DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Luns, 15 de abril de 2024 Páx. 23586

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 4 de maio).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 26.7 da Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, do día 21 de abril de 2023 (DOG núm. 85, do 4 de maio), pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (código de procedemento TR353A), establece que as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2023 para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de formación, práctica profesional e, no caso dos concellos, mancomunidades e entidades públicas dependentes, para incentivos á contratación en empresas destinados a promover a inserción laboral das persoas participantes nos obradoiros duais de emprego.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos das aplicacións 11.50.322A.460.2, 11.50.322A.460.1 e 11.50.322A.481.0 (código de proxecto 2014 00543). As aplicacións mencionadas están financiadas por fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das subvencións concedidas para o programa de obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 21 de abril de 2023 (DOG núm. 85, do 4 de maio), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2024

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Aplicación orzamentaria

Concedido 2023

Concedido 2024

15/00010/23

Concello de Cambre

P1501700G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00011/23

Concello de Padrón

P1506600D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00012/23

Mancomunidade voluntaria de municipios da comarca de Ordes

P1500003G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00013/23

Concello de Muros

P1505400J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00014/23

Concello de Ferrol

P1503700E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00015/23

Concello de Abegondo

P1500100A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00016/23

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00017/23

Concello de Noia

P1505800A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00018/23

Concello de Miño

P1504900J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00019/23

Concello de Oleiros

P1505900I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00020/23

Concello de Ordes

P1506000G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00021/23

Concello de Boiro

P1501100J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00022/23

Concello de Betanzos

P1500900D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00023/23

Concello de Culleredo

P1503100H

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00024/23

Concello de Mugardos

P1505200D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00025/23

Concello de Santa Comba

P1507800I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00026/23

Concello de Ames

P1500200I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00027/23

Concello de Arteixo

P1500500B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00028/23

Concello de Ribeira

P1507400H

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00029/23

Concello de Vilasantar

P1509100B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00030/23

Concello de Trazo

P1508700J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00031/23

Concello da Laracha

P1504200E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00032/23

Concello de Muxía

P1505300B

11.50.322A.460.2

185.660,35

344.797,79

15/00033/23

Concello de Carballo

P1501900C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

15/00034/23

Concello de Rianxo

P1507300J

11.50.322A.460.2

139.399,63

258.885,02

15/00035/23

Concello de Irixoa

P1504000I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00005/23

Concello de Pantón

P2704100C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00006/23

Concello de Baralla

P2703600C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00007/23

Concello de Lugo

P2702800J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00008/23

Concello do Vicedo

P2706400E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00009/23

Concello do Incio

P2702400I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00011/23

Concello de Sarria

P2705700I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00012/23

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00013/23

Concello de Chantada

P2701600E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00014/23

Concello de Portomarín

P2704900F

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00015/23

Concello de Pedrafita do Cebreiro

P2704500D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00016/23

Concello de Vilalba

P2706500B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00017/23

Concello de Friol

P2702000G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00018/23

Concello de Quiroga

P2705000D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00019/23

Concello de Foz

P2701900I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00020/23

Concello de Cervo

P2701300B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00021/23

Concello de Ribeira de Piquín

P2705300H

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00022/23

Concello de Guntín

P2702300A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

27/00023/23

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00003/23

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00004/23

Mancomunidade intermunicipal voluntaria Terra de Celanova

P8202502D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00006/23

Mancomunidade de municipios da comarca do Carballiño

P3200022F

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00007/23

Concello de Quintela de Leirado

P3206700A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00008/23

Mancomunidade intermunicipal voluntaria do Ribeiro

P3200021H

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00009/23

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00010/23

Concello de Monterrei

P3205100E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00011/23

Concello de Sarreaus

P3207900F

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00012/23

Concello de Bande

P3200700G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00013/23

Mancomunidade voluntaria de concellos da comarca de Ourense

P3200026G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00014/23

Concello de Coles

P3202700E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00015/23

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00016/23

Mancomunidade de municipios da comarca de Verín

P3200025I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00017/23

Concello de Verea

P3208500C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00018/23

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00019/23

Concello da Veiga

P3208400F

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00020/23

Concello de Boborás

