DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2024 Páx. 6448

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de xaneiro de 2024 pola que se conceden axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2023.

Advertidos erros na dita orden, publicada no Diario Oficial de Galicia número 16, do martes 23 de xaneiro de 2024, cómpre facer as seguintes correccións:

– Nas páxinas 5836 e 5958, no sumario, onde di:

«ORDE do 14 de maio de 2023 pola que se conceden axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2023»,

Debe dicir:

«ORDE do 15 de xaneiro de 2024 pola que se conceden axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2023».

– E na páxina 5959, na sinatura, onde di:

«Santiago de Compostela, 14 de maio de 2023

P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades»

Debe dicir:

«Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades»