DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2024 Páx. 11251

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2023.

1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

1.1. Axudas que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E) (DOG núm. 9, do 13.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptar a pesca á protección das especies.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

A15123755

Hermanos García Yáñez, S.A.

Sonda e transdutor Furuno, monitor e cable de datos.

12.150,00

B27288042

Antonio Santos Alonso, S.L.

Sonda e transdutor Furuno, monitor e prensa pasacables.

11.882,00

B27428812

Pesqueras Cabaleiro Uno, S.L.

Sonda Furuno, transdutor e monitor.

12.317,00

B94072725

Otero Hermanos 2012, S.L.

Xogo de portas verticais con pés de galo e portasensores.

15.565,00

B33384728

Galiana Armadores, S.L.

Sonda Furuno, transdutor e monitor.

13.688,50

B27329218

Armapesca Burela, S.L.

Sonda Furuno, transdutor e monitor.

13.688,50

B15812522

Villar Arribi, S.L.

Sonda e transdutor Furuno, monitor e cable datos.

12.150,00

B27210624

Pesquerías Muinelo, S.L.

Sonda e transdutor Furuno, fonte de alimentación.

12.596,50

B15523848

Andacallado, S.L.

Sonda, monitor e transdutor.

12.340,00

B02765774

Pesquería Feyesa, S.L.

Sonda, monitor, transdutor e cable de datos.

12.150,00

B70242722

Requeijo Ventoso, S.L.

Sonda, transdutor e instalación.

12.384,00

B27289818

Playa de Rueta, S.L.

Sistema de sensores de portas Marport SS.

17.299,50

***6385**

Álvaro Rivas Lago

Sonda Furuno, transdutor e monitor.

21.592,00

1.2. Axudas que melloren a hixiene, a saúde, a seguranza e as condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E) (DOG núm. 9, do 13.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

***3201**

Ramiro Sabarís Galiñanes

Map 1022, pantalla e teclado.

1.252,00

***1517**

Elías Villar Menduíña

Plótter, transdutor e cartografía.

879,34

***9344** ***9391**

José López Otero

Rosa María Ferradas Ferradas

Plótter AIS, radar Furuno.

1.908,00

1.908,00

Total: 3.816,00

***9380** ***9700**

José Antonio Siaba Gallego

María Jesús Rama Martínez

Costrución aseo e zapón estanco sala de máquinas.

5.840,00

5.840,00

Total: 11.680,00

***9266** ***9373**

Marcelino Piñeiro Patiño

Ana Isabel Entenza Rodríguez

Plótter con cartografía e instalación de electroválvula e mando.

721,20

721,20

Total: 1.442,40

***2358** ***1213** ***2485** ***8559**

Faustino Martínez Amorín

Fátima Villaverde Abal

José Victoriano Martínez

María del Carmen Castrelos Acuña

Radar plótter con antena, pantalla e piloto automático.

3.398,00

3.398,00

3.398,00

3.398,00

Total: 13.592,00

***1562** ***1805**

Luis Miguel Rojas González

Araceli Quiroga Mundin

Plótter, monitor, radar Garmin con pantalla e cable de datos.

2.210,00

2.210,00

Total: 4.420,00

***1039**

José Antonio García Couso

Radar, plótter piloto automático e bomba hidráulica.

5.076,24

***9720** ***6376**

Julio Castro Santos

Ángela María Dacosta Dacosta

Terminal Thuraya Marina Star, AIS clase A, cartografía, soft de navegación, módulo de dureza de fondo.

2.152,50

2.152,50

Total: 4.305,00

***2491**

Adrián Campaña Antelo

Piloto Navitron NT-921G, unidade sensor temón.

2.296,50

B94199213

Hermanos Soage, S.L.

Piloto Simrad e compás satelitario JRC.

4.782,50

A36632511

Pescaberbés, S.A.

Desfibrilador Beneheart.

802,43

***5844**

David Guisamonde Sambad

Antena radar Furuno, interconexión e interface.

3.850,00

***2051** ***1499**

Roberto Christian Peña Pardo

Tania María Lema Suárez

Transmisor/receptor AIS, antena, interface e conexión.

740,22

364,58

Total: 1.104,80

B94072725

Otero Hermanos 2012, S.L.

Piloto, compás satelitario, antena.

4.782,50

***1716**

Francisco Javier Mariñas Losada

Sonda Echomap, transdutor e cartografía.

1.010,40

***3964**

Antón Muíños Miras

Sonda Echomap, transdutor, cartografía, 2 chalecos e 2 aros salvavidas.

1.176,45

B74074857

Pesquerías Pixuetinas, S.L.

Antena i6w2 World View.

4.517,50

***7433**

Víctor Padín Guillán

Sonda, plótter e pantalla táctil.

946,90

***3685**

Diego Varela Morales

Máquina para estibar volantas e instalación.

20.775,00

***0007** ***6775**

José David Suárez Villar

Elisa Rodríguez Barrio

Dispositivo de axuda no caso de home á auga.

4.097,50

3.352,50

Total: 7.450,00

B70491816

Ardoran Pesca, S.L.

Dispositivo de axuda no caso de home á auga.

7.450,00

***0177** ***0178**

José Vicente Deus González

María Luisa Armada López

Antena HF Tagra HF-600.

1.612,50

1.612,50

Total: 3.225,00

E15624117

Antonio y Fernando Queiruga Sampedro, C.B.

Iluminación da cuberta e

equipamento de aire acondicionado.

20.637,47

***9275** ***9433**

Arturo Goberna Patiño

Ana María Sanmartín Agulla

Plótter Lorenz Magnun pro HD wifi.

760,00

760,00

Total: 1.520,00

A36780641

Congelados Noriberica, S.A.

Grupo de aire acondicionado.

8.090,03

B15779481

Sálvora Mar, S.L.

Estibador automático, sistema de control remoto e guindastre mariño.

151.465,00

***6646** ***3125**

José Miguel Suárez Martínez

Cristina Guerrero Vigo

Piloto automático Simrad e plótter Lowrance con carta local.

1.660,00

1.660,00

Total: 3.320,00

B10834810

Pesqueira Lourido, S.L.

Xerador de osmose, sistema de aire acondicionado, pintura antiescorregadiza, traballos en parque de pesca, cámara de máquinas e chopa de popa.

71.086,00

B70466891

Runo Pesca, S.L.

Novos baños na cuberta superior e tratamento antiescorresgadizo.

22.250,00

B27129618

Pesquera Ecce Homo, S.L.

Instalación software xestión, cambio de materiais de despensas, esquemas de pintado en cubertas e tubaxe sanitaria, pocetes de aceiro inoxidable no parque de pesca, revisión equipamento de fondeo e filtros en ventás.

107.608,50

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Radar Furuno Far-1523bb e guindastre articulado Guerra m145.20 A3.

27.349,44

A15123755

Hermanos García Yáñez, S.A.

Melloras na habilitación de aseos e cociña.

33.500,00

***8337**

Yago Tomé Blanco

Máquina estibadora de redes e instalación de 2 escotillas.

10.664,00

B27288075

Pesquera Joralca, S.L.

Instalación software de xestión.

19.400,00

A27100254

Pesquera de Cillero, S.A.

Instalación software de xestión.

19.400,00

B27226778

Pesquera Socio, S.L.

Instalación software de xestión.

19.400,00

B15365372

Pesqueras Novo, S.L.

Máquina estibadora de redes

17.885,50

B27121250

Pesquera Parrocha, S.L.

Instalación software de xestión.

19.400,00

B36492486

Walvisfish, S.L.

Compás satelitario, piloto automático e caixa azul

4.082,50

B01972439

Casariego 99, S.L.

Radiotélefono MF/HF C/DSC, NSR, NHR -1500

3.895,50

B27421866

Pesquera a Gaveira, S.L.

Construción dun peche de protección

no corredor de estribor.

5.555,00

***9709**

Fernando Rolle Fanego

Piloto automático, compás satelitario e control remoto.

3.688,80

B27230440

Mariscador, S.L.

Mellora da habilitación e construción de 3 camarotes e melloras en aseos e duchas

74.650,00

B27102607

Pesquera Lucense, S.L.

Furuno GP 170 e antena Sailor modelo 6248.

1.842,50

B27210624

Pesquerías Muinelo, S.L.

Balsa, chalecos, compás satelitario e receptor de alarma.

6.247,50

B70090154

Painceira Pesca, S.L.

Programa Time Zero Navigator.

2.131,00

B27289818

Playa de Rueta, S.L.

Guindastre Toimil mariña modelo T-12505M/3.

19.486,00

B27289818

Playa de Rueta, S.L.

Balsa Durray Solas e Sistema de navegación Time Zero con cartografía electrónica Maxsea.

3.973,16

1.3. Axudas que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E) (DOG núm. 9, do 13.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.5.

d) Finalidade da axuda: aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

A15123755

Hermanos García Yáñez, S.A.

Modernización neveira peixe.

73.700,00

B15676364

Portillo y Otros, S.L.

Instalación bomba Capsulpump

14.540,00

B15455264

Marina Nalda, S.L.

Instalación bomba Capsulpump

14.540,00

B15746167

Vidiña Pesca, S.L.

Instalación bomba Capsulpump

14.540,00

E15075138

Juan Antonio Pérez Vidal y Hno., C.B.

Instalación bomba Capsulpump

14.540,00

B33384728

Galiana Armadores, S.L.

Modernización da zona de refrixeración e conservación do peixe.

10.387,50

B36266302

Pesquera Romar, S.L.

Sistema de información para a etiquetaxe de capturas a bordo e impresora de etiquetas.

2.945,00

B36171387

Franivan, S.L.

Equipo de refrixeración.

45.218,25

B36271096

Luzada Baz, S.L.

Reforma instalación frigorífica.

51.908,00

B27129618

Pesquera Ecce Homo, S.L.

Optimización das condicións de almacenamento e preservación das capturas.

117.794,50

B10834810

Pesqueira Lourido, S.L.

Reforma instalación frigorífica.

88.487,50

B70466891

Runo Pesca, S.L.

Instalación central frigorífica para túnel de conxelado.

35.050,00

1.4. Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E) (DOG núm. 9, do 13.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.4.

d) Finalidade da axuda: mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

E15080922

Ayaso Casais Francisco y Otro, C.B.

Aplicación de patente en casco.

9.638,33

A36632511

Pescaberbés, S.A.

Sistema de monitorización e control das manobras de pesca.

26.770,50

B27210624

Pesquerías Muinelo, S.L.

Sistema de monitorización e control das manobras de pesca.

10.450,40

B70090154

Painceira Pesca, S.L.

Hélice de diámetro 760 mm

1.993,50

1.5. Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático. Substitución de motores.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E) (DOG núm. 9, do 13.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.3.

d) Finalidade da axuda: mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

***7870**

Miguel Ángel Pérez Blanco

Substitución motor principal

2.176,87

***2611**

Jorge Brantuas del Río

Substitución motor principal

1.969,42

***8565**

Albino Rosendo Pérez

Substitución motor principal

1.995,52

***9527**

***9190**

José Mariano Lago Louro

María del Carmen Fernández Lamela

Substitución motor principal

1.542,13

1.542,13

Total: 3.084,26

***8114**

Agostiño Roi Gude Teira

Substitución motor principal

2.487,89

***8976**

***1890**

Severino Casal Diz

Ana María Rodríguez Fernández

Substitución motor principal

1.088,44

1.088,43

Total: 2.176,87

2. Axudas a tripulantes de buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 15 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2023 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE119A) (DOG núm. 3, do 4.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.780.0.

d) Finalidade da axuda: primeira adquisición dun buque de pesca.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

***1231**

Sergio Castro Rodríguez

Compra do primeiro buque de pesca.

16.250,00

***6596**

Iván Costa García

Compra do primeiro buque de pesca.

15.000,00

***8378**

María del Carmen León Caamaño

Compra do primeiro buque de pesca.

5.000,00

***9361**

Juan Manuel León Caamaño

Compra do primeiro buque de pesca.

5.000,00

3. Axudas para a innovación no sector pesqueiro.

a) Norma reguladora: Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE205H) (DOG núm. 11, do 17.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: a realización de proxectos innovadores no sector extractivo, incluída a transformación e comercialización, e tamén operacións innovadoras relacionadas coa conservación dos recursos biolóxicos mariños.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

G36014389

Confraría de Pescadores San José de Cangas

Determinación da viabilidade dun novo recurso explotable estrela de mar (Estremar)

34.250,13

4. Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego.

a) Norma reguladora: Orde do 4 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2023, para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización correspondentes a 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE155C) (DOG núm. 159, do 23.8.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicacións orzamentarias: 15.02.723B.780.1 (entidades sen ánimo de lucro) e 15.02.723B.770.1 (entidades con ánimo de lucro).

d) Finalidade da axuda: preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego, correspondentes ao ano 2022.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

G36643088

Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

329.050,52

G27031368

Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

440.685,41

G15108111

Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de A Coruña

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

77.676,02

G36049161

Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

197.838,52

A27175553

Organización de Productores del Puerto de Celeiro, S.A.

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

529.435,16

G70338702

Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga)

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

266.845,80

F15025877

Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, Organización de Productores Pesqueros

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

134.078,68

G36121861

Organización Empresarial Parquistas de Carril

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2022

522.213,48

5. Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Norma reguladora: Orde do 7 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento PE155D) (DOG núm. 161, do 25.8.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicacións orzamentarias: 15.02.723B.780.3 (entidades sen ánimo de lucro) e 15.02.723B.770.3 (entidades con ánimo de lucro).

d) Finalidade da axuda: fomentar a creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros, recoñecidas no ámbito autonómico galego.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

G70338702

Asociación de Armadores de Cerco de Galicia

Creación de organizacións de produtores pesqueiros

100.000,00

F15025877

Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, Organización de Productores Pesqueros

Creación de organizacións de produtores pesqueiros

100.000,00

6. Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

a) Norma reguladora: Orde do 16 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento PE201B) (DOG núm. 2, do 3.1.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.771.1

d) Finalidade da axuda: realizar investimentos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo, axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poida destinar ao consumo humano, se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación, se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos ou novos e mellores sistemas de xestión e organización.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

A36014595

Alfonso García López, S.A.

Eficiencia enerxética, mellora de procesos e seguridade e hixiene alimentaria

212.661,77

B36545853

Algas Atlánticas Algamar, S.L.

Melloras de proceso e nova liña bag-in-box

25.625,00

F36044543

Amegrove Sociedade Cooperativa Galega

Mellora eficiencia enerxética e de bombeo, Depuradora de Moluscos Amegrove, S.C.G.

23.817,16

B36746659

Ángel López Soto, S.L.

Melloras tecnolóxicas e de xestión en planta de procesamento de peixe

210.679,87

A36821007

Cabomar Congelados, S.A.U.

Melloras tecnolóxico-sanitarias novos procesos-produtos, aforro enerxético e sistemas de xestión (industria 4.0)

1.297.588,82

B70069042

Carranco, S.L.

Melloras tecnolóxicas en planta de conxelación peláxicos

158.478,01

B15612815

Cocedero Barrañamar, S.L.

Barrañamar 2023 (automatización bombeo auga de mar, sistema de salmoira, campá e extractores de gases e outras)

56.660,55

B36831741

Comercio y Pesca 37, S.L.

Melloras de sistema de organización e xestión da empresa

10.000,00

A36600500

Conservas Antonio Alonso, S.A.

Mellora das instalacións e das condicións de traballo, seguridade e saúde

55.734,99

B36355253

Conservas Cermar, S.L.

Melloras en eficiencia enerxética e produtiva

75.310,18

B36009942

Conservas Dardo, S.L.

Investimentos Conservas Dardo 2023 (inxectores de tinta, condensador evaporativo, plastificadora, sofware e hardware)

66.906,00

B36035392

Conservas de Cambados, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo con obtención de produtos de mellor calidade e redución do impacto ambiental

18.463,50

B36035392

Conservas de Cambados, S.L.

Melloras de eficiencia e aforro enerxético en fábrica de conservas

6.170,00

B36167534

Conservas Lago Paganini, S.L.

Investimento en maquinaria para reducir o impacto no ambiente e mellorar condicións de traballo

49.600,00

B36002798

Costas y Miñán, S.L.

Melloras tecnolóxicas en industria de tratamento de pesca e acuicultura

19.905,69

B36041549

Cultivos Marinos Vilanova, S.L.

Mellora substancial do proceso productivo mediante a mellora da xestión e tratamento de residuos

7.200,00

B82855057

El Percebeiro, S.L.

Novo proceso produtivo para elaboración de moluscos e equinodermos

122.335,50

B15061617

Fesba, S.L.

Nova instalación por cambio de refrixerante en instalación existente de cámaras e salas

295.020,89

B15726938

Frigorífica Botana, S.L.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesamento de peixe

18.250,00

B70616602

Frigorífico y Almacenaje Arousa Norte, S.L.

Acondicionamento de nave industrial para manipulación de peixe

1.928.277,18

A36608180

Frigoríficos de Galicia, S.A.

Conveyor de gravidade, mellora de proceso de xestión e organización, melloras condicións de traballo

8.663,00

A36608180

Frigoríficos de Galicia, S.A.

Mellora de seguridade, mellora condicións de traballo, mellora procesos xestión, organización e rastrexabilidade

258.933,12

A36600880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Mellora eficiencia enerxética, mellora seguridade e condicións de traballo e elaboración de novos produtos

48.619,17

B94035656

Guiomar Uno, S.L.U.

Ampliación de equipamento para mellora de eficiencia enerxética e repartición sustentable

6.834,91

B15110638

José Luis Correa Kessler, S.L.

Ampliación de planta de manipulación, elaboración e comercialización de peixes, mariscos frescos e conxelados

97.176,85

B70002084

Juan García Pesca, S.L.

Transformación: novos proxectos e produtos retail

65.546,63

A36602399

Justo López Valcárcel, S.A.

Nova liña encaixado e melloras en instalacións

127.578,90

B36037000

Leiro e Hijos, S.L.

Melloras de eficiencia enerxética, seguridade alimentaria, seguridade en condicións de traballo, mellora calidade produto

74.818,50

B70524533

Lonxa de Ribeira, S.L.

Instalación placas fotovoltaicas lonxa de Ribeira

164.649,75

A27025345

López Freire, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de produtos do mar

62.310,54

A36020543

Mares de Galicia, S.A.

Mellora substancial do proceso produtivo mediante a instalación dun túnel de conxelación

28.193,25

B94154507

Mariscos Alumar, S.L.

