DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Mércores, 20 de decembro de 2023 Páx. 69731

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 11 de decembro de 2023 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2023.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Orde desta consellería do 20 de abril de 2023 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2023, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpoñer recurso potestativo de reposición ante a consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Actividades do Programa PIALE 2023

Lista de persoas seleccionadas

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria.

***6093**

María del Carmen Peña Muñiz

***6625**

Ana Belén Rodríguez Rodríguez

***0370**

Beatriz Martínez García

***9760**

Beatriz Castro Suárez

***4334**

Iria Cerviño Orge

***1557**

Rosa María González Casal

***0519**

Berta Darriba López

***4780**

Leticia Domínguez Rañón

***8020**

María José Sanjurjo Poveda

***9442**

Ana María Castiñeiras Vilariño

***7253**

Ana María Galdo Rodríguez

***3604**

María Dulcita Pico Balsa

***2023**

Paula María Blanco Pedreira

***4774**

Patricia Portela Iglesias

***8127**

María del Carmen Ces Couto

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria e formación profesional.

***4322**

María Pilar Calvo Adega

***7056**

María José Seijo García

***9738**

María Isabel Viña Vilas

***6970**

Ana María Pardo Sánchez

***8871**

Alba Domínguez Blanco

***8752**

María José Muíño Filgueira

***0518**

María José Fernández Senande

***4866**

Raquel Tarrío Vázquez

***1244**

María Begoña García Cortázar

***2165**

María Carmen Ares Fernández

***3435**

Celia Río González

***9230**

Xoán Antón Vizoso Veiga

***8760**

Pilar Brenlla Vilar

***9444**

José Israel Arochena Gómez

***7859**

María Nieves Gómez Figueira

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato.

***5949**

Claudina Maneiro Arriaga

***1811**

Leticia Ogando López

***8614**

María Covadonga Yugueros Valbuena

***9308**

Ana María Ruiz Soto

***3574**

Rosa María Ramilo Costas

***6559**

Beatriz Regueira Gómez

***7253**

Paula Morales Pereira

***6998**

José Luis Abal Fabeiro

***6565**

Cristina Sande Suárez

***8840**

Patricia Mena Piñeiro

***5290**

Fabiola Guadalupe Cobián Muñoz

***4589**

Ana Asunción Requejo Miguel

***1882**

Fabio José González Eiras

***8756**

Beatriz Otero Esteban

***9292**

Álvaro Crego Deán

***9235**

Emilio Villanueva López

***5981**

Eduardo García Parada

***8068**

María Álvarez Fernández

***7796**

Rogelio Pesqueira Sánchez

***2315**

Rebeca Villaverde López

***0021**

Natalia Ceinos Fabeiro

***8915**

Paula Álvarez Luces

***4420**

Sharay Astariz Núñez

***1545**

Miguel Ángel Andújar Casais

***4694**

Alba Rábade Álvarez

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria.

***2620**

Sara Franco Ruiz

***5562**

Antonio Prieto Cuba

***9013**

Nuria Rodríguez Paz

***1305**

Manuel Abraldes Mougán

***4545**

Mario Jiménez López

***7723**

María Jesús Varela Figueroa

***8183**

Alba María López Barrio

***4239**

Eva María Teijeiro Lamela

***1378**

María Luz Rey Fernández

***5631**

Alicia Elena Gómez Pérez

***1996**

Irene María Suárez Magide

***7808**

Cibrán Carballas Pérez

***5558**

Tamara López Méndez

***3976**

Rubén Chao García

***9309**

María del Mar Blanco Reboredo

***8288**

Adrián Martínez Iglesias

***6978**

Helga Vázquez Regueira

***3503**

Antía Domínguez Enríquez

***3628**

Paula Blanco Otero

***2329**

Andrea González Conde

***4262**

Marta Gómez Vázquez

***1561**

Miguel Ángel Toubes Boó

***6454**

Alba García Bértoa

***9094**

Zhais María Álvarez Montenegro

***0876**

Irene Zas Andrés

5. Integración para profesorado de inglés en EOI.

***9337**

Ana María Sánchez Mosquera

***6347**

Rosa Gloria de Artaza Montero

***9767**

Teresa Iciar Moralejo Gárate

***5942**

Ruth Avendaño Coombe

***9588**

María Eugenia Aldemunde Iglesias

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial, agás EOI.

