DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Martes, 14 de maio de 2024 Páx. 29166

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Lama

ANUNCIO do 10 de abril de 2024 de notificación aos titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga da xestión da biomasa vexetal e da retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que non se pode determinar a identidade da persoa responsable da xestión da biomasa ou se ignora o lugar de notificación, os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícaselles ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa, e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta de inspección

Referencia catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

14.9.2023

36025A00200275

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00275

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200347

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00347

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200577

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00577

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200660

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00660

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200700

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00700

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200701

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00701

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200702

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00702

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200703

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00703

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200704

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00704

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200753

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00753

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200754

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00754

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200755

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00755

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200756

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00756

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200757

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00757

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200758

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00758

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200759

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00759

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200761

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00761

Descoñecida

14.9.2023

36025A00200762

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

002

00762

Descoñecida

14.9.2023

36025A00300084

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

003

00084

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300155

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00155

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300156

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00156

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300157

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00157

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300159

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00159

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300161

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00161

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300163

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00163

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300224

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00224

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300231

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00231

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300242

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00242

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300258

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00258

Descoñecida

15.9.2023

36025A00300259

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

003

00259

Descoñecida

14.9.2023

36025A00300383

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

003

00383

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400025

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00025

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400030

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00030

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400035

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00035

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400036

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00036

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400038

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00038

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400042

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00042

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400045

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00045

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400046

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00046

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400047

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00047

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400050

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00050

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400054

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00054

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400057

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00057

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400058

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00058

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400069

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00069

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400070

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00070

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400088

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00088

Descoñecida

15.9.2023

36025A00400105

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

004

00105

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500026

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00026

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500082

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00082

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500084

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00084

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500102

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00102

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500117

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00117

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500125

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00125

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500141

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00141

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500142

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00142

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500197

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00197

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500202

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00202

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500371

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00371

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500412

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00412

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500464

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00464

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500466

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00466

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500478

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00478

Descoñecida

15.9.2023

36025A00500479

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

00479

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500821

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00821

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500838

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00838

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500840

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00840

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500847

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00847

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500866

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00866

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500871

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00871

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500872

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00872

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500876

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00876

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500880

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00880

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500882

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

005

00882

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500913

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

005

00913

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500937

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

005

00937

Descoñecida

18.9.2023

36025A00500985

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

005

00985

Descoñecida

15.9.2023

36025A00501072

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

01072

Descoñecida

15.9.2023

36025A00501164

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

005

01164

Descoñecida

15.9.2023

36025A00600055

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

006

00055

Descoñecida

15.9.2023

36025A00600109

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

006

00109

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600416

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00416

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600421

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00421

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600424

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00424

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600426

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00426

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600455

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00455

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600520

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00520

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600577

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00577

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600578

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00578

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600669

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00669

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600672

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00672

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600674

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00674

Descoñecida

18.9.2023

36025A00600676

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

006

00676

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700028

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00028

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700079

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00079

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700080

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00080

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700086

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00086

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700099

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00099

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700101

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00101

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700154

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00154

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700159

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00159

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700194

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00194

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700219

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00219

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700239

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00239

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700240

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00240

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700265

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00265

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700341

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00341

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700362

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00362

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700363

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00363

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700407

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00407

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700418

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00418

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700419

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00419

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700447

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00447

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700466

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00466

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700467

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00467

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700469

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00469

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700470

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00470

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700478

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00478

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700480

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00480

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700481

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00481

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700482

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00482

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700483

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00483

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700484

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00484

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700488

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00488

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700489

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00489

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700490

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00490

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700493

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00493

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700494

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00494

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700502

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00502

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700503

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00503

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700508

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00508

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700509

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00509

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700510

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00510

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700513

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00513

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700514

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00514

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700703

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00703

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700704

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00704

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700737

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00737

Descoñecida

15.9.2023

36025A00700810

Gaxate (San Pedro), A Lama, Pontevedra

007

00810

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700877

