DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 13 de febreiro de 2024 Páx. 12841

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 30 de xaneiro de 2024, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de avaliación colexiada, dos postos de supervisión de unidade e supervisión xeral.

Advertido un erro no anexo I da devandita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 27, do 7 de febreiro de 2024, cómpre facer a seguinte corrección:

No anexo I, páxinas 11441 e 11442, onde di:

«Apelidos e nome

DNI

Código

Prazas

Denominación

Centro

Deserta (1)

…...

S-A2-03

1

Supervisión unidade Consultas Externas

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

González Rial, Patricia

***7854**

S-A2-03

1

Supervisión unidade Consultas Externas

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Deserta (1)

…...

S-A2-03

1

Supervisión unidade Nefroloxía-Diálise

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Prol Domínguez, Shaila

***2141**

S-A2-03

1

Supervisión unidade Nefroloxía-Diálise

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra»

Debe dicir:

«Apelidos e nome

Código

Prazas

Denominación

Centro

Deserta (1)

S-A2-03

1

Supervisión da unidade de Consultas Externas

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Deserta (1)

S-A2-03

1

Supervisión da unidade de Nefroloxía-Diálise

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra»

(1) Aspirante non presentado, base 5.9 da convocatoria: a convocatoria será declarada deserta cando non concorran aspirantes que reúnan os requisitos exixidos ou, por proposta motivada da Comisión de Avaliación, cando ningún dos/das aspirantes acade 50 puntos na avaliación do proxecto técnico.