DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Luns, 15 de abril de 2024 Páx. 23559

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2024 pola que se publican as subvencións concedidas do 1 de xaneiro ao 31 de marzo de 2024 ao abeiro da Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

Antecedentes:

No Diario Oficial de Galicia nº 64, do 1 de abril de 2022 publicouse a Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

O crédito existente para a concesión das axudas previstas na dita orde foi ampliado mediante a Orde do 9 de xaneiro de 2023, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Diario Oficial de Galicia nº 10, do 16 de xaneiro).

O crédito dispoñible foi ampliado por segunda vez mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia nº 204, do 26 de outubro de 2023, da Orde do 19 de outubro de 2023, pola que se amplía o crédito existente para a concesión das axudas previstas na Orde do 30 de marzo de 2022, por un importe total de 9.074.947,09 €.

De conformidade co establecido no artigo 4.2 da Orde reguladora das axudas, quedando menos de tres meses para a finalización da vixencia da convocatoria (30 de abril de 2024) e, tras constatar que na actividade 1 (achatarramento) existía lista de agarda mentres que o resto das partidas orzamentarias non esgotaron o crédito asignado, acordouse unha redistribución do orzamento a favor desta liña, quedando sen efecto as porcentaxes establecidas no artigo 7.4 do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro. Os criterios para esta redistribución recóllense na Orde do 6 de marzo de 2024 (DOG nº 54, do 15 de marzo) e a concreción do importe finalmente asignado a esta na Resolución do 22 de marzo de 2024.

En cumprimento do artigo 27 punto 1 da Orde do 30 de marzo de 2022, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debe dar publicidade no Diario Oficial de Galicia ás subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria, mediante a relación dos beneficiarios e o importe de axuda outorgado. Con todo, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000,00 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da Consellería (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/recursos/axudas-subvencions).

As axudas concedidas desde a entrada en vigor da subvención publicáronse a través das seguintes resolucións:

– Na Resolución do 1 de marzo de 2023 publicáronse as axudas concedidas ata o 31.12.2022 (DOG núm. 48, do 9 de marzo).

– Na Resolución do 5 de maio de 2023 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.1.2023 e o 30.4.2023 (DOG núm. 91, do 12 de maio).

– Na Resolución do 5 de xullo de 2023 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.5.2023 e o 30.6.2023 (DOG núm. 134, do 14 de xullo).

– Na Resolución do 6 de outubro de 2023 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.7.2023 e o 30.9.2023 (DOG núm. 196, do 16 de outubro).

– Na Resolución do 11 de xaneiro de 2024 publicáronse as axudas concedidas entre o 1.10.2023 e o 31.12.2023 (DOG núm. 15, do 22 de xaneiro).

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas desde o 1 de xaneiro de 2024 ata o 31 de marzo de 2024, para o achatarramento de vehículos, adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono, retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos, implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos e adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2024

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (Disposición adicional primeira da Orde do 30.3.2022;
DOG nº 64, do 1 de abril)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas desde o 1 de xaneiro ata o 31 de marzo de 2024
para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías
de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada,
así como de empresas que realicen transporte privado complementario,
no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024
(códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F)

A seguir, indícanse os importes totais outorgados por solicitude, identificada a través do seu código de expediente por motivos de transparencia e para asegurar a identificación e seguimento dela.

Actuación de achatarramento de vehículos (código de procedemento IF318B):

Código do expediente

NIF

Beneficiario/a

Provincia

Importe concedido

1

IF318B_2022-0352

***7584**

Monji Nairi Jerbi

A Coruña

20.000,00 €

2

IF318B_2022-0443

B27407956

Ttes Pico Rifon, S.L.

Lugo

10.000,00 €

3

IF318B_2022-0574

B36010015

Marsio, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

4

IF318B_2022-0575

***0834**

Antonio Salgado Pérez

Ourense

12.000,00 €

5

IF318B_2022-0576

***8583**

Francisco Ángel Monteagudo Rodríguez

Pontevedra

10.000,00 €

6

IF318B_2022-0577

B36007763

Jamardo, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

7

IF318B_2022-0583

B70096839

Transcasillas, S.L.

