DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 18 de xaneiro de 2024 Páx. 4610

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 3 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación das resolucións de modificación do acordo, a causa da revisión cartográfica e documental, en relación co expediente da zona de concentración parcelaria do Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense).

De conformidade co disposto no artigo 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOG), e a súa eficacia quedará condicionada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

No prazo de dez (10) días, desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado, a persoa interesada citada no anexo, poderá comparecer nas dependencias do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural (rúa Florentino López Cuevillas, nº 4-6, baixo) en Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para coñecer o texto íntegro do acto que se notifica.

Transcorrido dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao da súa publicación.

Ourense, 3 de xaneiro de 2024

O xefe territorial de Ourense
P.S. (Resolución do 12.7.2022)
José Antonio García Rodríguez
Xefe do Servizo Xurídico-Administrativo

ANEXO

Interesada/o

Acto que se notifica

Zona de concentración parcelaria

34923266C

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

76702183N

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34457863E

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

37699647W

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

76695753E

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

76707638Q

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34538408K

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34457560H

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

76681527X

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

76693044G

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34457549F

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

18194867G

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34988841E

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34458187R

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34928046Q

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba(Castro Caldelas-Ourense)

34900010V

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34569536F

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

76671386N

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

34653984E

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

26192426A

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

71298651P

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)

71291648C

Resolución

O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense)