DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11159

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2024 de emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Pousada, no concello de Riós (Ourense), expediente PA-21-06.

De conformidade co disposto no artigo 90.c) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por non poder determinar a identidade das persoas titulares dos predios afectados, por ignorar o lugar de notificación, ou logo de intentada a notificación sen que se puidese efectuar, notifícanselle ás persoas interesadas que se indican no anexo deste anuncio o emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Pousada, no concello de Riós (Ourense).

Este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de edictos do Concello de Riós, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU).

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, as persoas interesadas poderán comparecer, no prazo de quince (15) días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU):

a) De xeito presencial, nas dependencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (lugar da Barcia, nº 56, Laraño, Santiago de Compostela, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

b) Na sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada, se é un suxeito que opta por relacionarse electronicamente coas administracións públicas, ou está obrigado a relacionarse de tal xeito. De tratarse dun procedemento que aínda non estea habilitado na sede electrónica, pode solicitar que se lle remita ou se poña á súa disposición o expediente.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Persoas interesadas nas cales logo de intentada a notificación esta non se puido efectuar.

Referencia catastral

Nome e apelidos

32072A1******1****ML

32072A1******6****MJ

32072A1******5****MW

32072A1******6****MI

Ángel Alonso Limia

32072A1******7****MT

32072A1******7****MY

Antonio Álvarez Triay

32072A1******0****MX

32072A1******4****MA

32072A1******5****MK

32072A1******5****MK

32072A1******3****MX

32072A1******4****MI

32072A1******5****MJ

32072A1******4****MD

32072A1******8****MI

32072A1******3****MK

CCMMVV San Pedro-Pousada

32072A1******4****MU

32072A1******7****MA

32072A1******1****MD

32072A1******3****MU

32072A1******3****MS

32072A1******2****MX

32072A1******3****MD

32072A1******4****MP

32072A1******1****ME

32072A1******2****MH

32072A1******3****MD

32072A1******1****MJ

32072A1******8****MT

Isaura Estévez Alonso

32072A1******4****MU

32072A1******7****MA

32072A1******1****MD

32072A1******3****MU

32072A1******3****MS

32072A1******2****MX

32072A1******6****MY

32072A1******3****MD

32072A1******4****MP

32072A1******1****ME

32072A1******2****MH

32072A1******3****MD

32072A1******1****MJ

32072A1******8****MT

Manuel Estévez Alonso

32072A1******4****MU

32072A1******7****MA

32072A1******1****MD

32072A1******3****MU

32072A1******3****MS

32072A1******2****MX

32072A1******3****MD

32072A1******4****MP

32072A1******1****ME

32072A1******2****MH

32072A1******3****MD

32072A1******1****MJ

32072A1******8****MT

Pedro Estévez Alonso

32072A1******4****MU

32072A1******7****MA

32072A1******1****MD

32072A1******3****MU

32072A1******3****MS

32072A1******2****MX

32072A1******3****MD

32072A1******4****MP

32072A1******1****ME

32072A1******2****MH

32072A1******3****MD

32072A1******1****MJ

32072A1******8****MT

Purificación Estévez Alonso

32072A1******2****MS

32072A1******8****MD

32072A1******9****MG

32072A1******9****MH

32072A1******3****MK

32072A1******9****MI

32072A1******0****MJ

32072A1******1****MQ

32072A1******5****MB

32072A1******8****MT

Óscar Estévez Rodríguez

32072A1******9****MA

32072A1******5****MR

32072A1******6****MG

32072A1******9****MX

32072A1******8****MM

32072A1******7****ML

María Luisa Gómez Danta

32072A1******2****MR

32072A1******0****MS

32072A1******1****MG

32072A1******3****MI

32072A1******8****MM

32072A1******4****MW

32072A1******6****MF

32072A1******7****MM

32072A1******1****MF

Teresa Limia Estévez

32072A1******3****MZ

Benito Pérez Estévez

32072A1******2****MM

32072A1******4****MY

Benito Pérez Pérez

32072A1******5****MO

32072A1******4****MT

32072A1******9****MR

32072A1******8****MJ

32072A1******8****MZ

Carolina Alonso González

32072A1******1****MB

Isidro Alonso González

32072A1******2****MJ

32072A1******2****MZ

Ángel Alonso Reigada

32072A1******9****MF

Consuelo Alonso Reigada

32072A1******7****MW

32072A1******9****MM

32072A1******3****MY

Manuela Alonso Reigada

32072A1******3****MZ

32072A1******6****MM

32072A1******6****MD

Casiano Álvarez Barrio

32072A1******6****MP

Domingo Barreira Estévez

32072A1******8****MK

32072A1******8****MB

Esperanza Barreira Estévez

32072A1******1****ME

32072A1******5****MO

32072A1******5****MD

Rosa Barreira Estévez

32072A1******0****MR

Benito Barreira Gago

32072A1******5****MP

Ramón Blanco Rajoy Poyán

32072A1******1****MD

Martín Blanco

