DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11173

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2024 de emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Barzamedelle, no concello de Leiro (Ourense) (expediente PA-21-04).

De conformidade co disposto no artigo 90.c) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por non poder determinar a identidade das persoas titulares dos predios afectados, por ignorar o lugar de notificación, ou logo de intentada a notificación sen que se puidese efectuar, notifícaselles ás persoas interesadas que se indican no anexo deste anuncio o emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Barzamedelle, no concello de Leiro (Ourense).

Este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de edictos do Concello de Leiro, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU).

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, as persoas interesadas poderán comparecer, no prazo de quince (15) días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU):

a) De xeito presencial, nas dependencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (lugar da Barcia, núm. 56, Laraño, Santiago de Compostela, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

b) Na sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada, se é un suxeito que opta por relacionarse electronicamente coas administracións públicas, ou está obrigado a relacionarse de tal xeito. De tratarse dun procedemento que aínda non estea habilitado na sede electrónica, pode solicitar que se lle remita ou se poña á súa disposición o expediente.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Persoas titulares dos predios afectados cuxa identidade non se puido determinar:

Referencia catastral

Nome e apelidos

32041A042001590000KX

Descoñecido

32041A042001660000KS

Descoñecido

32041A042003620000KU

Descoñecido

32041A042003640000KW

Descoñecido

32041A042003750000KT

Descoñecido

32041A042003940000KU

Descoñecido

32041A042003960000KW

Descoñecido

32041A042004050000KT

Descoñecido

32041A042006040000KR

Descoñecido

32041A042006060000KX

Descoñecido

32041A042009780000KP

Descoñecido

32041A042010330000KR

Descoñecido

32041A042010400000KJ

Descoñecido

32041A042010410000KE

Descoñecido

32041A042010430000KZ

Descoñecido

32041A042010440000KU

Descoñecido

32041A042010490000KY

Descoñecido

32041A042010830001LZ

Descoñecido

32041A042011500000KG

Descoñecido

ANEXO II

Persoas interesadas ás cales, logo de intentada a notificación, non se puido efectuar:

Referencia catastral

Nome e apelidos

32041A0******0****KM

Araújo Poutas, María Gloria Benita

32041A0******0****KK

Bermúdez, Concha

32041A0******8****KY

Canal Canal, Carmen

32041A0******0****KM

Carballo Pérez, Carlos

32041A0******8****KD

Civeira Pérez, Antonio

32041A0******7****KI

Dacuña Bouzas, Juan

32041A0******1****KR

Domínguez Bermúdez, Adolfo

32041A0******2****KD

Domínguez Bermúdez, Adolfo

32041A0******3****KH

Domínguez Bermúdez, Adolfo

32041A0******1****KR

Domínguez Bermúdez, Román

32041A0******2****KD

Domínguez Bermúdez, Román

32041A0******3****KH

Domínguez Bermúdez, Román

32041A0******3****KG

Domínguez López, Antonio

32041A0******9****KK

Faramontaos, Rosa

32041A0******0****KM

Fernández López, Emilia

32041A0******8****KJ

Fernández, Digna

32041A0******0****KM

Fernández, Mario

32041A0******1****KO

Villar, Antonio

32041A0******1****KD

Fraguas Rodríguez, María Belén

32041A0******3****KK

Fraguas Rodríguez, María Belén

32041A0******6****KX

Fraguas Rodríguez, María Belén

32041A0******0****KM

Fraguas Rodríguez, María Belén

32041A0******8****KS

Fuente, Mercedes

32041A0******2****KQ

González Álvarez, Luis Alberto

32041A0******1****KE

González Álvarez, Luis Alberto

32041A0******3****KZ

González Álvarez, Luis Alberto

32041A0******5****KD

Vidal, Manuel

32041A0******1****KM

González Villar, María

32041A0******7****KI

González Villar, María

32041A0******0****KM

González Villar, María

32041A0******2****KS

Herdeiros de Carmen Vázquez Rodríguez

32041A0******6****KE

Vázquez, Manuel

32041A0******4****KS

Herdeiros de José María Ameijeiras Salceda

32041A0******7****KJ

Herdeiros de Manuel González Álvarez

32041A0******6****KE

Herdeiros de Eudosia Estévez González

32041A0******7****KM

Herdeiros de Eudosia Estévez González

32041A0******0****KE

Herdeiros de José Blanco González

32041A0******7****KB

Herdeiros de José Iglesias Mein

32041A0******9****KB

Herdeiros de Juan Antonio Albor Rivera

32041A0******6****KP

Herdeiros de Julio González Iglesias

32041A0******3****KA

Herdeiros de Mercedes Fente González

32041A0******8****KW

Huidobro Vega, Marcos

32041A0******5****KF

Macías Rodríguez, Benigno

32041A0******3****KX

Macías, Luz y Ofelia

32041A0******5****KA

Macías, Luz y Ofelia

32041A0******4****KL

Mein, Clotilde

32041A0******5****KZ

Míguez Amil, Antonio

32041A0******6****KF

Mosquera Lorenzo, María del Sol

32041A0******9****KK

Mosquera Lorenzo, María del Sol

32041A0******0****KJ

Mosquera Lorenzo, María del Sol

32041A0******9****KG

Mosquera Lorenzo, María del Sol

32041A0******3****KY

Mosquera Lorenzo, María del Sol

32041A0******9****KF

Mosquera Lorenzo, María del Sol

32041A0******5****KH

Mosquera, Benito

32041A0******8****KF

Mosquera, Hipólito

32041A0******4****KX

Pérez Amil, Manuel

32041A0******2****KB

Vázquez Rodríguez, Edelmiro

32041A0******0****KG

Benito Poutas, José

32041A0******8****KO

Benito Poutas, José

32041A0******0****KJ

Mateu Rodríguez, Montserrat

32041A0******1****KE

Mateu Rodríguez, Montserrat

32041A0******2****KZ

Mateu Rodríguez, Montserrat

32041A0******7****KA

Rodríguez Vázquez, Antonio

32041A0******6****KU

Rodríguez, Delmiro

32041A0******4****KL

Rodríguez, María

32041A0******0****KE

Rostrido, Manuel

32041A0******9****KU

Santamaría Vázquez, Antonia

32041A0******8****KG

Santamaría Vázquez, Antonia

32041A0******8****KO

Santamaría Vázquez, Antonia

32041A0******7****KM

Soto Rodríguez, Marino

32041A0******9****KS

Soto Rodríguez, Marino

32041A0******3****KK

Soto Rodríguez, Marino

32041A0******0****KM

Tejedor Rodríguez, Vicente

32041A0******6****KA

Vázquez Beleiro, Nilo

32041A0******0****KY

Vázquez Domínguez, Justo

32041A0******0****KO

Vázquez Pérez, María Teresa

32041A0******3****LF

Herdeiros de Máximo Soto Rodríguez