DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 29 de decembro de 2023 Páx. 71600

III. Outras disposicións

Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se publican as axudas concedidas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 23 da Resolución do 27 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión, e se convocan para o ano 2023 (DOG núm. 64, do 31 de marzo), procédese á publicación no anexo das empresas beneficiarias.

Estas axudas fináncianse con cargo ás aplicacións orzamentarias 04.20.151A.470.1 e 04.20.461A.470.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2023

Silvia Valdés Díaz de Freijo
Secretaria xeral de Medios

ANEXO

a) Axudas a xornais impresos en formato papel.

Entidade beneficiaria

Importe da axuda

La Voz de Galicia, S.A.

584.993,36

Faro de Vigo, S.A.

228.428,00

Editorial La Capital, S.L.

27.684,02

El Progreso de Lugo, S.L.

141.196,14

La Opinión A Coruña, S.L.U.

34.304,70

La Región, S.A.

128.387,37

Rías Baixas de Comunicación, S.A.

38.554,64

Lérez Ediciones, S.L.

71.451,77

b) Axudas a empresas radiofónicas privadas.

Entidade beneficiaria

Importe da axuda

Radio Coruña, S.L.

44.058,74

Radio Orense, S.A.

15.055,20

Radio Pontevedra, S.A.

18.782,45

Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.

19.827,75

Radio Popular, S.A.

85.119,13

Voz de Galicia Radio, S.L.U.

20.218,95

Uniprex, S.A.

63.337,78

c) Axudas a empresas xornalísticas que difundan a súa actividade informativa mediante a internet.

Entidade beneficiaria

Importe da axuda

La Voz de Galicia, S.A.

268.625,40

Europa Press Delegaciones, S.A.

1.651,36

Rías Baixas de Comunicación, S.A.

6.970,81

La Región, S.A.

18.345,72

Sermos Galiza, S.A.

2.960,19

Faro de Vigo, S.A.U

86.187,84

Editorial La Capital, S.L.

5.106,83

El Progreso de Lugo, S.L.

25.908,90

Lérez Ediciones, S.L.

11.178,36

La Opinión A Coruña, S.L.U.

13.827,57

Virtual Vedra Comunicación, S.L.

4.486,26

Radio Popular, S.A.

9.677,62

Radio Coruña, S.L.

450,14