DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2024 Páx. 11381

III. Outras disposicións

Axencia Galega das Industrias Culturais

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2024 pola que se dá publicidade das axudas concedidas durante o ano 2023.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das subvencións concedidas ao abeiro das resolucións que se citan, durante o ano 2023 e nas aplicacións orzamentarias seguintes:

1. Resolución do 20 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións á modernización e xestión sustentable das infraestruturas das artes escénicas e musicais, ao abeiro dos fondos de NextGenerationEu e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) número 2021/241, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT404E). Modificada pola Resolución do 17 de abril de 2023, na cal se amplía o crédito orzamentario dispoñible.

Destinouse un crédito global, tras a ampliación da Resolución do 17 de abril de 2023, de 1.235.347,04 euros do código de proxecto 2021 00003, distribuído:

955.300,23 euros da aplicación orzamentaria 10.A1.432B.760.1.

280.046,81 euros da aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.1.

Relación de persoas beneficiarias, segundo a Resolución do 27 de abril de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Categoría 1.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT404E/2023/C1/03

Riquela Music, S.L.

B70487582

17.136,71 €

CT404E/2023/C1/06

Meijueiro Rodríguez, Eduardo 000456607N, S.L.N.E.

B36932846

16.068,80 €

CT404E/2023/C1/02

Gurugu Produccións, S.L.

B70061403

16.622,22 €

CT404E/2023/C1/01

Organizacion de Ideas de Éxito, S.L.

B27719434

30.000,00 €

CT404E/2023/C1/07

Ruido Blanco Ferrol, S.L.

B70593868

18.016,53 €

CT404E/2023/C1/04

Sonar 2012, S.L.

B70337290

18.200,00 €

CT404E/2023/C1/05

Nayaymanu, C.B.

E32435349

16.401,75 €

Categoría 2.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT404E/2023/C2/08

Concello de Oleiros

P1505900I

50.000,00 €

CT404E/2023/C2/15

Concello de Ferrol

P1503700E

41.790,98 €

CT404E/2023/C2/18

IMCE

Q1500358E

35.663,79 €

CT404E/2023/C2/14

Concello de Cee

P1502300E

25.900,00 €

CT404E/2023/C2/12

Concello de Ames

P1500200I

39.928,00 €

CT404E/2023/C2/02

Concello Redondela

P3604500C

26.406,57 €

CT404E/2023/C2/24

Concello de Burela

P2706800F

20.350,99 €

CT404E/2023/C2/39

Concello de Rianxo

P1507300J

36.624,80 €

CT404E/2023/C2/01

Concello de Gondomar

P3602100D

26.045,08 €

CT404E/2023/C2/25

Concello da Estrada

P3601700B

36.907,01 €

CT404E/2023/C2/13

Concello de Catoira

P3601000G

34.396,00 €

CT404E/2023/C2/04

Concello de Cambados

P3600600E

40.268,28 €

CT404E/2023/C2/37

Concello de Tomiño

P3605400E

25.600,79 €

CT404E/2023/C2/22

Concello de Betanzos

P1500900D

34.964,16 €

CT404E/2023/C2/23

Concello das Pontes de García Rodríquez

P1507100D

22.067,53 €

CT404E/2023/C2/33

Concello de Rois

P1507500E

34.917,40 €

CT404E/2023/C2/31

Concello de Ribeira

P1507400H

30.117,32 €

CT404E/2023/C2/03

Concello de Ortigueira

P1506200C

36.039,50 €

CT404E/2023/C2/35

Concello do Porriño

P3603900F

49.925,82 €

CT404E/2023/C2/06

Concello de Foz

P2701900I

20.339,96 €

CT404E/2023/C2/09

Concello de Porto do Son

P1507200B

41.135,30 €

CT404E/2023/C2/21

Concello de Valga

P3605600J

50.000,00 €

CT404E/2023/C2/20

Concello de Negreira

P1505700C

29.400,00 €

CT404E/2023/C2/28

Concello de Lousame

P1504300C

50.000,00 €

CT404E/2023/C2/10

Concello de Sober

P2705900E

21.140,00 €

CT404E/2023/C2/07

Concello de Soutomaior

P3605300G

21.635,60 €

CT404E/2023/C2/17

Concello de Silleda

P3605200I

36.562,29 €

CT404E/2023/C2/11

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

37.514,90 €

CT404E/2023/C2/36

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

26.527,96 €

CT404E/2023/C2/05

Concello de Touro

P1508600B

25.410,00 €

CT404E/2023/C2/16

Concello de Noia

P1505800A

29.943,04 €

CT404E/2023/C2/27

Concello de Sarria

P2705700I

37.624,58 €

CT404E/2023/C2/40

Concello de Ordes

P1506000G

27.753,38 €

2. Resolución do 3 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura, ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT404F).

Destinouse un crédito total de 660.986,24 euros para a anualidade 2023, imputables ás aplicacións orzamentarias 10. A1.432B.760.0 e 10.A1.432B.770.1, código de proxecto 2022 00002, da Axencia Galega das Industrias Culturais, coa seguinte distribución 260.986,24 euros e 400.000 euros, respectivamente.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 4 de abril de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

a) Categoría 1.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT404F 2023.C1.55

Fundacion Uxío Novoneyra

G27407238

50.000,00 €

CT404F 2023.C1.26

Asociación A Casa Vella

G32492399

50.000,00 €

CT404F 2023.C1.56

Iria Acevedo Pérez

**9897***

50.000,00 €

CT404F 2023.C1.66

Outonía, S. Coop. Galega

F42754887

38.783,20 €

CT404F 2023.C1.61

Ouvirmos, Sociedad Limitada

B15895626

50.000,00 €

CT404F 2023.C1.44

Raquel García Rodríguez

**4632**

36.005,03 €

CT404F 2023.C1.20

Asociación Cultural Sacra Experience

G01663186

50.000,00 €

CT404F 2023.C1.25

Amarelas, Sociedade Cooperativa Galega

F94167426

33.059,06 €

CT404F 2023.C1.07

Norte Catro Cinema, Sociedad Limitada

B02974194

37.500,00 €

CT404F 2023.C1.37

I-Radia Crea, S.L.

