DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14962

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 7 de febreiro de 2024 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado de restitución da estrada LU-651 entre os puntos quilométricos 17+650 e 18+470, de clave LU/22/071.02.1, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido.

A Axencia Galega de Infraestruturas tivo que realizar diversas actuacións de emerxencia na estrada LU-651, consistentes na execución dun desvío provisional da dita estrada, entre os puntos quilométricos (pp.qq.) 17+650 ao 21+600, a raíz do afundimento, o 20 de marzo de 2022, de varias galerías da explotación mineira A Campa; situada baixo a infraestrutura (aproximadamente á altura do p.q. 18+300) e que afectou a viabilidade da estrada.

Mediante a Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas, do 5 de febreiro de 2024, realizouse a aprobación provisional do proxecto de trazado: restitución da estrada LU-651 entre os pp.qq. 17+650 e 18+470, de clave LU/22/071.02.1, no municipio de Folgoso do Courel (Lugo), que se tramitará segundo o disposto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Considerando o exposto e o establecido na normativa vixente,

ACORDO:

Primeiro. Someter ao trámite de información pública o proxecto de trazado: restitución da estrada LU-651 entre os pp.qq. 17+650 e 18+470, de clave LU/22/071.02.1, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, por escrito dirixido á Axencia Galega de Infraestruturas, as alegacións que crean convenientes relativas á concepción global da actuación e das distintas alternativas analizadas, se é o caso, de acordo co disposto no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Segundo. Someter ao tramite de información publica a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto, descritos na relación anexa, para que calquera persoa poida achegar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación publicada ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade da ocupación. Neste caso, indicará os motivos polos que deba considerarse preferente a ocupación doutros bens ou a adquisición doutros dereitos distintos e non comprendidos na relación, como máis conveniente ao fin que se persegue, de acordo co disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

Terceiro. O prazo para presentar alegacións será de trinta (30) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

A documentación que compón o proxecto estará á disposición da cidadanía na sede central da Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Lugo (rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo) e na casa do concello de Folgoso do Courel.

Así mesmo, a documentación íntegra do proxecto e un extracto do documento cos obxectivos, localización e descrición da actuación, estará dispoñible na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/informacion-publica/estudos

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2024

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Restitución da estrada LU-651 entre os pp.qq. 17+650 e 18+470

Clave LU/22/071.02.1

Concello de Folgoso do Courel:

Ref. catastral

Políg.

Parc.

Titular

DNI/NIF

Clasificación urbanística

Sit. básica solo
(RDL 7/2015)

Expropiación
(m²)

Ocupación
temporal
(m²)

Servidume
(m²)

Bens afectados

Cant.

Descrición

2

27017A03601005

036

01005

Monte veciñal en man común de Folgoso

V27192962

Rústico

Rural

28,92

28,92

3

27017A03601003

036

01003

Monte veciñal en man común de Sta. Eufemia

V27134774

Rústico

Rural

17.183,99

72,52

72,52

172

Vida árbore madeirable

4

27017A03601004

036

01004

Cupiri Padesa

Rústico

Rural

9.352,21

94

Vida árbore madeirable

5

27017A04300240

043

00240

Jesús Rodríguez Río

***3749**

Rústico

Rural

139,45

1

Vida árbore madeirable

José Ramón Rodríguez Río

***5668**

6

27017A03600196

036

00196

Felicitas Sánchez López

Rústico

Rural

565,79

6

Vida árbore madeirable

7

27017A04302106

043

02106

Pizarras de la Campa, S.L.U.

B32116873

Rústico

Rural

3.776,48

38

Vida árbore madeirable

8

27017A04302000

043

02000

Ramón Touzón Veiga

***3545**

Rústico

Rural

2.262,79

75

Vida árbore madeirable

José Ramón Rodríguez Río

***5668**

María Dolores Macía Arza (hros.)

***4982**

Amelia Macía Arza

Orlando Macía Arza

Pizarras, Utransa

María García Fraga

Dolores Touzón Touzón

***7219**

María Dorigen López Touzón

***6288**

David Macía Arza (hros.)

***6112**

Silvina Touzón Visuña (hros.)

***5792**

Jesús Rodríguez Río

***3749**

José Touzón Touzón (hros.)

***5946**

Antonio Touzón Touzón (hros.)

***3691**

Manuel Touzón Touzón (hros.)