Proxecto de ampliación para mexillón ecolóxico e melloras tecnolóxicas, enerxéticas e de proceso na planta de elaboración

816.105,53

A36031516

Mariscos Campelo, S.A.

Mellora de seguridade, novos procesos e formatos de produto

88.335,55

B36346278

Mariscos Daporta, S.L.

Mellora eficiencia enerxética. Sistema automatización bombeo motores, instalación fotovoltaica

71.641,77

B94153392

Mariscos Indamar, S.L.

Modernización de maquinaria e instalacións

44.856,50

B36390870

Mariscos Inés, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo: fases de depuración da ameixa e berberecho

43.329,63

B36380525

Mejillones Nidal, S.L.

Melloras no sistema de produción

134.585,44

B94200623

Moluscos Ven do Mar, S.L.

Equipamento do novo centro de transformación moluscos (2ª fase)

48.922,40

B15738867

Novas y Mar Especialidades, S.L.

Ampliación e modernización de industria de tratamento de produtos de pesca

667.538,92

B98242498

Nuestro Mar de Siempre, S.L.

Plan de mellora de procesos de fabricación e aforro enerxético

55.115,75

A36601672

Orbe, S.A.

Mellora de proceso de envasado e mellora de eficiencia enerxética

135.369,82

B15066210

Pescados Hermanos Lijó, S.L.

Adquisición de instalación frigorífica e liña de conxelado para mellorar produción e sacar ao mercado novos produtos

711.503,48

B36008696

Pescados Marcelino, S.L.

Mellora substancial da xestión e organización da empresa mediante sistema dixitalización e monitorización procesos

10.442,00

B27783265

Pescados Roberto Otero, S.L.

Integración en liña de sistema de xestión, rastrexabilidade e procesos produtivos

6.900,00

B36289601

Piñeirón, S.L.

Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo e equipamento para novo proceso de envasado

59.435,46

B94052370

Porto de Cambados, S.L.

Optimización e mellora da calidade produto procedente da ría de Arousa

3.247,64

B70314570

Porto-Muíños, S.L.

Proxecto innovador, nova tecnoloxía altas presións en frío, novos produtos

27.487,83

B70314570

Porto-Muíños, S.L.

Novo proceso e produto

55.000,00

A36604882

Productos Congelados, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en centro de produción de precociñados a base de peixes e mariscos

204.378,00

F15025877

Sociedad Cooperativa Santa Eugenia

Subministración e instalación de equipamento frigorífico para unha cámara de mantemento de produtos do mar conxelados

26.412,50

7. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

7.1. Axudas investimentos en acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE205F).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicacións orzamentarias:

Modalidade A: 15.02.723A.772.2.

Modalidade B: 15.02.723A.772.5.

Modalidade C: 15.02.723A.772.6.

d) Finalidade da axuda:

Modalidade A: axudas destinadas á realización de actuacións, co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

Modalidade B: axudas destinadas a investimentos que aumenten a eficiencia enerxética e fomenten a reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables.

Modalidade C: axudas destinadas á obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico, co fin de mellorar o rendemento global e a competitividade das explotacións acuícolas e reducir o impacto ambiental negativo do seu funcionamento.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Modalidade

Axuda total en €

***1645***

Francisco Guillermo Varela González

Construción batea Escurís I

A

33.208,20

B70314463

Acuicultura mar de Arousa, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Carabeiro: motor auxiliar, guindastre, báscula e grella vibradora

A

63.668,00

B15111032

Mexilor, S.L.

Construción batea Elvira II

A

29.650,00

***7982***

Guadalupe Gómez Neira

Modernización embarcación auxiliar Vicente Mosquera: motor auxiliar

A

8.081,00

***7865***

Ramón Vicente Vicente

8.081,00

A15060536

Viveros de Arosa, S.A.

Construción batea Ourolo II

A

59.208,00

B15111032

Mexilor, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Antonio P: moega, clasificadora-debulladora, báscula e grella vibradora

A

29.645,00

B70571740

Mirandela 103, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Muñiz Argibay: cesto cadrado e encordadora

A

9.705,00

***1251***

Ángel María Martínez Iglesias

Construción batea P. V

A

15.229,10

***8011***

María Dolores Parada Rego

15.229,10

***7890***

Francisco Antonio Alcalde García

Modernización embarcación auxiliar Praia da Torre: encordadora, inversor, bomba e outros

A

18.377,70

***3338***

Jaime Jesús Pérez González

Modernización embarcación auxiliar Conquistador: equipos de navegación e seguridade

A

5.029,09

B15628845

Mejilloneras Juan Formoso, S.L.

Construción batea Bruma V

A

31.127,81

J15752447

Barreiro Mejilloneras, S.C.

Modernización embarcación auxiliar Trilo: báscula eléctrica e grella vibradora

A

7.950,00

***5653***

Jorge Piñeiro Otero

Construción batea J.H.S. II

A

30.458,20

A15060536

Viveros de Arosa, S.A.

Modernización embarcación auxiliar Mytilus Arautia: grupo electróxeno, cestóns e clasificadora-debulladora

A

32.887,50

***7747***

Ana Belén Vidal Santorum

Construción batea Rucha

A

14.904,10

***6581***

Miguel Paz Rey

14.904,10

***7945***

Irene González Vicente

Modernización embarcación auxiliar Edelmar Tres: motor auxiliar

A

12.703,00

***4706***

José Luis Piñeiro Rodríguez

Modernización embarcación auxiliar Chesma: clasificadora

A

875,18

***6526***

Luis Miguel Fachado Neira

875,18

***4767***

María Consuelo Oliveira Places

1.749,82

***8595***

María Josefa Oliveira Places

1.749,82

***7936***

Jesús María Torrado Vidal

Modernización embarcación auxiliar Marañas: encordadora, convertedor, alternadores e calibradora

A

5.191,25

***6687***

José Ramón Torrado Vidal

5.191,25

***5381***

María del Carmen Otero Vicente

Modernización embarcación auxiliar Maruxa de Loimar: moega e radar

A

15.570,00

***5788***

Carlos Piñeiro Otero

Modernización embarcación auxiliar Asuni A.S.: motor auxiliar

A

9.687,50

***5653***

Jorge Piñeiro Otero

9.687,50

***5386***

Ernesto Ozores Hermo

Modernización embarcación auxiliar Albatros: báscula eléctrica, grella vibradora e encordadora

A

4.997,83

***6513***

José Joaquín Ozores Hermo

4.997,83

***5275***

Juan Carlos Ozores Hermo

2.499,67

***5156***

Mª Soledad Fdz. Vidal

2.499,67

***2029***

Blanca Rafaela Otero Molanes

Construción batea Asados I

A

30.458,20

B15628845

Mejilloneras Juan Formoso, S.L.

Modernización embarcación auxiliar J.F.: culler de moluscos e rotor

A

3.600,00

***5500***

Ricardo Manuel Herbón González

Construción batea Maher I

A

33.208,20

***7794***

Fernando Galbán Rubio

Construción batea Jovi

A

33.208,20

B16965329

Gaboteira Cultivos, S.L.

Construción bateas Proinsa XXI e Escollera B-III

A

36.549,83

***0579***

Purificación Albores García

Modernización embarcación auxiliar Albores: encordadora e clasificadora electrónicas

A

23.627,70

***7700***

César Manuel Rial Pérez

Modernización embarcación auxiliar Muíños: báscula electrónica, grella vibradora e remolque

A

5.350,00

***7859***

Mª Nieves Gómez Figueira

5.350,00

***4677***

Elena Freire Mayo

Construción batea Juliana VII

A

16.604,10

***8527***

Elena Rodríguez Freire

8.302,05

***8527***

Montserrat Celia Rodríguez Freire

8.302,05

B70014139

Plirasa, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Mar Negro Dos: clasificadora-debulladora, encordadora, grella vibradora, cinta transportadora, bomba, inversor e outros

A

36.359,80

B15591340

Playa de Bornalle, S.L.

Construción batea Dolores IV

A

31.127,81

B15521958

Lago Mejilloneras, S.L.

Construción batea Melayro VII

A

33.208,20

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Couso: forrado de tanques, caudalímetros e pluma

A

19.114,83

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Lira: forrado de tanques

A

51.750,00

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Quilmas: forrado de tanques, soporte para cubertas e caudalímetros

A

24.968,85

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa Merexo: rotofiltros, extractor e purificador de ADN, medición e monitorización eléctrica, altura e caudal

A

37.365,74

***5843***

Juan Manuel Fungueiriño Trasbach

Construción batea Ayaso V

A

33.877,70

A15020662

Acuicultura del Atlántico, S.A.

Modernización embarcación auxiliar Jessicamar: báscula eléctrica e grella vibradora

A

7.980,00

***5088***

Francisco Gabriel González Gago

Construción batea Palmeira II

A

8.302,05

***5117***

José Luis González Gago

8.302,05

***5234***

Manuel Ramón González Gago

8.302,05

***5820***

Santiago González Gago

8.302,05

B36311777

Mejillones Bel, S.L.

Construción batea M.M.C. I

A

59.208,00

B36328011

Mejillones Julio, S.L.U.

Construción batea Abra V

A

59.208,00

***3840***

Crisanto Darío Marcelino Canosa

Modernización embarcación auxiliar Camboño: debulladora

A

5.117,50

***7962***

Enrique Ferral Martínez

Modernización embarcación auxiliar Ceo: debulladora

A

1.279,38

***0896***

María Isabel García Carro

2.558,74

***8065***

Mª Sagrario García Carro

1.279,38

B36064400

Jesús Portela e Hijos, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Jesús Portela: motor principal

A

35.931,50

***0835***

Javier Rodríguez Muñiz

Construción embarcación auxiliar Granu

A

2.335,81

***8188***

José Rodríguez Muñiz

2.335,81

***2383***

Miguel Ángel Rial Nieto

4.671,60

***8816***

Sonia Pregal Martínez

2.334,41

***8316***

Yolanda Landin Lamas

2.334,41

***8166***

María Rosa Bemposta Méndez

Modernización batea Oubiña II: encordadora

A

6.250,00

B94064417

Mejillones Doña Rosario, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Mitulo: guindastres con radio mando, moega e motor auxiliar

A

110.980,00

B15342736

Muñiz Lampón, S.L.

Construción batea Benito II

A

33.208,20

***0897***

José Luis Pombal Piñeiro

Modernización embarcación auxiliar Emigrante: báscula electrónica, grella vibradora, remolque e convertedor

A

11.872,00

B36328011

Mejillones Julio, S.L.U.

Modernización embarcación auxiliar Playa de Cabanas: pesadora electrónica

A

5.450,00

***6850***

Benito Benavides Bea

Construción batea María Joaquina

A

56.500,00

***4022***

Roberto Carlos Curras Corbacho

Modernización embarcación auxiliar Sol no Mar: debulladora-clasificadora, báscula eléctrica, grella vibradora e convertedor

A

14.820,00

***5809***

José Luis Otero Camaño

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Quito: grella vibradora, báscula eléctrica, motor auxiliar e equipamento de navegación

A

8.052,50

***5152***

Milagros Mª Teresa Rey Porto

8.052,50

***5857***

Sebastiana Mascato Rey

16.105,00

***4589***

María Herminda Porto Falcón

Modernización embarcación auxiliar Belleza Dos: motor

A

5.937,49

***4854***

Carlos Javier Otero Outeiral

Construción batea Rialtor X

A

29.650,00

B36396224

Bateas Prieto, S.L.

Construción batea Prieto

A

30.458,20

***2814***

Benito Doval Portas

Modernización embarcación auxiliar Pronto Tres: moega caixón inox, bomba Azcue, cesto cadrado, batería Victron, alternador 24 V e máquina encordadora

A

14.211,25

***3521***

Rosa Oubiña Paz

14.211,25

***3045***

Jesús Javier Pena Lemat

Modernización embarcación auxiliar Pena Costas: moega e equipamentos de navegación

A

8.039,69

***7813***

Josefa Costas Germade

8.039,69

***7338***

Carlos Paz García

Construción batea Gomu III

A

30.458,20

B94088887

Trascomar Aldan, S.L.

Construción batea Marpesa XXVI

A

69.358,00

***4922***

Juan Francisco Ramos Suárez

Construción batea Isla III

A

30.458,20

***6865***

José Manuel Lorenzo Sayans

Construción embarcación auxiliar Sayáns

A

12.421,69

***4439***

María Ángeles Pintos Galiñanes

Construción embarcación auxiliar Anxo

A

12.325,83

***7052***

Raúl Mascato Otero

Construción batea Galiñanes II

A

56.500,00

***7052***

Raúl Mascato Otero

Modernización embarcación auxiliar Raúl Mascato Dous: encordadora, pinza portapalés e báscula

A

7.245,00

B94114584

Mejillones Atlántico, S.L.U.

Modernización embarcación auxiliar Puntacana: báscula electrónica

A

5.200,00

***7286***

Fernando Oubiña Somoza

Construción batea Goberna II

A

59.208,00

***3302***

María Guadalupe Somoza Cacabelos

Construción batea Cao-Barral I

A

59.208,00

***3302***

María Guadalupe Somoza Cacabelos

Construción batea San Cayetano VI

A

59.208,00

***3302***

María Guadalupe Somoza Cacabelos

Modernización embarcación auxiliar Laurus: guindastre

A

54.195,00

***8173***

Roberto Manuel Blanco Carballo

Construción batea Carballo III

A

33.208,20

***6778***

Juan Ramón Dios Ramos

Modernización embarcación auxiliar Stella Maris I: guindastre, moega e grella vibradora

A

67.679,50

***6555***

Manuel Dios Dacosta

Modernización embarcación auxiliar Dous Cartarola: encordadora eléctrica

A

5.995,00

***5925***

Manuel Francisco Prol Sánchez

Modernización embarcación auxiliar Alvami: báscula electrónica

A

2.500,00

***5855***

María Luisa Álvarez Míguez

2.500,00

***6846***

Ramiro Escobar Montes

Construción embarcación auxiliar Raisa

A

12.957,11

***5733***

Jesús Beloso Maneiro

Construción embarcación auxiliar Beloso

A

5.151,11

***6300***

Marcelo Beloso Maneiro

5.151,12

***4317***

Mª Victoria García Figueiras

Modernización embarcación auxiliar Cajide Rial: báscula e grella vibradora

A

3.625,00

***5983***

Ramón Rodríguez Muñiz

3.625,00

***4373***

Ana María Cores Abal

Modernización embarcación auxiliar Sabese Tres: moega e reforzos na cuberta para a moega

A

6.082,50

***6436***

Mónica Leiro Búa

6.082,50

***7392***

Santiago Mougan Rodríguez

6.082,50

***4846***

Segundo Mougan Rodríguez

6.082,50

***3208***

María Isabel Piñeiro Santamaría

Modernización embarcación auxiliar Pablo: pesadora electrónica e grella vibradora

A

3.975,00

***2666***

Pastor Feijóo Nogueira

3.975,00

***6409***

Inés Santos Lorenzo

Modernización embarcación auxiliar Nogueira Segundo: encordadora e cinta transportadora

A

3.700,00

***5080***

José Luis Nogueira Grande

1.850,00

***5757***

Mª Teresa Otero Dios

1.850,00

***4693***

Víctor Luis Dios Otero

Construción embarcación auxiliar Mencer I

A

5.685,47

***7421***

Alén Viñas Otero

Modernización embarcación auxiliar Chorima: clasificadora e grella vibradora

A

8.995,00

***6427***

Francisco José Cores Dios

Construción batea San Cayetano XVI

A

72.008,00

***4875***

Armando Otero Vázquez

Construción batea Marinero

A

15.229,10

***4875***

Gonzalo Otero Vázquez

A

15.229,10

***6427***

Francisco José Cores Dios

Modernización embarcación auxiliar Aragunde: encordadora

A

7.250,00

B15139785

Acuidoro, S.L.U.

Modernización granxa Cervo: sistema de oxixenación con nanoburbullas

A

8.613,63

***1147***

Luis López Chantada

Construción batea Vime VIII

A

15.229,10

***4817***

María Ángeles Santorum Pérez

15.229,10

***7932***

Christian Señorans Martínez

Construción embarcación auxiliar Mateo

A

10.859,37

***5904***

Carlos Miguel Chaves Otero

Modernización embarcación auxiliar Otercha: cinta transportadora

A

4.735,00

***4715***

Manuel Santorum Hermida

Modernización embarcación auxiliar Bello Mar: clasificadora-debulladora, pesadora electrónica, grella vibradora, encordadora e cesto cadrado

A

11.845,00

***4924***

Purificación Bello Rubianes

11.845,00

***4872***

María Dolores Serantes Paz

Modernización embarcación auxiliar Vilaboa: báscula electrónica

A

5.450,00

***5912***

Mónica Nieto García

Modernización embarcación auxiliar Océano: encordadora

A

5.995,00

***7070***

Óscar Otero Padín

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Sandía: encordadora e inversor

A

7.482,50

B36050060

Joaquín Fariña, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Betanzos: ponte e cuberta

A

16.155,14

***1736***

Mabel Otero Filgueira

Modernización embarcación auxiliar Fragamares: báscula electrónica e inversor

A

3.062,50

***3221***

Raúl Fraga Mascato

3.062,50

***5919***

Pablo Agra Gil

Modernización embarcación auxiliar Eloy: motor principal

A

10.957,50

***6462***

Ramona Chaves Rial

10.957,50

***4088***

Gustavo Adolfo Marcelino Canosa

Modernización embarcación auxiliar Manuel Marcelino Dos: motor auxiliar, moega e cinta transportadora

A

11.888,75

***1212***

María Manuela Marcelino Canosa

11.888,75

***3064***

Xosé André Pérez Buceta

Modernización embarcación auxiliar Ramadan Segundo: báscula electrónica e grella vibradora

A

7.950,00

B36116960

Mariscos Vidal Calvar, S.L.

Construción batea Fumo IV

A

59.208,00

***0515***

José Luis Rouco González

Construción batea Jalda III

A

31.458,20

***5168***

Pilar Ozores Lago

Construción embarcación auxiliar Chester

A

14.623,24

***9032***

David Padín Tourís

Modernización embarcación auxiliar O San Vicente: sistema de estanquidade con impermeabilización para cuberta

A

7.965,00

***9032***

David Padín Tourís

Modernización embarcación auxiliar O San Vicente: báscula-ensacadora

A

4.250,00

B15139785

Acuidoro, S.L.U.

Modernización granxa Cervo: sistema de oxixenación con nanoburbullas e desgasificación CO2

A

52.838,63

B15139785

Acuidoro, S.L.U.