B94040029

45.000,00 €

CT404F 2023.C1.17

A Xanela do Maxín, S.L.

B70609367

37.000,00 €

CT404F 2023.C1.16

Enrique Lagares Rivas

**4354**

40.021,37 € *

* Importe incrementado pola Resolución do 18 de xullo de 2023

b) Categoría 2.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT404F 2023.C2.10

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

39.942,00 €

CT404F 2023.C2.13

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

42.661,42 €

CT404F 2023.C2.18

Concello da Pobra do Brollón

P2704700J

35.000,00 €

CT404F 2023.C2.04

Concello de Sarria

P2705700I

42.798,06 €

Concédese en vía de recurso estimatorio:

CT404F 2023.C1.59

Carlos Martínez Carbonell

**9918**

34.946,73 €

CT404F 2023.C1.88

AAntena, S.C.

: J70504618

50.000,00 €

3. Resolución do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a proxectos desenvolvidos por empresas galegas de exhibición cinematográfica de carácter comercial que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do programa Hub da Industria Creativa Galega, financiadas ao 100 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se procede á convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT207M).

Destinouse un crédito total de 500.000 euros, anualidade 2023, imputables á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.0, código de proxecto 2021 00001, da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 3 de abril de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT207M/2023/06

Santiago Díaz García

***5351**

11.000,00 €

CT207M/2023/07

Exhibiciones Cinematográficas Pato

B70383799

14.400,00 €

CT207M/2023/08

Coruña Films, S.L.-Ponte Vella

B15560253

20.000,00 €

CT207M/2023/09

Coruña Films, S.L.-Gran Arousa

B15560253

7.680,00 €

CT207M/2023/10

Coruña Films, S.L.-Barbanza

B15560253

2.880,00 €

CT207M/2023/11

Coruña Films, S.L.-Bergantiños

B15560253

4.800,00 €

CT207M/2023/12

Ruta de Comunicaciónes, S.L.

B36456200

24.000,00 €

CT207M/2023/02

Nocturama, S.L.

B70577481

20.000,00 €

CT207M/2023/03

Cine Donde no Hay Cine, S.L.

B37544145

20.000,00 €

CT207M/2023/04

Atlántico Multicines, S.L.

B41286873

24.000,00 €

CT207M/2023/01

Numax, S. Coop. Galega

F70402490

20.000,00 €

CT207M/2023/05

Sons Galiza Comunicación, S.L.

B27193093

4.800,00 €

4. Resolución do 21 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a comercialización e difusión de proxectos e obras audiovisuais e videoxogos en foros de negocio especializados e eventos de cine, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT404D). Modificada pola Resolución do 14 de novembro de 2023, pola cal se incrementa o seu crédito orzamentario.

Destinouse un crédito total de 77.400 euros, con cargo á aplicación orzamentaria do ano 2023, 2023.10.A1.432B.470.0., código de proxecto 2015-00003, distribuídos en 39.700 euros para a modalidade A e 37.700 para a modalidade B.

Relación de persoas beneficiarias, segundo as resolucións do conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades, do 24 de marzo, 25 de maio, 14 de setembro e 21 de novembro de 2023, respectivamente:

Primeira quenda.

Nº de expediente

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

1

A

Indígena Films, S.L.

B06997506

148,60

2

A

L’atalante Cinema, S.L.

B42771543

852,70

3

A

L’atalante Cinema, S.L.

B42771543

1.300,00

4

A

Miramemira, S.L.

B70366471

294,00

6

A

Cinemar Films, S.L.

B15988371

540,68

10

A

Sétima, Sociedade Coop. Galega

F27856517

663,62

11

A

Sun Lúa, S.L.

B15407422

496,86

16

A

Filmika Galaika, S.L.

B70231956

568,99

18

A

Mordisco Films, S.L.

B27405042

409,00

19

A

Cósmica Producións, S.L.

B70547385

588,81

20

A

Pulsa Control Z, S.L.

B70106224

600,00

22

A

Gaitafilmes, S.L.

B27450121

288,93

5

B

Miramemira, S.L.

B70366471

5.000,00

7

B

Matriuska Producciones, S.L.

B36486140

5.000,00

8

B

Helena Girón Vázquez

***7413**

1.000,00

9

B

Pulsa Control Z, S.L.l

B70106224

2.500,00

15

B

Unicorn Wars, A.I.E.

V70615976

5.000,00

Segunda quenda.

Nº de expediente

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

12

A

Cósmica Producións, S.L.

B70547385

421,49

13

A

Cósmica Producións, S.L.

B70547385

834,94

14

A

Zuzu Cinema, S.L.

B72607963

294,00

24

A

Abano Producións, S.L.

B70127501

84,00

25

A

Matriuska Producciones, S.L.

B36486140

1300,00

26

A

Artyc Content, S.L.

B10745666

312,17

27

A

Noveolas Producciones, S.L.

B32430837

641,51

28

A

Ficción Producciones, S.L.

B15875958

1184,91

Terceira quenda.

Nº de expediente

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

30

A

Zeitun Films, S.L.

B70237581

482,79

33

A

Trespés Producións Culturais, S.L.

B94166915

542,92

34

A

Somadrome Films, S.L.

B70511175

796,80

35

A

Somadrome Films, S.L.

B70511175

565,11

17

B

Gonzalo Enríquez Veloso

***0168**

1.500,00

21

B

Miramemira, S.L.

B70366471

2.500,00

23

B

Gaitafilmes, S.L.

B27450121

500,00

29

B

Matriuska Producciones, S.L.

B36486140

2.500,00

31

B

Abano Producións, S.L.

B70127501

1.009,00

32

B

Diana Toucedo Crespo

***9733**

2.000,00

Cuarta quenda.

Nº de expediente

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

36

A

Cósmica Producións, S.L.

B70547385

600,00

39

A

Danga Danga Audiovisuais, S.L.N.E.

B70252671

448,64

40

A

Gaitafilms, S.L.

B27450121

129,23

41

A

Sétima, Sociedade Coop. Galega

B15875958

456,70

43

A

Ficción Producciones, S.L.

B15486327

1.169,83

49

A

Xamalú Filmes, S.L.

B70547385

482,39

51

A

Tamboura Films, S.L.

B70514195

1.300,00

37

B

Miramemira, S.L.