***7584**

Pedro Santiago Sánchez Roca

***1641**

Lucía Somoza Sampayo

***7540**

Nicolás Juan Cadarso Arrojo

***7806**

Manuel Ángel Torrente Rodríguez

***7558**

José Luis Carnero Sobrino

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***9875**

Antía Cortizas Leira

***4567**

Iago Bragado Trigo

***9003**

Alba Rosa Poses Sobral

***7746**

Jorge Rodrigues Gomes

***1833**

Salvador Mourelo Pérez

***7430**

Yolanda Rodríguez Aldrey

***7370**

Jessica Iglesias Baz

***1060**

Román Cerqueiro Landín

***0876**

María Isabel Cobas Fernández

***2635**

María Bravo Sánchez

***1784**

María do Mar Hermida Pico

***6879**

Helena Fernández González

***9214**

Patricia Duarte Suárez

***7970**

María Teba Santos Portela

***8028**

Miguel Ángel Santos Garrido

***9614**

Suso Samartinho Xuncal

***0298**

Lorena Calaza Martínez

***2617**

Fátima María Rodríguez Ruibal

***5339**

Reinaldo Loureiro González

***6928**

María Emma Teixeira López

8. Integración en lingua francesa para profesorado especialista de francés e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***6236**

María Mercedes Ramudo Cascudo

***1399**

Roberto Fernández Bermúdez

***8198**

Ghislain James C. Potier

***5777**

Juan Bautista Martínez González

***6794**

José Luis Obelleiro Somoza

***6152**

Inés María Yagüe Monboisse

***4910**

Sergio Mariño Fariñas

***5199**

María Alonso Espasandín

***0279**

Ildara Pazo Pablos

***4287**

Paula Cernadas García

***1056**

Ana Alvarellos Pérez

***6069**

Sara María Gómez Fernández

***8888**

Alejandra Alonso Lorenzo

***9123**

Sara Rodríguez Espiñeira

***1094**

Clara Laurène Morado Morgade

***7940**

Margarita Esteban Muñecas

***7793**

María del Pilar Rodríguez Nieto

***6910**

María Irene Iglesias Veloso

***8500**

Katia Valeria Souto Sesto

***2373**

María Luisa Oliveira Rey

9. Inglés para profesorado especialista de primaria.

***7904**

Gloria Pérez Bellón

***0250**

Natalia Freire Freire

***0689**

David Paz Rama

***9356**

Paula Rodríguez Noya

***2179**

Cintia Andrea Acuña Nilsson

***3132**

Miguel de Cabo Riveiro

***7628**

Ana Martínez Alonso

***6438**

Marta Vallejo Negrete

***5544**

Iris Durán García

***5873**

María Teresa Pérez Martínez

***0083**

Natalia Martínez Agudo

***3333**

Marina Ruedas Rodríguez

***6242**

Carmen Bárbara Rodríguez Patiño

***9333**

Rebeca Astorga Iglesias

***2245**

María Belén González Conde

***4558**

Cristina Cillero Carballeira

***1633**

María Belén Treviño Rey

***6796**

Mónica Sandoval dos Ramos

***3377**

Ana María Lojo Dieste

***7015**

Noelia García Meleiro

***3880**

Eva Doel Mourenza

***9701**

Nuria Mangana Rivas

***4887**

Laura Mateos Alonso

***9448**

José Ángel Dacosta Fernández

***6756**

Teresa Clara Pérez Méndez

10. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EOI.

***2929**

Ana María Álvarez Meira

***0687**

Salvador Quesada Herrero

***1514**

Inacio Xosé Martínez-Almeida Flores

***5691**

María Ángeles Francis Otero

***2079**

María Balea Durán

***9167**

Marta Garrido Camino

***9870**

Cristina López Fernández

***7046**

Clara Ramírez Gómez

***7099**

Sandra Padín Barreiro

***2221**

Diana Ramos Soto

***6159**

Judit Parga Troncoso

***0151**

María del Pilar Dios Sánchez

***4644**

Martina Mella Montouto

***7169**

Nuria Paula Calvo Blanco

***8141**

Susana Aldao Linares

***4892**

Manuel Ángel Pita Alonso

***2787**

José Ignacio Vila López

***1265**

Lara María Campo Resco

***6836**

Beatriz Meijide Rodríguez

***5729**

Ismael Alonso Lorenzo

***6178**

María Isabel Falque Estévez

***1696**

Mónica Fernández Fernández

11. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria.