Modernización criadeiro Cervo: sistema de oxixenación con nanoburbullas

A

3.725,75

***4537***

Josefa García Portas

Modernización embarcación auxiliar Miryan y Gabriel: grella vibradora e encordadora

A

8.000,00

***9019***

Ramón María Marcelino Canosa

Construción embarcación auxiliar Alana

A

12.664,99

***6228***

Gustavo Antonio Prol Meis

Proxecto de videovixilancia da batea J. Prol V

A

2.596,00

B94151719

Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L.

Modernización granxa O Grove: fotobiorreactor, filtros autolimpantes, analizador de cloro e salinizadora

A

43.050,43

B36021954

Insuíña, S.L.

Modernización criadeiro Mougás: RotiRas, fotorreactor, sistema de dixtalización, equipamentos de medida eléctrica e conectividade medida de oxíxeno en camión

A

20.195,07

B36021954

Insuíña, S.L.

Modernización criadeiro Mougás: cambio de combustible de gasóleo a gas

B

54.467,54

7.2. Axudas innovación no sector da acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se realiza a súa convocatoria para o ano 2023, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE205I).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: axudas destinadas á realización de proxectos que fomenten o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

NIF

Entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

G36884260

Asoc. Clúster de la Acuicultura

Aplicación de técnicas electroencefalográficas no atordamento e sacrificio do rodaballo (Roteleeg)

178.563,98

B70015821

Proameixa Fernández, S.L.

Inmunoprotección de alevíns de ameixa (Protalm)

112.557,13

G36625309

Anfaco-Cecopesca

Aproximación do cultivo de ameixa rubia en criadeiro para a obtención de semente (Calbia)

71.970,39

8. Axudas para a paralización temporal.

8.1. Axudas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas armadoras (PE406A).

a) Norma reguladora: Orde do 12 de abril de 2023 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2023 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, por paralización temporal da actividade marisqueira, ás persoas armadoras e tripulantes das embarcacións afectadas pola veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, O Boído e Cabío), cofinanciada ao 50 % polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (códigos de procedemento PE406A e PE406B) (DOG núm. 79, do 25.4.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: compensar os efectos da medida de conservación da veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, O Boído e Cabío) coas axudas de paralización temporal.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

***5467**

Constantino Tubio Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7526**

David Casal Fontán

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7517**

Valeriano Riveiro Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5413**

Gil Silva Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4923**

Santiago Falcón Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5744**

Serafín Romero Saborido

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***2104**

Alfonso Lima Estévez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6513**

Rafael Rodríguez González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***0392**

José Manuel Fandiño Puente

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***0342**

David García Míguez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***0575**

Evaristo González Couto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***0794**

Wenceslao Méndez Méndez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6042**

Ramón Outeiral Sánchez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***0118**

Albino Fernández González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4355**

Joaquín Mario Cores Torres

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3738**

Daniel Losada Ordónez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7464**

Jesús Mouta Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3082**

José Manuel Lages Argibay

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5134**

Cipriano Dios Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5854**

Rosalino Díaz Calo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8643**

Cristian Bouzon Domínguez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5664**

Luis Miguens García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6245**

Sergio Rey Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3196**

José Manuel Hermo Lustres

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5669**

Manuel González Santos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5603**

José Carneiro Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5677**

José María Deira González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5743**

Francisco José Ramos Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8881**

Francisco Antonio Sieira Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3643**

Francisco Rial Rodríguez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***2513**

Pablo Reboredo Ferreiro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7328**

Juan José Lorenzo Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5906**

Gonzalo Bugallo González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5503**

Benito Manuel Piñeiro Romero

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6202**

Antonio Mouta Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7414**

Luis Laya Piñeiro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7413**

Antonio Lorenzo Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6103**

Fernando Paz López

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4369**

Abraham Vieites Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3013**

José Antonio Martínez Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5162**

Ramón Manuel Ayaso Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3676**

Jacinto Sampedro Argibay

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8171**

Óscar Pazos Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6603**

Francisco Javier Chazo Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7337**

Jesús Alberto Martínez Vales

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5409**

Manuel González Choren

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6672**

Jorge Méndez Somoza

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8239**

José Ricardo Bravo Piñeiro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3474**

José Benigno Piñeiro Rey

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6292**

Ignacio Oliveira Cambeses

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3933**

Rodrigo Barcala Abanqueiro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3961**

Iván Figueira Figueira

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***1251**

Gerardo González González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6194**

Juan Domingo Padín Long

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7913**

Gabriel Muñiz Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7709**

Gumercindo Fernández Senra

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***0416**

Joaquín Manuel Rodríguez Suárez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7685**

Eladio Piñeiro Calo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7839**

Daniel Vilas Lois

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4133**

Fabio Miguel Silva de Passos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6936**

Juan José Sousa Lemiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7499**

Jorge Arosa Romero

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6139**

Miguel Ángel Otero Abelenda

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6341**

José Carlos Otero Aido

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3226**

Miguel Ángel Iglesias Romero

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8198**

Pablo Pérez Nogueira

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6981**

Javier Lorenzo Saborido

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5086**

Francisco Gabriel Ouviña Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6514**

José Alberto Neira Alcalde

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

E02744456

Monchito FYS, C.B.

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8170**

José Javier Ordónez Comojo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8493**

Francisco José Fernández Varela

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6765**

Ramón Fernández Alonso

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7604**

Ricardo Ferreiros Vidal

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3989**

Borja Sanisidro del Río

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***1981**

Manuel Domínguez Freile

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7179**

José Cacabelos Oliveira

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6953**

Elías Trigo Aragunde

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6324**

Juan Carlos Romero Aragunde

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6922**

Antonio Suárez Corbacho

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7265**

Javier Ponte Cid

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6751**

José Antonio Agra Sineiro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6307**

Carmelo Baulo Santos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7203**

Juan José Bugallo Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5058**

José Benito Cacabelos Romero

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7294**

Alberto Charlín Oubiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7180**

Andrés Cores Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6542**

Antonio Piñeiro Resua

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8244**

Rafael Silva Pazos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6661**

José Luis Iglesias Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4720**

Manuel Pérez Galiñanes

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7494**

Fernando Santorum Oubiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6758**

Joaquín Fernando Santos Bugallo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7019**

Jacobo Portas Charlín

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7038**

Emilio Pereira Boveda

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6821**

Alberto Paz Nine

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***9173**

José Antonio Fernández Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5281**

Ricardo Suárez Rey

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5728**

Jesús Piñeiro Casais

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7284**

José Ángel Vilas Lois

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7088**

Mario Jueguen Rodríguez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7469**

Rubén González Costa

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6516**

Santiago Fernández Parada

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6362**

Joaquín Ángel Feijóo Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8243**

Aitor Rey Iglesias

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7562**

Vicente Dacosta García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7444**

Ramón Prieto Señoráns

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4785**

Benito Suárez Suárez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***9856**

Ángel Rodríguez Paz

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7507**

Pablo Rodríguez García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8672**

Kevin Acha Besada

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8161**

Abrahan Carro García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6817**

David Pérez Charlín

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6386**

Fabian Martínez Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7235**

Serafín Vázquez Lago

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5229**

Carmelo Oubiña Charlín

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6747**

Javier Señoráns Abalo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8032**

Rafael Padín Parada

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6760**

Luis Miguel Suárez Vidal

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***9020**

Francisco Javier Señoráns Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6494**

José Juan Dacosta Ferro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8163**

Ramón Rivas Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5688**

Joaquín Vázquez García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4881**

Jesús Ramón Nieto Nine

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6755**

Julio Cesar Mariño Solla

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4901**

José Eugenio Chaves García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***2448**

Diego Joaquín López Roma

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8079**

Eloy Paton Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8054**

Jacobo Cores Ulloa

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6101**

Avelino Silva Núñez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5247**

Antonio Mosteiro Hermida

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5579**

Emilio Oubiña González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5551**

Paulo Rial Abal

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5499**

Juan Alberto Cores Blanco

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4476**

Raúl Núñez Alonso

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5575**

Tomás Fernández Oubiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7488**

Vicente González Mato

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6295**

Carlos Parracho Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5754**

Manuel Torres Paz

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7475**

Jesús Manuel Rivas Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4665**

José Antonio González Hermida

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5349**

Benigno Maneiro Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5062**

Juan José Rial Millán

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8420**

Daniel Rial Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7718**

Juan Manuel Cores Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6399**

Joaquín Leiro Ferro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8268**

Elías Dios Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7561**

Julián Paz Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7100**

Alberto Otero Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***9004**

Manuel Rivas Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8595**

José María González García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5488**

Jacinto Dios Ramos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5368**

Juan Enrique Martínez Sampedro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6585**

Elías Rivas Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6469**

Juan Carlos García Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4695**

Ramón Fariña Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4051**

José Antonio Vidal Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7742**

Manuel Oubiña Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7086**

Carlos López Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5016**

Juan Benito Dios Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5992**

Salvador García Mougán

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6191**

Eladio Cores Cores

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8734**

Rubén Rial Nieto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6376**

Juan Francisco Santiago Castro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4841**

Fernando Blanco Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***2907**

Miguel Ángel González Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6272**

Gabriel Dios Ferro

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7395**

Manuel Ángel Varela Rivas

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8079**

Rocío Paton Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6600**

Juan José Castro Lojo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4874**

José Nine Chaves

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5685**

Juan Antonio García Suárez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8465**

Adrián Dios Rodríguez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5549**

José Ramón Romero Prol

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7248**

Benjamín Rubin Prieto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8177**

Edgar Figueira Ramos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6348**

Francisco Javier Rey Carballa

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4288**

María Soledad Paton Chaves

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7895**

Juan José Chaves González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6385**

José Carlos Iglesias Señoráns

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6505**

Óscar Alejandro Vales Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4851**

Manuel Prieto Señoráns

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8305**

Ángel Rial Cañon

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6097**

Antonio Casais Vázquez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5761**

Juan Manuel Dios Oubiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6500**

Alberto Pouso Prado

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6210**

Eusebio Nieto Outeda

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6822**

Isidro Parada Millán

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6466**

Francisco Ramón Oubiña Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5964**

José Ángel Doeste Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6840**

Genaro Doeste Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4848**

Alfonso Pérez González

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***2920**

Daniel Vidal Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3351**

Juan Manuel Besada Aspres

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7705**

Antonio Fieira Franco

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5894**

Francisco Javier Martínez Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6403**

Guillermo Rodríguez Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

E94198454

Hermanos Fuentes Chantada, C.B.

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8587**

Samuel Viana Parada

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

900,00

***6816**

Yasmina Rubin Prieto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7310**

Ramón Dios Santiago

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5092**

Ramón Blanco Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7693**

Jesús Sousa Lemiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6813**

Salvador Gondar Oubiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6341**

José Antonio Piñeiro Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4871**

Rafael Falcon Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5249**

Belarmino Vázquez Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6802**

Joaquín Dios Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6632**

Carlos Piñeiro Agra

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6146**

Jorge Julián Oubiña Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4329**

José Manuel González Cevey

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5857**

Francisco Javier Casais Señorans

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5902**

Carlos Barral Jueguen

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5018**

José Manuel Moroño Suárez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7019**

Luis Alberto Queiro Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6806**

José Ángel Bugallo Feijóo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4911**

José Manuel Paz Pouso

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8541**

Cristian Brea García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6230**

Juan Barbosa Otero

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5584**

Juan Vicente Nieto Allo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5584**

José Antonio Nieto Allo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

2.800,00

***6292**

Francisco Javier Bouzon Rivas

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5769**

Constantino García Mougan

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8300**

Óscar Ribadomar Tourís

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

E10927382

Hermanos Oubiña Otero, E.S.P.J.P.

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7727**

David Silva Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***9894**

José Manuel Gómez Prieto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8221**

Juan José Riveiro Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7459**

Manuel Vázquez Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8437**

Adrián García Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6023**

Juan Moroño Suárez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4851**

María José Otero Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4898**

Santiago Otero Blanco

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8404**

Carlos Cores Otero

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3676**

José Manuel Dios Núñez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6046**

Juan Francisco Ferro Paz

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6645**

Carmen Belén Rivas Dieste

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8400**

Berger Benjamín Vázquez Daporta

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***4864**

Ricardo Vidal Outeda

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***7343**

Mario Barbosa Paton

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5897**

Manuel Paz Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***6434**

Alejandro Núñez Nogueira

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***8059**

Raquel Souto Miguens

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***3762**

Jacobo José Sanisidro del Río

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5511**

José Luis Oubiña Oubiña

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

***5814**

Jesús Manuel Pego Santos

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

6.100,00

8.2. Axudas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas propietarias (PE406B).

a) Norma reguladora: Orde do 12 de abril de 2023 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2023 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, por paralización temporal da actividade marisqueira, ás persoas armadoras e tripulantes das embarcacións afectadas pola veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, O Boído e Cabío), cofinanciada ao 50 % polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (códigos de procedemento PE406A e PE406B) (DOG núm. 79, do 25.4.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: compensar os efectos da medida de conservación da veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, O Boído e Cabío) coas axudas de paralización temporal.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

***8583**

Miguel Ángel Otero Vidal

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***7718**

Ricardo Jueguen Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***5050**

José Luis Paton Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***7885**

Ana Belén Rivas Conde

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***0068**

Fabián Martínez Vales

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***4897**

José Antonio Fernández Rivas

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***3433**

Almudena Sordo Seco

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6840**

Cristina Rial Rial

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8429**

Jorge García Ordónez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8264**

Miguel Suárez Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6098**

Ruperto Costa Fernández

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***9069**

Alex Vales Dacosta

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8963**

Sergio Rodríguez Paton

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8962**

Hugo Insua Poza

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***1893**

David González Couto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***5290**

Carlos Manuel Abelenda Franco

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***2735**

Jorge Martínez Rios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6036**

José María Rodríguez Pérez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***4064**

Diana Carolina Díaz Sánchez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***0189**

Kevin Porto Rubin

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***7310**

David Dios Santiago

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6810**

Lidia Dios García

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8899**

Javier Saborido Rey

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6295**

Víctor Manuel Señoráns Casais

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6102**

Carmelo González Trigo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***6510**

José Ramón González Trigo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8933**

Víctor Manuel Paz Lorenzo

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***1507**

Rubén González Torres

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***5907**

Sara Calvar Martínez

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***0381**

Carlota Bea Amado

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***9172**

Iago Silva Dios

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

***8735**

David Gómez Prieto

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

2.400,00

***6300**

José Ángel Suárez Cores

Paralización temporal da actividade de marisqueo desde embarcación nos Lombos do Ulla, O Boído e Cabío

3.050,00

9. Compensación Ucraína.

a) Norma reguladora: Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2023 das axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, da compensación á frota pesqueira galega polas consecuencias da guerra de Ucraína, cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (código de procedemento PE107F) (DOG núm. 154, do 14.8.2023).

b) Convocatoria: exercicio 2023.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723B.770.2.

d) Finalidade da axuda: compensar os efectos, na frota pesqueira galega da 3ª lista do Rexistro de Buques e Empresas Navieiras, da subida do prezo do gasóleo pola invasión de Ucraína.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total en €

***1744**

Benito Manuel Martínez Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

136,67

***6171**

Jesús Martínez Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

224,03

***3014**

Adrián Jimenez Viñas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

883,82

***7517**

Valeriano Riveiro Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

179,95

***1418**

Rubén Buceta Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

399,56

E36477198

Mucha Aldán, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

279,50

***3338**

Alejandro Manuel Botana Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

139,49

***7646**

Francisco Javier Rodríguez Calvo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

65,66

***6918**

Juan Carlos Moledo Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

55,54

***0177**

José Vicente Deus González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.050,63

***9463**

Antonio Paleo Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

848,47

***1431**

Antonio Manuel Sánchez Maceiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.601,15

***3752**

Francisco Freire Pita

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

390,50

***7801**

Leandro García Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

132,76

***3097**

Juan Carlos Sampedro Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,79

***8134**

Daniel Fraga Ben

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.032,02

***1402**

Jaime Rico Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.279,54

***5325**

Desiderio Bouzas Campaña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.154,68

***9569**

Juan José Pena Candia

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

901,33

***9316**

José Luis Blanco Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

283,14

***1658**

Saturnino Canoura Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.727,15

***0637**

Manuel Alejandro Alfeiran Trigo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.327,00

***9219**

María Luisa Otero Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3,93

***9023**

Bruno López Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

700,35

***3570**

Edelmiro Campaña Quiza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.530,26

***6705**

Salvador López Carril

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.307,18

***5844**

David Guisamonde Sambad

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

818,53

E70433487

Pesqueras Rey Cendon, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

396,18

***9927**

Jesús García Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

656,45

***0536**

José Luaces Santiago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

242,97

***2635**

Ernesto Rivera Pichel

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

465,67

***5085**

Juan Carlos Permuy Barbero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,36

***5413**

Gil Silva Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

94,77

***3981**

Ángel Jonathan Nogueira Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

127,97

***3004**

Francisco Agra Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

53,82

E27332543

Lugues I, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.372,81

***8569**

Walter Alejandro Carnota Ponce

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,59

E36308039

Arlanza Cuatro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

919,64

***9949**

Abel Mouriño Alves

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

52,42

***9523**

José Antonio Curras Costas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

170,00

***8383**

Ángel Miguel Fernández Eiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

932,70

***9038**

Marta Pernas Eijo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

932,69

***8190**

Ricardo León Viñas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

36,85

***9509**

José Sendón Mayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

88,37

***9671**

Manuel Curras Costas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

247,20

***3663**

María García Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

30,97

***2592**

Juan Carlos Gey Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

294,66

***3400**

Manuel Martínez Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.798,13

***0864**

Javier Freire Pita

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.384,61

***4557**

María Concepción Iglesias Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23,38

***2969**

Óscar Viñas Liñares

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,43

***3599**

Manuel Figueroa Hermo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

41,30

***5994**

María del Pilar Vidal Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

84,67

***8111**

Antonio Martínez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.076,64

***8650**

Jesús Brea Lestón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

120,93

***0706**

Mario Pérez López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

435,19

***2102**

Eugenio Romero Peña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

218,97

***0506**

José Ramón Creo Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.177,22

***3146**

Óscar Javier Costa Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

48,60

***1628**

Hugo Armada Armada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

133,61

***5236**

José Joaquín Abuín Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

221,08

***6825**

Alejandro Lojo Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,58

***9818**

Juan Luis Piñeiro Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,64

***4029**

Jorge Pérez Rodal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

519,36

***9110**

Juan Antonio Caamaño Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.449,21

***1883**

David Calvo Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

941,76

***5443**

Santiago Domínguez Lorenzo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.647,88

B94092061

Loanjobi, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.638,48

***5134**

David Romero Moreira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

288,40

***3397**

José Daniel García Lemat

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

424,45

***9317**

José Alberto Abeijón Lestón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

106,24

***3224**

Alberto Sayar García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

350,14

***6410**

José Antonio Domínguez Lorenzo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