Lugo

20.000,00 €

8

IF318B_2022-0584

B70561089

Transportes Fernández & Ares Coruña, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

9

IF318B_2022-0587

B70473699

Transportes O Padriño, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

10

IF318B_2022-0588

***3275**

Álvaro José Capelo Costa

A Coruña

20.000,00 €

11

IF318B_2022-0589

***3078**

Benigno Méndez Rodríguez

Lugo

10.000,00 €

12

IF318B_2022-0590

B15626369

Transoilulla, S.L.

A Coruña

40.000,00 €

13

IF318B_2022-0592

B15919335

Transportes José Antonio Raris Martínez, S.L.

A Coruña

60.000,00 €

14

IF318B_2022-0593

***1171**

José Alfonso Rey García

A Coruña

20.000,00 €

15

IF318B_2022-0595

B15504004

Transportes Hnos. Rama Rodríguez, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

16

IF318B_2022-0596

B70505854

Transmajofega, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

17

IF318B_2022-0598

B27347905

Transportes Cuqueira, S.L.U.

A Coruña

20.000,00 €

18

IF318B_2022-0599

B94092558

Trans. Bicheiro-Río, S.L.

Pontevedra

20.000,00 €

19

IF318B_2022-0600

***2221**

Jaime Rodríguez Rivero

Lugo

2.500,00 €

20

IF318B_2022-0601

B32167504

Autocares E. Losada, S.L.

Ourense

25.000,00 €

21

IF318B_2022-0602

B36053635

Transportes Arturo García e Hijos, S.L.

Pontevedra

40.000,00 €

22

IF318B_2022-0604

B36713089

Autna, S.L.

Pontevedra

36.000,00 €

23

IF318B_2022-0607

B36209237

Distribuciones Domínguez Castro, S.L.

A Coruña

5.000,00 €

24

IF318B_2022-0609

***8950**

José Iglesias Fernández

Pontevedra

20.000,00 €

25

IF318B_2022-0610

B27161512

José Monteagudo Niño, S.L.

Lugo

20.000,00 €

26

IF318B_2022-0611

B36020352

Distribuciones Alonso Otero Transportes, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

27

IF318B_2022-0612

B27330307

Ganados Deus, S.L.

Lugo

20.000,00 €

28

IF318B_2022-0615

B27010917

José María Maceiras Suárez, S.L.

A Coruña

9.000,00 €

29

IF318B_2022-0618

***0085**

Inmaculada Castillo Navarro

A Coruña

10.000,00 €

30

IF318B_2022-0620

A27024694

Aguas de Incio, S.A.

Lugo

48.000,00 €

31

IF318B_2022-0622

B27146547

A Mariña Bus, S.L.

Lugo

48.000,00 €

32

IF318B_2022-0623

A32012817

Orense Benavente, S.A.

Lugo

48.000,00 €

33

IF318B_2022-0624

A15000193

Castromil, S.A.

Lugo

69.000,00 €

34

IF318B_2022-0625

B15652464

Facal Bus, S.L.

A Coruña

12.000,00 €

35

IF318B_2022-0626

B94085339

Nepos Express, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

36

IF318B_2022-0627

B36184638

Freimar Porriño, S.L.

Pontevedra

40.000,00 €

37

IF318B_2022-0629

***1510**

Miguel Ángel Rodríguez Fernández

Lugo

5.000,00 €

38

IF318B_2022-0630

***1199**

Eusebio Costa Álvarez

A Coruña

20.000,00 €

39

IF318B_2022-0632

B70294038

Transtres Ribeira, S.L.

A Coruña

5.000,00 €

40

IF318B_2022-0637

***9010**

Antonio Villasenín Domínguez

Pontevedra

10.000,00 €

41

IF318B_2022-0640

B27493204

Trabajos Forestales A Torre, S.L.

Lugo

10.000,00 €

42

IF318B_2022-0642

***7402**

José Antonio Rey Rivas

A Coruña

20.000,00 €

43

IF318B_2022-0643

A32009656

Autocares Alfer, S.A.

Ourense

48.000,00 €

44

IF318B_2022-0644

B32001380

Empresa Toén, S.L.

Ourense

18.000,00 €

45

IF318B_2022-0647

B27268267

Autocares Manolete, S.L.

Lugo

9.000,00 €

46

IF318B_2022-0649

B32149866

Autos Gómez, S.L.

