DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11099

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 11 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de pediatra de atención primaria.

Advertido erro na resolución antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia número 98, de 25 de maio de 2023, é preciso facer a seguinte corrección: na páxina 31542, ANEXO I é necesario corrixir onde di «AS Ferrol Fontenla Maristany, Mañá», debe dicir: «AS Ferrol Ortigueira, Mañá».