DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2024 Páx. 15297

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

ANUNCIO do 8 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican os requirimentos da documentación necesaria para resolver os expedientes de solicitude de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas (expediente 81402 e vinte e cinco máis).

Unha vez tentada a notificación do requirimento da documentación necesaria para resolver o expediente de solicitude de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas ás persoas interesadas que se especifican no anexo, e ao non ser posible efectuala, notifícaselles, por medio deste anuncio, co fin de que poida coñecer o seu contido íntegro e para constancia de tal coñecemento, en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para tal efecto, os interesados poderán comparecer no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desde anuncio, nas dependencias da Xefatura Territorial (Tarxeta Sanitaria), sita na rúa García Barbón, núm. 51-3º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida.

Advírtese que, conforme o artigo 68.1 da dita Lei 39/2015, de non xuntar os documentos que lle son requiridos no mencionado prazo, daranse por desistidas da súa petición.

Vigo, 8 de febreiro de 2024

Natalia Botana Rey
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº expediente

DNI/NIE/PAS

Data do requirimento

81402

147744535

19.6.2023

86621

Z0787344J (pasaporte D603985)

28.9.2023

86622

Z0787395H (pasaporte D603983)

28.9.2023

87370

BA217629

2.10.2023

87598

056439516 (representante Y1049373N)

9.10.2023

87684

AY572554

18.10.2023

87687

AZ930661 (representante AY572554)

18.10.2023

87964

AAI126347 (representante X9065766V)

11.10.2023

87967

AAI233728 (representante X9065766V)

11.10.2023

88262

AZ778522 (representante AZ775773)

17.10.2023

88664

120704632

25.10.2023

88852

E0269603

2.11.2023

88877

122487927

2.11.2023

88918

Z0391303D (pasaporte AY218027)

27.10.2023

89257

AZ024178

8.11.2023

89323

BA429505

10.11.2023

89674

122278373 (representante 122062153)

14.11.2023

89675

122278372 (representante 122062153)

14.11.2023

90098

N2041871

12.12.2023

90377

122707792 (representante Z1080355G)

23.11.2023

90378

123039486 (representante Z1080355G)

23.11.2023

90484

176243621

7.12.2023

90658

PA0842726

13.12.2023

90738

BA429352 (representante BA429505)

27.11.2023

90740

BA429151 (representante BA429505)

27.11.2023

91588

J664341

12.12.2023