***9979**

Clara Teresa Fernández Escariz

***0387**

Sandra Vázquez Sánchez

***8842**

Ana Rodicio Vila

***5648**

María Pilar Barreiro Senra

***7236**

Estefanía Prelcic Seoane

***9983**

Lucía Díaz Blanco

***7857**

Carolina María Rodríguez Ceballos

***2849**

Silvia Mañá Varela

***8759**

Silvia María Montes Fernández

***1721**

María José Diz Carballo

***9174**

Rubén José Annicchiarico Ramos

***0763**

Isabel Blanco Fernández

***7203**

María Núñez Chao

***8121**

Sandra Chaves Eijo

***1881**

Pilar Campos Trabazo

***3623**

María Belén Romay Justo

***5893**

Laura María de Gracia Lizancos Mora

***0110**

Marina Novas Pérez

***5838**

Ana Belén Salgado Vázquez

***7619**

Yasmina María Souto Taboada

***1786**

María del Mar López Somoza

***8032**

María Antonia Callón Cameán

12. Inglés para profesorado CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***6545**

María Isabel García Castaño

***2837**

Catarina Quintana Martínez

***6065**

Rosalía Martínez Souto

***7023**

Roberto Bermejo González

***0693**

Paloma Labandeira Villot

***0204**

Ana Belén Calvo Velasco

***1548**

Ana María Villaverde Veiras

***6432**

Lorena Yebra Fernández

***7196**

Javier Benito Torres

***7729**

Irene Fernández Torres

***5460**

Olga Iglesias Soler

***1830**

Paloma Gómez Moares

***2149**

Fernando Reigosa Gadín

***6417**

María Belén Caridad Barral

***9811**

Sara Lago Núñez

***3881**

Lourdes Meilán Vázquez

***7707**

Elena Rodríguez Lago

***5126**

María Milagros Villanueva Rodríguez

***1473**

Manuel Alonso García

***2054**

Mónica Mato Seijas

***0933**

David Quilon Aguilar

***9486**

Cristina García Lueiro

***6669**

Raquel María Abeal Filgueira

***8959**

Melisa Fuentes Martínez

***5410**

Montserrat Vázquez Domínguez

***5445**

María Dolores Rodríguez Alemparte

***6153**

Daniel Díaz Villaverde

***1939**

Julio Jorge Álvarez Flórez

***7042**

Pedro Miguel González Díaz

***8703**

Juan Vázquez Guzmán

***5036**

Raquel Sánchez Mata

***0723**

Marisol Fernández Pérez

***7837**

Sandra Carballido Regueiro

***1742**

María Torres Cubeiro

***7981**

Alicia Merino Pérez

***5932**

José María Rodríguez Vázquez

***2363**

Maria del Carmen Carral Pol

***8686**

María del Pilar Pérez Torres

***9059**

María Belén Baldonedo del Río

***9779**

Ana Belén Vázquez Rodríguez

***9918**

Marta Moreira García

***0859**

Minerva Martínez Morán

***7767**

Ana Isabel Campo Cabana

13. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***3281**

Beatriz de la Fuente Martínez

***4369**

María Milagros Vila Vergara

***4135**

Ana María Lourido Novas

***6320**

María Mar Álvarez Fernández

***6104**

Ana Isabel Santamaría Lema

***0836**

Noelia Simarro Martínez

***0879**

Beatriz Rodríguez Fernández

***3223**

Carolina Carreira Pacoret

***9670**

Diana Fernández Pérez

***2809**

Óscar Ferreira González

***9096**

Raúl Martínez Núñez

***6941**

Margarita Isabel Núñez Álvarez

***8747**

Rubén Santamaría Alonso

14. Portugués para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***2353**

Silvia Gaspar García

***9935**

Cristina Andrade Pardo

***2001**

Inmaculada Concepción Pérez Álvarez

***8075**

María Cristina Fernández Fernández

***0380**

Áurea María Penas Roibás

***3900**

Manuel Rey Olleros

***1757**

Sara Sartages Medrano

***6837**

Helena Domínguez García

15. Alemán para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***0251**

Beatriz González Santos

***7883**

Ramón Costeira Fernández

***9572**

Karen Pena Caramés

***4320**

Lorraine Chantal Reinländer

***0953**

Ana Belén López Pérez

Lista de suplentes

Actividades

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria.