B70366471

3.500,00

38

B

Caretos Film, A.I.E.

V70580188

5.000,00

42

B

Miramemira, S.L.

B70366471

6.000,00

46

B

Lois Patiño Lamas

***5368**

2.000,00

47

B

Lois Patiño Lamas

***5368**

2.500,00

48

B

Abano Producións, S.L.

B70127501

6.000,00

50

B

Helena Girón Vázquez

***7413**

1.500,00

5. Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, á creación escénica e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT403B).

Destinouse un crédito global de 800.000 euros, suma con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.0 do orzamento de gastos da Agadic, código de proxecto 2010-00005, distribuído entre as anualidades 2023, 2024 e 2025.

Relación de persoas beneficiarias por modalidade, segundo a Resolución do 15 de xuño do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Modalidade 1: nova creación.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

2023

2024

CT403B/2023/18

Julia Laport Rivas

***1686**

15.423,87 €

3.855,97 €

11.567,90 €

CT403B/2023/8

David Rodríguez Alonso

***9957**

10.843,55 €

2.710,89 €

8.132,66 €

CT403B/2023/30

Constanza Garabatos Funes

***5958**

10.868,42 €

2.717,10 €

8.151,32 €

CT403B/2023/21

Antón Coucheiro Faílde

***2239**

2.590,51 €

647,63 €

1.942,88 €

CT403B/2023/7

Marcia Vázquez Ramírez

***2066**

9.034,22 €

2.258,55 €

6.775,67 €

CT403B/2023/17

Arturo Cobas Lema

***3680**

9.794,84 €

2.448,71 €

7.346,13 €

CT403B/2023/50

Ernesto Suárez Is

***4760**

11.444,59 €

2.861,15 €

8.583,44 €

Modalidade 2: creación escénica teatro, novo circo e maxia.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

2023

2024

CT403B/2023/19

Chévere Produccións, S.L.

B15636517

28.030,87 €

7.007,72 €

21.023,15 €

CT403B/2023/24

María Esther Fernández Carrodeguas

***3458**

53.173,42 €

13.293,35 €

39.880,07 €

CT403B/2023/22

Sarabela, S.L.

B32117483

48.281,27 €

12.070,32 €

36.210,95 €

CT403B/2023/13

Contraproducións, S.L.

B70217336

41.256,49 €

10.314,12 €

30.942,37 €

CT403B/2023/29

Producións Teatrais Excéntricas, S.L.

B15928377

37.072,08 €

9.268,02 €

27.804,06 €

CT403B/2023/40

Títeres Cachirulo, S.L.

B15510084

19.297,68 €

4.824,42 €

14.473,26 €

CT403B/2023/41

Etiqueta Negra Producciones, S.L.

B27495431

14.373,41 €

3.593,35 €

10.780,06 €

CT403B/2023/16

A Xanela do Maxín, S.L.

B70609367

14.988,60 €

3.747,15 €

11.241,45 €

CT403B/2023/26

Culturactiva, S. Coop. Galega

F15983067

19.067,59 €

4.766,90 €

14.300,69 €

CT403B/2023/36

Redrum Producciones, S.L.

B70281894

25.709,24 €

6.427,31 €

19.281,93 €

CT403B/2023/5

Teatro do Noroeste, S.L.

B15353329

26.982,26 €

6.745,57 €

20.236,69 €

CT403B/2023/12

Gustavo del Río Prieto

***1762**

24.329,38 €

6.082,35 €

18.247,03 €

CT403B/2023/14

Troula Animación, S.L.

B36940690

29.383,01 €

7.345,75 €

22.037,26 €

CT403B/2023/38

Pistacatro Producciones, S.L.

B70037213

24.923,97 €

6.230,99 €

18.692,98 €

CT403B/2023/35

Ibuprofeno Teatro, S.L.

B94155389

23.130,73 €

5.782,68 €

17.348,05 €

Modalidade 3: danza e artes do movemento.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

2023

2024

CT403B/2023/15

Francisco Agustín Sieira González

***8011**

25.424,66 €

6.356,16 €

19.068,50 €

CT403B/2023/1

Teatro Ensalle, S.L.L.

B36920247

26.764,18 €

6.691,05 €

20.073,13 €

CT403B/2023/54

Thinking Up Events, S.L.U.

B70242946

21.968,86 €

5.492,22 €

16.476,64 €

CT403B/2023/11

Ana Beatriz Pérez Henríquez

***1210**

14.998,41 €

3.749,60 €

11.248,81 €

CT403B/2023/55

María Elvira Balboa Rodríguez

***3165**

10.843,89 €

2.710,97 €

8.132,92 €

Modalidade 4: actividade escénica plurianual.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

2023

2024

2025

CT403B/2023/31

Producións Teatrais Talía, S.L.

B70123567

100.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

50.000,00 €

CT403B/2023/47

Malasombra Producións, S.L.

B70195722

100.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

50.000,00 €

6. Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a salas de artes escénicas de titularidade privada e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT402D).

Destinouse un crédito global de 200.000 euros, suma que irá con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770 do orzamento xeral da Agadic para o exercicio 2023, código de proxecto 2015-0003.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 24 de marzo de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT402D/2023SA/3

Sala Artika, S.L.

B09950072

75.000,00

CT402D/2023SA/1

Teatro Ensalle, S.L.

B36920247

69.788,51

CT402D/2023SA/4

Teatro del Andamio, S.L.

B15809619

31.427,87

CT402D/2023SA/2

Gurugú Producciones, S.L.

B70061403

23.783,62

7. Resolución do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT402C).

Destinouse un crédito global de 460.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.470.0, dos orzamentos xerais da Agadic para o exercicio 2023, código de proxecto 2015-0003.

Relación de persoas beneficiarias, segundo as resolucións do conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades, do 25 de abril e 19 de maio de 2023:

Modalidade A.

Modalidade A1.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375587

A1

Cecilia Vázquez Martínez

***5507**

7.350,00 €

375594

A1

Redrum Producciones, S.L.

