirimento de emenda da solicitude

7.7.2023

15058001123R

Y7557560G

Requirimento de emenda da solicitude

6.7.2023

15036005323R

32683603M

Requirimento de emenda da solicitude

13.7.2023

15030048122R

Y9809008M

Requirimento de emenda da solicitude

17.7.2023

15058001323R

32766857E

Requirimento de emenda da solicitude

18.7.2023

15030034423R

Y3547503C

Requirimento de emenda da solicitude

24.7.2023

15030033823R

09843664D

Requirimento de emenda da solicitude

26.7.2023

15030032323R

32795908R

Requirimento de emenda da solicitude

26.7.2023

15036006823R

X4480662D

Requirimento de emenda da solicitude

28.7.2023

15046000623R

Y9473072F

Requirimento de emenda da solicitude

12.7.2023

15030034223R

Z0157364A

Requirimento de emenda da solicitude

31.7.2023

15054000423R

32928874G

Requirimento de emenda da solicitude

13.7.2023