***0363**

9

27017A04300280

043

00280

En investigación

Rústico

Rural

555,71

19

Vida árbore madeirable

10

27017A04300281

043

00281

Orlando Macía Arza

Rústico

Rural

161,16

3

Vida árbore madeirable

11

27017A04300282

043

00282

Telesforo Sánchez López (hros.)

***5892**

Rústico

Rural

164,44

3

Vida árbore madeirable

12

27017A04300283

043

00283

José Touzón Touzón (hros.)

***5946**

Rústico

Rural

266,47

5

Vida árbore madeirable

13

27017A04300284

043

00284

María Ángeles López Rivas

***1909**

Rústico

Rural

408,25

8

Vida árbore madeirable

María Nieves López Rivas

***5413**

José Manuel López Rivas

***1154**

Arturo López Rivas

***1403**

14

27017A04300285

043

00285

José Quiroga Quiroga

***5652**

Rústico

Rural

607,67

12

Vida árbore madeirable

Clara Quiroga Quiroga

***8417**

15

27017A03601000

036

01000

María Dorigen López Touzón

***6288**

Rústico

Rural

29.453,38

982

Vida árbore madeirable

Eva María Rodríguez Álvarez

***4657**

Carolina Rodríguez Álvarez

***5234**

José Visuña Arza

***0977**

José Visuña González (hros.)

***0975**

Dositeo Rodríguez López

***1404**

Carmen Rodríguez González

Pura Rodríguez González

María Nieves López Rivas

***5413**

Isabel Rodríguez Visuña

***6118**

María Monserrat Quiroga Quiroga (hros.)

***2991**

Carmen Río Barreiro

***5758**

José Manuel López Rivas

***1154**

Arturo López Rivas

***1403**

María Ángeles López Rivas

***1909**

María Argentina López González

***3895**

José Luis López González

***1403**

Albino Rodríguez González (hros.)

***9111**

16

27017A04300286

043

00286

María Concepción Quiroga López

***1922**

Rústico

Rural

232,98

5

Vida árbore madeirable

17

27017A04300287

043

00287

José Luis López González

***1403**

Rústico

Rural

66,74

2

Vida árbore madeirable

María Argentina López González

***3895**

18

27017A04300289

043

00289

María Concepción Quiroga López

***1922**

Rústico

Rural

28,61

1

Vida árbore madeirable

19

27017A04300290

043

00290

En investigación

Rústico

Rural

62,27

2

Vida árbore madeirable

20

27017A04302009

043

02009

María Concepción Quiroga López

***1922**

Rústico

Rural

13,59

21

27017A04400248

044

00248

Dolores Touzón Touzón

***7219**

Rústico

Rural

201,55

7

Vida árbore madeirable

Eva María Rodríguez Álvarez

***4657**

Carolina Rodríguez Álvarez

***5234**

José Touzón Arza

***0356**

José Touzón Regueiro

***5909**

Carmen Rodríguez González

Pura Rodríguez González

Dositeo Rodríguez López

***1404**

María Dorigen López Touzón

***6288**

José Touzón Touzón (hros.)

***5946**

Antonio Touzón Touzón (hros.)

***3691**

Manuel Touzón Touzón (hros.)

***0363**

Heliodora Ramos Sánchez (hros.)

***5954**

José Nilo López Touzón (hros.)

***5911**

Claudo Touzón Regueiro (hros.)

***5897**

Emilia Touzón Regueiro (hros.)

***1972**

Albino Rodríguez González (hros.)

***9111**

Sara López Touzón

***1926**

Manuel López López

***6112**

José Castiñeira Arza (hros.)

***5908**

Inés Castiñeira Arza (hros.)

***5908**

María Nieves López Rivas

***5413**

José Manuel López Rivas

***1154**

Arturo López Rivas

***1403**

María Ángeles López Rivas

***1909**

José Quiroga Quiroga

***5652**

22

27017A03600170

036

00170

José Touzón Arza

***0356**

Rústico

Rural

1.155,95

39

Vida árbore madeirable

María del Carmen Touzón Arza

***9565**

Emilia Touzón Arza (hros.)

***0182**

Claudio Touzón Arza

***0977**

Francisco Touzón Arza

***1401**

23

27017A03600199

036

00199

En investigación

Rústico

Rural

2.092,41

42

Vida árbore madeirable

24

27017A03600168

036

00168

José Touzón Arza

***0356**

Rústico

Rural

1.583,55

32

Vida árbore madeirable

María del Carmen Touzón Arza

***9565**

Emilia Touzón Arza (hros.)