B70281894

3.000,00 €

375595

A1

Andrea Quintana Camiñas

***6548**

3.059,63 €

375596

A1

Hugo Guilherme Pires Pereira

***8242**

3.360,00 €

375603

A1

Diego Anido Alonso

***1690**

5.145,27 €

375614

A1

Carlos Álvarez-Ossorio Ramos

***2243**

1.638,00 €

375615

A1

Stephanie Maybelle Llaryora

***8940**

7.550,32 €

375620

A1

Stephanie Maybelle Llaryora

***8940**

5.922,10 €

375621

A1

Ainé Producións, S.L.

B70433032

20.426,00 €

375629

A1

Títeres Cachirulo, S.L.

B15510084

20.137,85 €

375633

A1

Javier Fernández Martín

***9744**

2.320,00 €

375634

A1

María Esther Fernández Carrodeguas

***3458**

7.214,05 €

Modalidade A2.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375586

A2

Catarina Varela Garea

***6515**

2.520,00 €

375598

A2

Cecilia Vázquez Martínez

***5507**

1.802,00 €

375605

A2

El Retrete de Dorian Gray, S.C.

J27389964

2.038,71 €

375606

A2

Venancio Rodríguez Asorey

***5393**

8.400,00 €

375611

A2

Producións Teatrais Excéntricas, S.L.

B15928377

3.248,79 €

375625

A2

Culturactiva, S. Coop. Galega

F15983067

1.923,28 €

375626

A2

Hugo Guilherme Pires Pereira

***8242**

1.909,09 €

375628

A2

Pista Catro Productora de Soños, S.L.

B70037213

13.310,98 €

375630

A2

Francisco Agustín Sieira González

***8011**

22.931,05 €

375631

A2

Producións Teatrais Excéntricas, S.L.

B15928377

1.826,70 €

Modalidade A3.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375608

A3

Urdime, S. Coop. Galega

F70353982

452,18 €

375616

A3

Lilian Portela Fontán

***9170**

930,00 €

375624

A3

Lilian Portela Fontán

***9170**

1.584,00 €

Modalidade A4.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375589

A4

Producións Teatrais Excéntricas, S.L.

B15928377

11.449,24 €

375590

A4

A Xanela do Maxín, S.L.

B70609367

4.872,86 €

375599

A4

Redrum Producciones, S.L.

B70281894

14.797,46 €

375612

A4

Ibuprofeno Teatro, S.L.

B94155389

6.120,00 €

375670

A4

Stephanie Maybelle Llaryora

***8940**

2.950,00 €

375676

A4

Artefeito Producións, S. Coop. Galega

F70586763

6.188,45 €

375694

A4

Juan Pablo Rodríguez Santiago

***4542**

5.771,97 €

375728

A4

Caramuxo Teatro, S.C.

J70100490

6.393,44 €

375733

A4

Sarabela, S.L.

B32117483

13.093,14 €

389699

A4

Thinkingupevents, S.L.U.

B70242946

8.363,44 €

Modalidade B: primeira quenda.

Modalidade B1.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375591

B1

Culturactiva, S. Coop. Galega

F15983067

12.200,00 €

375609

B1

Culturactiva, S. Coop. Galega

F15983067

6.948,01 €

375637

B1

Montserrat Piñeiro Torres

***1284**

4.000,00 €

375648

B1

Ancestral Servicios Musicales, S.L.

B70010293

2.400,00 €

375652

B1

Keltia Produccións, S.L.

B36793081

25.000,00 €

375656

B1

Xabier Díaz Carro

***4609**

11.238,00 €

375658

B1

Nalgures Produccións, S.L.

B27340322

5.736,57 €

375702

B1

Samuel Diz Sierpes

***7788**

3.011,68 €

375719

B1

Valentín Manuel Caamaño Tubío

***0611**

1.162,00 €

390838

B1

Dakidarría, S.L.

B27845478

24.800,00 €

392253

B1

El Festibulo, S.L.U.

B70382411

3.098,18 €

465142

B1

Xabier Díaz Carro

***4609**

2.997,14 €

529807

B1

Embruxo Produccións Artísticas, S.L.

B10789964

7.500,00 €

670904

B1

Margarida Uxía Mariño Suárez

***5586**

1.424,31 €

Modalidade B2.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375705

B2

Artefeito Producións, S. Coop. Galega

F70586763

1.800,00 €

375746

B2

Inés Portela Barreiro

***4214**

544,50 €

375797

B2

Ancestral Servicios Musicales, S.L.

B70010293

2.500,00 €

465757

B2

Escenarios Móviles Vika, S.L.

B36431922

25.000,00 €

475911

B2

Sonido e Iluminación Goyplason, S.L.

B94001088

25.000,00 €

701357

B2

Kalderón Producciones

Culturales, S.L.

B95812475

5.420,00

701249

B2

Kalderón Producciones

Culturales, S.L.

B95812475

3.500,00

Modalidade B3.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

375732

B3

Samuel Diz Sierpes

***7788**

249,97 €

579261

B3

Samuel Diz Sierpes

***7788**

270,00 €

684534

B3

Brais González Pérez

***7219**

860,42 €

988430

B3

Nordesía Produccións, S.L.

B15547235

3.156,00 €

Modalidade B: segunda quenda.

Modalidade B1.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

701454

B1

Kalderón Producciones Culturales, S.L.

B95812475

15.120,00 €

701570

B1

Ozono Horizonte Musical, S.L.

B94194099

3.940,00 €

705368

B1

Terruño y Música, S.L.

B94182250

9.880,00 €

710541

B1

Francisco Javier Feijoo Álvarez

36123944Y

5.442,29 €

Modalidade B2.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

714848

B2

Grupado 2015, S.L.

B94125846

7.140,93 €

Modalidade B3.

Nº de rexistro

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

703620

B3

Adhesión Mercantil Coruñesa, S.L.

B70114913

1.430,00 €

895725

B3

Music Arte Rey Saavedra, S.C.

J70238183

7.230,00 €

8. Resolución do 2 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a festivais de música e de artes escénicas, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT213A).

Destinouse un crédito global de 575.000,00 €, suma que irá a cargo das seguintes aplicacións orzamentarias do código de proxecto 2015-00003:

– Modalidade A: un total de 360.000,00 € na aplicación 10.A1.432B.470.0.

