DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Xoves, 11 de abril de 2024 Páx. 22883

IV. Oposicións e concursos

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2024 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas, excluídas e que renunciaron ao proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a.

A resolución pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso no grupo II, categoría 7 do persoal laboral fixo da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 3 de abril de 2024), poderá consultarse no portal web corporativo da Axencia Galega da Industria Forestal.

A resolución pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas fai mención expresa ao cumprimento do requisito do coñecemento da lingua galega.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas, excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, e que renunciaron ao proceso figura, así mesmo, como anexo a este anuncio.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2024

Jacobo José Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Relación definitiva de persoas aspirantes admitidas

Grupo II, categoría 7.

Apelidos e nome

NIF

Louzán Méndez, Ana Isabel

***2415**

Rodríguez Ogea, Montserrat

***6848**

Soilan Cañas, María Azahara

***4143**

Gómez Arias, Francisco Javier

***2050**

Lima Riveiro, Joaquín

***7487**

Ogando Parada, Beatriz

***7909**

ANEXO II

Relación definitiva de persoas aspirantes excluídas

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Durán Rivas, Blanca

***7977**

I.3.2

Cód.

Causa da exclusión

I.3.2

Solicitude fóra de prazo

ANEXO III

Relación provisional de persoas que renunciaron ao proceso

Grupo II, categoría 7.

Apelidos e nome

NIF

Data da renuncia

Mártil del Toral, Mª Jesús

***3262**

27 de febreiro de 2023