DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 8 de marzo de 2024 Páx. 17805

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (código de procedemento MR361A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (código de procedemento MR361A), e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2024

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
P.S. (Resolución do 16.1.2024)
Inés Santé Riveira
Directora xeral de Desenvolvemento Rural

ANEXO

– Finalidade: mellorar o rendemento global das empresas do sector vitivinícola e a súa adaptación ás demandas do mercado, así como aumentar a súa competitividade.

– Partida orzamentaria: 14.04.713D.770.0, financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Nome

NIF

Subvención (€)

Vedeira, S.L.

B05297213

52.232,16

SAT Egaport 739 XUGA

F15223365

143.642,80

Adegas Salvadur, S.L.

B70531108

55.124,70

Víctor Manuel Rodríguez López

***2113**

55.442,62

D´Fran, S.C.

J27429216

70.677,46

Rubén Moure Fernández

***7100**

394.368,21

Virxe de Galir, S.L.

B32278210

165.466,79

Santa Marta SAT nº 958 XUGA

F32230690

46.066,65

Cova da Xabreira, S.L.U.

B15891179

183.200,60

Abedal, S.L.

B32162414

242.774,74

Adegas Minius, S.L.

B09653593

653.552,97

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

103.375,14

Bodegas Blare, S.L.

B67705590

46.105,12

Bodegas Godeval, S.L.

B32022477

106.559,42

Bodegas Cunqueiro, S.L.

B32150187

44.724,35

Bodega Ladairo, S.L.

B32153801

304.969,60

Adegas Terras Mancas, S.L.

B32482119

45.826,00

Bodega Matarromera, S.L.

B78671633

77.739,84

Joaquín Rebolledo, S.A.

A32102576

40.084,80

Adegas Pazo das Tapias, S.L.

B32361941

81.762,39

Rubén Pérez Añón

***79870**

73.403,87

Bodegas Aquitania, S.L.

B36474591

55.833,20

Adega Condes de Albarei, S.A.

A36054443

437.744,41

Attis Bodegas y Viñedos, S.L.

B36549350

1.248.761,36

Rectoral do Umia, S.A.U.

A32390304

99.496,91

Pazo de Señoráns, S.L.U.

B36117513

175.653,60

Vía Atlántica Adegas e Viñedos, S.L.

B27351212

67.300,00

Santiago Ruiz, S.A.U.

A36036325

135.318,56

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477354

223.074,81

Bodega Viña Caeira, S.L.U.

B36839579

399.740,11

Frore de Carme, S.L.

B36379014

45.341,98

Adegas Valmiñor, S.L.

B36277218

155.436,26

Bodegas Forjas del Salnés, S.L.

B36507390

439.893,34