DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Martes, 16 de xaneiro de 2024 Páx. 3741

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 132/2016, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI427D) (Diario Oficial de Galicia número 19, do 27 de xaneiro), así como da Resolución do 5 de setembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 5 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 130/2016, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI427D), (Diario Oficial de Galicia número 173, do 12 de setembro).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 132/2016, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI27D), e da Resolución do 5 de setembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 5 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 130/2016, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI427D), que se indican no anexo, cun importe total concedido de 760.612,27 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.313D.760.0 (código de proxecto 2018 000112).

A dita partida orzamentaria finánciase con fondos finalistas do Estado, que os orzamentos xerais do Estado destinan ao desenvolvemento ou ampliación das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2024

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Nº de expediente

Entidade local

NIF

Concesión

SI427D 2023-1

Concello de Ares

P1500400E

16.640,00

SI427D 2023-2

Concello de Muíños

P3205200C

16.640,00

SI427D 2023-3

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

12.100,00

SI427D 2023-4

Concello de Cee

P1502300E

8.597,00

SI427D 2023-5

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

9.677,20

SI427D 2023-6

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

12.200,00

SI427D 2023-7

Concello de Melide

P1504700D

7.277,68

SI427D 2023-8

Concello de Noia

P1505800A

12.642,00

SI427D 2023-9

Concello de Redondela

P3604500C

5.550,00

SI427D 2023-10

Concello da Lama

P3602500E

6.829,09

SI427D 2023-11

Concello do Porriño

P3603900F

15.765,52

SI427D 2023-12

Concello de Moaña

P3602900G

5.004,11

SI427D 2023-13

Concello de Mos

P3603300I

16.640,00

SI427D 2023-14

Concello de Ponteareas

P3604200J

12.650,00

SI427D 2023-15

Concello de Muxía

P1505300B

16.601,00

SI427D 2023-16

Concello de Baiona

P3600300B

2.138,45

SI427D 2023-17

Mancomunidade Conso Frieiras

P3200016H

7.319,15

SI427D 2023-18

Concello de Muros

P1505400J

5.891,00

SI427D 2023-20

Concello de Arzúa

P1500600J

16.500,00

SI427D 2023-21

Concello de Barbadás

P3200900C

6.000,00

SI427D 2023-22

Concello de Coirós

P1502700F

16.640,00

SI427D 2023-23

Concello de Soutomaior

P3605300G

9.892,00

SI427D 2023-24

Concello de Ames

P1500200I

4.552,02

SI427D 2023-25

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

4.720,02

SI427D 2023-26

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

13.082,52

SI427D 2023-27

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ordes

P1500003G

16.640,00

SI427D 2023-28

Concello de Outes

P1506300A

4.195,01

SI427D 2023-29

Concello de Poio

P3604100B

16.640,00

SI427D 2023-30

Concello do Carballiño

P3202000J

11.297,83

SI427D 2023-31

Concello de Marín

P3602600C

16.640,00

SI427D 2023-32

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

5.220,00

SI427D 2023-33

Concello de Santa Comba

P1507800I

2.378,00

SI427D 2023-34

Concello de Sanxenxo

P3605100A

16.640,00

SI427D 2023-35

Concello de Vilalba

P2706500B

9.000,00

SI427D 2023-36

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

16.640,00

SI427D 2023-37

Concello de Boqueixón

P1501200H

7.146,65

SI427D 2023-38

Concello de Viveiro

P2706700H

2.000,00

SI427D 2023-39

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

16.640,00

SI427D 2023-40

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

16.638,65

SI427D 2023-41

Concello de Ortigueira

P1506200C

3.257,06

SI427D 2023-42

Concello de Palas de Rei

P2704000E

16.384,55

SI427D 2023-43

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

5.667,49

SI427D 2023-44

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

15.452,00

SI427D 2023-45

Concello de Maceda

P3204400J

16.608,96

SI427D 2023-46

Concello da Guarda

P3602300J

9.263,74

SI427D 2023-47

Concello de Lalín

P3602400H

6.534,80

SI427D 2023-48

Concello de Cangas

P3600800A

5.009,53

SI427D 2023-49

Concello de Chantada

P2701600E

3.875,40

SI427D 2023-50

Concello da Coruña

P1503000J

9.362,00

SI427D 2023-51

Concello de Nigrán

P3603500D

5.210,00

SI427D 2023-52

Concello de Zas

P1509400F

13.443,49

SI427D 2023-53

Concello da Laracha

P1504200E

16.640,00

SI427D 2023-54

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

16.433,01

SI427D 2023-55

Concello de Valga

P3605600J

11.598,03

SI427D 2023-56

Concello de Ribadeo

P2705100B

5.673,29

SI427D 2023-57

Concello de Vigo

P3605700H

11.947,84

SI427D 2023-58

Concello de Gondomar

P3602100D

11.502,07

SI427D 2023-59

Concello de Quiroga

P2705000D

3.467,97

SI427D 2023-60

Concello de Lugo

P2702800J

5.400,00

SI427D 2023-61

Concello da Estrada

P3601700B

8.219,27

SI427D 2023-62

Concello de Avión

P3200500A

7.198,26

SI427D 2023-63

Concello de Ribeira

P1507400H

16.626,22

SI427D 2023-64

Concello de Silleda

P3605200I

6.881,23

SI427D 2023-65

Concello de Ferrol

P1503700E

9.500,00

SI427D 2023-66

Concello de Negreira

P1505700C

8.112,42

SI427D 2023-67

Concello de Ourense

P3205500F

7.230,11

SI427D 2023-68

Mancomunidade de Verín

P3200025I

14.424,57

SI427D 2023-69

Mancomunidade Santa Águeda

P3200027E

16.335,00

SI427D 2023-70

Concello de Boiro

P1501100J

6.492,47

SI427D 2023-71

Concello de Burela

P2706800F

4.183,02

SI427D 2023-72

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

6.881,99

SI427D 2023-73

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

9.075,25

SI427D 2023-74

Concello de Carballo

P1501900C

11.347,24

SI427D 2023-75

Concello de Mondoñedo

P2703000F

16.109,09