DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Martes, 16 de xaneiro de 2024 Páx. 3738

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI461A) (Diario Oficial de Galicia número 64, do 31 de marzo).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas que se indican no anexo ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI461A) (DOG núm. 64, do 31 de marzo), cun importe total concedido de 2.223.806,51 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.313D.460.1 (código de proxecto 2018 000112).

A dita partida orzamentaria finánciase con fondos finalistas do Estado, que os orzamentos xerais do Estado destinan ao desenvolvemento ou ampliación das medidas recollidas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2024

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Nº de expediente

Entidade local

NIF

Concesión

SI461A 2023-1

Concello de Ares

P1500400E

42.600,98

SI461A 2023-2

Concello de Begonte

P2700700D

24.007,32

SI461A 2023-3

Concello de Cee

P1502300E

47.929,92

SI461A 2023-4

Concello de Chantada

P2701600E

51.726,96

SI461A 2023-5

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

152.710,20

SI461A 2023-6

Concello de Ribadavia

P3207000E

40.884,48

SI461A 2023-7

Concello de Mos

P3603300I

54.873,12

SI461A 2023-8

Concello de Santiso

P1508000E

20.910,96

SI461A 2023-9

Mancomunidade IV Terras de Celanova

P8202502D

31.321,56

SI461A 2023-10

Concello do Porriño

P3603900F

70.251,30

SI461A 2023-11

Concello de Ordes

P1506000G

43.199,62

SI416A 2023-12

Concello de Barbadás

P3200900C

59.982,72

SI461A 2023-13

Concello de Lalín

P3602400H

80.589,60

SI461A 2023-14

Concello de Noia

P1505800A

31.614,00

SI461A 2022-15

Concello de Arteixo

P1500500B

108.340,80

SI461A 2022-16

Mancomunidade Conso-Frieiras

P3200016H

20.910,96

SI461A 2022-17

Concello de Vilalba

P2706500B

52.170,84

SI461A 2022-18

Concello de Miño

P1504900J

25.388,04

SI461A 2022-19

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

46.565,28

SI461A 2022-20

Concello de Ferrol

P1503700E

163.111,20

SI461A 2022-21

Concello de Redondela

P3604500C

111.889,92

SI461A 2022-22

Concello de Boborás

P3201400C

17.886,96

SI461A 2022-23

Concello de Xinzo da Limia

P3203300C

52.586,64

SI461A 2022-24

Concello de Ramirás

P3206900G

20.442,24

SI461A 2022-25

Concello de Cambre

P1501700G

104.179,92

SI461A 2022-26

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

41.821,92

SI461A 2022-27

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

83.643,84

SI461A 2022-28

Concello de Ponteareas

P3604200J

81.466,56

SI461A 2022-29

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

59.802,25

SI461A 2022-30

Concello de Ribadumia

P3604600A

40.884,48

SI461A 2022-31

Concello de Manzaneda

P3204500G

20.910,96

SI461A 2022-32

Concello de Monterrei

P3205100E

20.442,24

SI461A 2022-33

Concello de Alfoz

P2700200E

20.442,24

SI461A 2022-34

Concello de Verea

P3208500C

20.910,96

SI416A 2023-35

Concello da Lama

P3602500E

24.355,92

SI416A 2023-36

Concello de Nigrán

P3603500D

40.272,12

SI416A 2023-37

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

41.440,80

SI416A 2023-38

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

59.549,52

SI416A 2023-39

Concello de Baiona

P3600300B

51.296,28

SI416A 2023-40

Concello de Salvaterra do Miño

P3605000C

50.016,65

SI416A 2023-41

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

53.578,08

SI461A 2023-42

Concello de Cangas

P3600800A

36.896,15