DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 12 de febreiro de 2024 Páx. 12452

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 4 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican os actos administrativos ditados no procedemento BS618D (expediente 15075000523E e cinco máis).

De conformidade co disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación dos requirimentos de emenda da solicitude ditados no procedemento no último domicilio das persoas interesadas citadas no anexo sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, a través deste anuncio emprázanse para ser notificadas dos ditos actos administrativos.

Así, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte á publicación do dito anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), poderán comparecer para teren coñecemento do contido íntegro dos referidos actos e dos seus expedientes advertíndolles que, de non facelo, entenderase efectuada a notificación ao vencemento do prazo indicado para comparecer.

As persoas interesadas poderán comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (rúa Gregorio Hernández, núm. 2-4), das 9.00 ás 14.00 horas.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Advírtese que, transcorrido o prazo que se indique nos requirimentos contado desde o día seguinte á súa notificación por comparecencia sen ter realizada a emenda, teranse por desistidas das súas solicitudes, logo de ditar a correspondente resolución atendendo ao establecido nos artigos 21 e 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 4 de xaneiro de 2024

A xefa territorial da Coruña
P.S. (Decreto 124/2022, do 23 de xuño)
María Soñora Ferreirós
Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa

ANEXO

Procedemento BS618D

Nº expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto administrativo

15075000523E

Y9873878S

Requirimento de emenda da solicitude

30.10.2023

15030038923E

I20012141

Requirimento de emenda da solicitude

30.11.2023

15030028123E

I20011798

Requirimento de emenda da solicitude

30.11.2023

15030032323E

Z0650444D

Requirimento de emenda da solicitude

24.11.2023

15019007823E

I20012144

Requirimento de emenda da solicitude

4.12.2023

15054005723E

Z0998625Q

Requirimento de emenda da solicitude

20.11.2023