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00877

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700928

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00928

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700936

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00936

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700937

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00937

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700940

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00940

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700941

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00941

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700942

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00942

Descoñecida

14.9.2023

36025A00700943

Verducido (San Martiño), A Lama, Pontevedra

007

00943

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800113

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00113

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800133

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00133

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800137

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00137

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800142

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00142

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800210

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00210

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800267

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00267

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800299

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00299

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800317

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00317

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800318

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00318

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800333

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00333

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800337

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00337

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800345

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00345

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800349

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00349

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800357

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00357

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800402

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00402

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800405

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00405

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800406

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00406

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800496

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00496

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800501

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00501

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800507

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00507

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800508

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00508

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800511

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00511

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800512

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00512

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800513

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00513

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800519

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00519

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800591

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00591

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800592

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00592

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800620

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00620

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800625

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00625

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800627

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00627

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800709

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00709

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800710

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00710

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800720

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00720

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800726

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00726

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800728

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00728

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800732

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00732

Descoñecida

20.9.2023

36025A00800845

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

008

00845

Descoñecida

20.9.2023

36025A00800862

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

008

00862

Descoñecida

20.9.2023

36025A00800874

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

008

00874

Descoñecida

20.9.2023

36025A00800875

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

008

00875

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800906

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00906

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800927

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00927

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800938

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00938

Descoñecida

18.9.2023

36025A00800941

Xende (San Paulo), A Lama, Pontevedra

008

00941

Descoñecida

20.9.2023

36025A00900021

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00021

Descoñecida

20.9.2023

36025A00900181

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00181

Descoñecida

20.9.2023

36025A00900186

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00186

Descoñecida

20.9.2023

36025A00900189

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00189

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900236

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00236

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900237

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00237

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900239

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00239

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900243

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00243

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900276

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00276

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900302

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00302

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900383

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00383

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900387

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00387

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900388

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00388

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900431

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00431

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900432

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00432

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900446

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00446

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900451

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00451

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900452

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00452

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900546

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00546

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900554

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00554

Descoñecida

19.9.2023

36025A00900556

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00556

Descoñecida

20.9.2023

36025A00900605

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00605

Descoñecida

20.9.2023

36025A00900608

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

009

00608

Descoñecida

20.9.2023

36025A01000143

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00143

Descoñecida

20.9.2023

36025A01000144

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00144

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000239

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00239

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000241

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00241

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000242

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00242

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000281

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00281

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000283

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00283

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000284

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00284

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000285

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00285

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000427

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00427

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000429

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00429

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000447

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00447

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000453

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00453

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000458

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00458

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000460

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00460

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000462

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00462

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000503

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00503

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000504

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00504

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000506

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00506

Descoñecida

19.9.2023

36025A01000523

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

010

00523

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100032

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00032

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100040

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00040

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100041

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00041

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100052

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00052

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100066

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00066

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100126

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00126

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100148

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00148

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100154

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00154

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100202

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00202

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100205

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00205

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100219

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00219

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100222

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00222

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100226

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00226

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100227

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00227

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100346

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00346

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100347

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00347

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100350

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00350

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100351

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00351

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100358

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00358

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100359

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00359

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100370

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00370

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100374

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00374

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100375

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00375

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100377

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00377

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100379

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00379

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100380

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00380

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100388

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00388

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100393

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00393

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100395

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00395

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100396

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00396

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100404

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00404

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100516

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00516

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100527

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00527

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100530

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00530

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100560

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

011

00560

Descoñecida

18.9.2023

36025A01100643

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00643

Descoñecida

8.9.2023

36025A01100702

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

011

00702

Descoñecida

18.9.2023

36025A01200053

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00053

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200151

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00151

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200182

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00182

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200183

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00183

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200186

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00186

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200207

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00207

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200329

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00329

Descoñecida

18.9.2023

36025A01200391

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00391

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200456

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00456

Descoñecida

6.9.2023

36025A01200611

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00611

Descoñecida

18.9.2023

36025A01200720

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00720

Descoñecida

18.9.2023

36025A01200722

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00722

Descoñecida

18.9.2023

36025A01200723

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00723

Descoñecida

18.9.2023

36025A01200725

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00725

Descoñecida

7.9.2023

36025A01200764

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

00764

Descoñecida

6.9.2023

36025A01201027

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

01027

Descoñecida

6.9.2023

36025A01201282