– Modalidade B: un total de 215.000,00 € distribuídos do seguinte xeito: 60.000,00 € na aplicación 10.A1.432B.460.0, 121.090,91 €, na aplicación 10.A1.432B.470.0 e 33.909,09 € na aplicación 10.A1.432B.481.0.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades do 30 de xuño de 2023:

Modalidade A. Festivais de música.

Nº de rexistro

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT213A/2023/12

Revenidas, S.C.

J94117678

38.795,78 €

CT213A/2023/32

Old Navy Port Producciones, S.L.

B27740117

34.847,53 €

CT213A/2023/41

Play Plan Cultural, S.L.U.

B94168705

33.569,34 €

CT213A/2023/31

Work on Sunday, S.L.

B70248794

23.014,72 €

CT213A/2023/40

SinsalAudio, S.L.

B36898369

20.411,71 €

CT213A/2023/25

Zircozine, S.L.

B70114129

23.731,79 €

CT213A/2023/30

Nordesía Produccións, S.L.

B15547235

25.866,89 €

CT213A/2023/8

Elemental Street, S.L.

B27832864

13.180,38 €

CT213A/2023/6

New Live Promociones Culturales, S.L.

B94136066

29.146,79 €

CT213A/2023/7

Esmerarte Industrias Creativas, S.L.U.

B27786045

28.703,89 €

CT213A/2023/24

Dezasete grados, S.L.

B94173853

26.012,57 €

CT213A/2023/27

Ourenrocksound Produccións, S.L.

B32487050

9.519,72 €

CT213A/2023/14

Francisco Javier Villasenín Montoiro

***0939**

7.589,87 €

CT213A/2023/9

Sweet Nocturna, S.L.N.E.

B36998524

14.132,81 €

CT213A/2023/18

Vive Nigrán, S.L.

B27846476

15.763,24 €

CT213A/2023/13

Caudalfest, S.L.

B72428337

15.712,97 €

* Concedeuse en vía de resolución estimatoria:

CT213A/2023/16

Andar Poducciones, S.L.

B70594924

9,548,07 €

Modalidade B. Festivais de artes escénicas.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

CT213A/2023/23

Asoc. Telón y Aparte

G15417165

49.276,66 €

CT213A/2023/19

Sarabela, S.L.

B32117483

25.396,28 €

CT213A/2023/11

Asociación Cívico Cultural Xiria

G36024990

35.764,40 €

CT213A/2023/3

Asociación Cultural Barriga Verde

G15604010

31.047,99 €

CT213A/2023/4

Asociación Xente Titiriteira

G36454445

12.774,72 €

CT213A/2023/15

Asoc. Teatro Cía. Caracol

G36349850

5.993,69 €

CT213A/2023/39

Asoc. Morreu o Demo

G70363981

24.973,70 €

CT213A/2023/10

Culturactiva, S. Coop. Galega

F15983067

10.607,77 €

CT213A/2023/1

Padroado da Cultura do Concello de Narón

G15157159

12.872,21 €

CT213A/2023/38

Thinkingupevents, S.L.U.

B70242946

6.292,58 €

9. Resolución do 9 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT207A). Modificada pola resolución do 21 de setembro de 2023 na cal se amplia o crédito orzamentario dispoñible.

Destinouse un crédito global de 3.000.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.0 do orzamento de gastos da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 19 de outubro de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF/CIF

Importe concedido

2023

2024

2025

2026

AG/S/2023PR/A1/0017

Matriuska producciones, S.L.

B36486140

280.000,00 €

28.000,00 €

56.000,00 €

70.000,00 €

126.000,00 €

AG/S/2023PR/A1/0016

Setembro Cine, S.L.

B70405899

280.000,00 €

28.000,00 €

56.000,00 €

70.000,00 €

126.000,00 €

AG/S/2023PR/A1/0019

Los desertores, A.I.E.

B70222724

260.000,00 €

26.000,00 €

52.000,00 €

65.000,00 €

117.000,00 €

AG/S/2023PR/A1/0012

Maruxiña Film Company, S.L.

V13676549

280.000,00 €

28.000,00 €

56.000,00 €

70.000,00 €

126.000,00 €

AG/S/2023PR/A1/0014

Miramemira, S.L.

B70366471

260.000,00 €

26.000,00 €

52.000,00 €

65.000,00 €

117.000,00 €

AG/S/2023PR/A1/0018

Indígena Films, S.L.

B06997506

280.000,00 €

28.000,00 €

56.000,00 €

70.000,00 €

126.000,00 €

AG/S/2023PR/A1/0008

Retrincos AIE

V44769883

280.000,00 €

28.000,00 €

56.000,00 €

70.000,00 €

126.000,00 €

AG/S/2023PR/A3/0001

María y Arnold, A.I.E.

V44745123

260.000,00 €

26.000,00 €

52.000,00 €

65.000,00 €

117.000,00 €

AG/S/2023PR/D4/0002

Undodez, S.L.

B70327804

100.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

45.000,00 €

AG/S/2023PR/A2/0007

Rebordelos, S.L.

B70544010

80.000,00 €

8.000,00 €

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023PR/A2/0002

Filmika Galaika, S.L.

B70231956

80.000,00 €

8.000,00 €

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023PR/A2/0008

Zeitun Films, S.L.

B70237581

80.000,00 €

8.000,00 €

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023PR/A2/0011

Gaitafilms, S.L.

B27450121

80.000,00 €

8.000,00 €

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023PR/A2/0001

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L.

B15766561

80.000,00 €

8.000,00 €

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023PR/A2/0004

Miramemira, S.L.

B70366471

80.000,00 €

8.000,00 €

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023PR/B1/0001

Frida Films, S.L.

B70172499

150.000,00 €

15.000,00 €

37.500,00 €

97.500,00 €

AG/S/2023PR/C3/0002

Gonzalo Enríquez Veloso

***0168**

15.000,00 €

1.500,00 €

13.500,00 €

 

 

AG/S/2023PR/C3/0001

Rebordelos, S.L.

B70544010

15.000,00 €

1.500,00 €

13.500,00 €

 

 

AG/S/2023PR/C1/0006

Maruxiña Film Company, S.L.

B70222724

15.000,00 €

1.500,00 €

13.500,00 €

 

 

AG/S/2023PR/C2/0002

Abano Producións, S.L.

