DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 18 de xaneiro de 2024 Páx. 4608

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANUNCIO do 4 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia.

De acordo co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, despois de tentada a notificación persoal, emprázanse as persoas interesadas identificadas no anexo para seren notificadas por comparecencia das resolucións administrativas derivadas dos procedementos indicados no anexo.

As persoas interesadas ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificadas no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro edictal único (TEU) do Boletín Oficial do Estado, ante esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita en Santiago de Compostela, Edificio Administrativo San Caetano, bloque 1, 2º piso; das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

As notificacións pendentes tamén poderán obterse mediante comparecencia no Sistema de notificacións de Galicia (https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login), se se dispón de Chave365 ou certificado dixital.

Transcorrido o dito prazo sen ter comparecido, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais desde o día seguinte ao vencemento do prazo indicado.

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2024

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Persoa interesada

Procedemento

Gallo Díaz, Edwin Arial

Homologación / validación de estudos estranxeiros non universitarios

Marques Santana, Alessandra

Homologación / validación de estudos estranxeiros non universitarios

Díez Rivas, Yolanda

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Freire Cobas, Ana María

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

García Garrido, María Luz

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

González Piñeiro, María Montserrat

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Louzao Couto, María Dolores

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Páramo Arias, María del Carmen

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Pardo Calvo, Patricia

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Piñeiro Vila, Elías

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Porto Carrera, Carmen

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Reinaldo Méndez, María Elena

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Río Amado, Manuela (del)

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Ríos López, José Francisco

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Rodríguez Leirós, Ángel

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Vallejo Díaz, Montserrat

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Valle López, Julia (de)

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)

Valle Paz, María Eva

Paga extraordinaria por antigüidade na empresa (VII Convenio colectivo)