DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 16 de febreiro de 2024 Páx. 13846

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para caldeiras de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento IN421N e IN421P).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención,

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para caldeiras de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede a súa convocatoria para o ano 2023.

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2024

Pablo Fernández Vila
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I

Subvencións concedidas

Finalidade: axudas para proxectos de biomasa destinadas a particulares.

Aplicación orzamentaria: 05.A3.733A.780.1, financiada con fondos propios da Comunidade Autónoma.

Beneficiarios e axuda concedida:

Código expediente

Nome beneficiario

Importe axuda concedida (€)

Data resolución de concesión

IN421P-1

Carlos Rigueira García

5.750,00

12.4.2023

IN421P-2

Mónica Fernández Vieites

5.049,24

28.3.2023

IN421P-3

Antonio Campaña Conde

4.726,26

28.3.2023

IN421P-5

Julio López Fortes

2.300,58

12.4.2023

IN421P-6

José Luis Sánchez Pérez

2.835,94

28.3.2023

IN421P-7

Marcio Manuel Drumonde Diniz

4.961,00

28.3.2023

IN421P-9

Manuel Anxo Fortes Torres

4.137,60

28.3.2023

IN421P-10

Rocío Lugo Rodríguez

2.835,94

28.3.2023

IN421P-11

Patricia Flores Asensio

4.181,76

22.5.2023

IN421P-12

Pilar Eiras Gómez

3.181,68

12.4.2023

IN421P-13

María Teresa Bercero Redondo

6.623,54

12.4.2023

IN421P-14

María Aurea Calviño Mira

2.835,94

28.3.2023

IN421P-15

Encarnación Sánchez Busto

4.241,52

12.4.2023

IN421P-16

Rosa Barge Otero

3.413,33

28.3.2023

IN421P-17

José López Iglesias

2.835,94

28.3.2023

IN421P-20

María Elda Vilanova Piñeiro

3.606,95

12.4.2023

IN421P-21

David Vidal Places

3.898,30

12.4.2023

IN421P-23

Alberto José Buján Garrido

2.069,01

28.3.2023

IN421P-24

Manuel Durán Torres

4.903,90

14.4.2023

IN421P-29

Rodrigo Mosquera Corral

2.981,14

28.3.2023

IN421P-30

Darío Caramés Lamas

4.510,00

28.3.2023

IN421P-33

Andrés Lorenzo Paredes

2.835,94

12.4.2023

IN421P-34

Domingo Pérez Pérez

6.394,85

12.4.2023

IN421P-36

Tomás Castro Liñares

2.835,94

12.4.2023

IN421P-37

Evaristo Lage Reboreda

3.246,39

12.4.2023

IN421P-38

Daniel Mier Roca

2.156,39

28.3.2023

IN421P-40

Arcadio Canoura Martínez

2.660,60

28.4.2023

IN421P-41

María Elena Lago Otero

4.812,50

28.3.2023

IN421P-42

Rogelio Iglesias Lodeiro

4.331,14

28.4.2023

IN421P-43

Nuria Rita Núñez Gacio

4.961,00

14.4.2023

IN421P-45

José Luis Gil González

4.950,00

12.4.2023

IN421P-46

Rosa María Carnota Fraga

5.293,75

14.4.2023

IN421P-47

María de la Concepción Martínez Quintáns

2.835,94

12.4.2023

IN421P-48

Consuelo Albor Vaamonde

2.835,94

12.4.2023

IN421P-49

María de los Milagros Pérez de la Fuente

2.841,03

28.3.2023

IN421P-50

Amelia Fondevila Rodríguez

2.418,49

22.5.2023

IN421P-51

Martín Cruz Verdeal

3.281,45

12.4.2023

IN421P-52

Tomás Cuiñas Baloira

5.099,35

12.4.2023

IN421P-53

María Balbina Uzal Amor

2.835,94

28.3.2023

IN421P-54

Seila Rodríguez Aires

4.457,42

28.3.2023

IN421P-55

Clarisa Macia Diéguez

3.700,18

12.4.2023

IN421P-56

José Luis Cabado Cordido

5.849,59

14.4.2023

IN421P-57

José Luis de Jesús Couto

4.830,32

22.5.2023

IN421P-58

Cayetana Pérez Sousa

3.798,80

28.3.2023

IN421P-59

Ana Belén Fernández Valtulle

7.550,40

12.4.2023

IN421P-60

Benigno Manuel Villanueva Campo

5.505,50

12.4.2023

IN421P-61

María Isabel Aldudo Collazo

2.448,44

28.3.2023

IN421P-64

Juan Antonio Martínez Rodríguez

4.961,00

12.4.2023

IN421P-66

Eligio Cortegoso Lorenzo

4.726,26

28.3.2023

IN421P-68

Antonio González González

4.562,01

14.4.2023

IN421P-69

Pedro Chao Rodríguez

4.216,63

12.4.2023

IN421P-71

Jesús Domínguez Gómez

4.198,70

12.4.2023

IN421P-73

Emilia Pilar Tomé Gorgal

3.630,00

28.3.2023

IN421P-74

Pilar Rodríguez Barran

2.835,94

28.3.2023

IN421P-75

Marisol Orge Ferreira

4.961,00

12.4.2023

IN421P-76

Darío López Arrojo

1.925,68

28.4.2023

IN421P-77

María Josefa Rúa Quintela

4.961,00

22.5.2023

IN421P-80

María del Carmen Alonso Seisdedos

4.761,98

28.3.2023

IN421P-81

José Benito Troncoso González

1.507,91

12.4.2023

IN421P-82

Manuel Vidal Sánchez

2.953,01

12.4.2023

IN421P-83

Manuela Veiga Teijeiro

3.330,53

12.4.2023

IN421P-84

Alicia Rodríguez Rodríguez

2.413,31

12.4.2023

IN421P-86

Elisa Yáñez Núñez

2.835,94

12.4.2023

IN421P-87

María Luz Rey Barreiro

4.343,90

28.3.2023

IN421P-88

Alicia Pedreira Otero

5.126,05

28.3.2023

IN421P-90

José Ramón Resúa Brión

4.235,00

22.5.2023

IN421P-91

Esther Amado Capón

2.392,16

14.4.2023

IN421P-94

Ana Belén Cotón Souto

4.741,39

14.4.2023

IN421P-97

Cesar Arias Fernández

1.279,62

28.3.2023

IN421P-99

María Josefa Rey Lareo

2.835,94

12.4.2023

IN421P-100

María Pose Vázquez

6.776,00

12.4.2023

IN421P-101

Bernardino Gándara Merino

4.961,00

12.4.2023

IN421P-102

José Pérez Domínguez

2.660,60

12.4.2023

IN421P-104

María Elena Buceta Solla

6.776,00

28.4.2023

IN421P-106

Dolores Davila Pérez

3.381,30

12.4.2023

IN421P-107

Jorge Daniel Villalobos Castro

4.961,00

14.4.2023

IN421P-110

Juan Carlos Vence Gómez

3.630,00

12.4.2023

IN421P-117

José Garda Almirón

4.618,14

12.4.2023

IN421P-118

María Julia Casal Rodríguez

5.293,75

14.4.2023

IN421P-122

Elena González Lago

4.265,25

12.4.2023

IN421P-123

Juan José Rodríguez Quintela

2.596,72

12.4.2023

IN421P-124

José Regueiro García

3.162,83

12.4.2023

IN421P-125

Carlos Rouco Mejuto

5.815,26

12.4.2023

IN421P-127

Ana García Juanatey

3.630,00

12.4.2023

IN421P-128

María del Carmen Hermida Cobas

2.769,78

28.4.2023

IN421P-129

José Luis Varela Curros

2.835,94

28.3.2023

IN421P-130

Beatriz Pereira Silva

4.063,28

28.3.2023

IN421P-131

Isabel Santos Soage

4.961,00

12.4.2023

IN421P-132

David Vaquero Álvarez

2.674,55

5.6.2023

IN421P-133

Alfonso Priegue Leis

6.765,11

28.3.2023

IN421P-135

Leticia Fernández Nogueira

4.751,83

14.4.2023

IN421P-136

José Seijas Domínguez

2.300,58

14.4.2023

IN421P-137

Agustín Míguez Lusquiños

3.046,87

14.4.2023

IN421P-139

María Dolores Vicente Iglesias

4.030,40

12.4.2023

IN421P-140

Susana Rodríguez Barros

2.745,19

12.4.2023

IN421P-142