B70127501

15.000,00 €

1.500,00 €

13.500,00 €

 

 

AG/S/2023PR/C2/0004

Mala Herba Producións, S.C.G.X.

F67820159

15.000,00 €

1.500,00 €

13.500,00 €

 

 

AG/S/2023PR/C1/0007

Kraken Media, S.L.

B05304449

15.000,00 €

1.500,00 €

13.500,00 €

 

 

10. Resolución do 20 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais galegos e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT207B). Modificada pola Resolución do 28 de Novembro de 2023 na cal se amplia o crédito orzamentario dispoñible.

Destinouse un crédito global de 500.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.0 código de procedemento 2010-0005, do orzamento de gastos da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 4 de decembro de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Mod.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

Anualidade 2023

Anualidade 2024

49

A

F. Xavier Font Pijuán

***2866**

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

38

A

Zeitun Films, S.L.

B70237581

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

53

B

Zenit Televisión, S.A.

A15666555

30.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

14

A

Agallas Films, S.L.

B70217443

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

20

D

Recrea Films, S.L.

B70446786

20.000,00 €

4.000,00 €

16.000,00 €

27

B

Voz Audiovisual, S.A.

A15580418

30.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

16

C

Viva Zapata y Villar, S.L.

B70545009

30.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

43

A

Xiana Gómez Díaz

***3953**

15.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

42

B

Intereuropa TV, S.A.

A79073318

30.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

4

A

Sun Lúa, S.L.

B15407422

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

9

A

Sétima, Sociedade Coop. Galega

F27856517

15.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

8

A

Maruxiña Film Company, S.L.

B70222724

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

35

D

Tamboura Films, S.L.

B70514195

20.000,00 €

4.000,00 €

16.000,00 €

25

A

Arraianos Produccións, S.L.U.

B70436233

15.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

31

A

Mordisco Films, S.L.

B27405042

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

45

B

CTV, S.A.

A15070444

30.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

13

A

Noveolas Producciones, S.L.

B32430837

14.500,00 €

2.900,00 €

11.600,00 €

64

A

Ollo Vivo, S.L.

B70490446

15.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

59

A

Abano Producións, S.L.

B70127501

30.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

3

A

Vaca Films Studio, S.L.

B15870561

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

6

A

Vaca Films Studio, S.L.

B15870561

25.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

11. Resolución do 11 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións á creación audiovisual para a promoción do talento audiovisual galego e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT207E).

Destinouse un crédito global de 194.000 euros con cargo ás aplicacions orzamentarias 10.A1.432B.480.0 e 10.A1.432B.770.0 do orzamento de gastos da Axencia Galega das Industrias Culturais.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 20 de xullo de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Cat.

Persoa beneficiaria

NIF

Importe concedido

2023

2024

AG/S/2023CR/A/0023

A

Irene Basanta Pin

***8063**

5.000,00 €

5.000,00 €

AG/S/2023CR/A/0051

A

María Ángeles Huerta González

***9747**

5.000,00 €

5.000,00 €

AG/S/2023CR/A/0054

A

Pedro Díaz López

***4557**

5.000,00 €

5.000,00 €

AG/S/2023CR/A/0071

A

Sara Pisos Gutiérrez

***2133**

5.000,00 €

5.000,00 €

AG/S/2023CR/A/0014

A

Guillermo Fernández de Oliveira

***5510**

5.000,00 €

5.000,00 €

AG/S/2023CR/A/0034

A

Noemí Chantada Puime

***3264**

5.000,00 €

5.000,00 €

AG/S/2023CR/B1/0033

B1

Brandán Cerviño Abeledo

***7566**

6.000,00 €

6.000,00 €

AG/S/2023CR/B1/0016

B1

Beiro Molina Quiroga

***4782**

6.000,00 €

6.000,00 €

AG/S/2023CR/B1/0035

B1

Luis Gisbert López

***6675**

6.000,00 €

6.000,00 €

AG/S/2023CR/B1/0045

B1

Xaime Miranda Méndez

***8313**

6.000,00 €

6.000,00 €

AG/S/2023CR/B1/0018

B1

José Manuel Garnelo Caamaño

***5034**

6.000,00 €

6.000,00 €

AG/S/2023CR/B1/0006

B1

Margherita Lucía Morello

***7248**

6.000,00 €

6.000,00 €

AG/S/2023CR/B2/0004

B2

Noemí Chantada Puime

***3264**

4.000,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

AG/S/2023CR/B2/0006

B2

Rebordelos, S.L.

B70544010

4.000,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

AG/S/2023CR/C/0001

C

Rebordelos, S.L.

B70544010

40.000,00 €

4.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023CR/C/0011

C

Álvaro Liste Fernández

***9678**

40.000,00 €

4.000,00 €

36.000,00 €

AG/S/2023CR/C/0008

C

Danga Danga Audiovisuais, S.L.

B70252671

40.000,00 €

4.000,00 €

36.000,00 €

12. Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a festivais do sector audiovisual celebrados en Galicia e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT215B).

Destinouse un crédito global de 225.000 euros, código de proxecto 2015-00003, repartido nas aplicacións orzamentarias seguintes:

10.A1.432B.460.0: 35.000 euros.

10.A1.432B.470.0: 20.000 euros.

10.A1.432B.481.0: 170.000 euros.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 25 de abril de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Persoas beneficiarias

NIF

Importe concedido

15

Asociación Cultural e Deportiva do Porriño Arela

G36442192

32.696,63 €

6

Auditorio de Galicia

Q1500340C

31.380,63 €

1

eSe8 Asociación Cultural

G70232525

39.277,33 €

7

Asociación Cultural Enfoques-Tui

G36466670

39.065,78 €

11

Asociación Cultural Cinematográfica de Galicia FIC

G94146362

26.645,17 €

20

Asociación Cultural Albatros

G70080015

20.026,94 €

2

Matriuska Producciones, S.L.

B36486140

15.293,14 €

5

Concello de Carballo

P1501900C

11.744,33 €

13

Asociación Galega Audiovisual Inclusiva

G27854306

1.942,12 €

14

Padroado do Museo do Pobo Galego

G15037195

4.948,51 €

4

Asociación Cultural Abella Producións

G27877703

1.979,40 €

13. Resolución do 1 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o programa Cultura no Camiño, para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, polos que discorren os diferentes camiños de Santiago e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT302B).

