DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2024 Páx. 6442

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2023.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que cada consellería ou entidade terá que remitir, para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior, para os efectos de cumprir coas obrigas legais fixadas.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1

Dar publicidade da relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2023, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Artigo 2

Dar publicidade da relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes (actualmente Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes) nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2023, que se incorpora como anexo II a esta resolución.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2024

Elena Muñoz Fonteriz
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Xustiza e Deportes

ANEXO I

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2023

Convenio

Achega económica da Consellería (€)

Data da sinatura

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Baiona para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

12.000,00 €

6.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Miño para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

12.000,00 €

6.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Monforte de Lemos para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

5.000,00 €

6.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Padrón para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

10.000,00 €

6.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Poio para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

10.000,00 €

6.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

5.000,00 €

6.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Crecente para a adquisición de mobiliario e instalación de megafonía no salón de plenos da casa do Concello de Crecente

30.000,00 €

13.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Ordes para a execución do proxecto de adquisición de equipamento para traballos de mellora e mantemento da accesibilidade dos medios de extinción de incendios aos depósitos de auga

50.000,00 €

14.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Cambados para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

5.000,00 €

14.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Cangas para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

10.000,00 €

14.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello da Pobra do Caramiñal para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

10.000,00 €

14.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Sanxenxo para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

19.500,00 €

14.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Tui para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

5.000,00 €

14.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello do Grove para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

19.500,00 €

18.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello da Guarda para a contratación de auxiliares de policía local durante a tempada de verán 2023

12.000,00 €

22.9.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña e Pontevedra para o financiamento dos gastos de funcionamento desta organización colexial

11.425,38 €

6.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Ourense para o financiamento dos gastos de funcionamento desta organización colexial

2.105,92 €

6.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Lugo para o financiamento dos gastos de funcionamento desta organización colexial

1.468,70 €

10.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Porto do Son para a execución do proxecto de mellora da eficiencia enerxética nas oficinas do Concello de Porto do Son

85.000,00 €

10.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Irixoa para a execución do proxecto de adquisción dun vehículo de vixilancia ambiental

26.000,00 €

10.10.2023

Addenda pola que se modifica o convenio de colaboración subscrito o 5 de maio de 2023 entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento (Fademga Plena Inclusión Galicia), para a realización dun proxecto de adaptación de documentos xudiciais a lectura fácil en 2023

2.500,00 €

17.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Nogueira de Ramuín para a execución do proxecto de renovación da rede de abastecemento en Nogueira de Ramuín

30.000,00 €

18.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Teo para a execución do proxecto de instalación dunha nova cubrición sobre a cuberta do pavillón deportivo dos Tilos

48.336,57 €

18.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Oroso para a execución do proxecto de reforma da cuberta da Escola Infantil de Senra

30.934,94 €

18.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Larouco para a execución do proxecto de adquisición dun furgón para a brigada ambiental

30.000,00 €

23.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Colexio de Avogados da Coruña para o desenvolvemento do Programa experimental de mediación no ámbito penal na Coruña en 2023

10.000,00 €

24.10.2023

Convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Consello Galego dos Procuradores para compensar os/as profesionais da procuradoría designados/as en virtude de requirimento xudicial cando non exista un recoñecemento expreso do dereito de asistencia xurídica gratuíta

50.000,00 €

24.10.2023

Convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Consello Galego dos Procuradores para a colaboración en materia de mediación no ámbito civil e mercantil no ano 2023

15.000,00 €

24.10.2023

Convenio de cooperación entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Boqueixón para ampliación de cuberta no campo de fútbol de Camporrapado

14.338,50 €

26.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Ponteareas para a execución do proxecto de intervención urxente de roza nas marxes das vías de titularidade municipal, parroquia de Moreiras

20.011,58 €

26.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Abegondo para a execución do proxecto de instalación de paneis solares no polideportivo de San Marcos

48.395,24 €

26.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de San Cristovo de Cea para a execución do proxecto de instalación de iluminación led no campo de fútbol e no polideportivo

30.000,00 €

26.10.2023

Addenda de prórroga ao convenio entre a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e a Comunidade Autónoma de Galicia, a través da súa Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, para que persoas con bolsa concedida pola Comunidade Autónoma de Galicia completen a súa formación nas unidades de cooperación no exterior

