DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Luns, 11 de decembro de 2023 Páx. 67833

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo e se convocan axudas para o ano 2023 (código de procedemento MT815A) (Diario Oficial de Galicia número 237, do 15 de decembro de 2022).

O artigo 20 da Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo e se convocan axudas para o ano 2023 (código de procedemento MT815A) establece que, no prazo máximo de tres meses contados desde a data de concesión, se publicará no Diario Oficial de Galicia (DOG) a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, entidade beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no DOG das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo e se convocan axudas para o ano 2023 (código de procedemento MT815A), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2023

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Norma reguladora: Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso
pardo e se convocan axudas para o ano 2023 (código de procedemento MT815A)

Crédito orzamentario: 60.000 euros.

Aplicación orzamentaria: 08.03.541B-470.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Finalidade: establecer as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo para o ano 2023 (código de procedemento MT815A).

Expediente, persoas beneficiarias, aplicación orzamentaria, importe adxudicado:

Nº de expediente

Persoas beneficiarias

Aplicación orzamentaria

Importe adxudicado (€)

MT815A/LU/2023/001

O Mel de Sempre, S.C.

08.03.541B-470.1

5.130,92

MT815A/LU/2023/002

María Concepción Conde Fernández

08.03.541B-470.1

1.697,36

MT815A/LU/2023/003

José Conde Fernández

08.03.541B-470.1

971,72

MT815A/LU/2023/004

David Otero Fernández

08.03.541B-470.1

2.008,88

MT815A/LU/2023/005

María Concepción Conde Fernández

08.03.541B-470.1

752,97

MT815A/LU/2023/006

José Conde Fernández

08.03.541B-470.1

2.975,13

MT815A/LU/2023/007

Clemente Fernández López

08.03.541B-470.1

1.019,00

MT815A/LU/2023/008

María Concepción Conde Fernández

08.03.541B-470.1

336,14

MT815A/LU/2023/012

José Manuel Fernández Fernández

08.03.541B-470.1

413,24

MT815A/LU/2023/013

José Manuel Fernández Fernández

08.03.541B-470.1

346,90

MT815A/LU/2023/016

Lucita Niño Castosa

08.03.541B-470.1

671,16

MT815A/LU/2023/017

José Manuel Fernández Fernández

08.03.541B-470.1

360,75