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

012

01282

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300024

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00024

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300029

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00029

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300035

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00035

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300038

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00038

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300091

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00091

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300128

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00128

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300129

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00129

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300133

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00133

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300153

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00153

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300155

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00155

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300180

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00180

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300205

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00205

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300206

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00206

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300212

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00212

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300296

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00296

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300333

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00333

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300341

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00341

Descoñecida

7.9.2023

36025A01300392

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

013

00392

Descoñecida

7.9.2023

36025A01400118

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00118

Descoñecida

7.9.2023

36025A01400172

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00172

Descoñecida

7.9.2023

36025A01400174

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00174

Descoñecida

7.9.2023

36025A01400181

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00181

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400304

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00304

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400313

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00313

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400314

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00314

Descoñecida

7.9.2023

36025A01400439

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00439

Descoñecida

7.9.2023

36025A01400461

A Lama (San Salvador), A Lama, Pontevedra

014

00461

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400884

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

014

00884

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400889

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

014

00889

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400896

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

014

00896

Descoñecida

8.9.2023

36025A01400941

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

014

00941

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500195

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00195

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500449

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00449

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500451

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00451

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500562

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00562

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500563

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00563

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500652

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00652

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500684

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00684

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500690

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00690

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500807

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00807

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500878

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00878

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500880

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00880

Descoñecida

18.9.2023

36025A01500922

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

00922

Descoñecida

18.9.2023

36025A01501000

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

01000

Descoñecida

18.9.2023

36025A01501212

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

015

01212

Descoñecida

18.9.2023

36025A01600020

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00020

Descoñecida

18.9.2023

36025A01600021

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00021

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600104

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00104

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600156

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00156

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600276

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00276

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600347

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00347

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600479

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00479

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600481

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00481

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600618

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00618

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600675

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

00675

Descoñecida

19.9.2023

36025A01600756

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00756

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600973

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00973

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600974

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00974

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600975

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00975

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600976

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00976

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600977

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00977

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600980

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00980

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600981

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00981

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600982

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00982

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600983

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00983

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600984

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00984

Descoñecida

20.9.2023

36025A01600986

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

00986

Descoñecida

20.9.2023

36025A01601007

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

01007

Descoñecida

19.9.2023

36025A01601029

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

01029

Descoñecida

20.9.2023

36025A01601057

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

016

01057

Descoñecida

19.9.2023

36025A01601231

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

01231

Descoñecida

18.9.2023

36025A01601257

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

016

01257

Descoñecida

18.9.2023

36025A01700025

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

017

00025

Descoñecida

18.9.2023

36025A01700026

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

017

00026

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800078

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00078

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800128

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00128

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800136

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00136

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800147

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00147

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800149

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00149

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800158

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00158

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800164

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00164

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800166

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00166

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800278

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00278

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800279

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00279

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800459

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00459

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800809

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00809

Descoñecida

11.9.2023

36025A01800810

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

018

00810

Descoñecida

15.9.2023

36025A01900160

Escuadra (San Lourenzo), A Lama, Pontevedra

019

00160

Descoñecida

12.9.2023

36025A01900502

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

019

00502

Descoñecida

12.9.2023

36025A01900516

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

019

00516

Descoñecida

8.9.2023

36025A02000004

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00004

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000323

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00323

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000324

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00324

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000342

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00342

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000343

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00343

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000365

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00365

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000414

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00414

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000425

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00425

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000428

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00428

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000431

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00431

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000442

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00442

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000526

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00526

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000568

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00568

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000579

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00579

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000611

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00611

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000616

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00616

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000617

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00617

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000618

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00618

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000629

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00629

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000630

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00630

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000633

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00633

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000642

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00642

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000644

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00644

Descoñecida

8.9.2023

36025A02000738

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00738

Descoñecida

8.9.2023

36025A02000740

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00740

Descoñecida

8.9.2023

36025A02000743

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00743

Descoñecida

8.9.2023

36025A02000744

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00744

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000763

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00763

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000764

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00764

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000881

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00881

Descoñecida

11.9.2023

36025A02000883

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

00883

Descoñecida

11.9.2023

36025A02001026

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

020

01026

Descoñecida

12.9.2023

36025A02100046

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

021

00046

Descoñecida

12.9.2023

36025A02100087

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

021

00087

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100211

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

021

00211

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100220

Antas (Santiago), A Lama, Pontevedra

021

00220

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100270

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00270

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100280

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00280

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100285

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00285

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100505

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00505

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100634

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00634

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100636

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00636

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100647

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00647

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100650

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00650

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100660

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00660

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100667

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00667

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100679

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00679

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100683

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00683

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100685

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00685

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100721

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00721

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100758

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00758

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100759

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00759

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100763

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00763

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100765

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00765

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100768

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00768

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100772

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00772

Descoñecida

20.9.2023

36025A02100806

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00806

Descoñecida

19.9.2023

36025A02100910

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

021

00910

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200077

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00077

