DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2024 Páx. 12937

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2023 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT811B) (Diario Oficial de Galicia número 239, do 19 de decembro).

O artigo 19 da Orde do 1 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2023 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT811B), establece que no prazo máximo de tres meses, contados desde a data de resolución das concesións, se publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, entidade beneficiaria, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2023 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT811B), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2024

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Norma reguladora: Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2023 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT811B).

Crédito orzamentario: 170.000,00 euros.

Aplicación orzamentaria: 08.03.541B.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Crédito orzamentario: 50.000,00 euros.

Aplicación orzamentaria: 08.03.541B.781.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Finalidade: establecer as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e convocar axudas para o ano 2023 destinadas ás asociacións inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT811B).

Expediente, entidades beneficiarias, aplicación orzamentaria, importe adxudicado:

Nº de expediente

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Importe adxudicado (€)

MT811B/001/2023

Asociación Gatiños da Rúa

08.03.541B.481.0

2.586,37

MT811B/001/2023

Asociación Gatiños da Rúa

08.03.541B.781.0

244,30

MT811B/002/2023

Asociación Micos do Barrio

08.03.541B.781.0

2.118,60

MT811B/003/2023

Asociación PRO Animales Verín (Pave)

08.03.541B.481.0

1.372,76

MT811B/003/2023

Asociación PRO Animales Verín (Pave)

08.03.541B.781.0

4.023,61

MT811B/004/2023

Asociación Protectora de Animais de Ourense

08.03.541B.481.0

53.512,38

MT811B/004/2023

Asociación Protectora de Animais de Ourense

08.03.541B.781.0

1.200,00

MT811B/004/2023

Asociación Protectora de Animais de Ourense

08.03.541B.781.0

5.000,00

MT811B/005/2023

Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía

08.03.541B.481.0

18.383,01

MT811B/005/2023

Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía

08.03.541B.781.0

5.000,00

MT811B/006/2023

Asociación Protectora de Animais Gatocán

08.03.541B.481.0

1.247,38

MT811B/006/2023

Asociación Protectora de Animais Gatocán

08.03.541B.781.0

1.960,00

MT811B/006/2023

Asociación Protectora de Animais Gatocán

08.03.541B.781.0

4.970,00

MT811B/007/2023

Asociación Colonias Canguesas

08.03.541B.481.0

1.294,79

MT811B/007/2023

Asociación Colonias Canguesas

08.03.541B.781.0

131,05

MT811B/008/2023

Asociación Protectora de Animales de Cambados

08.03.541B.481.0

19.477,98

MT811B/008/2023

Asociación Protectora de Animales de Cambados

08.03.541B.781.0

1.239,85

MT811B/008/2023

Asociación Protectora de Animales de Cambados

08.03.541B.781.0

3.258,66

MT811B/010/2023

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo

08.03.541B.481.0

16.347,34

MT811B/010/2023

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo

08.03.541B.781.0

3.392,00

MT811B/011/2023

Asociación de acollida e adopción de cans Os Palleiros

08.03.541B.481.0

4.312,34

MT811B/011/2023

Asociación de acollida e adopción de cans Os Palleiros

08.03.541B.481.0

140,00

MT811B/011/2023

Asociación de acollida e adopción de cans Os Palleiros

08.03.541B.481.0

5.000,00

MT811B/012/2023

Asociación Protectora Gatos Rúa Michos de Lugo

08.03.541B.481.0

6.679,96

MT811B/013/2023

Asociación Protectora Bigotes Colonias de Gatos de Lalín

08.03.541B.481.0

895,17

MT811B/014/2023

Asociación Protectora de Animais e Plantas de Vigo

08.03.541B.481.0

6.293,05

MT811B/015/2023

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

08.03.541B.481.0

37.597,47

MT811B/015/2023

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

08.03.541B.781.0

2.500,00