245,09

E70171939

Alonso Domínguez, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

387,23

***0464**

Adolfo Montero Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

141,15

***3428**

Félix Piñeiro González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

287,32

***1088**

José Ramón Muiño Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,74

***6144**

José Luis Suárez Baneira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

217,07

B70499900

Chouciño Tedín, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.616,40

***0910**

María del Carmen Rúa Ruibal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,64

***3795**

Rodrigo Maya Rios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

177,84

B36453082

Peniche Mar, S.L.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.170,99

***1119**

Francisco Javier Martínez Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

914,11

***2664**

José Domínguez Caneda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.303,37

***5487**

José Manuel Outeiral Tubio

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

144,69

B70117718

Ortobade, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.764,50

***9551***

José Domingo Blanco Liñayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

138,76

***2843**

Juan Manuel Leon Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

45,39

***5680**

Eduardo Campaña Lista

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.762,61

***0161**

Marcos Calvo Lamas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61,56

***0680**

Óscar Freire Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

70,42

***4923**

Santiago Falcón Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

208,23

***6622**

José Manuel Soutullo Meis

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.071,72

***8373**

Diego Santos Parada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

227,36

E36216422

José y Manuel Martínez Ambroa, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.028,11

***1333**

Jorge Manuel Verdes Veiga

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

464,53

***8331**

Manuel Louro Miguens

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

83,31

***6890**

José Manuel Liboreiro Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

48,06

***3157**

José Luis Pose García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

317,88

***7645**

Pedro Ruibal Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

58,21

***5535**

Pedro Pérez Martelo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

571,76

***2611**

Jorge Brantuas del Río

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

98,46

***2068**

Miguel Ángel Calvete Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

337,89

***9959**

Jesús Martínez Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,91

***7880**

José Manuel Pose Mouzo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

374,13

***7798**

José Antonio Mella Quintela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

106,27

***3353**

Jairo Romero Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

303,11

E27363852

Hnos. Ben Quelle, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

884,52

***7812**

Carlos Cousillas Pampín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

666,62

***7433**

Víctor Padín Guillan

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

421,92

***7669**

Luis Santiago Viñas Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

150,08

***7212**

Diego Vidal Ordóñez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

364,22

***0561**

Luis Alberto Vázquez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

678,19

***1365**

José Varela Ventureira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.640,06

***6917**

Lorena Blanco García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

43,79

***1022**

Miguel Novo Arcay

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.181,71

***6990**

Alfonso Fraga Franco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

331,30

***7925**

Julio Eiras Filgueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,83

***2075**

Juan Caamaño Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

93,59

***1668**

Anselmo García Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

416,18

***8418**

Carlos García Triñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39,52

***2201**

Carlos Leon Rego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

128,54

***3130**

José Ramón Pardo Verdes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

269,11

***2779**

Amador Serantes Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.040,96

***6940**

Juan Carlos Hermida Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

115,32

***3060**

Miguel Blanco Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

461,44

***8753**

Miguel Ángel Laíño Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

115,32

***9385**

José Barizo Chouciño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.640,36

***4522**

Diego García Ferrín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,43

***9591**

José Luis Suárez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.641,69

***2942**

David Chouciño Verdes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

922,17

***0673**

José María Lomba Adrover

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

21,23

***8484**

Luis Miguel Leis Batalla

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

90,90

***2963**

Miguel Añón Pose

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

445,68

***2051**

Roberto Christian Pena Pardo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

418,87

***9333**

Alejandro Martínez Cadilla

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

249,95

***3773**

Sergio Manuel Carracedo Reigia

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.047,16

***8504**

Ismael Ageitos Ces

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

42,00

***9793**

Alberto Martínez Cadilla

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

326,62

***0007**

José David Suárez Villar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.675,90

***3251**

Carlos Mallo Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

875,14

***5807**

David Costa Chouciño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5,09

***4549**

Pedro Ángel Romay Barizo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.230,30

E70354303

Miñones, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.151,63

***1916**

Diego Torres Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

85,35

***5747**

Emilio Cancela Bouzas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

966,85

***0560**

Jesús Manuel Villar Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.239,07

***5300**

Manuel Vidal Freire

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

380,07

***3087**

Manuel Martelo Souto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

406,99

***6802**

Samuel Vázquez Galiñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

106,55

***7183**

Joaquín Fernández Cambados

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

260,78

***6819**

Jesús Viñas Vilanova

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

190,39

***7718**

Juan Manuel Cores Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

136,43

***0732**

Raúl Poza García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

368,00

***0429**

Enrique Barreiro García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

138,47

***8949**

José Ricardo Piñeiro Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

126,67

***4248**

Francisco Lestón Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,53

***2493**

Sauro Martínez Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.528,31

***5332**

Samuel Sueiro Chaves

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

383,20

***6326**

Juan Carlos Pardo Galdo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

173,40

***7613**

Diego Gayo Cordeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

41,49

***7869**

Roberto Dacosta Ferro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

268,77

***7028**

José Ángel Oubiña Padín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.327,24

***6226**

José Benito Piñeiro Chantada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.587,63

***3914**

Pedro González Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,47

***6272**

Gabriel Dios Ferro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

155,14

***2716**

Lourdes Somoza Galiñanez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.176,98

***6946**

Manuel Ángel Tedín Campaña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.131,77

***6468**

Juan Ventura Otero Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

361,84

***3987**

Ricardo Tesón Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

255,63

***7249**

Simón Martínez Cacabelos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.392,48

***9632**

Manuel Dios Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

319,74

***8337**

Yago Tomé Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

904,25

B36277648

Sabe Dios, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.914,85

***3607**

Ramón Portela Carballa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

354,87

B70467089

Pesquera Amura Mar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.804,12

***6599**

Santiago Rodríguez Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

30,83

***8258**

Juan Antonio Senlle Lemos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

90,72

***0552**

Elías Simes Gil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.274,76

***9664**

Manuel Javier Pérez Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

966,29

***7526**

David Casal Fontán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

165,34

***1732**

Jorge Loira Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

119,60

***1039**

José Antonio García Couso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.891,96

J70568951

Barcia Fuentes, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

550,84

***9177**

José Luis Reiriz Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

892,31

***0240**

Pablo Barcia Nuñel

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

473,69

***1206**

Miguel Abal Carballa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

599,50

***9694**

Antonio Buceta Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

46,52

***6499**

Evaristo Portas González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17,03

***0640**

Antonio Luis Díaz Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

353,20

***7884**

Daniel Dios Cores

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

67,77

***2824**

Sergio Cao Somoza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

124,10

E94191244

Chopo Uno Aísla, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

387,47

***5942**

José Manuel Vilas Tomé

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

489,35

***4207**

Ramón Fernández Costa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.059,46

B70449798

Hnos. Lires Caamaño, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

716,01

B36473429

Hermanos Aragunde-Sineiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.210,08

***6444**

Juan Carlos Lois Magdalena

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

338,40

***6385**

Álvaro Rivas Lago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

942,31

***2235**

José Manuel Vázquez Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,97

***0888**

Celestino Míguez Montes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

245,78

***3351**

Juan Manuel Besada Aspres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

351,99

***9704**

Pablo Rodríguez Sousa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.361,86

***3018**

Vicente Pérez Rodiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

918,72

***9755**

Rafael Barros Agulla

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

487,24

***3950**

José Luis Somoza Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

885,57

***1198**

Felipe Graña Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

896,19

***5284**

José Luis Pérez Naveiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.207,20

***9861**

Estrella Porto Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

152,24

***5284**

Francisco Manuel Fernández Santamaría

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

951,04

***0576**

José Miguel Ordónez Riomao

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

267,68

***3196**

José Manuel Hermo Lustres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,31

***0654**

Rubén Adrover Álvarez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,05

***3691**

David Crujeiras Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

395,25

***9266**

Marcelino Piñeiro Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

645,43

***0602**

Eulogio Fernández Marques

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,31

***7134**

Francisco Bugallo Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.187,39

***8102**

Ramón Lojo Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

336,94

***9889**

Elvin Francisco Vásquez Mercedes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

832,34

B94142874

Explotacións Pesqueiras Carneiros, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

446,74

***4869**

José Ramón Trigo Galiñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.215,14

***0576**

José Miguel Ordónez Riomao

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,83

***7132**

Eladio Fernández Vilas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

90,88

***5669**

Manuel González Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

381,41

***1964**

Nelson Couto Cunha

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

212,79

***6334**

Juan Carlos Somoza Roma

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.536,47

***5386**

José Antonio Pérez Sieira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17,32

***7849**

Santiago Sanisidro Cacabelos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

220,08

***8599**

Iván Triñanes Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,70

***5338**

José Gómez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

239,35

***8221**

Juan José Riveiro Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

153,25

***7213**

Demetrio Barreiro Diz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

203,34

***6198**

Víctor Otero Outeda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

294,59

***6822**

Isidro Parada Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

46,80

***4848**

Alfonso Pérez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

203,03

***4622**

Juan José Diz Ferro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

219,96

***1251**

Gerardo González González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

127,89

***8770**

Rubén Antonio Nieto Chaves

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

82,93

***5368**

Juan Enrique Martínez Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,76

***3834**

Ramón Rial Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

113,76

***8420**

Daniel Rial Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

187,18

***8929**

Juan Alfonso Guillan Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

173,36

***6961**

Ramón Otero Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

206,45

***6392**

Jorge Domínguez Alfonso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

135,83

***1027**

Alberto Martínez Buezas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39,32

***2488**

Jesús Alberto Lamelas Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

96,25

***2805**

Arturo Méndez Salgueiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

98,83

***5894**

Francisco Javier Martínez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

199,70

***5854**

Rosalino Díaz Calo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

206,48

***8331**

Sebastián Tomé Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

273,05

***1537**

Juan Manuel Albar Gil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

209,14

***5166**

Sebastián Castiñeira Nacimento

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

33,13

***9003**

Raquel Zas Casal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

357,98

***6632**

Carlos Piñeiro Agra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

254,21

***5018**

José Manuel Moroño Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15,36

***6023**

Juan Moroño Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

217,07

***5549**

José Ramón Romero Prol

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

218,33

***4053**

Manuel Fernández Cambados

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

154,12

***0321**

Aladino Manuel Camiña Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

331,35

***7015**

José Antonio Padín Portas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

190,80

***6056**

José Francisco Prieto Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.091,35

***6220**

José Manuel Vilas Charlín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

292,59

B94035656

Guiomar Uno, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,04

B94035656

Guiomar Uno, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

506,74

***4745**

Juventino Pérez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

284,41

***4745**

Juventino Pérez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

211,97

***9274**

Casimiro Barreiro Regueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

260,43

***5551**

Paulo Rial Abal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

254,43

***0659**

José Carlos López Cabaleiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

489,37

***6507**

Fernando Bugallo Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.222,94

***6324**

Juan Carlos Romero Aragunde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

120,30

***1175**

Pedro Otero García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.001,28

***5333**

Juan Somoza Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.980,51

***1424**

Sonia Lorenzo Ordónez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

462,82

***7066**

Fernando Piñeiro González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

445,12

***5225**

José Javier Redondo Abal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

21,43

***6661**

José Luis Iglesias Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

286,48

***1921**

Avelino Patiño Méndez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

582,50

****0160**

José Antonio Oubiña García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,72

E01768100

Siempre Sabor, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

693,81

***9134**

Brian Prado Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

867,38

***2036**

Begoña Álvarez Padín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

228,25

***3244**

Jacobo Osorio Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

117,74

***6691**

Francisco Somoza Roma

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.223,47

***1562**

Luis Miguel Rosas González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.403,82

E36165793

Chapeliño, C.B. Grove

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.792,14

***6791**

Nicolas Bugallo Rebollido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

77,43

***8311**

Juan Luis Enríquez Agrafojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

76,60

***5521**

Juan Manuel Fernández Vilar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

261,68

***6057**

Alfonso Padín Míguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

580,34

***1403**

Luis Somoza Galiñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.546,00

***9230**

Orlando Caiño Juncal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

187,53

***8650**

María Ángeles Corredoira Carballa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

55,37

***3259**

Jesús Outes Dasilva

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,60

***5800**

José Ramón Insua Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

58,21

***9274**

José Manuel Otero García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.485,03

***1763**

Isaac Manuel Querejeta Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

594,45

***0301**

Lino José Moreira da Silva

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

145,22

***0370**

Jaime Alberto Pereira Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

310,30

***8498**

Javier Lorenzo Brantuas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

37,27

***3104**

Agapito Solar Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

299,77

***4075**

Rocío Marcial Oliveira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

112,12

***5579**

Emilio Oubiña González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

276,90

***6961**

José Ángel Pita García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

301,99

***7050**

Marta García Torrado

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

90,70

***5235**

Francisco Javier Noal Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

112,19

***8437**

Adrián García Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

279,12

***2679**

Ventura Abraham Pérez Bua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.942,65

***6846**

María José Cives Graíño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.942,65

***6790**

José María Romaní Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,89

***6465**

Jaime Lemos Pousa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.081,76

***5391**

Juan José Sieira Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61,42

***7151**

Raúl Soto Busto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,22

***5867**

Noe Moraña Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

589,08

***8769**

Ana Isabel Vilar Marcote

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8,93

***1754**

Juan Francisco Silva Canosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

55,84

***8675**

David Ayaso Mariño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,32

***9754**

Arturo Goberna Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

315,37

***7632**

Iban Díez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

288,02

***2682**

Manuel Fernández Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

22.122,84

***7380**

Alejandro Vázquez Mariño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

269,13

***3094**

Sergio Santamaría Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13,75

***8399**

Benito Eirabella García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

293,97

***8054**

Jacobo Cores Ulloa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

176,69

***5869**

Enrique Campos Cividanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

125,81

***1517**

Elías Villar Menduíña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

460,74

***3345**

José Manuel Fernández Rama

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

65,92

***6725**

Luis Miguel Ulloa García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

238,48

***0664**

José Enrique Campos Dorna

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

358,02

***7715**

Juan Benito de la Torre Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,73

***9114**

José Santos Sanjorge

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

211,89

B36560860

Fish Morrazo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

575,65

***0465**

Ana Belén Rodríguez Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

401,51

***7291**

José Ramón Prado García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

103,63

***0683**

Antonio Domínguez Crespo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

212,81

***3328**

Pablo Francisco Silva Méndez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

328,82

***4855**

Ricardo Portas Portas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

153,55

***9153**

Juan Carlos Fernández Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

43,67

***8190**

Alberto Bravo Costas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

263,25

***7870**

Miguel Ángel Pérez Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

126,68

***4855**

Ricardo Portas Portas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

14,08

***1745**

Manuel Varela Mayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,68

***3228**

Eduardo Lustres Miranda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

420,47

***7039**

Marcos Vidal Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

66,72

***6065**

Gerardo García Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

55,87

***4577**

Isabel Piñeiro Crespo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

859,66

***2375**

José Antonio Gundín Lema

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

126,51

***6094**

Juan Carlos Domínguez Lamela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

910,94

***0798**

Adolfo Silva Darroza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

275,16

***7039**

Marcos Vidal Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

236,09

***9754**

José Goberna Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

306,43

***7132**

José Manuel Amoedo López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

195,10

B36232999

Pesquera Alonso Cadilla, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

14.570,43

***9466**

Elena Barreiro Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

252,68

***6591**

Roger Suárez Dosil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,14

***6835**

Agustín Videla Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

68,35

***6650**

Daniel Oubiña Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

102,50

***9928**

Goar Lorenzo Abalde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

315,81

***3103**

José Luis Romano Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.405,95

***9509**

Silvia Domínguez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

349,66

***9277**

José Carlos Davila Menduíña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

207,33

***9408**

Yolanda Pazos Mosquera

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,60

***9015**

Alex Adrover Márquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

319,24

***6930**

Alfredo García Queiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

142,31

E36310589

Hermanos Aragunde, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.638,35

***8628**

María Luisa Adrover Verde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.578,28

***3422**

Sergio Pardavila Lustres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

100,43

***0888**

Rafael María Cruz Pulido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,62

***6250**

Jesús Ignacio Álvarez Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

461,41

E70344890

Campaña Baña, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.772,70

***0577**

Bernardo Barreiros Coto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,59

***6466**

Francisco Ramón Oubiña Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

325,32

***8002**

José Francisco Martínez Armental

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

259,55

***7369**

Manuel Ángel Guillan Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

223,37

***4851**

Manuel Prieto Señoráns

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

184,09

***6813**

Salvador Gondar Oubiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,86

***9949**

Miguel Baz Adrover

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

66,75

***6341**

José Antonio Piñeiro Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

225,96

***6840**

Genaro Doeste Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

399,87

***5902**

Carlos Barral Jueguen

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

190,24

***6146**

Jorge Julián Oubiña Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

325,32

***7343**

Mario Barbosa Paton

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

187,23

***6762**

Beatriz Meixus Lanchas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.569,82

***6170**

José Emiilio Cacabelos Charlín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

67,83

***0198**

Carlos Pouso Dacosta

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,60

E36286284

Pesquera Velasco, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.431,90

***0118**

Albino Fernández González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

291,62

***6403**

Guillermo Rodríguez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

272,44

***6513**

Rafael Rodríguez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

225,44

***6158**

Monica Chaves Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

170,10

***8734**

David Rial Nieto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,50

***4695**

Ramón Fariña Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

196,47

***7815**

Alexis Rial Señoráns

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,44

***7622**

Manuel Malvido González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

866,82

E70514062

Sara y José Antonio, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,49

***1231**

Sergio Castro Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

252,01

***8300**

Óscar Ribadomar Tourís

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

151,95

***8541**

Cristian Brea García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

113,44

***6806**

José Ángel Bugallo Feijóo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

224,96

***3643**

Francisco Rial Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

221,16

***6514**

José Alberto Neira Alcalde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

115,81

***7261**

Félix Dopazo Méndez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

193,27

***8316**

Marcelino Lago Cambeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

37,43

***6723**

José Carlos Guillan Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,04

***1304**

Juan Carlos Golobardas Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

311,75

***1529**

Adrián Golobardas Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

311,74

***9743**

Luis Ríos Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,05

***9971**

Emilio Pérez López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,04

***6946**

Juan Arufe Santamaría

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

106,99

***0123**

Sandra Sánchez Sánchez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

42,80

***5957**

Sergio Manuel López Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

484,68

***2854**

Diego Maneiro Sueiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

346,76

***8419**

Gloria Crespo del Río

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

97,61

E01943331

Framar, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

79,95

***2212**

José Manuel Reiriz Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

540,09

***1679**

Juan Reiriz Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

540,09

***7305**

Rafael Ángel García Queiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

75,19

***2436**

José Manuel Abadín Paris

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,21

***4355**

Joaquín Mario Cores Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

129,70

***8927**

María José Sieira Silva

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

83,34

***7464**

Jaime Rodríguez Abelleira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

63,55

***9237**

Serafín Canosa Graña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.527,28

***7879**

Juan Manuel Chans Vigo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

153,57

***0648**

Alberto Silvent Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

51,80

***0748**

Juan Santiago Alonso Cudilleiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