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200088

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00088

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200160

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00160

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200220

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00220

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200262

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00262

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200321

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00321

Descoñecida

12.9.2023

36025A02200932

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00932

Descoñecida

13.9.2023

36025A02200998

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00998

Descoñecida

13.9.2023

36025A02200999

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

00999

Descoñecida

13.9.2023

36025A02201000

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

01000

Descoñecida

13.9.2023

36025A02201002

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

01002

Descoñecida

13.9.2023

36025A02201003

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

022

01003

Descoñecida

14.9.2023

36025A02400110

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

024

00110

Descoñecida

15.9.2023

36025A02400137

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

024

00137

Descoñecida

14.9.2023

36025A02400252

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

024

00252

Descoñecida

14.9.2023

36025A02400374

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

024

00374

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500083

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00083

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500084

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00084

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500099

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00099

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500104

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00104

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500113

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00113

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500123

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00123

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500126

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00126

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500132

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00132

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500133

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00133

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500135

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00135

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500136

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00136

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500153

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00153

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500158

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00158

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500159

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00159

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500292

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00292

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500302

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00302

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500309

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00309

Descoñecida

15.9.2023

36025A02500311

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00311

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500399

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00399

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500400

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00400

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500409

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00409

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500413

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00413

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500493

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00493

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500516

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00516

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500533

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

025

00533

Descoñecida

13.9.2023

36025A02500621

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00621

Descoñecida

15.9.2023

36025A02500684

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00684

Descoñecida

15.9.2023

36025A02500687

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00687

Descoñecida

15.9.2023

36025A02500689

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

025

00689

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500699

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00699

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500712

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00712

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500723

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00723

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500733

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00733

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500738

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00738

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500744

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00744

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500830

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00830

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500831

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00831

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500848

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00848

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500850

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00850

Descoñecida

14.9.2023

36025A02500891

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

025

00891

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600007

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00007

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600041

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00041

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600044

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00044

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600046

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00046

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600069

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00069

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600135

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00135

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600137

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00137

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600144

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00144

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600153

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00153

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600163

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00163

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600181

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00181

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600209

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00209

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600211

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00211

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600229

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00229

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600230

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00230

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600231

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00231

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600232

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00232

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600233

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00233

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600266

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00266

Descoñecida

13.9.2023

36025A02600301

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00301

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600363

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00363

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600364

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00364

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600365

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00365

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600366

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00366

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600368

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00368

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600369

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00369

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600379

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00379

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600380

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00380

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600381

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00381

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600398

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00398

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600399

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00399

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600401

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00401

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600403

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00403

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600404

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00404

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600422

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00422

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600425

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00425

Descoñecida

22.9.2023

36025A02600453

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00453

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600757

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00757

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600759

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00759

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600767

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00767

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600784

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00784

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600791

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00791

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600796

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00796

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600798

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00798

Descoñecida

21.9.2023

36025A02600802

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

026

00802

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600823

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00823

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600824

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00824

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600826

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00826

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600833

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00833

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600834

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00834

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600835

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00835

Descoñecida

20.9.2023

36025A02600857

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

026

00857

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700492

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00492

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700497

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00497

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700640

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00640

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700645

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00645

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700683

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00683

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700770

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00770

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700844

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00844

Descoñecida

19.9.2023

36025A02700851

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

027

00851

Descoñecida

18.9.2023

36025A02800260

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00260

Descoñecida

19.9.2023

36025A02800798

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00798

Descoñecida

19.9.2023

36025A02800799

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00799

Descoñecida

19.9.2023

36025A02800905

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00905

Descoñecida

19.9.2023

36025A02800906

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00906

Descoñecida

19.9.2023

36025A02800914

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00914

Descoñecida

19.9.2023

36025A02800923

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

00923

Descoñecida

19.9.2023

36025A02801003

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

01003

Descoñecida

19.9.2023

36025A02801005

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

01005

Descoñecida

19.9.2023

36025A02801007

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

028

01007

Descoñecida

12.9.2023

36025A02900133

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

029

00133

Descoñecida

14.9.2023

36025A02900189

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

029

00189

Descoñecida

14.9.2023

36025A02900197

Covelo (San Sebastián), A Lama, Pontevedra

029

00197

Descoñecida

18.9.2023

36025A02900379

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00379

Descoñecida

18.9.2023

36025A02900388

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00388

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900639

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00639

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900662

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00662

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900663

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00663

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900664

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00664

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900665

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00665

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900684

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00684

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900775

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00775

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900779

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00779

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900781

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00781

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900785

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00785

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900826

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00826

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900828

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00828

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900830

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00830

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900832

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00832

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900834

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00834

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900837

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00837

Descoñecida

19.9.2023

36025A02900994

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

029

00994

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100004

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00004

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100006

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00006