Destinouse un crédito global de 250.000 euros da aplicación orzamentaria 10.A1.432B.760.0 co código de proxecto 2015-00003.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 25 de abril de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de rexistro

Concello

NIF

Importe concedido

2023/861180

Mondoñedo

P2703000F

2.500,00 €

2023/861181

Taboadela

P3208000D

2.500,00 €

2023/861182

Laza

P3204000H

2.500,00 €

2023/861183

Ribadumia

P3604600A

2.500,00 €

2023/861184

Begonte

P2700700D

2.500,00 €

2023/861185

Dozón

P3601600D

2.500,00 €

2023/861188

Ribas de Sil

P2705200J

2.500,00 €

2023/861194

Amoeiro

P3200300F

2.500,00 €

2023/861196

Cee

P1502300E

2.500,00 €

2023/861270

Trabada

P2706100A

2.500,00 €

2023/861819

Mesía

P1504800B

2.500,00 €

2023/862051

Chantada

P2701600E

2.500,00 €

2023/862399

Boqueixón

P1501200H

2.500,00 €

2023/863068

Fisterra

P1503800C

2.500,00 €

2023/863486

Miño

P1504900J

2.500,00 €

2023/863662

Allariz

P3200200H

2.500,00 €

2023/864241

O Grove

P3602200B

2.500,00 €

2023/864657

Negreira

P1505700C

2.500,00 €

2023/864673

Narón

G15157159

3.500,00 €

2023/865280

Castroverde

P2701100F

2.500,00 €

2023/865487

Mos

P3603300I

2.500,00 €

2023/865946

Ribeira

P1507400H

3.500,00 €

2023/865997

Vilariño de Conso

P3209300G

2.500,00 €

2023/866504

Dumbría

P1503400B

2.500,00 €

2023/866684

Paradela

P2704200A

2.500,00 €

2023/868046

Oroso

P1506100E

2.500,00 €

2023/869235

Vilanova de Arousa

P3606100J

2.500,00 €

2023/869290

Sobrado

P1508100C

2.500,00 €

2023/870017

Fene

P1503600G

2.500,00 €

2023/870048

Corcubión

P1502800D

2.500,00 €

2023/870335

Quiroga

P2705000D

2.500,00 €

2023/871109

Cambados

P3600600E

2.500,00 €

2023/871186

Sandiás

P3207800H

2.500,00 €

2023/871440

Vilar de Barrio

P3209000C

2.500,00 €

2023/874163

Meaño

P3602700A

2.500,00 €

2023/878262

Sarria

P2705700I

2.500,00 €

2023/881086

A Rúa

P3207300I

2.500,00 €

2023/882265

O Rosal

P3604800G

2.500,00 €

2023/884097

Silleda

P3605200I

2.500,00 €

2023/885276

Arzúa

P1500600J

2.500,00 €

2023/885780

Barreiros

P2700500H

2.500,00 €

2023/886260

Rodeiro

P3604700I

2.500,00 €

2023/888380

Vilasantar

P1509100B

2.500,00 €

2023/888634

Pantón

P2704100C

2.500,00 €

2023/891411

Ames

P1500200I

3.500,00 €

2023/891660

Caldas de Reis

P3600500G

2.500,00 €

2023/891876

Lalín

P3602400H

3.500,00 €

2023/892313

A Fonsagrada

P2701800A

2.500,00 €

2023/902811

Nigrán

P3603500D

2.500,00 €

2023/903073

San Cibrao das Viñas

P3207600B

2.500,00 €

2023/903233

A Pobra do Brollón

P2704700J

2.500,00 €

2023/903820

Catoira

P3601000G

2.500,00 €

2023/907464

Abegondo

P1500100A

2.500,00 €

2023/910542

Ordes

P1506000G

2.500,00 €

2023/917075

Baños de Molgas

P3200800E

2.500,00 €

2023/918884

Pontedeume

P1507000F

2.500,00 €

2023/923778

Portomarín

P2704900F

2.500,00 €

2023/925135

Carral

P1502100I

2.500,00 €

2023/933362

Guntín

P2702300A

2.500,00 €

2023/935110

Baiona

P3600300B

2.500,00 €

2023/939228

Portas

P3604000D

2.500,00 €

2023/946519

Rianxo

P1507300J

2.500,00 €

2023/957699

Soutomaior

P3605300G

2.500,00 €

2023/957953

Guitiriz

P2702200C

2.500,00 €

2023/964909

Palas de Rei

P2704000E

2.500,00 €

2023/965991

O Saviñao

P2705800G

2.500,00 €

2023/966263

Tui

P3605500B

2.500,00 €

2023/978076

Neda

P1505600E

2.500,00 €

2023/978880

Sanxenxo

P3605100A

2.500,00 €

2023/981612

Melide

P1504700D

2.500,00 €

2023/984940

A Guarda

P3602300J

2.500,00 €

2023/985058

Baleira

P2700400A

2.500,00 €

2023/990561

Padrón

P1506600D

2.500,00 €

2023/991456

Pontecesures

P3604400F

2.500,00 €

2023/993513

Vilaboa

P3605800F

2.500,00 €

2023/996238

Monforte de Lemos

P2703100D

2.500,00 €

2023/1010497

O Pino

P1506700B

2.500,00 €

2023/1010876

Culleredo

P1503100H

3.500,00 €

2023/1032038

O Barco de Valdeorras

P3201000A

2.500,00 €

2023/1033897

Santa Comba

P1507800I

2.500,00 €

2023/1035814

Xunqueira de Ambía

P3203700D

2.500,00 €

2023/1038570

Redondela

P3604500C

3.500,00 €

2023/983842

A Mezquita

P3204900I

2.500,00 €

2023/1067699

A Pobra do Caramiñal

P1506800J

2.500,00 €

2023/1076890

Rois

P1507500E

2.500,00 €

2023/1080305

Boiro

P1501100J

2.500,00 €

2023/1103911

Monterroso

P2703200B

2.500,00 €

2023/1108195

Teo

P1508300I

2.500,00 €

2023/1127609

A Illa de Arousa

P8600004I

2.500,00 €

2023/1130941

Friol

P2702000G

2.500,00 €

2023/1142145

O Porriño

P3603900F

3.500,00 €

2023/1146533

Vilagarcía de Arousa

P3606000B

3.500,00 €

14. Resolución do 2 de novembro de 2022 pola que se convoca, para o ano 2022, o procedemento para a selección, en réxime de concorrencia competitiva, das persoas participantes no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) número 2021/241 (código de procedemento CT402H). Primeira edición.

