DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 12 de febreiro de 2024 Páx. 12454

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 4 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos BS626F (expediente 15005003722R e trece máis) e BS618D (expediente 15019004123E e vinte e dous máis).

De conformidade co disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación das resolucións ditadas nos procedementos no último domicilio das persoas interesadas citadas nos anexos sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, a través deste anuncio emprázanse para seren notificadas dos ditos actos administrativos.

Así, no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte á data de publicación do dito anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), poderán comparecer para teren coñecemento do contido íntegro das referidas resolucións e dos seus expedientes, advertíndolles que, de non facelo, se terá por practicada a notificación no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

As persoas interesadas poderán comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (rúa Gregorio Hernández, nº 2-4), das 9.00 ás 14.00 horas.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, cabe interpor o recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, practicada por comparecencia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 4 de xaneiro de 2024

A xefa territorial da Coruña
P.S. (Decreto 124/2022, do 23 de xuño)
María Soñora Ferreirós
Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa

ANEXO I

Procedemento BS626F

Nº de expediente

DNI/NIE

Resolución

Data da resolución

15005003722R

32697666S

Extinción

20.12.2023

15030061018R

00397281W

Extinción

20.12.2023

15030060421R

36043619C

Extinción

21.12.2023

15055000622R

32664827C

Extinción

11.12.2023

15056000221R

47353346A

Extinción

7.12.2023

15030048722R

Y8241889Z

Extinción

7.12.2023

15078011222R

36044803P

Extinción

11.12.2023

15030029023R

Z0322506M

Extinción

24.11.2023

15078003623R

X9589464M

Extinción

29.11.2023

15030056921R

09169651B

Extinción

7.12.2023

15078005721R

47365120R

Extinción

28.11.2023

15017001823R

Z0534874Z

Concesión

11.12.2023

15035000322R

76412854T

Modificación

11.12.2023

15030064716R

46910230M

Suspensión

28.11.2023

ANEXO II

Procedemento BS618D

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Resolución

Data da resolución

15019004123E

I20011395

Concesión

23.11.2023

15017002823E

I20011722

Concesión

23.11.2023

15030029623E

Y9971094X

Concesión

24.11.2023

15054006523E

Z0983031Q

Concesión

23.11.2023

15054001523E

32706735E

Concesión

23.11.2023

15030038423E

Y3601576C

Concesión

5.12.2023

15030019023E

Z0030440Q

Concesión

23.11.2023

15023002623E

I20012052

Concesión

23.11.2023

15067000323E

33229180E

Concesión

23.11.2023

15030032423E

I20010519

Concesión

18.10.2023

15056000223E

X2913188P

Concesión

9.11.2023

15030025923E

I20011905

Concesión

7.11.2023

15030038323E

I20012103

Concesión

5.12.2023

15078021923E

I20012188

Concesión

18.12.2023

15030022823E

Z0179476N

Desistencia

6.11.2023

15041000823E

Y9474129Y

Desistencia

20.11.2023

15030020523E

Z0222449K

Desistencia

4.12.2023

15078017523E

40352520D

Desistencia

4.12.2023

15078008423E

I20010289

Desistencia

6.11.2023

15041000723E

76347945C

Denegación

22.11.2023

15057001623E

44821703Q

Denegación

17.11.2023

15030024923E

32972916R

Denegación

17.10.2023

15078006923E

54653839C

Revogación

17.11.2023