DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 12 de xaneiro de 2024 Páx. 2710

III. Outras disposicións

Axencia Galega das Industrias Culturais

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 15 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a escrita de guións audiovisuais e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento CT404G).

Advertido erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 245, do xoves 28 de decembro de 2023, procede facer a oportuna corrección:

Na páxina 70971, no artigo 3, punto 2, onde di:

«2. Esta convocatoria ten carácter anual e o importe total do crédito asignado terá a seguinte distribución:

Axudas á escrita de guión

Aplicación

Importe 2024

Total

Modalidade A

10.A1.432B.470.0

200.000

270.000 €»

Modalidade B

10.A1.432B.480.0

70.000

Debe dicir:

«2. Esta convocatoria ten carácter anual e o importe total do crédito asignado terá a seguinte distribución:

Axudas á escrita de guión

Aplicación

Importe 2024

Total

Modalidade A

10.A1.432B.480.0

70.000

270.000 €»

Modalidade B

10.A1.432B.470.0

200.000