DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2024 Páx. 15299

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

ANUNCIO do 8 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións ditadas en expedientes de solicitude de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas (expediente 58130 e douscentos dezaoito máis).

Unha vez tentada a notificación das resolucións das solicitudes de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas ás persoas interesadas que se especifican no anexo, e ao non ser posible efectualas, notifícanselles, por medio deste anuncio, co fin de que poidan coñecer o seu contido íntegro e para constancia de tal coñecemento, en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para tal efecto, os interesados poderán comparecer no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas dependencias da Xefatura Territorial (Tarxeta Sanitaria), sita na rúa García Barbón, 51-3º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Este anuncio publícase para que conste e lles sirva de notificación aos interesados en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Así mesmo, ponse en coñecemento dos interesados que as resolucións relacionadas no anexo non esgotan a vía administrativa e poderán interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Sanidade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido no artigo 122 da Lei 39/2015 citada.

Vigo, 8 de febreiro de 2024

Natalia Botana Rey
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº expediente

DNI/NIE/PAS

Data da resolución

58130 revisión

E792742 (Z0548149H)

19.9.2023

71557 revisión

AY044667(Z0892781H)

23.10.2023

72770

FV468953

15.11.2023

75730

Y9798149W (representante PN6526709)

21.9.2023

76303

122314985

21.9.2023

76767

Y9350096N (pasaporte R644004)

21.9.2023

77636

AY826289

13.11.2023

77917

120376775

13.11.2023

78180

169389794 (representante158691851)

13.11.2023

78465

S714232

20.10.2023

78740

FR283708

13.11.2023

78756

Z0354497A (representanteZ0354492K)

13.11.2023

78761

Z0354498G (representanteZ0354492K)

13.11.2023

78993

172656760

7.12.2023

80070

Y9961021B

15.12.2023

80072

Y9783696Q

15.12.2023

81058

120656696

15.6.2023

81306

LX2674672

11.9.2023

81324

U22140755 (NIE Y9054732Z)

15.12.2023

82066

Y9851133V (representante 167450348)

3.10.2023

82092

AX574299 (representante AX574280)

27.9.2023

82097

AX574298 (representante AX574280)

27.9.2023

82976

122650595

10.11.2023

84841

GD285464 (representante GB408790)

11.10.2023

84843

GD285465 (representante GB408790)

11.10.2023

84850

GD285463

11.10.2023

84859

163053381( representante Z0316334C)

3.10.2023

85448

AY824633

5.9.2023

85599

3L3D73V7S00060166800L (representante 122260319)

8.9.2023

85733

Q577110

12.9.2023

85754

122298439

11.9.2023

85756

122546788

11.9.2023

85760

120529553

11.9.2023

85872

122554245 (representante 122376807)

13.9.2023

85912

AZ796758 (representante AZ645224)

13.9.2023

85916

AZ654572 (representante AZ645224)

13.9.2023

85970

118770490 (NIE Y7051209K)

20.9.2023

85991

122594098

24.11.2023

86141

173681697

18.9.2023

86197

AZ137845

15.9.2023

86350

118289578 (representante Y4628686L)

22.9.2023

86380

X4574663D

22.9.2023

86400

AX634628

7.11.2023

86431

173321436

19.9.2023

86432

173302295

19.9.2023

86564

120648935

19.9.2023

86630

GF534691

25.9.2023

86651

173111905 (representante 174359340)

27.9.2023

86655

165752297 (representante 174359340)

27.9.2023

86705

122612832

22.9.2023

86721

AX766727

21.9.2023

86808

AZ345098

25.9.2023

86809

BA050212

25.9.2023

86810

AZ340743

25.9.2023

86832

AP759375

28.9.2023

86984

Z0928868H (representante 122039585)

26.9.2023

87023

120085743 (representante 120085758)

14.11.2023

87039

122075115

22.9.2023

87083

QH5815276 (representante NL2753521)

1.12.2023

87087

PE8353654 (representante NL2753521)

1.12.2023

87161

AZ775773

2.10.2023

87164

AZ775645

2.10.2023

87258

A02763336

27.9.2023

87406

172197917

29.9.2023

87509

CO2356999

29.9.2023

87513

119175992

29.9.2023

87542

BA546553

4.10.2023

87543

BA546532

4.10.2023

87754

171426779

6.10.2023

87755

TF4219839 (representante JQ9731356)

6.10.2023

87756

JQ9731356

6.10.2023

87774

A02440283

6.10.2023

87815

AZ505706 (representante AX730132)

6.10.2023

87892

AZ644265

9.10.2023

87931

AW679713

9.10.2023

87953

171977217

10.10.2023

88012

AAI305437

10.10.2023

88013

AAI311303

10.10.2023

88035

Z0904491K

13.10.2023

88039

Z0904545Y (representante AP717285)

11.10.2023

88046

Z0904512L

13.10.2023

88070

120721993

13.10.2023

88097

BA476291

13.10.2023

88108

Y9605555X

13.10.2023

88180

120109456

13.10.2023

88181

123014854

13.10.2023

88182

061935954

16.10.2023

88277

174359340

18.10.2023

88283

C00168549

17.10.2023

88292

YC820829

18.10.2023

88383

AZ747866

20.10.2023

88385

122480344

18.10.2023

88471

AZ413101 (representante AS161064)

20.10.2023

88489

AZ396149

24.10.2023

88530

120703197 ( representante 120541722)