863,14

***3450**

Cristian Javier Carnota Ponce

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

48,14

***0796**

Esperanza Pérez Gondar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

206,65

***5832**

José Antonio Siso Creo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

71,73

***0481**

Fernando Rodríguez Freitas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

423,56

***8491**

Eliseo Castro Carballa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

56,69

***7622**

José Domínguez Acuña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.670,37

***6578**

Agustín Queiruga Dean

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35,25

***6088**

Juan Manuel Ferrer Amado

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

53,26

***7354**

Manuel Vila Meaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,62

***1736**

Davide André Dos Santos Valadares

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,07

***7920**

Juan Nine Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

416,38

***1800**

Adrián Patiño Garrido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

293,51

***0215**

Juan Carlos Míguez Montes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

400,32

***1249**

Mónica Penas Maquieira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

400,31

B94016896

Pesca Rosales, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.134,81

***8555**

Andrés Domínguez Beiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

672,23

***8300**

Victorio Muras Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

332,25

***5629**

Juan Carlos Bras Cabaleiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

151,54

B94113354

Pesquera Raxo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10.588,86

***8447**

Benito Domínguez Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

334,64

E36480655

Hermanos Alfonso, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.531,37

***8618**

Iván Torres Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38,12

***9226**

Salvador Martínez Graña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

90,08

***0787**

José Manuel Carrera Míguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

174,84

***9494**

Manuel Blanco García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.532,74

***9182**

Juan Luis Romero Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,21

E15602303

Mazaido, S.A. y R.L.G., C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.742,83

***1784**

Manuel Pérez Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

132,43

B10648087

Campaña y Miñones, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.856,43

***9353**

Pablo Manuel Agrafojo Pedrosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

37,59

***7576**

Miguel Vázquez Callejo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

942,84

***6497**

Roberto Oubiña Cores

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

840,76

***5602**

Juan Manuel Rivas Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

579,39

***1960**

José Domingo Barreiro Nieto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

59,32

***9176**

Marco Antonio Freire Rama

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

163,29

***9762**

Gonzalo Durán Vilar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

876,38

***6822**

José Manuel Ferradas Redondo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

92,92

***8762**

Manuel Fontela Arjones

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

539,51

***5767**

José Ramón Vázquez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,15

***9473**

José Reiriz López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

777,19

***8852**

Samuel Romarís Lestayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

249,54

***9743**

Marcos Baz Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

385,21

***9559**

José Antonio Olveira Lustres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

367,08

***8810**

Ángel Castro Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

426,19

B70417357

Pesca Olegario, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

572,58

***5134**

Cipriano Dios Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

206,38

E36265551

Vara Pesca, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.261,70

***3940**

Juan Carlos Castro Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

340,06

***0185**

Santiago Guisamonde Sambad

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.277,74

***1220**

Sara Rodríguez Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

98,63

***2812**

José Antonio Rodríguez Pedreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

98,62

***0325**

Rosalía Rial Allo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

707,15

***8095**

Manuel Suárez Canosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

404,83

***5341**

Pablo Martelo Souto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

100,48

***6501**

David Ferreiro Portas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

328,87

***3124**

Manuel Antonio Lijo Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

429,15

***0030**

Alberto Núñez Portela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

814,21

***3371**

Crisanto Bernárdez Ramos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

436,50

B94191541

Viturro Mar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10,31

***8563**

Iván Sampedro Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

166,34

***5309**

Juan Ángel Pérez Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

759,87

***6969**

Guillermo Martínez Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

159,07

***5169**

Ángel Martínez Bugallo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.307,41

***8212**

Daniel Molina Cambados

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

624,37

***7675**

Purificación Rosal Méndez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

52,88

***1104**

Primitivo José Pedrosa González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.089,81

***5560**

Manuel Parracho Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

251,15

***6996**

José Manuel García Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.682,48

J36266427

Manuel Vidal Casqueiro y Otros, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.192,51

***8779**

Manuel Antonio Tobio Rivadeneira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

757,53

***3013**

José Antonio Martínez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

302,08

***4120**

Lorenzo Durán Somoza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.422,16

***7174**

Raúl Rivas Portela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

224,26

***6842**

Alberto Queiruga Triñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

482,51

***1526**

Isolino Campos Álvarez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

609,50

***8986**

Alfonso Rivas Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

237,97

***1791**

Olegario Martínez Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

353,78

***9409**

María del Pilar Martínez Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

353,77

B70315593

Xurel 1, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.806,31

***3648**

Francisco José Hermo Outeiral

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,57

B94160611

Pontepesca Mar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.581,84

***6565**

Fernando Oujo Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

389,89

***8759**

Leonor Eva Bernardo Bellas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

95,56

***0182**

José Ernesto Martínez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

686,35

***1283**

David Patiño Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

883,46

***7707**

Marcelino Patiño Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

883,45

***6674**

Manuel Tarrío Ben

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

101,24

***2161**

Eduardo Cividanes de la Piñeira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61,83

B15918865

Talasa Barbanza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.641,93

***0332**

Joaquín Fábregas Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.231,00

B36129229

Hermanos Naveiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.469,79

***8758**

Daniel Gago Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13,93

B15918865

Talasa Barbanza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

26.508,54

***3295**

Carlos Fernández González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

190,76

***6168**

María del Carmen Villaverde Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,71

B36129229

Hermanos Naveiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.700,00

***6978**

Antonio Pérez Queiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

660,69

***7059**

Andrés Antonio Viñas Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

218,73

***4116**

Alfonso Martínez Velay

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.394,93

***9159**

José Golobardas Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

373,08

***6248**

José Ignacio Adrover González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.312,80

***9159**

José Golobardas Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

237,11

***9418**

Manuel Golobardas Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

237,11

***6461**

Juan José Martínez Cuelo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.146,21

B70075189

PB Barbanza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.633,80

***1206**

Gonzalo González Malvido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6,99

***9274**

José Manuel Otero Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

322,55

***9380**

José Antonio Siaba Gallego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

724,19

***3768**

Juan Fernández Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

391,14

***6183**

Carlos Baulo Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,88

***6652**

Jaime Manuel Marcote Papin

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.589,59

***8753**

José Manuel Torres Parada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

74,20

***2100**

Juan Carlos Canosa Boullosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

887,11

***5532**

Francisco Fernando Filgueira Filgueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

63,82

***8500**

Rosa María Batista Murillo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,82

***3528**

José Francisco Sieira Redondo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27,72

***7559**

Baldomero Constante Domínguez Noya

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

961,01

***3079**

Francisco Filgueira Ayaso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61,09

***8242**

José Manuel Pérez Oujo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

82,71

J70426895

Varela y Álvarez, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

981,60

***9847**

David Castro Chaves

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

113,03

***9722**

Edmundo Manuel Selegante Cabral

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

349,88

***9527**

José Maríano Lago Louro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

407,40

B70545637

Pesquerías Oujo Martínez, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

569,50

E15094543

Luis y Manuel Silva Castro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.160,12

***9648**

Antonio Carneiro Soliño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

394,66

***9099**

María Lourdes Pérez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

394,66

***6225**

José Benito Muíño Freire

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

963,18

***1505**

José Manuel Lagoa Cabral

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

777,95

***8436**

José Abelardo Romero Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

29,72

***8153**

David Teijeiro Crujeiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

311,27

***5710**

Jesús Domínguez Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

324,65

***0038**

Ramón Domínguez Canosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.711,05

***0679**

José Damián Sambad Lema

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.535,98

***6466**

Urbano Suárez Canosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

635,90

***2194**

Manuel Traba Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

793,83

***4145**

Pilar Andrade González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.805,73

***7395**

David Salustiano Martínez Bau

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

744,19

***0504**

José Luis Méndez Trigo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

105,99

***7134**

Miguel Ángel Abal Chaves

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

132,91

B36346245

Pesquera Domínguez, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13.681,21

***8282**

Gonzalo Miguens Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.340,77

***1163**

Antonio Rodríguez Molanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

447,73

***7707**

Francisco Javier Romero Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

358,41

B70562467

Pesquera Jundiña, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

21.633,25

***5281**

Ricardo Suárez Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

263,82

***6953**

Elías Trigo Aragunde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

225,92

***6521**

Manuel Fuentes Charlín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

182,59

***6101**

Avelino Silva Núñez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

126,32

***2177**

Juan Manuel Martínez García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

512,59

***1120**

Manuel Blanco Germade

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.121,98

***6697**

Juan Canosa Buján

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

170,20

***0446**

Miguel Ángel Posada Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,62

***5749**

María Jesús Cameselle Giménez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,62

***6542**

Antonio Piñeiro Resua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

164,52

***2448**

Sergio Silva Ballón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

797,73

***6386**

Fabián Martínez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

238,23

***1821**

Severino Martínez Balado

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

82,52

***7505**

Roberto Carlos Martínez Sabarís

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,95

***0474**

Francisco Abal Casas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,63

***7941**

Francisco José Saafigueroa Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

82,24

***8037**

José Luis López Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,22

***5358**

José Benito Rey Resua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20,08

***5981**

Gustavo Fábregas Riveiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

949,10

***1010**

Iago Cordeiro Avilés

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

136,44

***3469**

Julio Alberto Lugilde Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

101,29

***7934**

Fernando González Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.235,52

***8697**

Iván Noya Gago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

328,99

***0330**

Modesto Martínez Casas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

724,99

***6462**

José Manuel Trillo Baldomar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

569,94

***8764**

Jesús Louro Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

92,45

***8945**

Juan Manuel Rodríguez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

231,89

***7156**

Modesto Molinos Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35,33

***3734**

Santiago Fidel Alonso Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

213,61

***6877**

Santiago Martínez Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

76,19

***7659**

José Ramón Ventoso Maneiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.871,90

***4331**

José Ramón Barreiro Cernadas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

77,46

***6430**

José Manuel Rodríguez Miranda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

155,72

B15992209

Ría de Finisterre, S.L.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

363,71

***9900**

Víctor Manuel Lago Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

56,13

***6580**

José Alberto Martínez Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

74,46

***8271**

Domingo Manuel Amado Tajes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

42,03

***0660**

Antia Castrelo Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

53,35

***7852**

Felipe Louro Ferreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

265,76

***9115**

Alfredo Fuentes Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

275,21

***7089**

Francisco Javier Paz Montes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

65,15

***6492**

Manuel Castro Verdes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

284,58

***9873**

Santiago Pérez Haz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

160,30

***3603**

Carlos Senande Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

166,06

***6575**

Rosa María Soneira Barrientos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,73

***3404**

Daniel Rodríguez Nieto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

444,51

***5348**

Gerardo Pazos Lubian

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

211,61

***6574**

María Aurelia Ferrer León

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

204,57

***9720**

Julio Castro Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.507,30

***2717**

Félix Vilela Carlin

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

210,05

***6470**

Serafín Selegante Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

478,09

***6453**

Rafael Insua López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.078,03

***0673**

José María Lomba Adrover

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

125,64

***7510**

José Antonio Oubiña Lema

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

452,76

***9174**

Domingo Sande Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

112,28

***6904**

Óscar Vidal Freire

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

143,39

***1283**

José Anselmo Vilela Carlin

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

283,21

***9757**

Fernando Mesias Moreira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

29,58

***7488**

Vicente González Mato

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

237,15

***6202**

Amador Casais Louro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

76,88

***0278**

Manuel Freire Abeijón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,48

***6786**

Diego Castro Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

598,06

***5327**

Domingo Moledo López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,59

***8013**

Juan José Marcote Casais

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

550,10

***9883**

Félix Romero Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,72

***4201**

David Augusto González Insua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

85,81

***9275**

Arturo Goberna Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.645,55

***7149**

Roberto Mosteiro Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

105,08

***2513**

Pablo Reboredo Ferreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

133,71

***9988**

Tania Alcalde Resua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

239,33

***9360**

Benito Manuel Carou Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

87,89

***8364**

Modesto Pensado Molinos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

169,69

***4631**

Francisco José Figueiras Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

68,76

***7499**

Jorge Arosa Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

113,32

***1034**

José Agulla Porto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

260,83

***5433**

José Ramón Fernández Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

277,90

***9733**

Diego Castreje Canosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

209,57

***5623**

Joaquín Durán Somoza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

93,35

***5906**

Gonzalo Bugallo González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,01

E94012721

Brusan, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

32,99

***9873**

Fernando Fernández Figueiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

59,30

***6289**

José Manuel Domínguez Agulla

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

467,11

***6821**

Alberto Paz Nine

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

241,41

**8038**

Jaime Villar Paulo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

265,88

***3134**

Manuel Vázquez Seijas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

217,16

***8956**

José Luis Toja Fuentes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

167,07

B01863901

Mar del Norte-Sandra, S.L.U.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

401,86

***7153**

Roberto Vidal Pombo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

145,18

***9173**

José Antonio Fernández Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

164,78

B36163988

Punta Delgada, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.536,22

***4805**

María del Carmen Martínez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

72,54

***8089**

Juan Domingo Romero Figueiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,48

***8171**

Óscar Pazos Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

224,67

***9418**

José María Martínez de la Torre

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

91,93

B94166220

Madre Tita, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.594,28

***0738**

Plácido Carracelas Collazo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

341,95

B94029428

Illa de Sálvora, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,25

***6103**

Fernando Paz López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

256,90

***7579**

Gerardo Vázquez Bazarra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

201,41

***8759**

Denis Soto García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

260,97

***2915**

José Manuel Novo Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

77,70

***4044**

Gustavo Piñeiro Guiance

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,16

***7160**

Javier Paz Nine

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

236,73

***1422**

Manuel Fernando Suárez Sueiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

143,28

***0416**

Joaquín Manuel Rodríguez Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

274,90

***7328**

Juan José Lorenzo Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

257,19

***3406**

José Manuel García Pombo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

275,29

***1554**

Manuel Núñez Sotelo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

345,97

***6245**

Sergio Rey Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

244,61

***6103**

Esteban Paz López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

288,87

***9347**

José Manuel Martínez García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

73,69

***9675**

Pablo Martínez Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

53,51

***6178**

Xoel Schwarz López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

135,45

***9233**

José Ramón Carou Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

346,27

***8166**

Raúl Tomé Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

148,90

***4605**

David Pazos Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

135,87

***3132**

Daniel Conde Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38,98

***8523**

David Romero Filgueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

351,71

***8240**

José Manuel Castro Alonso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,73

***9934**

Gonzalo Lado Insua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

335,85

***2683**

Daniel Insua Insua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18,96

***3046**

José Francisco Carabel Mosqueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

100,35

***1859**

Francisco Manuel Añón Torea

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

358,36

E36427052

Dolo Dolo, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

515,97

***5280**

Ricardo Varela Aragunde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

323,04

***6758**

Joaquín Fernando Santos Bugallo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

33,22

***1828**

Antonio Martínez Buján

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27,27

***7346**

Darío Feijóo Lamelas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31,47

***7469**

Rubén González Costa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

157,55

***8243**

Aitor Rey Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,33

***7179**

José Cacabelos Oliveira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

272,98

***9345**

Juan Manuel Martínez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,75

***7635**

Manuel Seren Portas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.021,38

***3824**

Ismael Rodríguez Santomé

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

134,19

***7764**

Marcos Rodríguez Franco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

14,79

***0930**

Antonio Oubiña Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

538,80

***7270**

Javier Otero Garrido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

967,28

J15840333

J. Luís y J. Enrique Rodríguez Domínguez, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

976,10

***2803**

José Fernández Figueiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

168,50

***2703**

José Manuel Brea Lestón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

333,72

***9158**

Xian Siaba Bua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

395,25

***4982**

Albino Rebollido Núñez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

172,74

***6385**

José Carlos Iglesias Señoráns

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

126,22

***5914**

Juan Antonio Suárez Cores

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

651,01

***4851**

María José Otero Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

49,38

***4898**

Santiago Otero Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

114,72

***7585**

Germán Dios Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

317,67

***6739**

María Eugenia Rodríguez Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

73,01

***1431**

Benito López Nebril

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,71

***8533**

Mario Rey Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

134,90

***1075**

Sergio Poza Soler

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

223,32

***6230**

Juan Barbosa Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6,63

***6179**

Juan Vicente Méndez Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

127,13

***6073**

Sergio Miguel Sánchez García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

684,89

E27779628

Sotemini, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

52,82

***7859**

Jesús Manuel López Meizoso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

365,13

***0385**

Roberto Cabral Barra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

352,09

***4720**

Manuel Pérez Galiñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

329,00

***9947**

José Ángel Pérez Leyenda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10,60

***0102**

Jorge Cruz Miguens

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

495,75

***7059**

Alejandro Pérez Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

886,86

***3640**

Jorge Selegante Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,15

***6751**

José Antonio Agra Sineiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

239,59

***5530**

José Benito Piñeiro González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

359,76

***9765**

Miguel Ángel Miranda Mayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

429,09

***8424**

Pablo Alonso Costas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

304,43

***9545**

María del Carmen Santos Insua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.736,28

***9765**

Miguel Ángel Miranda Mayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

150,53

***0512**

Antonio Alonso Giráldez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

181,07

***7652**

Miguel Ángel Miranda Mayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

150,53

***0372**

Manuel Traba Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

715,24

***4896**

José Manuel Fernández Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

130,32

***0161**

María Rosa Cacabelos Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

91,04

E36440345

Hermanos González Trigo, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

175,15

E15924137

Manuel Rodríguez González y Otro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.171,68

***6348**

Francisco Javier Rey Carballa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

186,33

***1040**

Juan Carlos López Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

165,43

E94183902

Fe Tres, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

880,96

***7677**

Antonio Pedrosa Freire

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

49,66

***8058**

Juan Traba Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

284,14

***1272**

José Luis Leiro Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

125,21

***2575**

Emilio José Montes García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,18

***6587**

David Rodríguez Buiturón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

284,74

***2591**

Pablo García Añón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

350,83

***0734**

Juan Manuel Outón Rodiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,10

***0241**

Víctor Manuel Abal Garea

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

114,26

***0059**

José Rivas Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

85,48

***0576**

Marcelino Barreiros Coto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

69,80

***1075**

Julio David Abeal Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

371,42

B01811587

Día de Reyes, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.669,42

***6377**

Javier Acebedo Curras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,78

***3543**

Luis Suena Amigo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

627,79

E27779628

Sotemini, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

455,60

***6920**

Juan Carlos Vázquez Seijas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

130,27

***1534**

Francisco Javier Veiga Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

174,66

***3708**

Antonio Manuel Miranda Santiago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

