DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11167

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2024 de emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Mandelos, no concello de Crecente (Pontevedra) (expediente PA-21-05).

De conformidade co disposto no artigo 90.c) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e no artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por non poder determinar a identidade das persoas titulares dos predios afectados, por ignorar o lugar de notificación, ou logo de intentada a notificación sen que se puidese efectuar, notifícaselles ás persoas interesadas que se indican no anexo deste anuncio o emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Mandelos, no concello de Crecente (Pontevedra).

Este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de edictos do Concello de Crecente, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU).

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, as persoas interesadas poderán comparecer no prazo de quince (15) días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU):

a) De xeito presencial, nas dependencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (lugar da Barcia, nº 56, Laraño, Santiago de Compostela, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

b) Na sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada, se é un suxeito que opta por relacionarse electronicamente coas administracións públicas, ou está obrigado a relacionarse de tal xeito. De tratarse dun procedemento que aínda non estea habilitado na sede electrónica, pode solicitar que se lle remita ou que se poña á súa disposición o expediente.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro do 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Persoas titulares dos predios afectados dos cales
non se puido determinar a súa identidade

Referencia catastral

Nome e apelidos

36014A0******5****YB

Descoñecido

36014A0******7****YE

Descoñecido

36014A0******0****YG

Descoñecido

36014A0******8****YS

Descoñecido

36014A0******2****YP

Descoñecido

36014A0******9****YR

Descoñecido

36014A0******0****YE

Descoñecido

36014A0******4****YH

Descoñecido

36014A0******9****YG

Descoñecido

36014A0******2****YO

Descoñecido

36014A0******4****YZ

Descoñecido

ANEXO II

Persoas interesadas ás cales, logo de intentada a notificación,
esta non se puido efectuar

