DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Martes, 26 de setembro de 2023 Páx. 54317

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa Benestar en balnearios e axudas para o ano 2023, e se procede á súa convocatoria (código do procedemento BS607A).

Advertido erro no anexo IV da antedita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 177, do luns 18 de setembro de 2023, é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 53277, no anexo IV, onde di:

«Destinos

Indicacións terapéuticas

Datas e quendas

Prezo da praza

Os Baños da Brea

(Vila de Cruces)

Respiratorias e reumatolóxicas

Do 23 de outubro ao 1 de novembro

349,89 €»

Do 4 ao 11 de novembro

Do 16 ao 25 de novembro

Do 28 de novembro ao 7 de decembro

Debe dicir:

«Destinos

Indicacións terapéuticas

Datas e quendas

Prezo da praza

Os Baños da Brea

(Vila de Cruces)

Respiratorias e reumatolóxicas

Do 23 de outubro ao 1 de novembro

349,89 €»

Do 4 ao 13 de novembro

Do 16 ao 25 de novembro

Do 28 de novembro ao 7 de decembro