179,39

***4911**

José Manuel Paz Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

218,81

***0476**

Alberto Acevedo Pardo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

228,38

***1150**

Carlos Costas Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

242,35

***5549**

Crisanto Novo Souto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

91,38

***7420**

Manuel Ramón Seijas Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

779,34

***5193**

José Vázquez Pereira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,81

***8313**

Concepción Seoane Garrido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

155,97

***1145**

Gabriel Álvarez Blach

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

245,76

***7066**

Javier Carneiro Vilar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,68

***3679**

Raquel Blanco Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

322,94

B94029428

Illa de Sálvora, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

199,20

***3394**

José Antonio Lijo Lampón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

542,29

***7778**

Rubén Bogo Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2,77

***9618**

Avelino Gesteira Gallego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

275,48

***3331**

Juan Manuel Otero Barbeito

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,59

***9364**

Manrique Leyenda Denis

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

143,00

***0259**

Manuel Ignacio Carballal Miñán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

43,67

***9364**

Manrique Leyenda Denis

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

75,10

***1041**

Clemente Ferreiros Vicente

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

328,84

***0296**

Jesús Froján López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

51,71

***3786**

Pablo Hermo Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

504,91

***7265**

Javier Ponte Cid

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

70,35

***0300**

Luis Miguel Mariño Nieto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,87

***6307**

Carmelo Baulo Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

229,62

***6904**

Roberto Carlos Papin Traba

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

267,01

***5769**

Constantino García Mougán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

307,67

***6867**

Martín Romero Ferrio

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

308,40

***6292**

Francisco Javier Bouzón Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,38

***7280**

Miguel Otero Chaves

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

51,37

***4907**

Manuel Antonio Castreje Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

136,80

***6469**

José Luis Chaves García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,49

***5584**

José Antonio Nieto Allo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

0,84

***9546**

Carlos Manuel Lago Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.965,41

***6905**

Fernando Arosa Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

142,88

***6362**

Joaquín Ángel Feijóo Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

169,81

***9288**

Eladio Fernández Pena

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

438,72

***6969**

Jesús Manuel Caamaño Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,64

***5713**

Mario Traba Castreje

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

619,46

***9256**

Miguel Smith Blach

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

254,68

***7203**

Juan José Bugallo Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

162,58

B74147042

Adrianpaula, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.777,34

***0385**

Ricardo Bouzas González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

217,29

***7172**

José Ricardo Piñeiro Alcalde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

51,38

B70499652

González Pedreiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.833,04

***9398**

Santiago Lago Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

601,21

***9216**

Arturo Carlos Calvo González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.811,90

***5503**

Benito Manuel Piñeiro Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

244,44

B15523848

Andacallado, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.378,98

***6171**

Modesto del Río López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

221,94

***8743**

Héctor Alvariñas García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.610,64

***6334**

Juan Carlos del Río Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

172,47

***9806**

Juan Celso Uzal Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

759,14

***0133**

Joaquín Severino Míguez Montes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.006,79

B27224336

Otero Fraga, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.881,49

E36494599

Ostra, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.731,01

***0693**

Apolinar Couñago García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38,53

***1250**

Luis Bello González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

489,95

***7142**

Fernando García Lorenzo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

76,85

***7949**

Paula Rey Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

214,93

***8119**

Hipólito Gómez Vallejo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

114,95

B15077001

Pesquerías Riveirenses, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.683,80

***4662**

Juan José Domínguez Buiturón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.939,70

***4662**

Juan José Domínguez Buiturón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.385,82

***9962**

Esteban Garbín Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

528,14

B70256144

Pesquerías Campo de Marte, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.769,73

***9962**

Esteban Garbín Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35,03

***5602**

Ricardo Iglesias Oubiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

58,85

***9344**

José López Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.028,57

B70379094

Roymar Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

266,47

***8106**

José Manuel Díaz Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

37,43

***1314**

José Dios Estévez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

429,58

***7043**

Antonio Martínez Alonso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

453,16

***1680**

José Miguel Campos Gestido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,36

***5826**

Celestino Poza Garrido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

69,26

***7331**

Ramón Barciela González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2,97

***0456**

José Héctor Morgade Carracedo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

864,70

E01598846

Delfín Portonovo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

263,83

B70200936

Pesca Chainza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.410,57

***8678**

Anxo González Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

304,68

***0065**

José Manuel Saavedra Amoedo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.697,35

E15703994

Monte Corpiño, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

59,66

B15215130

Lijo Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.543,09

***7202**

Manuel Blanco Lago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

160,87

***1574**

Jesús Miguel Haz Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

142,41

***9580**

Irimia Romero Paz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

69,96

B15215130

Lijo Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

22.026,86

***6947**

David Nogueira Doval

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

70,11

***5664**

Luis Miguens García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

225,25

***7467**

Luis Emilio Santiago Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

72,26

***5455**

María Teresa Rial Cañón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

102,00

***4636**

Rosario Diz Velo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

948,79

***8583**

Javier Romay Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

416,46

***6809**

Fernando García Hermida

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

323,12

***4863**

José Francisco Rial Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,21

***5162**

Ramón Manuel Ayaso Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

226,28

***6038**

Julio César Pintos Señoráns

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

278,46

***5263**

Ramón Prol Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

567,80

***8354**

Javier Lestegas Pernas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

698,06

F44587178

Brétema, S. Coop. Galega

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,47

***3306**

Juan Carlos Sieira Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

329,90

B94103694

Gamba Tres, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.750,16

***5058**

José Benito Cacabelos Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

294,34

***9920**

Ismael Rivas García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

157,34

F44587178

Brétema, S. Coop. Galega

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

262,74

A36058824

Febesa Cangas, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27.968,56

***8495**

Atilano Dios Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

67,62

***9217**

Ramón José Fanego Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.067,00

***3335**

Francisco Castro Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

438,46

***6245**

Jesús Mariño López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

822,11

***9947**

José Javier Martínez Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.399,04

***0192**

Ángel Guillermo Traba Estévez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

158,99

***1082**

Juan Alberto Moure Insua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.572,55

***4828**

Felipe Delgado Calvo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

73,28

***4364**

Diego Martín Estévez Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.354,54

F16923914

Mar de Fondo, S. Coop. Galega Xuvenil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

60,22

J70520853

Braúlio Primero, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

388,25

***5957**

José Manuel Gómez Barcia

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

461,79

***0523**

Sergio Vigo Lema

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

133,97

***6827**

Juan José Estévez Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

241,32

***7655**

José Antonio González Outes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

152,08

F44688273

Praomar, S. Coop. Galega Xuvenil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

235,83

***9757**

Luis Miguel Gómez Ferreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,21

***3378**

Damián Rama Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

108,66

B15074826

Pesquerías Madi, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10.135,49

***5340**

Juan Carlos Gundín González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

83,92

***7956**

Eugenio Otero López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

202,85

***6513**

Luis Eugenio Suárez López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,37

***6784**

Aurelio Seijas Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

36,71

***0602**

Andrés Leira Aneiros

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

278,71

E15604838

González Villarnovo y Otra, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.387,42

***6842**

Alberto Queiruga Triñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

48,06

B36243814

Ancla do Grove, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

181,15

***5068**

Juan Manuel Oujo Ramallo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

312,06

E09709262

Isabel y Jorge Ll, E.S.P.J.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.364,50

J94131992

Vidal Casqueiro e Sobral Rivas, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.824,06

J70248075

Nuevo Carmela, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

936,11

***0314**

Michael Vilela Trillo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

309,78

***5971**

Alejandro Oujo Ramallo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

410,15

***4675**

José Antonio Pernas Loureiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

184,20

***3378**

Francisco Rama Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

181,03

***4852**

Jesús Freire López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

74,47

***0283**

Luis Manuel Pernas Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

181,19

***9800**

Rubén Enrique Losada Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

162,31

***9529**

Vicente Rodríguez Vergara

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.383,43

E36831626

Beredu, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

244,89

***7320**

Alberto Pardo Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

642,70

***8358**

José Manuel Berdeal Calvo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

992,89

B20504643

Jaldamar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

29.347,90

B20504643

Jaldamar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38.889,50

***9043**

José Manuel Prieto Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

47,81

***9891**

Alberto Varela Casas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.349,73

***9832**

Rubén Paris Dosil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

135,51

***9056**

José Carlos Durán Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

581,25

***6056**

Santiago Manuel Rico Lago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

377,91

E27158401

Casas Novoa, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

636,23

***9929**

José Luis Malvido Camiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.346,70

***1002**

Juan José Alonso Álvarez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,24

***3592**

Juan Manuel Olveira Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

365,52

***6184**

Rodolfo Méndez Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38,48

***1333**

Santiago Castro Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.013,97

***6000**

Eugenio Castro Pardiñas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,53

***7054**

Rogelio Tarrío Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7,71

***5995**

Manuel Ángel Tarrío Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7,70

B01848274

Mariscos de Ons, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

707,15

***8215**

Manuel Rodríguez Freire

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

142,54

***7019**

Jacobo Portas Charlín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

232,09

B27428812

Pesqueras Cabaleiro Uno, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.301,86

E15924384

Haz Amigo, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

135,38

***0290**

Cristian Romero Castiñeira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

234,24

***5292**

Sergio Suárez Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

337,27

B70466891

Runo Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.031,05

***8093**

María del Carmen Rodríguez Lavandeira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

179,88

***6927**

María del Carmen Pérez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,28

***7631**

José María Dios Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

404,13

***9856**

María del Mar Vidal Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

272,52

***9676**

Álvaro Costas Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

106,65

B70423215

Pesca Noruego, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12.359,12

***7721**

José Rañó Somoza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,64

***7302**

Daniel Santos Padín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

250,64

***4941**

Juan Carlos García Leiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

69,74

E10825545

Laser, E.S.P.J.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

414,81

***1795**

Carlos Sánchez Balsa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

273,37

E36292167

Nuevo Avizor, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.234,55

***1380**

Juan Alberto Baña Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

241,18

***6559**

José Luis Abad Gándara

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,34

E36508901

Hermanos Tafer, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

885,43

***1080**

Xosé Xulián Ferradás Vilas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

164,10

***2060**

Marcos Francisco Romero Olveira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,73

***2854**

Manuel Ramón Lestón Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

184,42

***8878**

Rubén Lema Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

455,53

***3878**

Igor Antonio Enríquez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,10

***3163**

Francisco Lojo Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

137,23

J94183472

Oriente de Iglesias, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9.922,97

***8857**

Víctor Manuel Froján Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

102,63

***3305**

Roberto Carlos Sieira Hermo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

400,38

***8520**

Enrique Martínez Noal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

160,30

***8042**

Adán Pena Armental

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

729,36

J70536784

Sirena del Mar, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

238,53

***3435**

David Buiturón Trillo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

195,66

***5584**

Juan Vicente Nieto Allo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

102,41

***3046**

José Antonio Núñez Mariño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,82

***5814**

Jesús Pego Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

67,64

***5947**

Vicente Rivas Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17,27

***9743**

Francisco José Barcón Míguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

319,71

***8631**

José Ramón Abella Grandal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

265,66

E15663537

José María y Matías Martínez Trillo, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.317,72

***4566**

Ana María Vilariño Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

65,42

***7476**

Jesús Villar Pereira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

331,67

***6789**

Manuel Rodríguez Caneiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

333,09

***1571**

Albino Piñeiro Pazo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

162,60

***8391**

Alberto Hermo Álvarez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

83,64

***3106**

Francisco Manuel Crujeiras Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

218,52

***3077**

Lucía Vidal Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

471,23

***8643**

Cristian Bouzón Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

130,79

***8412**

Simón Rodríguez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

328,78

***5714**

Tomás Bretal Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

41,15

***5032**

Moisés Sobral Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

411,20

***5728**

Jesús Piñeiro Casais

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,10

***3980**

Manuel Ángel Lorenzo Graña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

284,81

***7312**

José Ramón Barciela González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

356,23

B36799088

Pescados y Congelados Espamar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.553,82

***5672**

José Luis Sobral Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

392,65

B36788578

Pesquerías Xo-Peixe, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9.773,85

B36248847

Pescagedi, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.603,61

***8694**

Emilio Calo Franco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

453,71

E27880467

Feijoo Giralda, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

246,30

***9868**

Juan Couto Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.058,41

***5052**

Eugenio Iglesias Bastos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

197,04

***8150**

José Javier Alcalde Rubio

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11,01

***3786**

Yolanda Graña Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,14

***1526**

Óscar Ferradas Crujeiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

174,62

J70451612

Nuevo Ángel, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

496,66

***3408**

Ramón Javier Lojo Eiroa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

37,67

***7285**

Ismael Romero Giráldez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

34,35

B36041721

Pesquera Alonso Martínez, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.512,82

***8079**

Rocío Paton Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

120,02

***1360**

Jesús Santiago Castro Andrade

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.045,94

B36424554

Beismita – Marín, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.910,30

***3259**

Manuel Sobral Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

330,81

***0642**

Jesús Costa Pastoriza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

87,11

***8361**

Jesús Silva Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

253,32

***6685**

María Carmen Vázquez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

114,66

B70284153

Pesquera Carballa, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.578,92

***6130**

David Fervenza Currás

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

538,34

***6130**

Ángel Fervenza Currás

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

356,20

***3616**

Manuel Gestido Parcero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

14,63

B70284153

Pesquera Carballa, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78,00

B72631005

Grov Inox, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

311,41

***8463**

Jesús González García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

124,93

***6021**

José Luis González Duro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.257,99

***1806**

Miguel Ángel Rial García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

143,12

***1600**

José Manuel Anton Ucha

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

795,43

***4810**

Francisco González Míguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.436,06

***1525**

Marcos Martínez Gondar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,57

***3291**

Jesús Míguez Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

403,66

***8484**

José Faustino Alonso Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.503,10

***2923**

Martín Domínguez Basdedios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

555,62

***3136**

José Manuel Galiñanes Estévez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.533,70

***2657**

Joaquín Daniel Aguin Chouza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.174,07

***7513**

Rafael Rea Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

321,18

***3201**

Ramiro Sabarís Galiñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

563,76

***2658**

Juan José Aguin Chouza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.258,99

B70491816

Ardoran Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.174,63

***7685**

Eladio Piñeiro Calo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

201,43

***6490**

Miguel Ángel Lago Tourís

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

369,11

***0027**

Andrés López Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

341,79

***8611**

Santiago Novas Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

241,71

***4065**

Santiago Piñeiro Graña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

176,17

***0701**

Manuel Benito Riobó Fervenza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,01

***5995**

Víctor Manuel Maneiro Ouviña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

411,00

E27851815

Hermanos Sanromán Montenegro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.161,79

B15836927

Baleiro Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

28.460,31

***1220**

Diego Nogueira Bernárdez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,00

***2933**

Rodrigo Acuña Francisco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

74,50

***3825**

Orlando Rodríguez Paz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

343,93

***0069**

Fernando Méndez Miniño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

204,84

***1870**

Joel Acuña Sabajanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

242,90

***0776**

Conrado Agrafojo Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

176,86

***9279**

Ángel Rodríguez Vicente

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

673,27

***0226**

Antonio Amoedo Costa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,75

***4594**

José Ramón Blanco Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,49

***9246**

José Antonio Barciela Darriba

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

141,28

***5889**

José Ignacio García Crujeiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

469,18

***5369**

María Encarnación Alcalde Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

174,50

***8843**

Modesto Martín Cedeira García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

467,44

***3872**

José Ozores Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

250,39

***5172**

Anxo Manuel García Crujeiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

59,79

***1397**

Juan Alberto Fernández Cousillas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

719,97

***1072**

Mara Pena Rúa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

338,07

***8358**

José Manuel Berdeal Calvo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13,80

***2437**

Marcos Barreiro Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.866,93

***8853**

Yolanda del Mar Cabral Barra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

256,17

***9751**

Carlos Grandal Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

193,29

***8781**

María José Blanco Touceda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

51,45

***3645**

Emilio Solar Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

307,61

***7531**

Elana Lago Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

156,45

***0385**

Joaquín Miniño Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,87

***2254**

Jesús Pintos Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,44

***1756**

Jesús Lorenzo Moledo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.146,82

***0980**

Jesús Cabaleiro Aljan

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

175,16

***5115**

Agustín Alonso Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

207,33

***3708**

Josefa Rodríguez-García Pérez-Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

207,33

***6194**

Juan Domingo Padín Longo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

204,27

E36373389

Albatros, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.007,70

***1564**

José Luis Blanco Dans

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.682,68

***9488**

Jesús Mahia Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

610,40

***1464**

Ismael Cal Cal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

127,57

***9631**

Francisco Manuel Sánchez Neira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

954,13

***0553**

Adriano Rodríguez Pazos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.168,64

***4599**

Roberto Babío Rios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

363,04

***8934**

Juan Alberto Cal Dacosta

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

0,99

***5889**

Daniel Mahía Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

98,19

***6986**

César Prieto Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

48,31

***0145**

José Andrés Cal Novas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,10

***9624**

José Alberto Barbeito Couce

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.497,17

***0887**

María Elena Martínez Casas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

892,99

***7810**

Antonio Pérez Moar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

260,39

***1226**

José Miguel Mahía Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1,03

***4096**

Iago Doce Lourido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,64

B36644433

Gude Armadores, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

41.731,79

B10947828

Chopo Fish, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40.954,85

***9803**

David García Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

723,57

***5648**

Jesusa Fernández Souto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

107,51

***5591**

José Francisco Suárez Ruiz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

502,15

***9060**

Zaira Cacabelos Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

690,94

B36266302

Pesquera Romar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.226,07

***9783**

Juan Carlos Fernández del Río

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

111,80

A15103005

Arrastreros del Barbanza, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.047,30

***8385**

José Benito Lesende Costas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

138,02

***6955**

José Antonio Devesa Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

271,35

B15791122

Pesquera Anpajo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.366,36

***7624**

Rubén Fernández Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

169,03

B36409233

Hnos. Otero Aldán, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.502,51

***9164**

Manuel Galdo Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

206,30

***0255**

Alberto Argimiro García Conde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

172,28

***8265**

Rubén Blanco Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

28,07

***3487**

Carlos Álvarez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2,68

***0423**

Manuel Garrido Pereira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

154,24

***3712**

Iván Martínez Santomé

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

334,57

***7039**

José Alberto Arcos Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,33

***6417**

José Lito Martínez Tajes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,43

E94036076

Barciela González Daniel y Ramón, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.118,56