Ourense

37.000,00 €

47

IF318B_2022-0651

***1029**

Jorge Calvo Outeda

Pontevedra

20.000,00 €

48

IF318B_2022-0652

***5371**

Ricardo Janeiro Rodríguez

Pontevedra

5.000,00 €

49

IF318B_2022-0653

B36130631

Maderas Fontán, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

50

IF318B_2022-0655

B27825454

Antonio García Transportes y Logística, S.L.

Pontevedra

5.000,00 €

51

IF318B_2022-0656

****2249*

Joaquín de Araújo Barbosa

A Coruña

20.000,00 €

52

IF318B_2022-0657

B15316110

Alonso Villoria Hermanos, S.L.

A Coruña

30.000,00 €

53

IF318B_2022-0658

***8001**

Óscar Rodríguez Corral

Lugo

20.000,00 €

54

IF318B_2022-0662

B23011497

Berjisa Logística, S.L.

Pontevedra

75.000,00 €

55

IF318B_2022-0663

***6419**

Julio César Casanova Fernández

Lugo

10.000,00 €

56

IF318B_2022-0666

***1175**

Luis Miguel Varela Vilares

A Coruña

5.000,00 €

57

IF318B_2022-0668

B36161974

Transportes y Servicios Marítimos Marín, S.L.

Pontevedra

20.000,00 €

58

IF318B_2022-0669

B27125277

Transherlo, S.L.

Lugo

10.000,00 €

59

IF318B_2022-0671

B94035557

Trans Agolada 2011, S.L.

Pontevedra

20.000,00 €

60

IF318B_2022-0674

***1679**

Alberto Casal Pérez

A Coruña

2.500,00 €

61

IF318B_2022-0675

***9846**

Mario Alfonsín Iglesias

A Coruña

20.000,00 €

62

IF318B_2022-0678

***8927**

Julián Hermida Casero

Pontevedra

20.000,00 €

63

IF318B_2022-0679

B94125275

Penelas Tea, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

64

IF318B_2022-0681

B32019309

Antonio Doforno e Hijos, S.L.

Ourense

40.000,00 €

65

IF318B_2022-0682

***6629**

José Manuel Fidalgo Novo

A Coruña

20.000,00 €

66

IF318B_2022-0689

B32462665

Transtor 2015, S.L.

Ourense

20.000,00 €

67

IF318B_2022-0691

***6803**

Daniel Antonio Rivadulla Carracedo

A Coruña

20.000,00 €

68

IF318B_2022-0692

***0736**

Serafín Hernández Rodríguez

Ourense

20.000,00 €

69

IF318B_2022-0693

B15814510

Castelo-Mosquera, S.L.

A Coruña

20.000,00 €

70

IF318B_2022-0697

B15770266

Angelpesca, S.L.

A Coruña

10.000,00 €

71

IF318B_2022-0698

B36544559

Transportes y Cantería Antonio, S.L.

Pontevedra

35.000,00 €

72

IF318B_2022-0700

***5627**

Miguel Sáez García

A Coruña

20.000,00 €

73

IF318B_2022-0701

B36503019

Transmatos Chapela 64, S.L.

Pontevedra

20.000,00 €

74

IF318B_2022-0702

***0558**

César Vidal Cervantes

Lugo

10.000,00 €

75

IF318B_2022-0704

B32506701

Transportes por Carretera Suárez, S.L.

Ourense

20.000,00 €

76

IF318B_2022-0705

B27401280

Trans Wences-Sampaio, S.L.

Lugo

10.000,00 €

77

IF318B_2022-0706

***8642**

Urbano Alonso Lamas

Pontevedra

20.000,00 €

78

IF318B_2022-0707

***1012**

Mercedes Somoza Estévez

Pontevedra

5.000,00 €

79

IF318B_2022-0708

***9577**

María José Bernárdez Puch

Pontevedra

5.000,00 €

80

IF318B_2022-0710

B36399798

Asetráns Xuntáns, S.L.

Pontevedra

10.000,00 €

Total

1.624.000,00 €

No relativo ás actividades de adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono (código de procedemento IF318C), retrofit ou modificación da forma de propulsión de vehículos (IF318D), de implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos (IF318E) e de adquisición de semirremolques para autoestradas ferroviarias (IF318F), non foron concedidas axudas para estas actuacións no período indicado.