DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 7 de febreiro de 2024 Páx. 11433

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

EXTRACTO da Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se publican as axudas ao estudo propias desta universidade do curso 2023/24.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/1278

Primeiro. Persoas beneficiarias

As persoas beneficiarias das axudas será alumando matriculado na Universidade de Vigo en titulacións oficiais de grao e máster en centros propios ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría en Ourense, Enfermaría en Pontevedra e Enfermaría no Meixoeiro).

Segundo. Obxecto

O obxecto das axudas é atender as necesidades do estudantado matriculado en titulacións oficiais que presentan circunstancias económicas ou familiares que lle impidan ou dificulten a continuidade dos seus estudos.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se publican as axudas ao estudo propias desta universidade do curso 2023/24.

Cuarto. Contía

A contía total do crédito destinado a estas axudas será de douscentos mil euros (200.000 €).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar as solicitudes é desde o 30 de xaneiro ata o 26 de febreiro de 2024.

Vigo, 29 de xaneiro de 2024

O reitor da Universidade de Vigo
P.D. (Resolución do 31.10.2023; DOG do 10 de novembro)
Natalia Caparrini Marín
Vicerreitora de Estudantado e Empregabilidade