P3201400C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00021/23

Concello de Ourense

P3205500F

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00022/23

Concello da Rúa

P3207300I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00023/23

Concello de Baltar

P3200600I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00024/23

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00025/23

Concello de Barbadás

P3200900C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

32/00026/23

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00013/23

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00014/23

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00015/23

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00016/23

Concello de Gondomar

P3602100D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00017/23

Concello de Cambados

P3600600E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00018/23

Concello de Ponteareas

P3604200J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00020/23

Concello da Guarda

P3602300J

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00021/23

Concello de Redondela

P3604500C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00022/23

Concello de Vigo

P3605700H

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00023/23

Concello do Grove

P3602200B

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00024/23

Concello de Salvaterra de Miño

P3605000C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00025/23

Concello de Tui

P3605500B

11.50.322A.460.2

184.116,17

341.930,03

36/00026/23

Concello de Marín

P3602600C

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00027/23

Concello de Moraña

P3603200A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00028/23

Concello de Moaña

P8602901D

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00029/23

Mancomunidade Montes de Vigo

V36840726

11.50.322A.481.0

92.933,08

172.590,02

36/00030/23

Concello de Mos

P3603300I

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00031/23

Concello do Porriño

P3603900F

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00032/23

Concello de Lalín

P3602400H

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00033/23

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00034/23

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

36/00035/23

Concello de Cangas

P3600800A

11.50.322A.460.2

185.866,17

345.180,03

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Aplicación orzamentaria

Concedido 2024

15/00010/23

Concello de Cambre

P1501700G

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00011/23

Concello de Padrón

P1506600D

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00015/23

Concello de Abegondo

P1500100A

11.50.322A.460.1

9.000,00

15/00016/23

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00017/23

Concello de Noia

P1505800A

11.50.322A.460.1

7.500,00

15/00018/23

Concello de Miño

P1504900J

11.50.322A.460.1

12.000,00

15/00019/23

Concello de Oleiros

P1505900I

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00020/23

Concello de Ordes

P1506000G

11.50.322A.460.1

18.000,00

15/00021/23

Concello de Boiro

P1501100J

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00022/23

Concello de Betanzos

P1500900D

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00023/23

Concello de Culleredo

P1503100H

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00024/23

Concello de Mugardos

P1505200D

11.50.322A.460.1

7.500,00

15/00026/23

Concello de Ames

P1500200I

11.50.322A.460.1

19.500,00

15/00027/23

Concello de Arteixo

P1500500B

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00028/23

Concello de Ribeira

P1507400H

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00029/23

Concello de Vilasantar

P1509100B

11.50.322A.460.1

9.000,00

15/00030/23

Concello de Trazo

P1508700J

11.50.322A.460.1

4.500,00

15/00031/23

Concello da Laracha

P1504200E

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00033/23

Concello de Carballo

P1501900C

11.50.322A.460.1

30.000,00

15/00034/23

Concello de Rianxo

P1507300J

11.50.322A.460.1

6.000,00

27/00005/23

Concello de Pantón

P2704100C

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00006/23

Concello de Baralla

P2703600C

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00007/23

Concello de Lugo

P2702800J

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00008/23

Concello do Vicedo

P2706400E

11.50.322A.460.1

21.000,00

27/00009/23

Concello do Incio

P2702400I

11.50.322A.460.1

1.500,00

27/00013/23

Concello de Chantada

P2701600E

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00014/23

Concello de Portomarín

P2704900F

11.50.322A.460.1

25.500,00

27/00016/23

Concello de Vilalba

P2706500B

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00017/23

Concello de Friol

P2702000G

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00018/23

Concello de Quiroga

P2705000D

11.50.322A.460.1

30.000,00

27/00019/23

Concello de Foz

P2701900I

11.50.322A.460.1

4.500,00

27/00023/23

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

11.50.322A.460.1

3.000,00

32/00006/23

Mancomunidade de municipios da comarca do Carballiño

P3200022F

11.50.322A.460.1

9.000,00

32/00007/23

Concello de Quintela de Leirado

P3206700A

11.50.322A.460.1

4.500,00

32/00008/23

Mancomunidade intermunicipal voluntaria do Ribeiro

P3200021H

11.50.322A.460.1

6.000,00

32/00009/23

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

11.50.322A.460.1

12.000,00

32/00010/23

Concello de Monterrei

P3205100E

11.50.322A.460.1

9.000,00

32/00013/23

Mancomunidade voluntaria de concellos da comarca de Ourense

P3200026G

11.50.322A.460.1

6.000,00

32/00014/23

Concello de Coles

P3202700E

11.50.322A.460.1

6.000,00

32/00020/23

Concello de Boborás

P3201400C

11.50.322A.460.1

30.000,00

32/00023/23

Concello de Baltar

P3200600I

11.50.322A.460.1

6.000,00

32/00026/23

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

11.50.322A.460.1

13.500,00

36/00013/23

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00014/23

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00016/23

Concello de Gondomar

P3602100D

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00018/23

Concello de Ponteareas

P3604200J

11.50.322A.460.1

9.000,00

36/00022/23

Concello de Vigo

P3605700H

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00023/23

Concello do Grove

P3602200B

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00028/23

Concello de Moaña

P8602901D

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00030/23

Concello de Mos

P3603300I

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00031/23

Concello do Porriño

P3603900F

11.50.322A.460.1

30.000,00

36/00032/23

Concello de Lalín

P3602400H

11.50.322A.460.1

4.500,00

36/00035/23

Concello de Cangas

P3600800A

11.50.322A.460.1

6.000,00