***0182**

Claudio Touzón Arza

***0977**

Francisco Touzón Arza

***1401**

25

27017A03600191

036

00191

Flora Visuña González

***0361**

Rústico

Rural

747,26

7

Vida árbore madeirable

María Nonila González Sánchez (hros.)

***2339**

Jorge Visuña González (hros.)

***0975**

José Visuña González (hros.)

***0975**

Reinaldo Visuña González

***1271**

Isabel Rodríguez Visuña

***6118**

Sara Rodríguez Visuña

***6118**

26

27017A03600188

036

00188

José Arza Méndez

***5911**

Rústico

Rural

1.143,13

11

Vida árbore madeirable

Daniel Arza Méndez (hros.)

***0361**

Urbano Arza Méndez

***5945**

Isaac Arza Méndez

***2879**

27

27017A03600192

036

00192

José Rodríguez Visuña

***4466**

Rústico

Rural

487,07

5

Vida árbore madeirable

Flora Visuña González

***0361**

María Nonila González Sánchez (hros.)

***2339**

Sara Rodríguez Visuña

***6118**

José Visuña González (hros.)

***0975**

Jorge Visuña González (hros.)

***0975**

Reinaldo Visuña González

***1271**

28

27017A03600208

036

00208

En investigación

Rústico

Rural

3.950,29

40

Vida árbore madeirable

29

27017A03600206

036

00206

En investigación

Rústico

Rural

629,55

6

Vida árbore madeirable

30

27017A03600187

036

00187

José Arza Méndez

***5911**

Rústico

Rural

438,23

4

Vida árbore madeirable

Daniel Arza Méndez (hros.)

***0361**

Urbano Arza Méndez

***5945**

Isaac Arza Méndez

***2879**

31

27017A03600193

036

00193

Emilia Sánchez López (hros.)

***6489**

Rústico

Rural

1.044,26

13

Vida árbore madeirable

32

27017A03600186

036

00186

José Luis López González

***1403**

Rústico

Rural

477,73

5

Vida árbore madeirable

María Argentina López González

***3895**

33

27017A03600205

036

00205

En investigación

Rústico

Rural

486,37

5

Vida árbore madeirable

34

27017A03600204

036

00204

En investigación

Rústico

Rural

498,81

5

Vida árbore madeirable

35

27017A03600207

036

00207

En investigación

Rústico

Rural

1.014,82

20

Vida árbore madeirable

36

27017A03600184

036

00184

Vicente Touzón Veiga

***3492**

Rústico

Rural

374,55

4

Vida árbore madeirable

37

27017A03600181

036

00181

Carmen Río Barreiro

***5758**

Rústico

Rural

429,04

4

Vida árbore madeirable

38

27017A03600197

036

00197

José Touzón Touzón (hros.)

***5946**

Rústico

Rural

405,54

4

Vida árbore madeirable

39

27017A03600203

036

00203

En investigación

Rústico

Rural

435,17

4

Vida árbore madeirable

40

27017A03600202

036

00202

En investigación

Rústico

Rural

377,46

4

Vida árbore madeirable

41

27017A04400346

044

00346

Vicente Touzón Veiga

***3492**

Rústico

Rural

709,54

7

Vida árbore madeirable

42

27017A03600169

036

00169

José Touzón Arza

***0356**

Rústico

Rural

706,79

7

Vida árbore madeirable

María del Carmen Touzón Arza

***9565**

Emilia Touzón Arza (hros.)

***0182**

Claudio Touzón Arza

***0977**

Francisco Touzón Arza

***1401**

43

27017A03600201

036

00201

En investigación

Rústico

Rural

828,49

17

Vida árbore madeirable

44

27017A04400322

044

00322

Monte veciñal en man común de Sta. Eufemia

V27134774

Rústico

Rural

214,90

2

Vida árbore madeirable

45

27017A03600190

036

00190

José Touzón Arza

***5892**

Rústico

Rural

775,10

8

Vida árbore madeirable

José Touzón Regueiro

***5909**

Claudo Touzón Regueiro (hros.)

***5897**

Emilia Touzón Arza (hros.)

***1972**

46

27017A03600194

036

00194

Telesforo Sánchez López (hros.)

***5892**

Rústico

Rural

68,11

1

Vida árbore madeirable