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100007

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00007

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100008

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00008

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100032

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00032

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100033

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00033

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100054

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00054

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100100

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00100

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100280

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00280

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100290

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00290

Descoñecida

22.9.2023

36025A03100332

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

031

00332

Descoñecida

21.9.2023

36025A03100892

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

031

00892

Descoñecida

21.9.2023

36025A03100934

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

031

00934

Descoñecida

21.9.2023

36025A03100939

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

031

00939

Descoñecida

21.9.2023

36025A03100949

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

031

00949

Descoñecida

21.9.2023

36025A03100980

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

031

00980

Descoñecida

21.9.2023

36025A03100995

A Barcia do Seixo (Santa Ana), A Lama, Pontevedra

031

00995

Descoñecida

20.9.2023

36025A03200056

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00056

Descoñecida

20.9.2023

36025A03200059

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00059

Descoñecida

20.9.2023

36025A03200074

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00074

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200107

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00107

Descoñecida

20.9.2023

36025A03200119

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00119

Descoñecida

20.9.2023

36025A03200127

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00127

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200132

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00132

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200137

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00137

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200139

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00139

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200141

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00141

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200175

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00175

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200180

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00180

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200183

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00183

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200275

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00275

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200282

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00282

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200331

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00331

Descoñecida

22.9.2023

36025A03200463

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00463

Descoñecida

21.9.2023

36025A03200466

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

032

00466

Descoñecida

20.9.2023

36025A03300145

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

033

00145

Descoñecida

20.9.2023

36025A03300374

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

033

00374

Descoñecida

20.9.2023

36025A03300375

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

033

00375

Descoñecida

20.9.2023

36025A03300397

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

033

00397

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400457

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00457

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400460

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00460

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400462

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00462

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400496

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00496

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400497

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00497

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400499

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00499

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400501

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00501

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400674

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00674

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400678

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00678

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400928

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00928

Descoñecida

19.9.2023

36025A03400994

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

00994

Descoñecida

19.9.2023

36025A03401002

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

034

01002

Descoñecida

20.9.2023

36025A03500550

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00550

Descoñecida

20.9.2023

36025A03500551

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00551

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500566

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00566

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500575

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00575

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500607

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00607

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500609

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00609

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500612

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00612

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500622

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00622

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500624

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00624

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500627

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00627

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500628

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00628

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500716

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00716

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500753

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00753

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500755

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00755

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500757

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00757

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500760

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00760

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500782

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00782

Descoñecida

21.9.2023

36025A03500927

Seixido (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

035

00927

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600125

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00125

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600129

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00129

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600168

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00168

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600169

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00169

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600349

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00349

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600382

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00382

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600384

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00384

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600434

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00434

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600523

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00523

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600614

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00614

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600615

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00615

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600669

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00669

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600670

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00670

Descoñecida

19.9.2023

36025A03600690

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00690

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600758

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00758

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600759

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00759

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600760

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00760

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600761

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00761

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600762

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00762

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600765

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00765

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600766

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00766

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600852

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00852

Descoñecida

18.9.2023

36025A03600927

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

00927

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601028

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01028

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601161

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01161

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601162

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01162

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601163

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01163

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601167

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01167

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601180

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01180

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601182

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01182

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601190

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01190

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601193

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01193

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601215

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01215

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601231

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01231

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601232

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01232

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601245

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01245

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601246

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01246

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601261

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01261

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601263

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01263

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601264

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01264

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601300

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01300

Descoñecida

18.9.2023

36025A03601303

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01303

Descoñecida

19.9.2023

36025A03601309

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

036

01309

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700135

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00135

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700153

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00153

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700159

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00159

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700173

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00173

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700202

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00202

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700203

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00203

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700205

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00205

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700206

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00206

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700211

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00211

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700224

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00224

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700255

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00255

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700256

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00256

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700257

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00257

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700292

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00292

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700347

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00347

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700359

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00359

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700403

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00403

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700405

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00405

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700451

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00451

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700475

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00475

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700519

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00519

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700524

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00524

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700530

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00530

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700533

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00533

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700535

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00535

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700536

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00536

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700538

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00538

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700560

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00560

Descoñecida

19.9.2023

36025A03700563

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00563

Descoñecida

18.9.2023

36025A03700660

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00660

Descoñecida

18.9.2023

36025A03700940

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00940

Descoñecida

18.9.2023

36025A03700946

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00946

Descoñecida

18.9.2023

36025A03700947

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00947

Descoñecida

18.9.2023

36025A03700993

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

00993

Descoñecida

18.9.2023

36025A03701136

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

01136

Descoñecida

19.9.2023

36025A03701142

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

01142

Descoñecida

19.9.2023

36025A03701143

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

01143

Descoñecida

19.9.2023

36025A03701151

Xesta (San Bartolomeu), A Lama, Pontevedra

037

01151

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección de referencia se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

