DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2024 Páx. 15116

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas Bonos Talento empresa, para a realización de proxectos formativos de curta duración que desenvolvan as entidades beneficiarias, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2023-2024 (código de procedemento TR302D).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas que se indican no anexo, ao abeiro da Orde do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas Bonos Talento empresa, para a realización de proxectos formativos de curta duración que desenvolvan as entidades beneficiarias, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2023-2024 (código de procedemento TR302D) (Diario Oficial de Galicia número 138, do 20 de xullo).

O importe concedido para esta convocatoria ascende a un total de 505.472,19 euros, distribuído en dúas anualidades: 2023 e 2024, con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.50.323B.470.0 e 11.50.323B.481.0 (código de proxecto 2023-00105).

Esta convocatoria está cofinanciada nun 60 % pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, dentro do obxectivo político 4. Unha Europa máis social e inclusiva mediante a aplicación do piar europeo de dereitos sociais; prioridade 1. Emprego, adaptabilidade, emprendemento e economía social; obxectivo específico ESO4.4. Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e os emprendedores ao cambio, o envellecemento activo e saudable e un contorno de traballo saudable e ben adaptado que aborde os riscos para a saúde, e medida 1.D.01. Axenda galega de capacidades para o emprego. Formación de persoas traballadoras.

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2024

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

Nº de expediente

Entidade

NIF

Aplicación orzamentaria

Concesión

TR302D_01

DMLWEB

B27453109

11.50.323B.470.0

8.184,83

TR302D_02

Consultora de Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura, S.L.

B15952369

11.50.323B.470.0

6.427,64

TR302D_03

Nuñez Torrón

B27308873

11.50.323B.470.0

25.000,00

TR302D_04

Cerna

B27284835

11.50.323B.470.0

19.884,06

TR302D_05

Fundación Érguete-Integración

G36861078

11.50.323B.481.0

10.635,66

TR302D_06

Dirección por Implicación

B36999308

11.50.323B.470.0

7.861,14

TR302D_07

El Siete Huele que Alimenta

B94178563

11.50.323B.470.0

4.624,20

TR302D_08

Procat

B27712751

11.50.323B.470.0

5.895,86

TR302D_09

Adventus Plus

B32402828

11.50.323B.470.0

6.936,30

TR302D_10

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

11.50.323B.481.0

25.000,00

TR302D_17

Técnicas del Mar Vigo

B36864197

11.50.323B.470.0

3.329,43

TR302D_21

Huso 29

B15995772

11.50.323B.470.0

12.485,34

TR302D_22

Acivro

B94075371

11.50.323B.470.0

10.381,33

TR302D_23

Celso Isla

B36614105

11.50.323B.470.0

4.161,78

TR302D_26

O Lecer

B27861996

11.50.323B.470.0

6.473,88

TR302D_28

Vila y Castro

B32232480

11.50.323B.470.0

10.404,45

TR302D_29

Fundación Impulsarse

G27866763

11.50.323B.481.0

17.271,39

TR302D_30

Obras de Decoración y Frío

B36630895

11.50.323B.470.0

12.624,07

TR302D_31

Innogando

B27518547

11.50.323B.470.0

25.000,00

TR302D_32

Maluenda 2013

B27445543

11.50.323B.470.0

1.454,46

TR302D_33

Hostelera Barbela

B36270395

11.50.323B.470.0

969,64

TR302D_38

Atefyl

B15112444

11.50.323B.470.0

13.817,37

TR302D_40

IDAE Consultora

B36942340

11.50.323B.470.0

9.187,34

TR302D_42

Ensayos y Certificaciones

B01635440

11.50.323B.470.0

9.332,79

TR302D_45

Red Activa Integral

B19651983

11.50.323B.470.0

3.490,70

TR302D_46

Celtisegur Compostela

B15974744

11.50.323B.470.0

18.617,09

TR302D_51

Grupo Tecnogap

B32295834

11.50.323B.470.0

5.817,84

TR302D_52

Adventus Mold Center

B32404584

11.50.323B.470.0

7.272,30

TR302D_55

Agadea

G15483498

11.50.323B.481.0

16.483,88

TR302D_57

Hacce Soluciones

B36989515

11.50.323B.470.0

25.000,00

TR302D_58

Calcugal

B70497631

11.50.323B.470.0

13.405,27

TR302D_59

Jancor Negocios

B70067269

11.50.323B.470.0

5.817,84

TR302D_61

Suárez Global

B70338181

11.50.323B.470.0

1.381,74

TR302D_62

Ingeniería Gallega

B36938694

11.50.323B.470.0

4.848,20

TR302D_63

Eonsi Industrial

B27770866

11.50.323B.470.0

8.969,17

TR302D_65

Fisela

B15080393

11.50.323B.470.0

16.483,88

TR302D_66

Saraiva

B15824410

11.50.323B.470.0

16.362,68

TR302D_69

Servicios de Ocio Educativo

B36481703

11.50.323B.470.0

1.454,46

TR302D_71

Engineering Rinosteel

B94112240

11.50.323B.470.0

4.848,20

TR302D_73

Xestión e Control Noroeste

B15636327

11.50.323B.470.0

4.848,20

TR302D_75

Acadar

B70216551

11.50.323B.470.0

4.848,20

TR302D_76

Vilanova y Cruz

B15497480

11.50.323B.470.0

3.636,15

TR302D_77

Galventus

B36584829

11.50.323B.470.0

25.000,00

TR302D_78

Caspiferama

E27843895

11.50.323B.470.0

4.848,20

TR302D_79

Arbinova

B32440927

11.50.323B.470.0

10.302,43

TR302D_80

OBZ

B15431653

11.50.323B.470.0

9.696,40

TR302D_83

Wakeboard Galicia

B94156965

11.50.323B.470.0

2.424,10

TR302D_84

Summia Consultores

B70388921

11.50.323B.470.0

7.272,30

TR302D_85

Fisioterapia Val Miñor

B27741503

11.50.323B.470.0

25.000,00