José Antonio Fernández Conde

2.461,14

14.4.2023

IN421P-143

Jesús Antonio Vázquez Calvo

4.224,33

28.3.2023

IN421P-146

Ricardo Fernández Alonso

4.428,97

12.4.2023

IN421P-147

José Morales Vila

4.320,91

12.4.2023

IN421P-148

Manuel García Fariñas

2.859,67

12.4.2023

IN421P-151

Jesús González Gómez

2.835,94

12.4.2023

IN421P-153

José Rubio Regueiro

2.835,94

14.4.2023

IN421P-155

María Concepción Estévez Méndez

4.443,87

12.4.2023

IN421P-156

María del Carmen Longarela Pena

3.426,72

5.6.2023

IN421P-160

Abelardo Prada Amor

2.835,94

12.4.2023

IN421P-162

José Manuel Ferreira López

5.786,24

28.3.2023

IN421P-165

Carlos Amil Fernández

4.224,33

28.3.2023

IN421P-166

María Isabel Márquez Castro

2.835,94

12.4.2023

IN421P-167

María Avelina Astariz Carballal

2.971,37

12.4.2023

IN421P-169

Celsa España Pazos

2.531,07

28.3.2023

IN421P-170

José Antonio Villar Gandoy

4.961,00

12.4.2023

IN421P-171

María Isabel Lage Barros

1.474,70

12.4.2023

IN421P-172

José Luis Rodríguez Carreira

3.671,75

12.4.2023

IN421P-174

Laura Vieira Laranjeira

4.487,35

28.3.2023

IN421P-175

Rubén Díaz Díaz

4.913,25

28.3.2023

IN421P-176

Agustín Alonso Otero

3.447,00

12.4.2023

IN421P-178

Miguel Estévez Álvarez

2.475,00

28.3.2023

IN421P-181

Marcos Reinoso Domínguez

3.440,94

28.3.2023

IN421P-183

Joel Fraga Fernández

4.156,94

14.4.2023

IN421P-185

Óscar Suárez López

5.815,26

28.3.2023

IN421P-186

Luis Diéguez Álvarez

2.394,28

14.4.2023

IN421P-187

Teo Manuel Abad Abad

6.903,23

28.3.2023

IN421P-188

Blanca Raposo González

2.567,76

14.4.2023

IN421P-191

María del Mar Alonso Costas

4.030,40

12.4.2023

IN421P-195

Armando Vence Fernández

2.336,24

28.3.2023

IN421P-198

Javier Bascuas Rodríguez

6.776,00

12.4.2023

IN421P-203

María Sabela González Trabado

2.832,01

14.4.2023

IN421P-204

Enrique Míguez Gómez

2.657,34

12.4.2023

IN421P-206

Manuela Pérez Neira

3.096,98

14.4.2023

IN421P-207

Evangelina Vilariño Suárez

2.835,94

28.3.2023

IN421P-208

Josefina González Castro

6.287,90

28.3.2023

IN421P-209

Manuel Reboito Pontón

5.293,75

28.3.2023

IN421P-210

Carmen Castillo de Castro

4.628,25

14.4.2023

IN421P-214

María Elena Paramá Villar

2.618,21

12.4.2023

IN421P-217

Aurora Rodríguez Rodríguez

5.993,58

12.4.2023

IN421P-218

Bartolomé Lino Ferreiro Mahlmann

2.545,82

28.4.2023

IN421P-219

Cristian Segade Míguez

5.247,00

28.3.2023

IN421P-220

Pedro Cerneira González

1.966,86

28.4.2023

IN421P-222

Jorge Seijo Taboada

4.457,42

12.4.2023

IN421P-223

Marina Rodríguez Pérez

5.017,27

28.3.2023

IN421P-224

Marta Vázquez Abadía

1.731,48

28.3.2023

IN421P-225

María Jesús Silva Naveiro

6.425,55

28.3.2023

IN421P-226

Santiago Paz Barrio

4.726,26

28.3.2023

IN421P-228

Carmen Iglesias Maza

2.835,94

28.3.2023

IN421P-231

José María Fernández Salvado

3.630,00

28.3.2023

IN421P-233

Jorge Javier Justo Prado

4.122,72

14.4.2023

IN421P-235

Max Jean Zins

8.000,00

12.4.2023

IN421P-236

Elena Varela Otero

2.835,94

14.4.2023

IN421P-238

Manuel Vallejo Soto

4.961,00

14.4.2023

IN421P-240

María Cleofé Fernández Aracil

3.630,00

14.4.2023

IN421P-251

Gloria Magrache Diz

4.726,26

28.4.2023

IN421P-252

Milagros Vázquez Sequeira

6.710,54

14.4.2023

IN421P-253

Ana Belén Piñeiro Vázquez

5.206,28

14.4.2023

IN421P-254

Borja Manuel Luna Salgueiro

3.710,00

14.4.2023

IN421P-255

Alberto Diz Reboredo

4.888,40

14.4.2023

IN421P-257

Edurne Raposo Coedo

5.144,97

12.4.2023

IN421P-259

Urbano Arza Sánchez

2.835,94

14.4.2023

IN421P-262

Isabel Cornide Castelo

2.835,94

14.4.2023

IN421P-266

Juan Manuel Barral Martínez

4.961,00

12.4.2023

IN421P-271

Benilde Rodríguez Fraguas

5.290,81

12.4.2023

IN421P-273

María Paloma Estévez Cerdeira

4.671,65

28.4.2023

IN421P-275

Verónica Pinto Pintos

3.406,13

5.6.2023

IN421P-280

Julia María Fernández López

4.596,44

12.4.2023

IN421P-282

Avelino Pazos Pérez

5.293,75

14.4.2023

IN421P-284

María Teresa Rodríguez Martínez

2.722,70

12.4.2023

IN421P-285

Antonio Fontal Fernández

2.835,94

12.4.2023

IN421P-290

Belén Dobaño Fernández

3.854,41

12.4.2023

IN421P-292

Perfecto Rial Fondo

2.835,94

13.6.2023

IN421P-295

Jorge Juan García Gómez

3.825,10

14.4.2023

IN421P-296

Juan Manuel González Longo

3.207,23

28.3.2023

IN421P-297

Jesús Manuel Carneiro Aguiar

2.835,94

12.4.2023

IN421P-298

María de las Nieves Ferrín Villaverde

4.794,12

28.3.2023

IN421P-300

José Luis García Porto

2.835,94

28.3.2023

IN421P-301

Alejandro Iglesias Iglesias

2.835,94

28.3.2023

IN421P-302

Teodoro Paz Rial

5.265,95

14.4.2023

IN421P-303

Benigna Santos Soage

5.820,77

12.4.2023

IN421P-305

Ana María Nistal Santiago

5.220,77

28.3.2023

IN421P-307

María del Carmen Casas Blanco

3.367,34

14.4.2023

IN421P-308

José Luis Valoura Rodríguez

3.065,46

28.3.2023

IN421P-311

María del Carmen Gómez Iglesias

6.623,54

28.4.2023

IN421P-317

Carmen Díaz Lourido

4.948,30

12.4.2023

IN421P-318

Eleuterio Noya López

2.182,84

28.3.2023

IN421P-319

Ovidio Vázquez Álvarez

2.420,00

5.6.2023

IN421P-320

María del Carmen Domínguez Trillo

3.364,72

13.6.2023

IN421P-322

Francisco Javier Ferrandiz Moreno

4.783,51

28.3.2023

IN421P-325

Ermitas Otero Liste

4.537,50

14.4.2023

IN421P-327

Antonio Lorenzo Remuiñán

3.440,94

28.4.2023

IN421P-328

Adrián Fabeiro Rodríguez

5.150,97

28.4.2023

IN421P-331

Rosa María Vidal Vidal

6.765,11

12.4.2023

IN421P-332

Rosa Lorenzo Martínez

4.007,04

28.4.2023

IN421P-335

Carmen González González

3.267,00

28.3.2023

IN421P-336

Dolores Conde Lorenzo

4.678,06

28.3.2023

IN421P-338

Ramón García Oro

5.565,75

28.3.2023

IN421P-340

José Manuel Fernández Grille

3.630,00

12.4.2023

IN421P-341

David Barros Bastos

4.648,02

12.4.2023

IN421P-346

Vanesa García Yebra

4.961,00

12.4.2023

IN421P-347

María Victoria Rodríguez Gándara

2.045,18

28.3.2023

IN421P-348

Francisco Casais Baña

2.835,94

28.3.2023

IN421P-350

Josefina Rey Bernárdez

6.715,50

12.4.2023

IN421P-351

Carlos Manuel Alonso Pérez

4.510,00

12.4.2023

IN421P-352

Marcos García Rosales

4.961,00

14.4.2023

IN421P-353

Francisco José Rodríguez Botana

2.835,94

5.6.2023

IN421P-355

María Josefa Roca García

4.500,60

12.4.2023

IN421P-357

Carmen Taboada García

4.961,00

12.4.2023

IN421P-358

