DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 19 de setembro de 2023 Páx. 53534

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 6 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Amoeiro (expediente IN407A 2023/2-3).

Para cumprir co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, segundo o cal a publicación no Boletín Oficial del Estado resulta preceptiva «cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, intentada esta, non se puidese efectuar...», mediante este anuncio convócanse todas as persoas interesadas ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTA, CTI e RBTA Cerval, na Casa do Concello de Amoeiro, segundo o calendario e o horario que se sinalan no cadro anexo.

Ao acto deberán comparecer as persoas propietarias ou titulares de dereitos sobre os bens afectados, por si mesmas ou representadas por unha persoa debidamente autorizada, e exhibir o seu DNI/NIF, así como os documentos acreditativos da titularidade.

Ourense, 6 de setembro de 2023

Alicia María López Míguez
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Relación de afectados descoñecidos, de domicilio ignorado
ou non notificados

Nº de expediente: IN407A 2023/2-3.

Instalación: LMTA, CTI e RBTA Cerval.

Concello: Amoeiro.

Entidade beneficiaria: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Predio núm.

Lugar

Titular

Incidencia

Lugar da convocatoria

Data

Hora

4

Fonte

Herdeiros de Eladio González Novoa

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.10

5

Fonte

Herdeiros de Manuel González Novoa

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.25

9

Pozo

José Araújo Leal

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.30

10

Pozo

Descoñecido/a

Titular descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.35

19

Tarruxeiras

Herdeiros de Manuel González Novoa

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.25

23

Cos da Vila

Herdeiros de Eladio González Novoa

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.10

26

Cruz da Vila

Herdeiros de Eladio González Novoa

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.10

27

Lameiro

María Castro Conde

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.40

28

Lameiro

Herdeiros de Auria González Fernández

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.45

30

Lameiro

María Belén Dopazo Rodríguez

Enderezo descoñecido

Casa do Concello de Amoeiro

6.11.2023

11.50