Lémbraselles ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 21.ter que deben proceder á execución da xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, incluída, de ser o caso, a retirada de especies arbóreas, antes de que remate o mes de maio de cada ano. Ademais, no caso de persistir no incumprimento, as obrigas de xestión para os anos seguintes deberán estar completadas antes do primeiro día de abril.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o dito prazo, poderanse impoñer multas coercitivas reiteradas cada 3 meses, cuxa contía será de 900 euros por hectáreas de superficie de parcela non xestionada, ou a parte proporcional se a área fose inferior, mentres persista o incumprimento, ou ben proceder á execución subsidiaria a través da realización pola Administración das actuacións materiais necesarias, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste aspecto. En todo caso, a contía mínima para impoñer por multa coercitiva será de 100 euros con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos de xestión de biomasa e de retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, a espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o inicio das actuacións materiais necesarias pola Administración poderase verificar en calquera momento transcorrido o prazo máximo concedido, dentro dos catro anos posteriores, atendidas as súas posibilidades materiais e orzamentarias de actuación, sempre que se manteña o incumprimento. O Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción desde o momento en que se verifique o incumprimento da obrigación de xestión da biomasa nos prazos sinalados no artigo 22 da Lei 3/2007, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. A liquidación definitiva aprobarase unha vez finalizados os traballos de execución subsidiaria pola Administración actuante que desenvolva as actuacións materiais de execución subsidiaria e será notificada á persoa responsable para o seu pagamento.

Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Número de expediente

Referencia catastral

ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2023/36025A00200275

36025A00200275

0,1340

3.545,82 €

475,10 €

2023/36025A00200347

36025A00200347

0,1164

3.545,82 €

412,88 €

2023/36025A00200577

36025A00200577

0,0249

1.688,89 €

42,05 €

2023/36025A00200660

36025A00200660

0,1108

3.545,82 €

392,80 €

2023/36025A00200700

36025A00200700

0,0607

1.688,89 €

102,44 €

2023/36025A00200701

36025A00200701

0,0323

3.545,82 €

114,65 €

2023/36025A00200702

36025A00200702

0,0279

3.545,82 €

98,80 €

2023/36025A00200703

36025A00200703

0,0387

3.545,82 €

137,18 €

2023/36025A00200704

36025A00200704

0,9720

3.545,82 €

3.446,63 €

2023/36025A00200753

36025A00200753

0,1268

3.545,82 €

449,63 €

2023/36025A00200754

36025A00200754

0,1659

3.545,82 €

588,22 €

2023/36025A00200755

36025A00200755

0,0975

3.545,82 €

345,59 €

2023/36025A00200756

36025A00200756

0,0469

3.545,82 €

166,31 €

2023/36025A00200757

36025A00200757

0,0125

3.545,82 €

44,35 €

2023/36025A00200758

36025A00200758

0,0711

3.545,82 €

252,05 €

2023/36025A00200759

36025A00200759

0,0978

3.545,82 €

346,95 €

2023/36025A00200761

36025A00200761

0,0504

3.545,82 €

178,76 €

2023/36025A00200762

36025A00200762

0,0019

3.545,82 €

6,58 €

2023/36025A00300084

36025A00300084

0,1638

1.688,89 €

276,71 €

2023/36025A00300155

36025A00300155

0,0236

1.688,89 €

39,86 €

2023/36025A00300156

36025A00300156

0,0160

1.688,89 €

27,06 €

2023/36025A00300157

36025A00300157

0,0394

1.688,89 €

66,51 €

2023/36025A00300159

36025A00300159

0,2308

3.545,82 €

818,52 €

2023/36025A00300161

36025A00300161

0,1720

2.056,00 €

353,55 €

2023/36025A00300163

36025A00300163

0,7930

3.545,82 €

2.811,72 €

2023/36025A00300224

36025A00300224

0,0332

3.545,82 €

117,84 €

2023/36025A00300231

36025A00300231

0,0344

1.688,89 €

58,11 €

2023/36025A00300242

36025A00300242

0,2008

3.545,82 €

712,17 €

2023/36025A00300258

36025A00300258

0,0847

3.545,82 €

300,27 €

2023/36025A00300259

36025A00300259

0,1152

3.545,82 €

408,31 €

2023/36025A00300383

36025A00300383

0,0134

3.545,82 €

47,51 €

2023/36025A00400025

36025A00400025

0,1667

3.545,82 €

591,10 €

2023/36025A00400030

36025A00400030

0,0150

3.545,82 €

53,14 €

2023/36025A00400035

36025A00400035

0,1411

3.545,82 €

500,34 €

2023/36025A00400036

36025A00400036

0,0785

3.545,82 €

278,51 €

2023/36025A00400038

36025A00400038

0,2970

3.545,82 €

1.053,17 €

2023/36025A00400042

36025A00400042

0,1442

3.545,82 €

511,35 €

2023/36025A00400045

36025A00400045

0,0286

3.545,82 €

101,29 €

2023/36025A00400046

36025A00400046

0,1519

3.545,82 €

538,55 €

2023/36025A00400047

36025A00400047

0,0493

3.545,82 €

174,83 €

2023/36025A00400050

36025A00400050

0,0177

3.545,82 €

62,91 €

2023/36025A00400054

36025A00400054

0,1475

3.545,82 €

523,09 €

2023/36025A00400057

36025A00400057

0,1112

3.545,82 €

394,28 €

2023/36025A00400058

36025A00400058

0,0980

3.545,82 €

347,50 €

2023/36025A00400069

36025A00400069

0,0655

1.688,89 €

110,67 €

2023/36025A00400070

36025A00400070

0,0242

1.688,89 €

40,87 €

2023/36025A00400088

36025A00400088

0,0848

3.545,82 €

300,64 €

2023/36025A00400105

36025A00400105

0,0475

3.545,82 €

168,40 €

2023/36025A00500026

36025A00500026

0,0831

1.688,89 €

140,33 €

2023/36025A00500082

36025A00500082

0,1338

1.688,89 €

226,04 €

2023/36025A00500084

36025A00500084

0,0954

1.688,89 €

161,07 €

2023/36025A00500102

36025A00500102

0,0177

3.545,82 €

62,70 €

2023/36025A00500117

36025A00500117

0,1004

1.688,89 €

169,56 €

2023/36025A00500125

36025A00500125

0,1684

3.545,82 €

597,24 €

2023/36025A00500141

36025A00500141

0,3654

1.688,89 €

617,12 €

2023/36025A00500142

36025A00500142

0,0128

1.688,89 €

21,67 €

2023/36025A00500197

36025A00500197

0,0797

3.545,82 €

282,51 €

2023/36025A00500202

36025A00500202

0,1352

1.688,89 €

228,31 €

2023/36025A00500371

36025A00500371

0,2855

3.545,82 €

1.012,37 €

2023/36025A00500412

36025A00500412

0,0795

1.688,89 €

134,19 €

2023/36025A00500464

36025A00500464

0,4822

3.545,82 €

1.709,83 €

2023/36025A00500466

36025A00500466

0,0445

3.545,82 €

157,75 €

2023/36025A00500478

36025A00500478

0,0717

3.545,82 €

254,21 €

2023/36025A00500479

36025A00500479

0,0954

3.545,82 €

338,33 €