25.10.2023

88540

BA921094

23.10.2023

88606

AQ030346

26.10.2023

88615

IE5109182

26.10.2023

88623

170702986

25.10.2023

88627

170702287

25.10.2023

88677

120720219

2.11.2023

88704

L624294

28.11.2023

88744

WS2784784

30.10.2023

88819

AY887529

26.10.2023

88926

AW131771

2.11.2023

88973

AZ213373

31.10.2023

89024

122573187

30.10.2023

89038

122062153

31.10.2023

89041

Z0519365F

31.10.2023

89076

X7789001M

31.10.2023

89090

171087233

2.11.2023

89093

161205432

2.11.2023

89102

Z0238708L

7.11.2023

89117

S764770

14.11.2023

89121

AS196317

3.11.2023

89143

RD6080909

2.11.2023

89260

Z0087766A

3.11.2023

89282

AZ884160 (representante BA258156)

6.11.2023

89284

AZ882241 (representante BA258156)

6.11.2023

89328

FW211056

6.11.2023

89340

118251199

7.11.2023

89363

BA226603

7.11.2023

89398

Z0794626G (pasaporte AY462722)

9.11.2023

89411

D472278

7.11.2023

89432

BA824835

7.11.2023

89440

172579571

9.11.2023

89443

Z0270341G

9.11.2023

89456

Z0414122N (representante AT840296)

13.11.2023

89491

118845853

13.11.2023

89578

AZ976041

13.11.2023

89744

158169949

13.11.2023

89794

Z0746818J (pasaporte AAC330781)

13.11.2023

89813

169504438

17.11.2023

89899

AY069313 (representante Z0892781H)

15.11.2023

89932

308664590

17.11.2023

89956

Z0967142C (pasaporte 123120526)

22.11.2023

89967

Z0376887Z (representante Z0376622W)

21.11.2023

89974

155474330

20.11.2023

90043

Z0414117F

20.11.2023

90046

077662505

16.11.2023

90100

119142113

20.11.2023

90104

RD7163638

17.11.2023

90138

122649050

17.11.2023

90225

YC555695

20.11.2023

90255

176786867

20.11.2023

90288

AZ652264

20.11.2023

90289

AX977770

20.11.2023

90291

Z0107247A

20.11.2023

90326

176801302

20.11.2023

90327

173197303

22.11.2023

90381

BA019968 (representante BA019966)

27.11.2023

90383

122707546

22.11.2023

90384

Z0115581B (representante 165079482)

22.11.2023

90393

3L5Y252ER000600181719B (representante 122335314)

22.11.2023

90433

221089757

21.11.2023

90478

Z0485766B

22.11.2023

90487

RC Mos T. 00121 P. 335 (representante RD7163638)

23.11.2023

90552

Y8283399D (pasaporte 167801528)

24.11.2023

90566

177572647

27.11.2023

90595

Y6213547L

27.11.2023

90616

122479656

23.11.2023

90644

120506845

1.12.2023

90664

PA0854361 (representante PA0842726)

23.11.2023

90667

PA0843796 (representante PA0842726)

23.11.2023

90711

AT978173

23.11.2023

90741

123191006

23.11.2023

90832

AY556713

27.11.2023

90833

AX963161

27.11.2023

90861

162695056

4.12.2023

90880

AX329446

30.11.2023

90891

179822975

28.9.2023

90918

BA183373 (representante BA180576)

28.11.2023

90919

BA180576

28.11.2023

90920

BA180593

28.11.2023

90925

AW666622

28.11.2023

90933

AX961834

28.11.2023

90936

AAG143111

4.12.2023

90962

S748324

4.12.2023

91000

122596691 (representante 123273144)

1.12.2023

91004

122596686 (representante 123273144)

1.12.2023

91007

123273216 (representante 123273144)

30.11.2023

91009

123273201 (representante 123273144)

30.11.2023

91018

Z0346683D

4.12.2023

91067

Z0198932X (representante Y4673555S)

30.11.2023

91145

AR832490

7.12.2023

91153

177744055

7.12.2023

91280

AAI128699

1.12.2023

91287

GG290973

5.12.2023

91310

176910440

5.12.2023

91345

123064008

4.12.2023

91355

Y9888895J

1.12.2023

91358

Y9888893B (representante Y9888895J)

1.12.2023

91498

123011551 (representante 123011524)

7.12.2023

91521

Z0059240C

18.9.2023

91555

BA723343 (representante 54505553S)

11.12.2023

91566

GB839374

11.12.2023

91591

Y9646046K

11.12.2023

91676

GE893823

12.12.2023

91938

GF022296 (representante GE893823)

13.12.2023

92035

A02308873

3.10.2023

92356

123063993 (representante 123064008)

19.12.2023

92450

AY953549

20.12.2023

93039

AW840782

10.10.2023

93419

Y7801663P (pasaporte A02690041)

9.11.2023

93677

GC150849

20.10.2023

93968

120500893

2.11.2023

94195

Y9658798P

31.10.2023

94197

Y9423284Z

31.10.2023

94362

Y9431190P

31.10.2023

94839

Y9438660A

8.11.2023

95032

Y9515643M (representante Y9515505M)

9.11.2023

95034

Y9515600P (representante Y9515505M)

9.11.2023

95037

Y9515505M

9.11.2023

95211

AQ205490

4.12.2023

95395

Y9221166C

16.11.2023

96187

123425867

4.12.2023

96372

Y9577751J

30.11.2023

96467

Y9680290H

30.11.2023

96579

D639286

12.12.2023