DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 2 de febreiro de 2024 Páx. 10253

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2024, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2023.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro), imponlle a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Dar publicidade da relación dos convenios subscritos pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade nos meses de setembro a decembro de 2023, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2024

Alberto Fuentes Losada
Secretario xeral técnico da Consellería
de Promoción do Emprego e Igualdade

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Consellería de Promoción
do Emprego e Igualdade nos meses de setembro,
outubro, novembro e decembro do ano 2023

Convenio

Data
de sinatura

Importe total

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e ACCEM para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

15.000 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Asociación Aliad-Ultreia para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Cáritas Diocesana de Ourense para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Ecos do Sur para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Fundación de Solidaridad Amaranta para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

20.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Médicos do Mundo para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

7.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e HH. Oblatas de Ferrol para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

17.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Asociación Faraxa pola abolición da prostitución para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

15.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Cruz Roja Española para o desenvolvemento de accións de información, prevención e sensibilización en materia de violencia sexual, trata con fins de explotación sexual e explotación sexual, así como de apoio ás súas vítimas, preferentemente entre mulleres inmigrantes, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

17.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Aliad Ultreia para o desenvolvemento do programa de detección e restablecemento de mulleres vítimas de trata e/ou explotación sexual

15.9.2023

41.400,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o Monte Real Club de Iates de Baiona para a realización de actividades de navegación terapéutica con mulleres vítimas de violencia de xénero e as súas fillas e fillos, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

7.9.2023

37.980,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar), para o mantemento do servizo Dedaleira, especializado en información e asesoramento afectivo-sexual para as mulleres con discapacidade e a súa contorna

7.9.2023

65.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Universidade da Coruña para o desenvolvemento de medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

7.9.2023

50.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

7.9.2023

50.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Universidade de Vigo para o desenvolvemento de medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero

12.9.2023

50.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e igualdade e a Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao para o desenvolvemento de accións de prevención, sensibilización e detección da violencia de xénero

15.9.2023

20.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo para o desenvolvemento de accións de prevención da violencia de xénero e atención ás súas vítimas

15.9.2023

25.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama e Xinecolóxico (Adicam), para o desenvolvemento de accións de atención e asesoramento socio-asistencial para mulleres vítimas de violencia de xénero

15.9.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Fundación Juan Soñador para o desenvolvemento do proxecto Malaikas para o empoderamento de mulleres migrantes en situación de vulnerabilidade e risco de exclusión social

17.9.2023

35.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a entidade Federación Galega de Loita (Fegaloita), para o desenvolvemento dun proxecto de accións de empoderamento e autocapacidades con mulleres vítimas da violencia de xénero

20.9.2023

40.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (Fegataxi), para o apoio ao traslado das mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos e fillas

19.12.2023

85.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo) para o desenvolvemento de actuacións en execución do Plan Corresponsables

15.9.2023

111.116,05 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Casa da Muller para o desenvolvemento de actuacións en execución do Plan Corresponsables

21.9.2023

33.414,80 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación de Familias Monomarentais (Fagamos) para o desenvolvemento de actuacións en execución do Plan Corresponsables

25.9.2023

147.766,15 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (Secretaría Xeral da Igualdade) e a Federación de Mulleres do Rural da provincia de Lugo (Afammer) para o desenvolvemento de actuacións en execución do Plan Corresponsables

24.10.2023

40.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e a Fundación Santa María la Real para a implantación do Programa Impulsa emprego verde

2.11.2023

Sen contido económico

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Fundación Roberto Rivas, a Fundación Amicos e a Fundación Marcelino Botín-Sanz de Sautola y López para o programa «O noso reto solidario»

19.12.2023

25.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do emprego e igualdade e a Universidade da Coruña para o financiamento de diversas accións de emprendemento para a dinamización da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU

27.11.2023

60.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do emprego e igualdade e a Universidade de Santiago de Compostela para o financiamento de diversas accións de emprendemento para a dinamización da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea -NextGenerationEU

27.11.2023

100.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do emprego e igualdade e a Universidade de Vigo para o financiamento de diversas accións de emprendemento para a dinamización da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU

27.11.2023

140.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do emprego e igualdade e a Fundación Juana de Vega para o financiamento do Programa Remuda no marco da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, así como o desenvolvemento das actividades necesarias para a integración na dita rede dos novos polos de emprendemento e apoio ao emprego, nos concellos de Baños de Molgas, Sarria e Vilanova de Arousa

24.11.2023

160.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do emprego e igualdade e a Fundación Roberto Rivas para o financiamento do Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Baños de Molgas, dentro da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego

19.12.2023

120.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e igualdade e a Fundación CEL, Iniciativas por Lugo para o financiamento do Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Sarria, dentro da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego

19.12.2023

120.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade e a Universidade da Coruña para o fomento do emprendemento

24.12.2023

60.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade e a Universidade de Santiago de Compostela para o fomento do emprendemento

24.12.2023

60.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade e a Universidade de Vigo para o fomento do emprendemento

24.12.2023

60.000,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e os colexios oficiais de graduados sociais da Coruña e Ourense, Pontevedra e Lugo para o servizo de orientación xurídico-laboral

8.10.2023

15.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e as tres universidades galegas para a realización de formación en materia de responsabilidade social empresarial (RSE) e sustentabilidade (ESG)

17.10.2023

30.000,00 €

Addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e as organizacións sindicais e empresariais no marco do proxecto FEAG Empregal

22.12.2023

Sen contido económico

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o Concello da Coruña para a acreditación da formación para o emprego impartida polo Servizo Municipal de Emprego e Empresa do concello

4.9.2023

Sen contido económico

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Universidade da Coruña para a realización dun proxecto de xeración de coñecemento sobre as necesidades de formación no mercado laboral, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

7.9.2023

48.045,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Cámara Oficial Mineira de Galicia para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

15.9.2023

Sen contido económico

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Fundación Clúster de Automoción e Mobilidade de Galicia para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

15.9.2023

805.843,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Fundación Laboral de la Construcción-Consello Territorial de Galicia, para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

15.9.2023

203.770,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Clúster do Naval Galego para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

17.9.2023

152.266,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

17.9.2023

380.236,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Clúster Gallego de la Industria y Servicios de Apoyo al Desarrollo de las Energías Renovables y la Sostenibilidad Energética para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

17.9.2023

210.267,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación clúster TIC Galicia para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

17.9.2023

1.289.538,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Federación Galega de Comercio, para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

17.9.2023

314.567,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Cáritas Federadas da Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela-Cáritas Federadas en Galicia para o desenvolvemento dun proxecto piloto de arraigo para a formación

17.9.2023

384.700,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia para o desenvolvemento dun proxecto piloto de arraigo para a formación

8.10.2023

89.400,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación Gallega del Hidrógeno para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

8.10.2023

Sen contido económico

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o Clúster Audiovisual Galego para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

8.10.2023

43.920,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Asociación de Centros de Ensino de Perruquería e Estética de Galicia para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

8.10.2023

216.900,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e o Clúster da Función Loxística de Galicia para a realización de accións formativas de cualificación e recualificación da poboación activa en sectores estratéxicos e mellora das capacidades para a transición ecolóxica no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

8.10.2023

124.120 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e Cáritas Diocesana de Lugo para o desenvolvemento dun proxecto piloto de arraigo para a formación

16.10.2023

119.200,00 €

Addenda ao acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para impartir programas formativos de formación profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional

17.10.2023

44.631,01 €