E72642267

Domínguez Lombera, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

413,68

***7039**

José Alberto Arcos Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

779,96

***8303**

Víctor Moreira Eiroa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

399,53

***8693**

Aleixo Daniel Romeiro Ares

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

52,33

***7234**

Félix Ordónez Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

163,97

***7234**

Félix Ordónez Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

182,75

***1815**

Víctor Manuel Agulleiro Traba

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

447,88

***5249**

Belarmino Vázquez Dios

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,48

E70478177

Nazaret, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

289,36

E15838675

Tina, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

240,64

***0703**

Santiago Pita Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

290,67

***1981**

Manuel Domínguez Freile

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

249,09

***2920**

Daniel Vidal Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,40

***6914**

Fernando Ageitos Sanles

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,46

J70215819

Viento y Calma, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.301,68

E70479019

Toba Carril, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.187,64

E70246020

Campaña Rey, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.803,53

B15392897

Recesmar, S.L

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.495,39

B70584636

Tembramar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.718,76

***1735**

Rosa María Viñas Ramos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

58,21

***1449**

José Manuel Martínez Pereira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

403,03

J15599236

Noya Mariño y López Ríos, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

209,69

B36492486

Walvisfish, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

94.875,56

***5547**

Alfredo Manuel Fernández Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

256,33

J15911829

Hermanos Torres, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.440,48

***7464**

Jesús Mouta Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

142,73

B67924159

La Paloma de Galicia, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.151,02

B36492486

Walvisfish, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

21.059,46

***1418**

Iván Pernas Marín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

496,97

E36879591

Marquesa, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

359,91

B36238368

Pesquera Prior, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.751,48

***0662**

José Dyango Paz Paz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

129,90

A36659407

Sotelo Dios, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31.976,40

***7093**

Juan Carlos Armada Villar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5,86

A15158983

Cañestro e Hijos, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.426,45

***6233**

José Francisco Alcalde Souto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

81,85

***0186**

Ramón Patiño Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

196,07

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

134.989,02

***7414**

Luis Laya Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,43

***1787**

Cristian García Piñón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

122,70

***0519**

Nazario Victoriano Fernández Marcote

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

131,20

***7913**

Gabriel Muñiz Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78,53

***6202**

Antonio Mouta Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

176,39

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.823,05

***5970**

Ángel Julio Lampón Parada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

174,68

***1552**

Josefa Martínez Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

184,84

***6936**

Juan José Sousa Lemiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

114,88

A36653962

Pesca Baqueiro, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.027,55

***0945**

José Santiago Rodríguez Baz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.100,33

***9067**

Alberto Carlos Rodríguez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

49,87

***8181**

Antonio Salvador Rosales Oujo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

355,35

***3082**

José Manuel Lages Argibay

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

298,97

***8570**

Ana Soto Ramos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

158,10

J70373964

Cacharelas, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.303,92

***5094**

Cipriano Parada Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

161,49

***0196**

Gonzalo Díaz Orosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

43,47

***7709**

Gumercindo Fernández Senra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

121,80

***6214**

Rafael Ozores Grande

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

98,87

***8440**

Agar Buján Barral

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

298,98

***5052**

Celestino Álvarez Álvarez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

130,87

B27288042

Antonio Santos Alonso, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17.296,56

***4551**

Ramón Barreiro Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

145,96

***0177**

Ángel Otero Freiria

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

81,32

***5289**

José Manuel Vázquez Feijóo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

56,90

***6139**

Miguel Ángel Otero Abelenda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61,78

B36815447

Pesquera Raymi, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.206,97

***5638**

Juan Carlos Otero Bouzas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

408,35

***5175**

Diego Tizón Veiga

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

508,90

***2940**

María Esther Gómez Alonso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

189,41

***5824**

José Ángel Acha Ventoso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,21

J01673383

Pereira y Pedrosa, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

32,58

***1106**

Bruno López Vérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

81,31

***5638**

Juan Carlos Otero Bouzas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

53,35

***9455**

Juan Carlos Santalla Medín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

302,70

***6376**

Diego Bermúdez Trasande

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

244,38

***5789**

Cristian González Molanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

847,47

***5603**

José Carneiro Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

226,18

***6049**

Juan Enrique Carreño Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,16

***0093**

Eva María Regueiro Cebey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

454,94

***3600**

José Neira Hermo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

137,45

***8239**

José Ricardo Bravo Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

179,74

***0125**

Jorge Ordónez Ordónez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

348,66

***0125**

Jorge Ordónez Ordónez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

502,40

***7838**

Juan Bautista Fernández Brión

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

52,23

***3326**

Jorge Pérez Lorenzo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5,35

***5557**

José Antonio Crujeiras Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

386,87

B27288067

Pesquerías Xeos, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.724,06

***4449**

Santiago Cruz Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,33

***5607**

Jesús Manuel Cervera Mendoza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.003,61

***9261**

Alberto Sánchez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

364,31

J70592415

Dos Anjos Sendón, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

674,37

***5825**

Damián Domínguez Betanzos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

22,08

***0547**

Beatriz Romero Velón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

189,42

E72523293

Pesqueras Nueva Playa de Cariño, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

452,19

B42946822

Explotacións Salinas Pérez, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

238,41

***3338**

Francisco José Vilas Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

141,67

***5593**

Manuela Fernández Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,91

***5626**

Juan Carlos Olveira Pego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

66,50

***3147**

José Pérez Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,56

***8420**

Juan José Franco Vries

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

373,00

***3221**

Jorge García Mariño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

525,27

***5867**

Francisco Gabriel Abelleira Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

240,22

***5980**

Juan Carlos Souto Rego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

33,31

***7604**

Ricardo Ferreiros Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

93,02

***3455**

Andrés Lampón Peña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

370,04

***7608**

José Ramón Villanustre Ferreiros

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

308,71

***5176**

Juan Carlos Boo Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

248,68

***8391**

Ana Isabel Pereira Bravo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

474,44

***3226**

Miguel Ángel Iglesias Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,70

***5842**

Concepción Ramallo Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

360,49

***8391**

Ana Isabel Pereira Bravo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,41

***5061**

Manuel Gómez Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

207,37

B15365372

Pesquera Novo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.534,45

***4497**

Diego González Peliz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,25

***1047**

Daniel Graña Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

276,55

***3669**

Francisco Pérez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.121,82

***3445**

Felipe Chouza Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.484,70

***3682**

Yónatan Díaz Bernárdez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

172,22

***5229**

Manuel Montero Toimil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

398,50

***2691**

José Tajes Fuentes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

420,76

***2660**

Gustavo Lorenzo Lourido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

194,37

***6726**

María del Pilar Figueira Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

726,67

***9721**

Fernando Broullón Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

778,16

E70593777

Plus Ultra, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,97

***6277**

Roberto Carlos González Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

180,96

J10557353

Hermanos Pichin, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

437,49

J70337514

Mariñeiro Dous, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.254,24

***9442**

Manuel Otero Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

589,64

***9747**

Jaime Otero Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

589,63

B70471412

Hermanos Suárez Arestin, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

502,70

***5219**

Alejandro Manuel Camean Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

48,65

B44639524

Pesquera Díaz Quelle, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

14.508,89

***5548**

Antonio Ramón Lata Lafuente

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

127,15

***6286**

Jorge Casaldarnos Cores

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,46

***1365**

Juan Jesús Papin Estévez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,64

***6170**

Abilio Lago Tourís

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

100,01

B70242722

Requejo Ventoso, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.528,95

B27488238

Pesquerías del Buen Viaje, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9.446,71

***9364**

Roberto García Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3,60

***3716**

Diógenes Pérez Besada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

68,15

***0046**

Francisco Javier Carballa Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

82,81

***3676**

Jacinto Sampedro Argibay

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

67,62

***1302**

Ángel Manuel Pita Infante

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

145,47

***1982**

Manuel Ángel Haz Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,63

***8117**

Manuel Ángel Reiriz González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

559,45

***8114**

Agostiño Roi Gude Teira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

221,84

***3424**

José Antonio Tesón Rosende

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

53,57

B27226778

Pesquera Socio, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31.138,63

***0315**

Alejandro Martínez Álvarez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78,50

***6577**

Juan José Santos Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10,57

***9158**

Christian Rey Galbán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

83,83

***8820**

José Suárez Paz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

104,76

***5989**

Manuel González González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

87,41

***5447**

José Manuel Parada García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

346,13

***5873**

Juan Jesús Vilar Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.199,28

***5701**

Aurelio Miguel Souto Rego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

460,02

B27288075

Pesquera Joralca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

21.330,89

***2690**

José Moraña García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

700,67

J06949903

Vieira, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

182,04

***9803**

Miriam Paz Ramallo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

19,64

***3482**

Cipriano Folgar Carracedo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

254,04

***1031**

Alejandro Neira Orge

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

76,73

***0681**

Marcos Martínez Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

110,82

B36176501

Loiramar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27.211,96

***5553**

Roberto Carlos Calvo Castiñeira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

200,08

B27230440

Mariscador, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.205,44

***0808**

Daniel Martínez Boullosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

288,62

***6430**

Manuel Tubio Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35,11

***5445**

Lino Rama Rama

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

73,43

***5125**

Manuel Antonio Fernández Galiñanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

177,68

***5445**

Alberto Fernández Santamaría

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

195,94

B27236645

Pesquera Augadoce, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31.269,06

***3957**

Félix Cudilleiro Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

377,91

B70591714

Torres Queiruga, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.532,80

E94203833

As Eiras, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.451,46

B15632136

Xoubiña de Portosín, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.366,79

***7366**

José Ángel Orge Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

158,16

***5086**

Francisco Gabriel Ouviña Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

115,81

***3404**

Fernando Mariño Ventosinos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

162,11

***6672**

Jorge Méndez Somoza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

183,58

***8881**

Francisco Antonio Sieira Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

353,02

B15317225

López Calo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.091,85

***8385**

Alejandro Ocampo Agulla

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

105,05

E70441233

Zerupe Noia, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

45,39

***3986**

José Antonio Suárez García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5,20

B11510757

Pesquera Guadalquivir, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39.340,62

***8493**

Francisco José Fernández Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

203,99

B27102607

Pesquera Lucense, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.595,34

***0641**

Adrián Fábregas Herbosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,59

***5410**

José Caneda González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

264,66

***7649**

Javier Vilas Oubiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

159,07

***1723**

Óscar Hernández Budiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

209,71

***3136**

Andrés Manuel Patiño Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

532,46

***3933**

Jesús Torres Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.294,69

***3107**

Rosa Ana Pérez Alba

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

167,03

A36632511

Pescaberbes, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.574,21

***8434**

Manuel Cespón Fungueiriño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

221,17

***3036**

Óscar Romano Crugeiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,55

B27354141

Pellizar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

30.443,47

***3166**

Fernando Abraldes Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

369,73

***6446**

Luis Devesa Meis

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.506,43

***6994**

Jorge Rubio Collazo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,49

***8516**

Lucas Figueira Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

265,71

***3486**

José Ignacio Martínez Parada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

291,80

***7978**

José Antonio Coya Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

416,23

***8150**

José Javier Alcalde Rubio

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

236,06

***7890**

Serafín Rubio Collazo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

590,78

***2738**

Galdino Seijas Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.047,86

***3781**

Patricia Domínguez Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

115,74

J15912157

Ángel Manuel Sampedro Martínez y Otros, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.987,95

***6632**

Francisco Javier Quintans Durán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

219,78

***7994**

Mariano Eduardo Iglesias Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

156,48

***5547**

Francisco Manuel Teira Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

294,36

***0353**

Manuel Juncal Villar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

675,31

B27167675

Alegrin, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.086,32

***3476**

Ángel Hervello Hervello

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

287,10

***9707**

Javier Martínez Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24,02

E36513646

Alexis C.F., C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

168,43

J15662448

Virxen do Nordés, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.327,53

***5331**

José Blanco Ventoso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38,57

***3594**

Juan José Martínez del Río

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.174,89

***9902**

José Ángel González Rego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

236,22

***1179**

Andre Loureiro Fervenza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

230,21

***3716**

Darío Piñeiro Camaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

293,16

***6691**

Juan Carlos Méndez Abeijón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,33

B70554753

Rubén Martínez, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.334,43

B36696961

Pesquerías Xesteira, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

41.980,44

***7141**

Javier Valdomar Lago

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

155,16

B36602480

Pesquera Arcade, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27.471,35

***5455**

Jesús Antonio Ares Chapela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

26,72

***5231**

Juan Manuel Pérez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

73,16

B36601771

Plana y Cía, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.636,87

***0091**

José Ángel Aneiros Nebril

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

940,20

***7814**

Manuel Maneiro Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

92,43

B27799691

Casilmar Gestión, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38.579,52

B27838994

Viverdreams Fish, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40.970,71

***3706**

José Luis Rodríguez Ordónez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

138,07

***5540**

José Antonio Santamaría Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

198,36

***8267**

Alberto Vicente García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

70,48

***8316**

Rubén Sobradelo Míguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

174,92

***8009**

Beatriz Olveira Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

166,10

***3242**

Manuel Vicente García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78,76

***5959**

Jorge Rodríguez Reiriz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

329,02

***8316**

Rubén Sobradelo Míguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

121,74

***8265**

Francisco Neira Bralo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

804,17

***8744**

Jonathan Romano Vilar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

413,64

***3498**

Jesús Antonio Pérez Gallego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

438,91

***1645**

Pablo Vidal Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

247,09

***9743**

Gabriel Calvo Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

34,89

***8390**

José Manuel Rosales Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

436,13

***3916**

Juan Carlos González Riveiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

347,15

***3096**

Manuel Ramón González Riveiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

390,09

***3096**

David González Riveiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

272,04

B33675836

José Mar Marino Arena, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.429,28

***7644**

Diego Paredes Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

143,91

***6537**

José Luis Fernández dos Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

111,48

***1144**

José Andrés Rodríguez Pita

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

415,60

***7482**

Luis Pereira de Frutos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

54,82

***1598**

Eligio Ferradás Queimaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.043,11

***9511**

Luis Miguel Pazos Sobral

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

112,40

B09893157

Virgen del Faro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.057,14

***3051**

María de los Ángeles Santos Sanles

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24,03

B27204353

Fumeiro de Celeiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.145,01

A36746014

Armaven, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.158,01

J70505839

Hermanos Martínez Pequeño, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

316,26

**61017**

Marcos Molanes Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

122,11

***6741**

José Manuel Salgueiro Rosende

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,60

B70009162

Covasmar Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.864,56

***8782**

Francisco Peregrino Lamela Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25,05

B09893140

Virgen Tercera, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31.307,11

E70615851

Zanmi, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.627,33

***1547**

María Formoso Bouza

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

136,64

***7662**

José Manuel García Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

26,25

***3480**

Carolina Chapela Bernárdez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.671,60

***2194**

José Manuel Torea Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35,36

***7177**

Marco Antonio Ventosinos Bastón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

271,02

***1217**

Francisco Javier Costa García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3,48

***1194**

Beatriz Casas Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3,48

***6073**

Francisco José Viñas Moledo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

58,21

***1194**

Beatriz Casás Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

156,43

***6524**

Jorge Sobral Cabaleiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

6.842,57

***0415**

Cristian Casal Curra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,21

***8249**

Jennifer María Albar López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

128,32

***6977**

Francisco José Ruiz Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,02

***6156**

Antonio Covelo Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

626,82

***3048**

Carlos Igor Vence Calvo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

125,00

B27225846

Pesquera Rodríguez y Rouco, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

14.076,35

***7777**

José Ramón Collazo Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

573,29

***3424**

Iván Marín Cerviño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

298,86

***1636**

Bernardino Carro López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

81,37

***7885**

Juan Carlos Couceiro González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

184,74

***9972**

Sonia María Gil Gandos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

184,74

***0425**

María Celeste García Santomé

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

439,72

***8504**

María Inés Lorenzo Agrafojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78,77

***6674**

Sergio Tubio Davila

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

284,63

***8552**

Manuel Rodríguez Ventoso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

335,76

***3492**

Juan Torres González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

228,93

***7175**

Alberto Bouzón Graña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

569,10

***4218**

Hipólito Neira Dourado

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.442,12

***7395**

Manuel Ángel Varela Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

145,24

***8702**

José Antonio Martínez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

87,89

***6600**

Juan José Castro Lojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

273,35

***3294**

Víctor Manuel Rivas Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

107,31

***6406**

Manuel Besada Cañón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

219,23

***9561**

Juan Gil Gandos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

96,20

***9066**

Cristina Aragunde Betanzos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

143,25

***7877**

Juan Carlos Domínguez Miranda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

262,45

B36799096

Baloeiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.843,01

***9534**

José Manuel Parcero Molanes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

323,88

***6220**

Juan Carlos Vigo Vidal

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

744,79

***0013**

Manuel Mira Toja

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.877,75

***3372**

Rodrigo Fernández Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

97,32

***8351**

Javier Villanustre Figueiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

146,30

***3738**

Daniel Losada Ordónez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

226,08

***3961**

Iván Figueira Figueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

180,51

***7921**

José Manuel Sampedro Places

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61,43

***3659**

Manuel Lorenzo Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

42,63

***8509**

Gonzalo Ferreiros Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

150,81

***5677**

José María Deira González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

256,16

E36399483

Hermanos Couso y Martínez, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

402,43

***3832**

Óscar González Veiga

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

185,87

***3126**

David Ferreiros García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

167,09

***1927**

Victoria Patiño Alcalde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

183,83

***9500**

José Manuel Abal González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.029,54

***7646**

Segundo Andrés Louro Ferreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

455,10

***6009**

Modesto Domínguez Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

152,09

***9709**

Fernando Rolle Fanego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

487,20

***8234**

María Teresa Miguens Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

93,88

***8248**

Jonathan Rodríguez Bermúdez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

215,38

***7119**

Manuel Paredes Sar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

140,56

J42854455

San Roquiño, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

775,01

B70285135

Pesquería Verdes, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.872,29

***1361**

José Manuel Blanco Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

259,00

B02765774

Pesquería Feyesa, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.824,55

***8593**

José Luis Silva Conde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

22,54

B02983518

Mouzo & Fuentes, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.836,26

***1158**

Francisco Tajes Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12,03

***8593**

José Luis Silva Conde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,92

***2976**

Héctor Canosa Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

154,70

***2488**

Roberto Rocha Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

417,91

***0176**

Tania Bouzas María

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

269,77

***3569**

Sonia Lagoa Vieitez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

208,66

***0094**

Víctor Manuel Araujo Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

226,53

***6602**

Fernando López Costa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

208,44

***0415**

Iván Casal Curra

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

191,33

B70310438

Pesca Xurelo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.441,81

B70512801

Pillaban Cantábrico Noroeste, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.705,86

B02640811

Mariscos Roncudo, Sociedad Limitada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

153,08

***2069**

Enrique Rey Seoane

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

232,80

***1311**

Daniel Costas Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

749,06

***7564**

José Ángel Devesa Toja

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.506,27

***3676**

José Francisco Rey Vilas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31,37

E36333938

Pesquero Hermanos Mascato Dos, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

818,86

B27209071

Regal Pesca Litoral, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17.979,32

