DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 6 de novembro de 2023 Páx. 60888

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento IN308D).

Mediante a Orde do 31 de xaneiro de 2023, a entón Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación estableceu as bases para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e convocáronse para o ano 2023.

En cumprimento do disposto no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como no artigo 25 das bases reguladoras,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións indicadas no anexo, concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 05.03.734A.770.0, ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2023, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento IN308D).

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2023

A conselleira de Economía, Industria e Innovación
P.D. (Orde do 9.2.2023, DOG núm. 34, do 17.2.2023)
Pablo Fernández Vila
Director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Subvencións a empresas privadas para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia

Beneficiario

NIF

Liña de axuda

Actuación

Axuda
concedida
(€)

Canteras Fernández, S.L. Elaboración S. Com

D32031395

1

Substitución filtro de mangas e recortadora tradicional por unha troqueladora

60.198,74

Resmmine, S.L.

B27852763

1

Formigonado de zona de tránsito de camións de 8.500 m2

79.050,00

Pizarras O Cortello, S.L.

B32007049

1

Substitución dos motores de aspiración e actuacións sobre os tubos

43.502,40

Áridos del Umia, S.A.

A36002558

1

Peche do muíño terciario

7.710,00

Pizarras O Cortello, S.L.

B32007049

1

Substitución filtro húmido e reacondicionamento de tubaxes

90.652,00

Pizarras Las Nieves, S.L.

B32459836

1

Reconfiguración de sistema de aspiración para optimización do sistema

25.835,60

Proinor Elaboración, S.L.

B32434219

1

Novo filtro de mangas e novas tubaxes correctamente dimensionadas

82.889,60

Pizarras Las Nieves, S.L.

B32459836

1

Sistema nebulización

7.632,00

Pizarras La Frontera, S.L.

B32489734

1

Sistema nebulización

7.632,00

Pizarras La Frontera, S.L.

B32489734

1

Sistema nebulización

7.632,00

Pizarras del Valle, S.L.

B32419764

1

Sistema nebulización

7.632,00

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

A36027480

1

Renovación sistema de recuperación de auga para o lavado de area na planta de áridos

65.735,40

Granitos Granigris, S.L.

B94181542

1

Pavimentación da entrada da canteira

42.953,46

Canteras Isidro Otero, S.L.

B27250190

1

Cerramento total da planta mediante chapa precalada

44.760,00

Construcciones Isidro Otero, S.L.

B27250182

1

Cerramento da planta

87.900,00

Castrelos Elaboración, S.L. Com

D32016099

2

Instalación de filtro de mangas e extractor, recortadora de baixa emisión, humectación da saída da recortadora, renovación da tubaxe de labradores, instalación de automatización e control de ventilación e carenado de serra recortadora.

97.122,50

Canteras de Lalín S.L.

B36377844

2

Pavimentación de pistas con formigón armado para vehículos pesados.

100.000,00

Prebetong Áridos, S.L.U.

B27705664

2

Adecuación e capotaxe de tres cintas transportadoras.

27.230,00

Prebetong Áridos, S.L.U.

B27705664

2

Instalación de catro bocas de descarga en moegas con control remoto

14.870,00

Áridos del Umia, S.A.

A36002558

2

Cerramento de alimentador e capotaxe de cintas de transporte

20.490,00

Caolines de Vimianzo, S.A.

A15040009

2

Instalación de sistema de transporte pneumático mediante moegas, propulsores e tubaxes.

100.000,00

Pizarras Los Tres Cuñados, S.A.

A32006496

2

Subministración e instalación de persianas automáticas túnel de paso e portas rápidas empilables.

79.587,50

Prebetong Áridos, S.L.U.

B27705664

2

Instalación de sistema de pulverización

14.673,21

Hormigones y Áridos La Barca, S.A.

A15052376

2

Adecuación de cintas norias, de estériles e Granier.

16.583,40

Hormigones y Áridos La Barca, S.A.

A15052376

2

Adecuación de cabina e cadros eléctricos de control

4.914,00

Prebetong Lugo, S.A.

A27003250

2

Instalación de aire acondicionado na oficina, vestiario e caseta

11.220,00

Cementos Secil, S.L.

B87583563

2

Reforma de vestiarios existentes

19.975,00

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

A36027480

2

Confinamento perimetral en fontes de emisión de po no establecemento de beneficio

39.894,24

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

A36027480

2

Instalación de sistemas de aspiración de po en planta de beneficio.

63.600,00

Canteiros do Porriño Reunidos, S.A.

A36027480

2

Instalación de cámaras e monitores para o control de acceso en puntos críticos no E.B.

4.162,59

Grupo Casayo, S.A.

A32017386

2

Subministración e instalación de persianas automáticas e portas rápidas

38.395,20

Refractarios Campo, S.L.

B36023471

2

Execución de división en nave de molduración e dosificación e peche de ocos

9.612,00

Strategic Minerals Spain, S.L.

B37512753

2

Subministración e instalación de filtro de mangas, cabina de duchas de aire e filtro de aire

32.626,80

Canteras de Muro, S.L.

B27100973

2

Peche de nave mediante estrutura metálica e portas abatibles

4.550,40

Epifanio Campo, S.L.

B36030948

2

Capotaxe inferior de cintas transportadoras e peche metálico de moega de alimentación

19.192,00

Martínez y Santos Dor, S.L.

B70364526

3

Máquina pulidora de cantos por auga starband s3

14.676,60

Granitos Excavaciones y Construcción, S.L.

B32322448

3

Robot manipulación baldosa e bordo

50.000,00

Mármoles Gumersindo Rey, S.A.

A15138589

3

Máquina gravadora automatizada

16.020,00

Granitos Marminsa, S.L.

B27232776

3

Adquisición de granalladora de cinta

50.000,00

Pedro Luis Fernández Expósito

77593181J

3

Adquisición centro de corte CNC de 5 eixes, incopul modelo frecha 625

50.000,00

Mármoles Barbeito, S.L.

B15203920

3

Adquisición centro de corte CNC de 5 eixes, donatoni

50.000,00

Piedras y Granito de Villanueva, S.L.

B36110104

3

Adquisición centro de corte CNC de 5 eixes, d2 technology modelo monster 1

50.000,00

Ibergranitos, S.L.

B32367575

3

Adquisición de máquinaria de corte CNC con inxección de auga

50.000,00

José Antonio García Gerpe

78793676T

3

Adquisición pulidora cantos con inxección de auga para eliminación po no taller

14.316,60

Nova Piznor, S.L.

B32485278

3

Adquisición e instalación de sistema de aspiración en toda a nave

50.000,00

Mármoles y Granitos Bergantiños, S.L.U.

B15617392

3

Adquisición e instalación dunha máquina de corte e fresado donatoni jet 625

50.000,00

Subministracións Bamaco, S.L.

B15453871

3

1. Colocación dunhas novas cortinas, máis amplas e axeitadas na zona de pulido, mellorando así o confinamento e captación do po.

2. Automatización das manobras do sistema de captación, filtrado e prensado para a depuración das augas e recirculación para os traballos en taller.

3. Implantación dun sistema de renovación de aire da nave con 8 equipos ht para mellorar a calidade deste.

30.858,00

Levgranite, S.L.

B02948487

3

Sistema de aspiración integrada en ferramenta

1.867,20

Mármoles Barbeito, S.L.

B15203920

3

Adquisición e instalación de 4 cabinas de aspiración frontal de po por cortina de auga

32.400,00

G.I. Granitos Ibéricos, S.A.

A36015626

3

Adquisición e instalación de granalladora automática en continuo

50.000,00

Godoy Maceira, S.L.

B36106623

3

Implantación de 3 sistema de extracción localizada con ventilador na liña de elaboración de lastro

18.533,44

Granitos Álvarez, S.L.

B36218980

3

Adquisición de máquina CNC de 4 eixos elaboración de pedra ornamental

50.000,00

Godoy Maceira, S.L.

B36106623

3

Sistema de confinamento total de SCR e extracción localizada cun módulo filtrante na zona de pulido

36.282,58

Levgranite, S.L.

B02948487

3

Cabina aspiración

10.585,34

Mármoles Barbeito, S.L.

B15203920

3

Sistema para la eliminación de residuos de polvo en auga

23.100,00

Soluciones Valka, S.L.

B70435748

3

Adquisición centro de corte CNC de 5 eixes, incopul modelo frecha 625

27.555,94

Garriga e Hijos, S.L.U.

B32140345

4

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo

16.200,00

Canarga, S.L.

B15360902

4

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo

39.599,04

Levantina y Asociados de Minerales, S.A.

A84433515

4

Instalación de panel solar para alimentación de bomba en pozo de barrena

2.178,00

Hotel Balneario Augas Santas, S.L.

B27290717

4

Substitución das bombas de calor existentes

39.824,96

Blockdegal, S.A.

A36012698

4

Substitución do compresor por un con variador de frecuencia

32.500,00

Baños Viejos de Carballo, S.A.

A15064595

4

Substitución da deshumectadora por unha con recuperación de calor

25.890,50

Balneario de Mondariz, S.A.

A80380132

4

Renovación de sistema de climatización (climatizadores e Fan Coils)

39.246,39

Termas de Cuntis, S.L.

B81397234

4

Substitución de deshumectadora e sistema de iluminación

25.176,70

Construcciones López Cao, S.L.

B15072713

4

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo

39.607,52

Epifanio Campo, S.L.

B36030948

4

Renovación de instalación de aire comprimido e auditoría enerxética da dita instalación

12.744,74

Blockedagal, S.A.

A36012698

5

Implantación normas UNE

3.000,00

Lemmar Granite , S.L.

B94148483

5

Certificación normas UNE

750,00