DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11149

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2024 de emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Vences, no concello de Monterrei (Ourense), expediente PA-21-08.

De conformidade co disposto no artigo 90.c) da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, e artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por non poder determinar a identidade das persoas titulares dos predios afectados, por ignorar o lugar de notificación, ou logo de intentada a notificación sen que se puidese efectuar, notifícanselle ás persoas interesadas que se indican no anexo deste anuncio o emprazamento para o trámite de alegacións no expediente de revisión do parcelario e estado das parcelas e trámites previos da investigación da titularidade das parcelas no polígono agroforestal de iniciativa pública de Vences, no concello de Monterrei (Ourense).

Este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia e no taboleiro de edictos do Concello de Monterrei, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU).

Para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, as persoas interesadas poderán comparecer, no prazo de quince (15) días hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU):

a) De xeito presencial, nas dependencias da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (lugar da Barcia, nº 56, Laraño, Santiago de Compostela, A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

b) Na sede electrónica https://sede.xunta.gal/portada, se é un suxeito que opta por relacionarse electronicamente coas administracións públicas, ou está obrigado a relacionarse de tal xeito. De tratarse dun procedemento que aínda non estea habilitado na sede electrónica, pode solicitar se lle remita ou se poña á súa disposición o expediente.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Persoas titulares dos predios afectados dos cales non se puido determinar a súa identidade.

Referencia catastral

Nome e apelidos

32051A012008170000MJ

Descoñecido

ANEXO II

Persoas interesadas nas cales logo de intentada a notificación esta non se puido efectuar.