***3515**

Óscar Costas Lemos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.202,85

***0436**

Filipe José Monagas Domingues Rodrigues

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

153,54

***3463**

Javier Fernández Sánchez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

606,85

B27004969

Pesquera Benquerencia, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.672,01

***7464**

Juan José Ventosinos Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

433,13

A15074677

Álvarez e Hijos, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.508,88

***6019**

Víctor Núñez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

349,55

***9160**

Luis Miguel Loira Bouzón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12,98

***8565**

Albino Rosendo Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

222,19

E15387467

Luis Pombo Martínez y Otro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13.075,55

***1205**

Juan Salvador Martínez Pereira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

241,80

***1222**

Justo Fernando García Lemos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

635,16

***3378**

Eloy Patiño Casais

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

270,64

B27121250

Pesquera Parrocha, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.612,24

***6921**

David Trillo Mariño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

245,84

B27045053

Pino Montero, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.717,65

***9976**

Iván Breijo Fraga

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

114,37

***8441**

Berta María Galdo Díaz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,80

***4080**

José Manuel Martínez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.670,12

E27810977

Lele, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

358,18

B15296007

Colla Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.805,76

B15296007

Colla Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.264,20

***3202**

José Luis Lorenzo García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.024,38

B27129618

Pesquera Ecce Homo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.701,51

***2248**

Miguel Alonso Calvar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

200,82

***7628**

Pablo Silva Alfonso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

363,17

E15843451

María Jesús, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

203,87

A27100254

Pesquera de Cillero, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.273,49

***7622**

Juan Carlos Pastoriza Portela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

100,97

***1719**

Santiago Torres Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,24

E36397909

Tonecho, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

428,50

***6622**

Alfonso Romero González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

310,73

***5582**

Andrés Martínez Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

136,40

B70106265

Parada y Sampedro y Carnota, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.044,06

***2225**

Luis Fernando Cousillas Cousillas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.563,53

***0598**

Ramiro Souto González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

172,67

***7834**

Patricia Lorenzo Calvar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

189,42

B27247360

Pesquera Koiro, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.965,98

***3676**

Francisco José Fernández Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

471,21

***0120**

Juan Antonio Gerpe Sánchez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

281,77

***4099**

José Poceiro Malvar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

139,29

***0660**

Rubén Loira Bouzón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

312,53

B36716819

Mar de Islandia, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38.470,10

E36317279

Pesquero Mascato, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

944,35

***6418**

Santiago Pérez Costa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

181,55

***2223**

Jorge Sánchez Varela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

256,40

***6760**

Óscar Jueguen Morgade

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

56,03

E36553865

Tordillo, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

873,56

***4617**

José Alfonso Mira Devesa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.005,30

***1691**

José Ramón Lobelos Caamaño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

796,59

E15753114

Suárez Martínez José Manuel y Otro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.612,17

***5844**

David Guisamonde Sambad

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.047,28

***8537**

Antonio Bouzón Corugeira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

160,14

J70118575

Hermanos Folgar, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.583,07

***5575**

Tomás Fernández Oubiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

151,99

B70604400

El Pirata Hambriento, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

168,15

***3499**

Montserrat Lovera Ferral

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

179,99

***5326**

Alfonso Linares Insua

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

345,84

***0424**

Ramón Devesa Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.337,29

***8001**

José Antonio García Ramos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

77,56

***5832**

Juan Carlos Sieira Argibay

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

403,57

***2696**

Jesús Alexandre Canosa Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9,64

***0148**

María Fernanda Rafales Bellón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,76

***7705**

Antonio Fieira Franco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

171,56

***6074**

Manuel Antonio Pérez Pouso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

942,74

***8032**

Ángel Antonio Moledo Collazo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

264,94

***1701**

Enrique Paulino Cruces André

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.053,30

***3229**

Alberto Figueiras Calviño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

56,70

***6893**

José Antonio Lijo Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

194,20

***0153**

Manuel Antonio Souto Cibreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

282,23

***6765**

Ramón Fernández Alonso

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,31

***8681**

Silvia Arnoso Rivera

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

63,60

***9494**

Francisco de Borja González Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

432,32

***0430**

José Manuel Ramos Fraga

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

373,47

***8152**

Manuel Baña Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

144,29

***9161**

José Manuel Palmeiro Ramil

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

682,03

***2888**

Carlos Vigo Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2,24

***4837**

María Montserrat Rodríguez Souto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

661,17

***6939**

Juan Antonio Ramos Toja

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

469,95

***1649**

Daniel Romero Brage

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

253,61

***6120**

Ángel Ramón Ríos Sendón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

219,24

***7000**

José Luis Calo Yáñez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,08

B94072725

Otero Hermanos 2012, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.716,66

***3602**

Alba Riveiro Núñez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

85,44

***6907**

Marcos Martínez Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

427,48

***7798**

José Manuel Méndez Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.593,80

***1023**

Manuel Fernández Sendón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

91,85

***4821**

Xosé Formoso Lado

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

88,14

A36681435

Herederos de Manuel González Parada, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.788,50

A15123755

Hermanos García Yáñez, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17.788,78

A15123755

Hermanos García Yáñez, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.241,45

***8131**

Rubén Pigueiras Rolle

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

272,03

***8131**

Rubén Pigueiras Rolle

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.101,27

A15123755

Hermanos García Yáñez, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17.788,78

A15012636

Pesquerías Carral, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.657,92

B36223022

Stella Maris de Bueu, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

36.679,19

A36200699

Pesqueras de Bon, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

109.178,75

***9690**

Esteban José Pedrosa Mayo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

84,00

B27369305

Pesquerías Abrela, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13.192,56

***3154**

Manuel Ángel Rego Gude

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,09

E27208875

Hermanos Vilar, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

986,20

***6124**

Breogán Teniente Soutullo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

571,98

B35869973

Pesquerías Ardora, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.949,68

***2738**

Jerónimo Pérez Mayan

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

227,42

***1903**

Manuel de la Fuente Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

137,72

B27518042

Pesquera Díaz Ramos, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

22.055,89

B27210624

Pesquerías Muinelo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12.969,10

***3333**

José Ramón Pazos Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,58

***7926**

Baldomero Rama del Río

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

65,67

***7896**

José Manuel Villanueva Amorín

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

187,26

***1021**

José Jorge Veiga Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,25

B27270131

Madre Querida, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.879,53

***5586**

Juan Manuel Castellano Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,79

J10836021

Irmáns Horta Ameneiro, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

46,07

***8123**

David Portela Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

92,52

B27518042

Pesquera Díaz Ramos, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.985,13

***8474**

Adrián Padín Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39,62

***6510**

José Manuel Álvarez Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78,95

***3212**

Rafael Pérez Vilas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

218,92

***0861**

Estebo Ameneiro Iglesias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

99,02

***6667**

Ignacio Blanco Cao

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.826,37

***9075**

José Domingo Buján Martelo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

66,68

***1954**

Jesús Pérez Conde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

186,81

B15676364

Portillo y Otros, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.285,07

***3884**

Peregrino Pérez Torres

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

230,00

***6545**

Benito Yáñez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

77,56

***9348**

Jaime González Esperón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

89,17

B15455264

Marina Nalda, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.597,22

B27237635

Sombriza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

19.958,15

***0873**

Lois Outeiral Silva

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15,26

***5459**

Juan Miguel Iglesias Gómez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

240,91

E36162709

Tabapesca, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.160,79

B15746167

Vidiña Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.697,73

***6930**

María del Carmen Rosende Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

30,97

***2145**

Julio Ángel Estévez García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

192,71

***3421***

Miguel Carreño Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.146,49

***6711**

Pedro Conde Sieira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35,59

***3829**

Ernesto Vázquez Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

357,60

***1633**

Enrique Javier Toja Pose

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.452,74

B27237635

Sombriza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.151,65

***1716**

David Yáñez Pajaro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

88,23

B27237635

Sombriza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

19.579,53

***6711**

Pedro Conde Sieira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

200,59

B15845035

Armadores do Marosa, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.295,99

***5144**

Francisco José Maneiro Paredes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

209,75

A15111065

Pesquera F. Pino, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.490,26

E27017797

Basanta Fra Hermanos, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.289,52

B70090154

Painceira Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

681,42

***1059**

Abel Juncal Barcia

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

234,73

B27329218

Armapesca Burela, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12.839,38

***3829**

Ernesto Vázquez Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

119,49

E27148881

M/P Atilano Juan, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.367,77

***3526**

Sergio Novo Piñeiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

613,26

***9982**

Antonio Ferreira Barbosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

205,40

***6831**

Iván Rey Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,83

***6831**

Iván Rey Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

273,11

***2028**

Dalila Otero Otero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

65,15

***7915**

Javier Jueguen Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9,70

***6741**

Diego Jueguen Millán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39,30

***6434**

Alejandro Núñez Nogueira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

29,19

***0481**

José Luis Vidal Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

156,71

***6628**

Jorge Paz Viñas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

262,03

***1633**

Enrique Javier Toja Pose

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7,33

***3504**

Ramiro Yáñez Fustes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

632,94

***1648**

Cesáreo Paleo Rivas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.089,22

B15438633

Pesquera Boteira, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24.037,13

***7178**

Juan Manuel González Patiño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,29

***2568**

Cristina Torres Rama

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

56,61

***9112**

Concepción García Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

110,92

***9087**

Óscar Lago Prol

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

37,92

***7301**

Manuel Lago Moledo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

79,48

***8100**

José Manuel Brión Rama

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

70,79

***8170**

José Javier Ordónez Comojo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

847,61

***6193**

Noe Rodríguez Moledo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

152,50

***3670**

Manuel Ángel Mourente Freire

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

386,87

***2416**

Diego Boquete López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

55,60

A36002392

Pesquerías Marinenses, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

115.991,63

A36002392

Pesquerías Marinenses, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

133.035,84

A36002392

Pesquerías Marinenses, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

69.997,90

***8853**

Rosendo Domínguez Barreiro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

68,17

A36002392

Pesquerías Marinenses, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

63.799,30

***8758**

José Ángel Caamaño Torea

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

26,17

***8212**

Alberto González Santos

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

57,72

B27468891

Pesquerías Ferben, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10.673,02

***9634**

Domingo José Martínez Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

181,04

***3760**

Carlos Manuel Vilas Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23,20

B35617034

Angelsonia Pesca, S.L.U.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

41.119,92

B70210018

Pesqueras Sotavento, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27.022,41

***0978**

Juan Luis Martínez Novo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

291,50

***0825**

Carlos Santiago López

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

372,42

***5978**

José Mario Rodríguez Sanjurjo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

335,72

***3443**

Ignacio Canibe Romasanta

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

416,38

***6787**

José Ramón Outeiral Fontán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

151,39

***9554**

Paula González Vila

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

547,97

***3997**

Daniel Brión Rego

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

257,60

***5123**

Francisca Hermo Romero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39,47

***8429**

Manuel José Sieira Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

38,21

***5074**

María Josefa Lema García

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

50,73

***7971**

Iván Roca Vázquez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

39,66

B27213859

Campón Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

19.944,90

B27242973

Deycon Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.952,16

B01972439

Casariego 99, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10.675,85

B27213859

Campón Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.727,16

B27505957

Eiroa Couto, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.228,50

B15555188

Borrazas Rivera, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.689,63

B20591830

Larrabaste, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12.823,06

E27102318

Hermanos Mendaña, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23.173,63

B27257476

Llave de Burela, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

29.254,26

B27236405

Pérez Maya, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

27.545,25

E27032770

M P Pastor Nauta, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9.320,10

E27032770

M P Pastor Nauta, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.866,12

***2901**

Miguel Ángel Fernández Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17.040,66

B27236405

Pérez Maya, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.012,59

B27508563

Pesca Reliño, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

12.508,65

E27171875

Punta do Castro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9.522,37

B27291392

Pesquerías Martínez Quelle, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15.378,75

B27267780

Virgen de Pastoriza, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

19.210,50

B27220607

Ton e Hijos, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

9.400,64

B27220607

Ton e Hijos, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

5.736,83

***9230**

Sabino Gerpe Lestón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

123,56

***0275**

Rafael Navarret Arias

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.005,57

***3837**

Recesvinto Fernando Martínez Ferreiros

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

220,50

***8830**

Juan Jesús Lourido Sande

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15,06

***9144**

Juan Carlos Rivas Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,04

***1761**

Rosa María Danta Bermúdez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

40,03

***2462**

Alberto Brocos Cobas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

158,27

***9125**

David Agraso Busto

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

80,10

E33065442

Ramón Estefanía, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.589,78

***9470**

Pedro Grandal Cardamas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

417,49

B36018604

Moradiña, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62.102,97

***3766**

María Irene Nebril Armada

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

918,30

B36018604

Moradiña, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

117.773,80

***1056**

Antonio Gómez González

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

582,99

B27267418

Pesqueras Canoura, S.L

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

16.775,61

B36018604

Moradiña, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

60.324,39

***3774**

Francisco Javier Martínez Gondar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

262,43

B33679424

Pesquerías Mapa, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7.974,24

***5375**

Juan Francisco Argibay Sampedro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

345,57

***2221**

Juan de la Fuente Rial

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

112,70

***8531**

Julio Esmorís Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

129,29

***8451**

Saul Martínez Pérez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

166,68

***0503**

Pablo Laíño Cagide

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,56

***8145**

Patricia Fernández Cousillas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

77,43

B36303840

Pesquera Nugoba, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.615,51

***5718**

Francisco Javier Traba Estévez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

17,11

***5544**

José Luis Rubianes Rey

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

113,75

***1753**

Eladio Ferrer Amado

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

43,43

B15639214

Brantuas, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

19.541,99

F15799398

Brasilla, Sociedade Cooperativa Galega

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

119,73

B36224525

Pesquerías Chamo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

35.681,76

B15170327

Pombo Méndez, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

31.371,75

***9722**

Santiago Casal Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

125,48

B15224553

Pesquerías Pombo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.241,10

***1225**

Miguel Ángel Pernas Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

133,57

***0964**

José Luis Pereira Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

94,89

B27233238

Pesquerías Breogán, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.792,67

J70204011

Juan Antonio Formoso Blanco y Otro, S.C.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.127,22

***4338**

María del Carmen Rial Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

128,98

***1131**

Luis Pereira Carballo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

267,19

***3683**

Juan José Buiturón Lapido

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

280,74

***5409**

Manuel González Choren

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

260,37

***3337**

Pablo Rúa Pena

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,22

***6561**

Juan Diego Tembra Domínguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.009,44

***7300**

Joaquín Prego Hermida

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

168,55

***3192**

Manuel Varela Gándara

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

221,40

***9851**

Manuel Ángel Pasantes Carril

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

410,74

B70565296

Tepegal, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

1.094,04

***0399**

José Manuel Domínguez Chapela

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

147,71

***9735**

Juan Ignacio Fazanes Novas

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

292,66

***1960**

Alberto Blanco Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

24,09

***3074**

Eduardo Yáñez Cantariño

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

69,82

***1411**

Juan Domingo Tedin Valiña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

241,94

***6818**

Pablo Núñez Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

102,23

***9289**

José Ángel Ramos Fernández

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

845,08

***5452**

José Ramón Santamaría Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

315,86

B27025899

Hermanos Galdo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20.427,82

***2623**

Carlos Valiña Ameijenda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

727,54

E15961501

Vicente y Antonio Díaz Rguez., C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

134,09

***7476**

Juan Carlos del Río Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

22,31

***7376**

Vanesa Feijóo Cerqueiras

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

94,64

E70447156

Boni e Josecho, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

3.203,51

***9509**

José Manuel Brión Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

453,74

***1190**

José Luis Pasantes Canosa

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

49,35

***9844**

Domingo Vidal Sieira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

234,80

B36894798

Veraguas Lar, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.387,93

***9063**

Francisco Javier Vidal Sieira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

149,15

***6412**

Alfonso Rey Baulde

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

425,81

***0848**

María Montserrat Mosquera Pasantes

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

7,06

***2607**

Sergio Vidal Campaña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

2.382,99

***0598**

Bieito Mas Gerpe

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

840,86

***3989**

Borja Sanisidro del Río

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

199,09

***1772**

María del Rocío Gerpe Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

464,80

***3198**

Francisco Maceiras Olveira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

86,63

***4824**

José Ángel Couto Moreda

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

932,67

***5349**

Benigno Maneiro Castro

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

238,87

***7824**

Fernando Varela Rodríguez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

371,65

E27025816

Otero y Sánchez, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

10.952,60

B36018604

Moradiña, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

78.594,53

***9433**

Manuel Fernández Quelle

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

479,45

***9380**

José Javier Maciras Priegue

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

144,37

***9041**

Rogelio Castro Noya

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

23,08

***5228**

Juan Manuel Torea Torea

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

15,02

***9643**

Ricardo Fernández Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

62,66

***9880**

Marcos Leis Martínez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

43,09

***6507**

María Cecilia Lago Martelo

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

223,64

***3179**

José Manuel Froján Romaní

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

64,96

B15812431

Vázquez Tomé, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

719,43

***6500**

Joaquín Rial Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

20,89

***5821**

Trinidad Duarte Romay

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

44,53

B36396208

Hermanos Costa Rial, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13.258,08

B15402381

Campo Eder, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

18.305,28

***3383**

José Manuel Hermelo Cruz

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

433,19

E15075138

Pérez Vidal Juan Antonio y Hermano

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

25.597,22

***9818**

Santiago Gerpe Lestón

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

160,41

E15080922

Ayaso Casais Francisco y Otro, C.B.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.714,58

B09976291

Pesquería Nuevo Libertad, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

8.263,21

***1170**

Simon Magalhaes Aneiros

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

116,87

***7773**

Manuel Salvador Lista Romar

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

177,90

***7294**

Carlos Luis Sendón Vicente

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

127,46

***0406**

Manuel Castro Barcia

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

179,89

***6419**

Ángel Martínez Suárez

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

171,93

***6262**

Braulio García Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

83,44

***6709**

Óscar García Lemat

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

108,93

***2793**

Sonia Rivas Blanco

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

162,84

A36210920

Pesquera Barra, S.A.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

61.418,74

***9433**

José Carlos Castro Fontán

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

4.763,39

***8039**

Jesús Méndez Graña

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

92,91

***4299**

Carlos López Neira

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

359,85

B36299113

Pesquera Herdusa Primero

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

11.064,68

B36588770

Paquito do Morrazo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

188,13

B27816792

Pesca do Largo, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

13.566,42

B70586342

Os Panchitos Pesca, S.L.

Compensación polo incremento do prezo do gasóleo como consecuencia da guerra de Ucraína

600,81

***9879**

José Santos Ríos

Compensación polo incremento do prezo do g