***2066**

Susana Freire Ellis

***7763**

María Estrada Rodríguez

***4357**

Nuria Sánchez Calvo

***6071**

Juan Ángel García Yáñez

***6257**

Victoria Conde Zurita

***4193**

Yaiza Ferreiro Collazos

***3752**

María Otero Desentre

***4797**

María del Carmen Barro Sueiras

***0693**

Yolanda Parada Torres

***6217**

María de la Luz Vázquez Miramontes

***8211**

María Beatriz Pérez Outeiral

***0460**

Ana Laura Fernández Maceira

***7158**

Violeta Lado Martínez

***8394**

Pablo Curieses Arcos

***5317**

Xema Estévez Pateiro

***9065**

Adán Pérez Veiga

***8455**

Mariña Pemán Recuna

***7039**

Andrés Fernández García

***9489**

Denís Pérez Alonso

***1748**

María Jesús Cal Oliveira

***8577**

Andrés Muñiz Vena

***2962**

María de la Luz Alonso Díaz

***5989**

Sara García Camino

***2679**

Irene Luengo Martínez

***7314**

Alba Lemos Pérez

***7298**

Adriana Rojo Domínguez

***0231**

Andrea Martín Montoya

***7855**

Arancha Gómez Banga

***8804**

María Parra Díaz

***8091**

Diego Baamonde Fernández

***8241**

María Teresa Pérez Fernández

***4546**

Esther Mandiá García

***1573**

Sonia Martínez Piñón

***9103**

Marta Comendador Vidal

***1002**

María Reboiras Tobío

***1898**

Marta Pérez Conde

***2976**

Ana Boo Pérez

***9131**

Sandra López García

***3780**

Davinia Heras López

***5858**

Sara Moure Domínguez

***0471**

María Piñeiro Caamaño

***7299**

María Rial Engroba

***3805**

Aida Soto Álvarez

***9580**

Elisa Castro Lorenzo

***7256**

Jacobo Gómez Justo

***7017**

Marta Otero Fernández

***2133**

Natividad Rivero Guerra

***1813**

Beatriz Sanjuán Paz

***5964**

Manuela Iglesias Baltar

***8782**

Juan María Gutiérrez López

***7909**

María Isabel Blanco Pumar

***0499**

Ana Isabel Ferreirós Rey

***9448**

José Ángel Dacosta Fernández

***8902**

Alexandre Alonso González

***3478**

Rocío Santos Romero

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria e formación profesional.

***3338**

Marta Varela Mosquera

***4288**

Beatriz Veiga Rodríguez

***5343**

María Divina Morado Vázquez

***4614**

Sofía Jiménez Fernández

***1937**

Mirian Fonte Díaz

***6372**

Irene Pérez Quirós

***4170**

Rocío Ulloa Vázquez

***8458**

Luis Castro Fernández

***5842**

María López Cabana

***2574**

María Montserrat Posse Gende

***8636**

Vanesa Vázquez Novo

***5734**

Begoña Touceda Vara

***1025**

María Andrea Moar Ares

***7740**

Ana Luna Castejón

***9054**

Laura Cao Dóriga

***6085**

Beatriz Puente Rodríguez

***9094**

Lucía Villarino Lestegás

***6081**

Laura López Álvarez

***8728**

Rosalía Pazos Pintos

***9528**

Raquel Sánchez Monterde

***2286**

Aitana Acuña Rodríguez

***9174**

Beatriz Franco Martínez

***8473**

María Leal Fernández

***9336**

Tania Rodríguez Braga

***8878**

Hilda Puig Fraga

***7881**

Raquel García Extremadouro

***7228**

María Sonsoles Pérez Laorden

***1267**

Xurxo Feijoo García

***8465**

María Ángeles Porto Prado

***4317**

Ana María Couto Vila

***6258**

Laura Varela Rodríguez

***8276**

Susana Pérez Pico

***2500**

María de los Milagros Eiroa de la Puente

***0474**

María Mercedes Teijeiro Gato

***5275**

María Fernández Fernández

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato.