Carlos Daniel Rodríguez Bastos

2.828,74

12.4.2023

IN421P-359

María Herminia Martínez Besada

4.961,00

12.4.2023

IN421P-361

Jesús Fernández Álvarez

5.237,17

12.4.2023

IN421P-362

José Ramos Paz

2.835,94

28.4.2023

IN421P-363

Damián Ramírez Estévez

5.853,99

28.4.2023

IN421P-364

María Carmen Bascoy Núñez

5.144,97

14.4.2023

IN421P-366

Eduardo Alonso Romera

5.996,76

12.4.2023

IN421P-370

José Beleiro Gambino

3.770,24

14.4.2023

IN421P-371

Héctor Vila Treviño

3.817,75

22.5.2023

IN421P-372

María Paz Vázquez Vázquez

1.917,31

14.4.2023

IN421P-373

Juan Carlos Trabazos Antas

4.523,57

14.4.2023

IN421P-374

Balbina Vázquez Fernández

7.340,59

14.4.2023

IN421P-375

Elias Fernández Yáñez

3.440,94

14.4.2023

IN421P-376

Enrique López Díaz

4.433,44

14.4.2023

IN421P-377

Rosa Fernández Pérez

6.331,33

28.4.2023

IN421P-379

Montserrat Dacuña González

4.070,74

14.4.2023

IN421P-381

Susana Guerreiro Paz

2.695,32

28.4.2023

IN421P-382

Alfonso Rodríguez Vivero

5.293,75

22.5.2023

IN421P-383

María Begoña Centeno Pérez

2.535,08

28.4.2023

IN421P-386

José Ángel Ibáñez Paz

4.257,50

28.4.2023

IN421P-387

Manuela Selas Cid

4.396,95

22.5.2023

IN421P-390

Miriam Moure Sarmiento

4.726,26

28.4.2023

IN421P-391

María del Carmen Pereira Vilariño

4.433,44

22.5.2023

IN421P-392

Damián Ramírez Estévez

6.355,55

22.5.2023

IN421P-393

María Carmen Álvarez Nimo

5.288,07

5.6.2023

IN421P-394

María Manuela Suárez Fariña

6.776,00

5.6.2023

IN421P-395

Constantino Penas Rey

6.769,95

22.5.2023

IN421P-396

Elisa Arufe Santos

4.952,53

5.6.2023

IN421P-397

Cristina Amarelo Morado

2.269,67

5.6.2023

IN421P-399

Ana Canabal Guinarte

4.961,00

13.6.2023

IN421P-400

Juan Carlos Muñoz Enríquez

4.961,00

5.6.2023

IN421P-401

Ángel Ramón Somoza Muelle

2.888,51

5.6.2023

IN421P-402

María Sol Martínez Pazos

2.835,94

19.6.2023

IN421P-405

Laura Martinaz Cascallar

3.783,22

13.6.2023

IN421P-408

Mónica Gómez Cabana

4.884,88

28.6.2023

IN421P-409

Sergio Alonso Pérez

2.505,85

19.6.2023

IN421P-416

Eva Cristina Sánchez Vázquez

4.794,12

19.6.2023

IN421P-419

Constantino Castedo Dorado

3.630,00

9.8.2023

IN421P-420

Francisco Javier Zaragüeta Molinero

4.041,40

28.6.2023

IN421P-423

María del Mar Vázquez-San Luis Rodríguez

3.977,88

28.6.2023

IN421P-424

José Manuel Fieira Pena

2.408,09

3.7.2023

IN421P-427

Alicia Encarnación Espiñeira Pérez

2.156,39

3.7.2023

IN421P-428

María Pilar Faro Martínez

1.674,85

28.6.2023

IN421P-429

Vicente López Fernández

2.835,94

3.7.2023

IN421P-431

María del Carmen Fernández Méndez

3.302,45

3.7.2023

IN421P-432

Jorge Gómez Crespo

2.835,94

3.7.2023

IN421P-433

Manuel Lago Fernández

3.630,00

3.8.2023

IN421P-435

José López Iglesias

6.452,93

3.7.2023

IN421P-438

Loreto Barros Baleirón

7.145,00

3.7.2023

IN421P-440

Miguel López Paz

2.560,36

3.8.2023

IN421P-442

María Luisa Rodríguez Roel

2.883,09

3.8.2023

IN421P-443

Celia López Díaz

2.835,94

9.8.2023

IN421P-445

Rafael Seijo Pena

2.826,19

3.8.2023

IN421P-449

Nadine Hachuel Sánchez-Pascual

2.835,94

3.8.2023

IN421P-451

Roberto Francisco Relova Quinteiro

4.523,57

9.8.2023