DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11155

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2024 de emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Solbeira, no concello de Paderne de Allariz (Ourense) (expediente PA-21-09).

De conformidade co disposto no artigo 90.c) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por non poder determinar a identidade das persoas titulares dos predios afectados, por ignorar o lugar de notificación, ou logo de intentada a notificación sen que se puidese efectuar, notifícaselles ás persoas interesadas que se indican no anexo deste anuncio o emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Solbeira, no concello de Paderne de Allariz (Ourense).

Este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de edictos do Concello de Paderne de Allariz, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU).

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, as persoas interesadas poderán comparecer no prazo de quince (15) días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU):

a) De xeito presencial, nas dependencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (lugar da Barcia, nº 56, Laraño, Santiago de Compostela, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

b) Na sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada, se é un suxeito que opta por relacionarse electronicamente coas administracións públicas ou está obrigado a relacionarse de tal xeito. De tratarse dun procedemento que aínda non estea habilitado na sede electrónica, pode solicitar que se lle remita ou se poña á súa disposición o expediente.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Persoas titulares dos predios afectados das cales
non se puido determinar a súa identidade

Referencia catastral

Nome e apelidos

32056A0******0****BS

Descoñecido

32056A0******1****BL

32056A0******2****BH

Descoñecido

32056A0******7****BB

32056A0******4****BB

32056A0******9****BD

32056A0******0****BT

32056A0******9****BP

Descoñecido

32056A0******5****YS

Descoñecido

32056A0******2****BP

Descoñecido

32056A0******8****BF

Descoñecido

32056A0******8****BU

Descoñecido

32056A0******8****BQ

Descoñecido

32056A0******0****BZ

Descoñecido

32056A0******2****BW

Descoñecido

ANEXO II

Persoas interesadas ás cales, logo de intentada a notificación,
esta non se puido efectuar

Referencia catastral

Nome e apelidos

32056A0******9****BP

32056A0******9****BQ

Rosa Babarro Pérez

32056A0******8****BJ

Orentino Barril González

32056A0******1****BK

Pilar Barril González

32056A0******4****BL

Saladina del Río Fernández

32056A0******8****BS

Ana María Enríquez Ocampo

32056A0******1****BY

32056A0******9****BL

32056A0******8****BR

32056A0******8****BO

Aurelio Formoso Quintas

32056A0******3****BA

María Cristina Gil Buhler

32056A0******7****BI

Herminio Gil Selas

32056A0******7****BG

32056A0******3****BL

32056A0******6****BH

Luisa Gómez Outeriño

32056A0******8****BJ

Ana María González Tizón

32056A0******3****BZ

Guadalupe Lourdes Pérez Quintana

32056A0******6****BS

David Piñeiro Maside

32056A0******8****BY

Lucy María Puga Gil

32056A0******4****BJ

José Manuel Quintas González

32056A0******7****BF

32056A0******1****BG

32056A0******5****BT

Catrina Quintas Pérez

32056A0******6****BX

32056A0******2****BU

32056A0******5****BT

32056A0******7****BJ

María del Pilar Romero Pérez

32056A0******5****BD

32056A0******6****BX

32056A0******2****BU

32056A0******5****BH

José Aurelio Romero Puga

32056A0******1****BK

Rosa María Tesouro Carreira

32056A0******4****BS

José Vila Piñeiro

32056A0******1****BQ

Benigno Carballo Vila

32056A0******2****BQ

José Manuel Fernández Carreira

32056A0******1****BD

Herdeiros de Aurelia Pato Seara

32056A0******6****BU

32056A0******9****BP

32056A0******5****BW

José Manuel Pérez Borrajo

32056A0******7****BS

32056A0******8****BE

Herdeiros de Venerando Pérez Lorenzo

32056A0******4****BO

32056A0******4****BP

32056A0******5****BL

Rosa Quintas Gómez

32056A0******6****BZ

Herdeiros de Marina Romero Abad

32056A0******7****BH

32056A0******1****BD

32056A0******9****BU

32056A0******4****BL

José Serafín Romero de Manuel

32056A0******7****BE

Vicente Salgado Nieto

32056A0******8****BU

32056A0******8****BM

32056A0******8****BK

María Vila Laude

32056A0******3****BK

32056A0******4****BD

Hermindo Barril Iglesias

32056A0******9****BA

Patricia Iglesias Conde