DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Xoves, 29 de febreiro de 2024 Páx. 16260

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 6 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027 (código de procedemento IN417Y).

Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 32, do 14 de febreiro de 2024, é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 13211, no punto I.1. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes (PAPEME) do anexo I, onde di:

«Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A182

Francisco Lemos Romero, S.L.

21.175,00

15.9.2023; 19.31.03.90»

Debe dicir:

«Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A182

Francisco Lemos Romero, S.L.

21.276,75 

15.9.2023 19:31:03.90»

Na páxina 13212, no punto I.2. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en grandes empresas (PAGE) do anexo I, onde di:

«Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A54

Impregnaciones Melamínicas Gallegas, S.A.

7.805,00

28.7.2023; 14.42.20.65»

Debe dicir:

«Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Axuda da resolución de concesión (€)

Data e hora de presentación

IN417Y-23A54

Impregnaciones Melamínicas Gallegas, S.A.

12.265,00 €

28.7.2023 14:42:20.65»