0,00 €

30.10.2023

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primera e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia (antes Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes) e Farmacéuticos Mundi para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia

20.000,00 €

30.10.2023

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps) para a realización do proxecto para mellorar a dieta dos refuxiados saharauís a través da compra e distribución de ovos

10.000,00 €

30.10.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Bande para a execución do proxecto denominado traballos de reparación dos danos causados polos temporais nas captacións do depósito de Bande e nas fosas sépticas

14.822,50 €

2.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Laxe para a execución do proxecto de mellora da eficiencia enerxética do pavillón e do campo de fútbol municipal de Laxe

28.441,28 €

2.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello da Merca para a execución do proxecto de melloras urxentes na iluminación pública da OU-540

30.000,00 €

3.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e as organizacións non gobernamentais Solidariedade Internacional de Galicia, Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) e Asamblea de Cooperación por la Paz para a execución do proxecto Activistas polo mundo que queremos 2023-2024

70.000,00 €

6.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello do Páramo para a adquisición do equipamento do novo centro social dese concello

16.929,11 €

9.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Mondoñedo para a execución do proxecto de contratación de brigada para realizar traballos urxentes de rexeneración ambiental

15.000,00 €

9.11.2023

Convenio entre a Cooperación Descentralizada e a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a actuación conxunta e coordinada en materia de acción humanitaria

400.000,00 €

10.11.2023

Addenda ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, e o Concello da Estrada para a realización das obras de construción dun módulo cuberto multideporte

0,00 €

10.11.2023

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a execución de traballos de conservación e mantemento de camiños municipais

0,00 €

13.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello da Pastoriza para a execución do proxecto de traballos urxentes de limpeza de cunetas en varias parroquias do Concello da Pastoriza

18.001,98 €

13.11.2023

Convenio de cooperación entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Crecente para a adecuación interior dos vestiarios da pista polideportiva de Filgueira

8.998,02 €

15.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos para realizar o proxecto Asistencia humanitaria a familias extremadamente vulnerables á seca por vivir lonxe de sistemas de auga potable en dúas comunidades do municipio de Calamarca: Choritotora e Ninacho

66.000,00 €

21.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e Abanca Corporación Bancaria, S.A. para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte

80.000,00 €

30.11.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Concello de Rianxo para a adquisición de mobiliario e un sistema de son para o salón de plenos da casa do Concello Rianxo

11.643,44 €

4.12.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello do Grove para o mantemento dun grupo municipal de atención a emerxencias

41.669,67 €

4.12.2023

Convenio de cooperación entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia e o Concello de Ortigueira para a subministración dunha bancada móbil para o campo de fútbol municipal de Ortigueira, na parroquia de San Claudio

18.029,00 €

5.12.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e as organizacións non Gobernamentais Solidariedade Internacional de Galicia, Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) e Asociación Ecos do Sur para o apoio conxunto ao I Programa galego de acollida temporal a mulleres defensoras de dereitos humanos

48.012,00 €

11.12.2023

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Universidade de Santiago de Compostela para a colaboración entre o Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) e o Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro

250.000,00 €

19.12.2023

Addenda pola que se modifica o convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e o Consello Galego dos Procuradores para compensar os/as profesionais da procuradoría designados/as en virtude de requirimento xudicial cando non exista un recoñecemento expreso do dereito de asistencia xurídica gratuíta

25.000,00 €

20.12.2023

Convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, o Consello da Avogacía Galega e os sete colexios de avogacía da Comunidade Autónoma de Galicia para o funcionamento do servizo de orientación xurídica durante o ano 2023

145.000,00 €

22.12.2023

ANEXO II

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes (actualmente Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes) nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2023

Convenio

Achega económica da Consellería (€)

Data da sinatura

Convenio entre a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa Ría e a Xunta de Galicia para utilizar dunha superficie da lámina de auga no porto de Vilagarcía

0,00 €

9.3.2023

Acordo polo que se modifica o convenio de colaboración entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, e a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento do Plan Corresponsables

0,00 €

24.3.2023

Convenio entre o Ministerio de Consumo e a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Comunidad Autónoma de Galicia para o establecemento dun sistema de recoñecemento mutuo das inscricións realizadas nos respectivos rexistros de interdiccións de acceso ao xogo a través da súa interconexión automatizada

0,00 €

12.4.2023