***3599**

Mónica Rouco Botana

***1309**

Francisco Borja Costoya Pérez

***7454**

Paulo Jablonski García

***4841**

Laura Roibás Cela

***5177**

Laura Casas Gorrita

***0005**

Katia Estalote Lago

***6924**

Tania Martínez Garrido

***6153**

Daniel Díaz Villaverde

***3270**

Juan Bautista Núñez Rodríguez

***0908**

María Patricia Pereira González

***7042**

Pedro Miguel González Díaz

***9740**

María Fernández Romero

***1923**

Ruth María Calvo Ferrer

***4162**

Mirian Bouso Gallego

***3430**

Bruno Ramos Sánchez

***8510**

Iago Saco Estévez

***7595**

Ana María Garnelo Calvo

***8067**

Yasmina Fernández Pérez

***1384**

Seila Vázquez Vaquero

***5961**

Bruno Formoso Andón

***2675**

Sabela Porto Ares

***5038**

Pilar Rodríguez Pereira

***9425**

Ángela Soto Martínez

***4097**

Emilio Pita Cubeiro

***8680**

Alba Berciano Cajaraville

***7837**

Sandra Carballido Regueiro

***2814**

Jorge Lamoso Fontán

***9176**

Miguel Montoto Jácome

***1888**

Miguel Rodríguez Fernández

***6520**

Cristina Fernández Suárez

***8813**

Belén Sotelo García

***3863**

Antía Barcia Varela

***5932**

José María Rodríguez Vázquez

***0903**

Santiago Rui Piñeiro Álvarez

***1937**

Mirian Fonte Díaz

***9094**

Lucía Villarino Lestegás

***5198**

Sergio Piña González

***8878**

Hilda Puig Fraga

***3399**

Sebastián Selas Díaz

***1559**

Aniana María Díaz Gómez

***0642**

Marta Mosquera Rivas

***1826**

Manuel Ramón Pousa Castelo

***8452**

José Ricardo Paredes Pampín

***9365**

Rocío Romero Ces

***0399**

Germán Lago López

***9697**

María Isabel Fúster Rodríguez

***0689**

Andrés Lariño Lago

***5883**

Fernando Mingote Rodríguez

***6923**

Arcadio González Novoa

***1753**

Ángela Vázquez Álvarez

***0092**

María Begoña Montenegro Rodríguez

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria.

***5803**

Paula Fernández Santos

***5304**

Martina Velo Rodríguez

***8902**

Xabier Alonso González

***1647**

Clara Vidal Blanco

***5175**

Alba Iglesias Yáñez

***8700**

Elsa María Muñiz Hermo

***5233**

Laura Andrade Pérez

***3085**

Sandra Pelegrín Dopico

***5932**

Marta Otero Pazos

***5598**

Catalina Rey Castromil

***0219**

María Sedes Yáñez

***4220**

Andrea Varela Pereiro

***2584**

Marta Martínez Sáez

***7092**

Marta María Costa Rodríguez

***7814**

Cristina Fernández de Padua

***7763**

María Estrada Rodríguez

***4357**

Nuria Sánchez Calvo

***6257**

Victoria Conde Zurita

***4193**

Yaiza Ferreiro Collazos

***8211**

María Beatriz Pérez Outeiral

***0460**

Ana Laura Fernández Maceira

***8455**

Mariña Pemán Recuna

***7039**

Andrés Fernández García

***8577**

Andrés Muñiz Vena

***5939**

Raquel Vázquez Santos

***4708**

Nuria Toja García

***1379**

María Antonia González Souto

***2962**

María de la Luz Alonso Díaz

***5989**

Sara García Camino

***7362**

Ana Camiña Baltar

***6463**

Héctor Manuel Rodríguez Cagiao

***7298**

Adriana Rojo Domínguez

***0003**

María Carmen Rodríguez Figueroa

***8091**

Diego Baamonde Fernández

***8241**

María Teresa Pérez Fernández

***4546**

Esther Mandiá García

***1898**

Marta Pérez Conde

***2976**

Ana Boo Pérez

***7636**

María Dolores Fontán Pérez

***3780**

Davinia Heras López

***9580**

Elisa Castro Lorenzo

***3429**

José Rodríguez Rodríguez

***1813**

Beatriz Sanjuán Paz

***5964**

Manuela Iglesias Baltar

***2784**

Yago Arango Fernández

***1878**

Ángela María Saavedra Pose

***7953**

Adela Guinarte Varela

***7158**

Violeta Lado Martínez

***8394**

Pablo Curieses Arcos

***2679**

Irene Luengo Martínez

***3556**

Lucía Opazo Rodríguez

***5627**

María del Pilar Veloso Trigo

***0382**

Natalia Toubes Gómez

***9103**

Marta Comendador Vidal

***7299**

María Rial Engroba

***2133**

Natividad Rivero Guerra

***8782**

Juan María Gutiérrez López

***3269**

María Escobar García

***0514**

Purificación Esperanza Ruibal Silva

***7956**

María Cruz Alfonso Laya

***7909**

María Isabel Blanco Pumar

***5573**

María del Carmen Sánchez Ouviña

***4876**

Teresa María Cabezas Carnicero

***3941**

María Alicia Mayobre Toimil

***9090**

María del Pilar Vidal Puga

***8902**

Alexandre Alonso González

***3476**

Noemí Romay Vales

***1473**

Baltasar Figueiras Martínez

***6569**

Paloma Rayón Fernández

***3478**

Rocío Santos Romero

***7994**

Pilar Sánchez López

5. Integración para profesorado de inglés de EOI.

***9656**

Ana María Prieto Hermida

***1138**

Marta Portela Fernández

***6081**

Laura López Álvarez

***9192**

María Soledad Bustelo Castaño

***3139**

David Costas Lavandeira

***1980**

Susana-María Castro Rodríguez

***0382**

Mónica Rodríguez Domínguez

***8600**

Mario Alonso Cascallana

***5466**

Carla Sue Dechant Munsch

***5517**

Auria Rodríguez Gómez

***6627**

María José Olveira Lema

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial, agás EOI.

***6628**

Gustavo Adolfo Rodríguez Pérez

***2339**

María Teresa Sancho González

***3986**

Juan Antonio Gestal Romaní

***4736**

Purificación Gómez Prego

***9234**

Víctor Alfredo Pascual Vázquez

***8290**

Cristina María Rodríguez Boado

***9481**

Sara Alba Gómez

***7595**

Ana María Garnelo Calvo

***2130**

Paula Martín Pandelo

***8703**

Juan Vázquez Guzman

***1742**

María Torres Cubeiro

***0903**

Santiago Rui Piñeiro Álvarez

***5198**

Sergio Piña González

***8878**

Hilda Puig Fraga

***0585**

José Fernando Román Freire

***7819**

Carlos Núñez Deza

***6362**

Carlos Carrión Álvarez

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***6398**

Raquel Fernández Parada

***1287**

Noelia Barros da Cuña

***6193**

Gema Sanjurjo Rodríguez

***9880**

Gabriel Iglesias Morales

***7935**

Daniel Álvarez Fonterosa

***5791**

Rocío Sánchez Díaz

***0019**

Ángel Eduardo Martínez Zas

***5651**

María del Mar González Costa

***0814**

María Xosé Rial Conde

***6807**

Susana María Vázquez González

***8091**

María Dolores Calo García

***2959**

Ana Isabel Martínez Fernández

***5074**

Luisa María Villanueva Segade

***1793**

Raquel Covacho Mariño

***3476**

Noemí Romay Vales

***6217**

Francisco José Sendino Canosa

***9743**

Belén Castro González

***9583**

María Dolores Penabad Otero

***0092**

María Begoña Montenegro Rodríguez

8. Integración en lingua francesa para profesorado especialista de francés e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

***5238**

Melanie Gómez del Molino

***9054**

Laura Cao Dóriga

***9667**

Beatriz Gesto Pérez

***7885**

Candela Alonso Rodríguez

***7369**

Esperanza Rita Gómez Dios

***3805**

Aida Soto Álvarez

***5598**

Catalina Rey Castromil

***9234**

Víctor Alfredo Pascual Vázquez

***3955**

Margarita Cid Doval

***9365**

Rocío Romero Ces

***5333**

José Manuel Penedo Casas

***2700**

Cristina Vázquez Vázquez

***6993**

María Loureiro Piñeiro

***6283**

María José Iglesias Valiño

***9304**

Asunción Troncoso Rodríguez

***5275**

María Fernández Fernández

***3329**

Marta Barcón Pajuelo

***9381**

Eva Comesaña Acuña

***9837**

Tania García Conde

***0092**

María Begoña Montenegro Rodríguez

***5883**

Fernando Mingote Rodríguez

***9743**

Belén Castro González

***9583**

María Dolores Penabad Otero

9. Inglés para profesorado especialista de primaria.

Non hai suplentes.

10. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EOI.

Non hai suplentes.

11. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria.

Non hai suplentes.

12. Inglés para profesorado CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

Non hai suplentes.

13. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

Non hai suplentes.

14. Portugués para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

Non hai suplentes.

15. Alemán para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial.

Non hai suplentes.