Referencia catastral

Nome e apelidos

32051A0******6****MD

Carnero Silva, Rosa

32051A0******7****MH

Blanco Montero, Enrique

32051A0******1****MO

Blanco Montero, Enrique

32051A0******3****MR

Blanco Montero, Enrique

32051A0******6****MY

Diz López, María Luisa

32051A0******5****MT

Diz López, María Luisa

32051A0******9****MF

Diz López, María Luisa

32051A0******2****MT

Diz Martínez, Josefa

32051A0******8****MS

Diz Martínez, Josefa

32051A0******7****MA

Fernández Rodríguez, Edelmiro

32051A0******6****MP

Santos Parada, Estrella

32051A0******9****MY

Herdeiros de Mariano Estévez Blanco

32051A0******1****MF

Fernández Conde, María Josefa

32051A0******8****MK

Fernández Rajoy, María

32051A0******7****MZ

García Fernández, Senén

32051A0******3****ME

Vázquez Manso, Nicolás

32051A0******8****ML

Vázquez Manso, Nicolás

32051A0******0****MS

Vázquez Manso, Nicolás

32051A0******5****MS

Guerra Feijoo, Filomena

32051A0******3****MY

Guerra Pérez, María del Pilar

32051A0******9****MK

Villar Soutelo, Olimpia

32051A0******7****MI

López Balboa, Isabel

32051A0******8****MB

López Balboa, Isabel

32051A0******1****MU

Herdeiros de Sara Silva Alonso

32051A0******7****MH

Pérez González, Purificación

32051A0******3****MS

Pérez González, Purificación

32051A0******1****MX

Pérez González, Purificación

32051A0******0****MX

Vaz Requejo, Leónidas

32051A0******9****MB

Rúa Besteiro, Inocencio

32051A0******8****MF

Sabariz Casado, Beatriz

32051A0******0****MF

Sabariz Casado, Beatriz

32051A0******8****MB

Sabariz Casado, Beatriz

32051A0******1****MA

Sabariz Casado, Beatriz

32051A0******6****MW

García Fernández, Lidia

32051A0******6****MM

Sampedro Bahamonde, Elisa

32051A0******6****MM

Sampedro Bahamonde, Josefa

32051A0******6****MM

Sampedro Bahamonde, Purificación

32051A0******2****MS

Estévez Sobrino, José Luis

32051A0******0****MZ

Soutelo Guerra, Juan Antonio

32051A0******6****MK

Herdeiros de Avelina Fernández Salgado

32051A0******9****MA

Silva Pousada, Francisco

32051A0******3****MO

Veciños de Vences

32051A0******4****MB

Veciños de Vences

32051A0******0****MP

Veciños de Vences

32051A0******7****MK

Veciños de Vences

32051A0******1****MR

Veciños de Vences

32051A0******4****MW

Vila Rodríguez, Adoración

32051A0******6****MF

Vila Rodríguez, Adoración

32051A0******8****MW

Silva Pousadas, Josefa

32051A0******5****ML

Aparicio Fernández, Matilde

32051A0******6****MO

Araújo Rodríguez, Faustino

32051A0******2****MU

Balboa García, Hortensia

32051A0******9****MJ

Balboa García, Josefa

32051A0******9****MB

Herdeiros de Francisco Blanco Diz

32051A0******1****MT

Herdeiros de Francisco Blanco Diz

32051A0******4****MU

Herdeiros de Poyán Ramón Blanco Rajoy

32051A0******8****MQ

Adelaida Blanco Salgado

32051A0******7****MR

Blanco Salgado, José

32051A0******7****MD

Blanco Salgado, José

32051A0******2****MA

Blanco Salgado, José

32051A0******2****MJ

Boo Araujo, Atanasio

32051A0******5****MT

Carbonero Vila, María del Mar

32051A0******5****MK

Herdeiros de César Pérez Sampedro

32051A0******9****MP

Diz Gil, Serafina

32051A0******1****ME

Diz Rodríguez, Ángel

32051A0******6****MW

García Fernández, María Dolores

32051A0******3****MW

Fernández Martínez, Santos

32051A0******1****MA

López Silva, Manuel

32051A0******6****MR

Fernández Rodríguez, Serafín

32051A0******4****MK

Fernández Rolán, Casilda

32051A0******9****MM

Fernández Rolán, José

32051A0******0****MT

Fernández Rolán, Julio

32051A0******2****MO

Fernández Rolán, Julio

32051A0******1****ML

Fernández Salgado, Concepción

32051A0******1****MU

Gallardo Estévez, Antonio

32051A0******7****MX

Herdeiros de Rosa Silva Pousada

32051A0******4****MD

García, Jacobo

32051A0******1****MI

García Martínez, Visitación

32051A0******2****MJ

García Martínez, Visitación

32051A0******8****MI

García Sampedro, Gerardo

32051A0******3****MA

García Sampedro, Josefa

32051A0******5****MH

Herdeiros de Jacobo García Sonto

32051A0******3****MF

Herdeiros de Jacobo García Sonto

32051A0******1****MG

Gómez Soutelo, Joaquín

32051A0******2****MQ

Gómez Soutelo, Joaquín

32051A0******8****MW

González González, Hilario

32051A0******3****ME

González Souto, Jesús

32051A0******0****MP

González Souto, José

32051A0******6****MW

Guerra Chillón, Aurea

32051A0******6****MS

Guerra Chillón, Carmen

32051A0******9****MW

Guerra Guerra, Antonio

32051A0******5****MD

Guerra Martínez, Antonio

32051A0******1****MY

Salgado Blanco Severino

32051A0******2****MT

Llovo Pérez, José

32051A0******7****MX

López Rajoy, Avelino

32051A0******7****MO

López Silva, Santón

32051A0******9****MJ

Lorenzo Rivera, Dolores

32051A0******9****MJ

Lorenzo Rivera, José Ramón

32051A0******6****MK

Herdeiros de Agustín Pérez Sampedro

32051A0******4****MH

Herdeiros de Agustín Pérez Sampedro

32051A0******8****MX

Martínez Rodríguez, Carmen

32051A0******5****MB

Martínez Sampedro, Milagros

32051A0******1****MI

Vaz Requejo, Esperanza

32051A0******8****MH

Núñez Guerra, Cándido

32051A0******9****MX

Núñez Guerra, Santos

32051A0******3****MI

Núñez Guerra, Santos

32051A0******0****ME

Estévez Blanco, Matías

32051A0******0****MQ

Núñez Silva, Ángel

32051A0******7****ML

Herdeiros de Dolores Parada Gómez

32051A0******1****MW

Pereira González, Fernando

32051A0******7****MP

Pereira González, Fernando

32051A0******1****MW

Pereira González, Lucía

32051A0******7****MP

Pereira González, Lucía

32051A0******1****MW

Pereira Pena, Enrique Manuel

32051A0******7****MP

Pereira Pena, Enrique Manuel

32051A0******1****MW

Pereira Rey, María Dolores

32051A0******7****MP

Pereira Rey, María Dolores

32051A0******0****MK

Silva Salgado, Josefa

32051A0******0****MJ

Souto Gómez, Caridad

32051A0******7****MH

Souto Gómez, Caridad

32051A0******9****MT

Souto González, Ramón

32051A0******0****MH

Pousada Estévez, Jesús

32051A0******7****ME

Herdeiros de Rosa Pousada Núñez

32051A0******5****MB

Rajoy Fernández, José

32051A0******0****MD

Rajoy Fernández, José

32051A0******9****MY

Sampedro Cerdeiriña, Teresa

32051A0******6****MG

Herdeiros de Indalecio Ramos Sampedro

32051A0******4****MS

Salgado Vaz, Felisa

32051A0******5****MB

Raxoi Fernández, Francisco

32051A0******0****MD

Raxoi Fernández, Francisco

32051A0******2****MH

Rivero Gómez, Ángela

32051A0******9****MS

Rodríguez Núñez, Jacinto

32051A0******1****MX

Rodríguez Pérez, Manuel

32051A0******2****MI

Rodríguez Pérez, Manuel

32051A0******8****MK

Rodríguez Rivero, Ida

32051A0******6****MO

Rodríguez Rodríguez, Albino

32051A0******2****MU

Rodríguez Rodríguez, Ángel

32051A0******7****MX

Rodríguez Rolán, Avelina

32051A0******8****MI

Rodríguez Rolán, Avelina

32051A0******0****MT

Rodríguez Rolán, Avelina

32051A0******9****MM

Rodríguez Salgado, José

32051A0******4****MQ

Rodríguez Salgado, José

32051A0******3****MM

Rodríguez Soutelo, Esperanza

32051A0******4****MD

Rodríguez Souto, Modesto

32051A0******5****MX

Rodríguez Souto, Modesto

32051A0******9****MS

Rodríguez Villar, Antonio

32051A0******9****MU

Rolán González, José

32051A0******0****MW

Herdeiros de Ernestina Rolán Sampedro

32051A0******7****MY

Rolán Villaverde, María Ángeles

32051A0******7****MY

Rolán Villaverde, María Jesús