32072A1******5****MD

32072A1******7****MK

32072A1******2****MJ

32072A1******0****ML

32072A1******3****MZ

32072A1******5****MH

32072A1******4****MS

32072A1******1****MT

32072A1******2****MF

Antonio Cisterna Vaquero

32072A1******5****MD

32072A1******7****MK

32072A1******2****MJ

32072A1******0****ML

32072A1******3****MZ

32072A1******5****MH

32072A1******4****MS

32072A1******1****MT

32072A1******2****MF

Filomena Cisterna Vaquero

32072A1******5****MD

32072A1******7****MK

32072A1******2****MJ

32072A1******0****ML

32072A1******3****MZ

32072A1******5****MH

32072A1******4****MS

32072A1******1****MT

32072A1******2****MF

María Julia Cisterna Vaquero

32072A1******5****MD

32072A1******7****MK

32072A1******2****MJ

32072A1******0****ML

32072A1******3****MZ

32072A1******5****MH

32072A1******4****MS

32072A1******1****MT

32072A1******2****MF

Natividad Cisterna Vaquero

32072A1******5****MD

32072A1******7****MK

32072A1******2****MJ

32072A1******0****ML

32072A1******3****MZ

32072A1******5****MH

32072A1******4****MS

32072A1******1****MT

32072A1******2****MF

Virginia Cisterna Vaquero

32072A1******6****MA

José Luis Colmenero Lorenzo

32072A1******6****MS

María Diéguez Pérez

32072A1******2****MB

Gerardo Diéguez Puiza

32072A1******9****MR

Manuel Diéguez Seoane

32072A1******1****MQ

Higinio Estévez Álvarez

32072A1******4****ML

María Emilia Estévez Pérez

32072A1******1****MU

32072A1******5****MB

32072A1******5****MZ

32072A1******6****MK

32072A1******3****MI

32072A1******8****MJ

Pilar Estévez Pérez

32072A1******5****MF

32072A1******9****MZ

32072A1******8****MR

32072A1******9****MH

32072A1******0****MG

32072A1******4****MT

32072A1******0****MU

Manuel Estévez

32072A1******4****MU

32072A1******2****MM

Bernardino Fernández Martínez

32072A1******0****MH

32072A1******0****MH

David García Yáñez

32072A1******2****MR

Asunción González González

32072A1******1****MW

32072A1******1****MU

32072A1******5****MW

32072A1******8****MX

Luisa González González

32072A1******9****MU

32072A1******4****MW

32072A1******1****MG

32072A1******1****MZ

32072A1******8****MU

32072A1******7****MO

32072A1******7****MA

José González Pérez

32072A1******5****MB

32072A1******9****MW

Domingo González Vicente

32072A1******6****MK

José González Vicente

32072A1******9****MD

32072A1******9****MF

Herdeiros de Antonio Pérez Vaquero

32072A1******0****MQ

Herdeiros de Maximiliano Blanco Pérez

32072A1******6****MB

Herdeiros de Patricio Pérez Barreira

32072A1******5****MD

32072A1******7****MK

32072A1******2****MJ

32072A1******0****ML

32072A1******3****MZ

32072A1******5****MH

32072A1******4****MS

32072A1******1****MT

32072A1******2****MF

Herdeiros de Rosa Cisterna Vaquero

32072A1******6****ML

32072A1******5****MS

32072A1******7****MF

Emiliano Lorenzo Raigada

32072A1******0****MP

32072A1******2****MI

Vidal Lorenzo Raigada

32072A1******1****MD

32072A1******9****MR

32072A1******0****MG

José Montero Queija

32072A1******1****MD

32072A1******0****MG

32072A1******5****MT

32072A1******0****MD

32072A1******9****MG

32072A1******5****MK

Carina Penín Alonso

32072A1******3****MW

Avelino Penín Pérez

32072A1******5****MA

32072A1******8****ME

32072A1******7****MY

Luisa Pérez Cid

32072A1******4****MX

Isaura Pérez González

32072A1******2****MX

32072A1******1****MQ

32072A1******5****ME

Juan Carlos Pérez González

32072A1******7****MS

Maximino Pérez González

32072A1******3****MM

Antonio Pérez Martínez

32072A1******7****MZ

Emilio Pérez Muela

32072A1******0****MB

32072A1******2****MA

32072A1******5****ME

32072A1******5****MU

32072A1******8****MQ

Isolina Pérez Pérez

32072A1******8****MS

32072A1******1****MX

Martina Pérez Pérez

32072A1******2****MA

32072A1******0****MW

32072A1******3****MF

32072A1******1****MQ

32072A1******7****MT

32072A1******3****MO

32072A1******9****MA

32072A1******4****MJ

32072A1******0****MB

Sonia Pérez Pérez

32072A1******7****MB

32072A1******6****MB

32072A1******8****MD

Benito Pérez Reigada

32072A1******4****MY

María Pérez Rodríguez

32072A1******7****MP

32072A1******7****MI

Manuel Pérez Vaquero

32072A1******4****MM

32072A1******0****MO

32072A1******8****MF

32072A1******9****MG

José Antonio Pérez

32072A1******0****MJ

Manuela Pérez

32072A1******9****MZ

Rosa Pérez

32072A1******1****MU

Amparo Queija Montero

32072A1******4****ME

Ángela Reigada Pérez

32072A1******9****MM

32072A1******0****MT

32072A1******7****MM

32072A1******3****MF

32072A1******7****MD

32072A1******9****MI

Tomás Reigada Salgado

32072A1******5****MU

Lucas Tierro Alonso

32072A1******0****MY

32072A1******0****MM

32072A1******9****ME

Ana Vaquero González

32072A1******1****MM

Serafín Vaquero González

32072A1******0****ML

Serafina Vaquero González

32072A1******6****MH

Antonio Veiga Pérez

32072A1******8****MD

Isabel Vela Barreira

32072A1******0****MX

Manuel Vicente González

32072A1******2****MH

Purificación Rodríguez Gago