Referencia catastral

Nome e apelidos

36014A0******9****YJ

36014A0******8****YB

José Manuel Alejandro Álvarez

36014A0******9****YD

36014A0******3****YG

Fabián Almuíña Paz

36014A0******9****YP

Sergio Alonso Simón

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

36014A0******9****YR

36014A0******2****YG

Ángel Araújo Alejandro

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

36014A0******9****YR

36014A0******2****YG

Antonio Araújo Alejandro

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

36014A0******9****YR

36014A0******2****YG

Horacio Araújo Alejandro

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

Ideal Araújo Alejandro

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

36014A0******9****YR

36014A0******2****YG

Mariano Araújo Alejandro

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

36014A0******9****YR

36014A0******2****YG

Rafael Araújo Alejandro

36014A0******1****YL

36014A0******3****YF

Celsa Araújo Domínguez

36014A0******1****YD

36014A0******1****YD

36014A0******9****YO

Margarita Cerqueira Domínguez

36014A0******5****YR

Mercedes Cerqueira Domínguez

36014A0******0****YA

36014A0******1****YB

Constante Claro Domínguez

36014A0******2****YJ

Isidro Costas Valeije

36014A0******2****YT

Elesio Expósito Rodríguez

36014A0******1****YW

Benita Fernández López

36014A0******5****YZ

Laura Fernández Míguez

36014A0******8****YL

Adolfo Fernández Rodríguez

36014A0******9****YO

Álvaro García Rodríguez

36014A0******9****YO

Arlindo García Rodríguez

36014A0******9****YO

Carmen García Rodríguez

36014A0******9****YO

María Luz García Rodríguez

36014A0******9****YO

Rosa García Rodríguez

36014A0******7****YE

Herdeiros de Amadeo Parada Domínguez

36014A0******2****YR

Herdeiros de Angustia López Otero

36014A0******1****YG

36014A0******7****YT

Herdeiros de Cándido Rodríguez Gil

36014A0******9****YF

Herdeiros de Consuelo García Cubelas

36014A0******2****YG

36014A0******2****YZ

36014A0******6****YH

36014A0******3****YZ

36014A0******9****YR

36014A0******2****YG

Herdeiros de Germán Araújo Alejandro

36014A0******9****YF

Herdeiros de José Benito García Cubelas

36014A0******0****YH

36014A0******2****YA

Herdeiros de José González Fernández

36014A0******8****YK

Herdeiros de Manuel Fernández Rodríguez

36014A0******4****YG

Herdeiros de Manuel Rivera Lourido

36014A0******5****YH

Herdeiros de María Álvarez Pérez

36014A0******3****YW

Herdeiros de María Nélida Rivera Lourido

36014A0******9****YF

Herdeiros de Nieves García Cubelas

36014A0******3****YJ

Herdeiros de Ovidio López Claro

36014A0******8****YY

Herdeiros de Sergio Alonso Anguiano

36014A0******5****YO

Herdeiros de Sergio Pérez Pérez

36014A0******2****YY

Guillermo Lobariñas Álvarez

36014A0******0****YO

Natividad López Claro

36014A0******8****YM

36014A0******3****YY

36014A0******2****YI

36014A0******4****YD

36014A0******1****YY

Delmiro López Rodríguez

36014A0******8****YM

36014A0******3****YY

36014A0******2****YI

36014A0******4****YD

36014A0******8****YK

36014A0******1****YY

Eugenio López Rodríguez

36014A0******8****YK

Ignacio López Rodríguez

36014A0******8****YM

36014A0******3****YY

36014A0******2****YI

36014A0******4****YD

36014A0******8****YK

36014A0******1****YY

José López Rodríguez

36014A0******8****YG

Marcelino López Rodríguez

36014A0******3****YI

36014A0******6****YS

Álvaro Martínez Lobariñas

36014A0******6****YD

Arturo Milán S/S

36014A0******3****YG

36014A0******6****YK

36014A0******3****YW

Sinforosa Montero Fernández

36014A0******9****YZ

36014A0******3****YU

María Teresa Novoa Giráldez

36014A0******8****YP

36014A0******9****YP

Celsa Parada Domínguez

36014A0******6****YX

Daria Parada Vázquez

36014A0******6****YX

María Arlinda Parada Vázquez

36014A0******2****YS

36014A0******3****YZ

36014A0******1****YB

Estrella Pérez Campos

36014A0******4****YS

36014A0******8****YW

36014A0******2****YT

36014A0******0****YG

36014A0******7****YX

36014A0******8****YI

36014A0******0****YA

José Pérez Pérez

36014A0******9****YA

36014A0******0****YH

36014A0******8****YR

36014A0******0****YJ

36014A0******4****YU

Manuela Pérez Pérez

36014A0******0****YQ

36014A0******1****YP

36014A0******7****YG

Dolores Reinaldo S/S

36014A0******0****YY

36014A0******6****YY

36014A0******9****YM

Laureana Rey Aguirre

36014A0******6****YL

36014A0******9****YM

Manuela Rey Aguirre

36014A0******4****YG

Manuel Rivera López

36014A0******9****YT

36014A0******1****YY

36014A0******3****YK

Faustino Rodríguez Antonio

36014A0******9****YA

36014A0******1****YW

36014A0******3****YB

36014A0******5****YG

36014A0******8****YJ

36014A0******6****YP

Otilia Rodríguez Antonio

36014A0******4****YB

Ángel Rodríguez Carrera

36014A0******8****YU

36014A0******2****YH

Elisa Rodríguez Montero

36014A0******9****YZ

Angelita Rodríguez S/S

36014A0******4****YY

José Rodríguez Vázquez

36014A0******1****YD

Juan Manuel Sánchez Gómez

36014A0******4****YA

36014A0******9****YO

María Jesús Sarabia García

36014A0******4****YA

36014A0******9****YO

Sergia Inmaculada Sarabia García

36014A0******6****YW

36014A0******9****YY

36014A0******2****YY

Anuncia Vázquez Claro

36014A0******2****YQ

36014A0******8****YW

36014A0******4****YX

36014A0******5****YX

36014A0******2****YS

Joaquín Vázquez Rey

36014A0******2****YL

Adolfo Vidal S/S