DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 12 de febreiro de 2024 Páx. 12472

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Coruña

ANUNCIO da convocatoria de varios procesos selectivos dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

Nos boletíns oficiais da provincia da Coruña núm. 241, do 22 de decembro de 2022, e núm. 87, do 9 de maio de 2023, publicáronse as bases aprobadas pola Resolución do concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno Local, do 16 de decembro de 2022 e do 3 de maio de 2023, relativas ás seguintes convocatorias:

– 1 praza de axudante de comercio interior (agrupacións profesionais), C.E. 41/18, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de axudante de servizos (agrupacións profesionais), C.E. 42/18, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de socorrista (agrupacións profesionais), C.E. 43/18, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de oficial parque móbil (subgrupo A2), C.E. 44/18, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de técnico/a da Administración xeral (subgrupo A1), C.E. 10/17, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de técnico/a medio/a de xestión (subgrupo A2), C.E. 6/22, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 5 prazas de auxiliar administrativo/a (subgrupo C2), C.E. 7/22, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de axudante de cemiterios (agrupacións profesionais), C.E. 8/22, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de técnico/a medio/a de promoción de emprego (subgrupo A2), C.E. 46/18, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

– 1 praza de arquitecto/a superior (subgrupo A1), C.E. 9/22, pola quenda libre, dentro do proceso extraordinario de estabilización do emprego público.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Esta convocatoria e a súa resolución publicaranse nos boletíns oficiais correspondentes.

A Coruña, 19 de xaneiro de 2024

A alcaldesa
P.D. (Acordo da Xunta de Goberno Local do 5.7.2023)
José Manuel Lage Tuñas
Concelleiro delegado responsable da Área de Economía
e Planificación Urbana