Destinouse un crédito global de 179.328 euros da aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.0 do orzamento de gastos da Axencia Galega das Industrias Culturais, código de proxecto 2022 00001, para as anualidades 2022 e 2023, coa seguinte distribución, que foi modificada pola Resolución do 28 de setembro de 2023:

Anualidade 2022: 10.000,00 €.

Anualidade 2023: 169.328 €.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 1 de marzo de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Equivalente económico da axuda en especie

CT402H/2022/7

Alla Mikhaylova

***9201**

18.680,00 €

CT402H/2022/1

Laura Zeltia Acuña Barros

***1424**

18.680,00 €

CT402H/2022/36

María Lucila Celano

***5440**

18.680,00 €

CT402H/2022/41

Samudra Trio Espj

E27875764

18.680,00 €

CT402H/2022/27

Carlos Eiris Patiño

***8554**

18.680,00 €

CT402H/2022/26

Helena Egea Piñeiro

***802**

18.680,00 €

CT402H/2022/35

Martín Mondragón Ribadulla

***9794**

18.680,00 €

CT402H/2022/3

Adrián Edwar Timms

***2322**

18.680,00 €

CT402H/2022/39

Sandra Vázquez Gutiérrez

***1213**

18.680,00 €

CT402H/2022/8

Felipe Castro Castro

***3728**

18.680,00 €

CT402H/2022/21

Laura Martínez Puga

***9385**

18.680,00 €

CT402H/2022/30

Gabriel Álvarez Reboredo

***9385**

18.680,00 €

Relación de persoas beneficiarias segundo tras a Resolución modificatoria do 28 de agosto de 2023.

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Equivalente económico da axuda en especie

CT402H/2022/1

Laura Zeltia Acuña Barros

***1424**

17.811,20 €

CT402H/2022/41

Samudra Trio Espj

E27875764

17.811,20 €

CT402H/2022/26

Helena Egea Piñeiro

***802**

17.811,20 €

CT402H/2022/35

Martín Mondragón Ribadulla

***9794**

17.811,20 €

CT402H/2022/3

Adrián Edwar Timms

***2322**

17.811,20 €

CT402H/2022/39

Sandra Vázquez Gutiérrez

***1213**

17.811,20 €

CT402H/2022/21

Laura Martínez Puga

***9385**

17.811,20 €

CT402H/2022/30

Gabriel Álvarez Reboredo

***9385**

17.811,20 €

CT402H/2022/29

Anahí Calvo Arce

***8873**

17.811,20 €

CT402H/2022/33

Tomé Mouriño Covelo

***9514**

17.811,20 €

15. Resolución do 20 de xullo de 2023 pola que se convoca, para o ano 2023, o procedemento para a selección, en réxime de concorrencia competitiva, das persoas participantes no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241 (código de procedemento CT402H). Segunda edición.

Destinouse un crédito global de 249.960,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.1 do orzamento de gastos da Axencia Galega das Industrias Culturais, código de proxecto 2022-00001, para as anualidades 2023 e 2024, coa seguinte distribución:

a) Anualidade 2023: 10.000,00 €.

b) Anualidade 2024: 239.960,00 €.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 23 de novembro de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Equivalente económico da axuda en especie

CT402H/2023/28

Fernando Sanmartín Sampedro

***0828**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/25

Catalina Salom Numia

***6695**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/6

David Fermoselle Martínez

***1968**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/29

Javier Lago López

***0217**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/9

Carlos Eirís Patiño

***8854**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/2

Paula Andrea Morais Montes

***2430**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/15

Silvia Ouro González

***0688**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/23

Candela Avendaño Liste

***8645**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/26

Claudia Franco Abril

***1859**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/3

David Fernández Rodríguez

***8165**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/34

Marián Romero Romero

***4569**

20.830 ,00 €

CT402H/2023/13

Pablo José Valín Fernández

***4713**

20.830 ,00 €

16. Resolución do 4 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións para a aceleración cultural no ámbito das artes escénicas ao abeiro dos fondos de NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) número 2021/241, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT207O).

Destinouse un crédito global de 336.000,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 10.A1.432B.770.1 do orzamento de gastos da Axencia Galega das Industrias Culturais, código de proxecto 2022-00001, para as anualidades 2023 e 2024, coa seguinte distribución:

a) Anualidade 2023: 80.000 €.

b) Anualidade 2024: 256.000 €.

Relación de persoas beneficiarias segundo a Resolución do 23 de outubro de 2023 do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades:

Nº de expediente

Persoa beneficiaria

NIF

Anualidade 2023

Anualidade 2024

Importe concedido

CT207O/2023/13

Nuria Sotelo Rodríguez

***7444**

9.885,91 €

31.634,09 €

41.520,00 €

CT207O/2023/3

Kirenia Celia Martínez Acosta

***0630**

10.000,20 €

31.999,80 €

42.000,00 €

CT207O/2023/9

Sabela Mendoza Fernández

***4091**

3.628,64 €

11.611,36 €

15.240,00 €

CT207O/2023/14

Sala Artika, Sociedad Limitada

B09950072

3.809,60 €

12.190,40 €

16.000,00 €

CT207O/2023/11

Aine Producións, S.L.

B70433032

10.000,20 €

31.999,80 €

42.000,00 €

CT207O/2023/6

Pista Catro Productora de Soños, S.L.

B70037213

9.904,96 €

31.695,04 €

41.600,00 €

CT207O/2023/7

Sarabela, S.L.

B32117483

9.904,96 €

31.695,04 €

41.600,00 €

CT207O/2023/15

María Soraya Lema Carballo

***0445**

2..532,52 €

8.103,87 €

10.636,39 €

CT207O/2023/10

Illusions Work, S.L.

B94201811

7.119,77 €

22.782,66 €

29.902,43 €