2023/36025A00500821

36025A00500821

0,1652

1.688,89 €

279,06 €

2023/36025A00500838

36025A00500838

0,1612

1.688,89 €

272,22 €

2023/36025A00500840

36025A00500840

0,0700

3.545,82 €

248,20 €

2023/36025A00500847

36025A00500847

0,0173

1.688,89 €

29,23 €

2023/36025A00500866

36025A00500866

0,0493

1.688,89 €

83,33 €

2023/36025A00500871

36025A00500871

0,0881

3.545,82 €

312,52 €

2023/36025A00500872

36025A00500872

0,1210

1.688,89 €

204,40 €

2023/36025A00500876

36025A00500876

0,0354

3.545,82 €

125,56 €

2023/36025A00500880

36025A00500880

0,0252

3.545,82 €

89,43 €

2023/36025A00500882

36025A00500882

0,0183

3.545,82 €

64,74 €

2023/36025A00500913

36025A00500913

0,0510

3.545,82 €

180,95 €

2023/36025A00500937

36025A00500937

0,1305

3.545,82 €

462,78 €

2023/36025A00500985

36025A00500985

0,0090

3.545,82 €

31,94 €

2023/36025A00501072

36025A00501072

0,0266

3.545,82 €

94,16 €

2023/36025A00501164

36025A00501164

0,0110

1.688,89 €

18,55 €

2023/36025A00600055

36025A00600055

0,0424

3.545,82 €

150,43 €

2023/36025A00600109

36025A00600109

0,1241

3.545,82 €

439,86 €

2023/36025A00600416

36025A00600416

0,0417

1.688,89 €

70,44 €

2023/36025A00600421

36025A00600421

0,1597

3.545,82 €

566,40 €

2023/36025A00600424

36025A00600424

0,0189

3.545,82 €

67,16 €

2023/36025A00600426

36025A00600426

0,0227

3.545,82 €

80,51 €

2023/36025A00600455

36025A00600455

0,1702

1.688,89 €

287,39 €

2023/36025A00600520

36025A00600520

0,0097

1.688,89 €

16,40 €

2023/36025A00600577

36025A00600577

0,0640

1.688,89 €

108,05 €

2023/36025A00600578

36025A00600578

0,0288

1.688,89 €

48,72 €

2023/36025A00600669

36025A00600669

0,0150

3.545,82 €

53,08 €

2023/36025A00600672

36025A00600672

0,0137

1.688,89 €

23,15 €

2023/36025A00600674

36025A00600674

0,0109

3.545,82 €

38,60 €

2023/36025A00600676

36025A00600676

0,3882

3.545,82 €

1.376,58 €

2023/36025A00700028

36025A00700028

0,0991

3.545,82 €

351,39 €

2023/36025A00700079

36025A00700079

0,0094

3.545,82 €

33,41 €

2023/36025A00700080

36025A00700080

0,0226

3.545,82 €

80,25 €

2023/36025A00700086

36025A00700086

0,0767

3.545,82 €

272,10 €

2023/36025A00700099

36025A00700099

0,1026

3.545,82 €

363,95 €

2023/36025A00700101

36025A00700101

0,0121

3.545,82 €

42,77 €

2023/36025A00700154

36025A00700154

0,2197

1.688,89 €

371,06 €

2023/36025A00700159

36025A00700159

0,0105

1.688,89 €

17,79 €

2023/36025A00700194

36025A00700194

0,0559

1.688,89 €

94,40 €

2023/36025A00700219

36025A00700219

0,1293

3.545,82 €

458,56 €

2023/36025A00700239

36025A00700239

0,0270

3.545,82 €

95,70 €

2023/36025A00700240

36025A00700240

0,0893

3.545,82 €

316,75 €

2023/36025A00700265

36025A00700265

0,1151

3.545,82 €

408,08 €

2023/36025A00700341

36025A00700341

0,2265

1.688,89 €

382,60 €

2023/36025A00700362

36025A00700362

0,0478

1.688,89 €

80,78 €

2023/36025A00700363

36025A00700363

0,0092

1.688,89 €

15,55 €

2023/36025A00700407

36025A00700407

0,0226

1.688,89 €

38,18 €

2023/36025A00700418

36025A00700418

0,1100

1.688,89 €

185,79 €

2023/36025A00700419

36025A00700419

0,0531

1.688,89 €

89,64 €

2023/36025A00700447

36025A00700447

0,0456

3.545,82 €

161,81 €

2023/36025A00700466

36025A00700466

0,0878

3.545,82 €

311,39 €

2023/36025A00700467

36025A00700467

0,0382

3.545,82 €

135,56 €

2023/36025A00700469

36025A00700469

0,0415

3.545,82 €

147,09 €

2023/36025A00700470

36025A00700470

0,0533

3.545,82 €

188,89 €

2023/36025A00700478

36025A00700478

0,1174

3.545,82 €

416,14 €

2023/36025A00700480

36025A00700480

0,0289

3.545,82 €

102,47 €

2023/36025A00700481

36025A00700481

0,1168

3.545,82 €

414,13 €

2023/36025A00700482

36025A00700482

0,1043

3.545,82 €

369,84 €

2023/36025A00700483

36025A00700483

0,0673

3.545,82 €

238,66 €

2023/36025A00700484

36025A00700484

0,1588

3.545,82 €

563,09 €

2023/36025A00700488

36025A00700488

0,0663

3.545,82 €

235,07 €

2023/36025A00700489

36025A00700489

0,1906

3.545,82 €

675,96 €

2023/36025A00700490

36025A00700490

0,0062

3.545,82 €

21,91 €

2023/36025A00700493

36025A00700493

0,0047

3.545,82 €

16,65 €

2023/36025A00700494

36025A00700494

0,0026

3.545,82 €

9,17 €

2023/36025A00700502

36025A00700502

0,0759

3.545,82 €

269,22 €

2023/36025A00700503

36025A00700503

0,0448

3.545,82 €

158,99 €

2023/36025A00700508

36025A00700508

0,0324

1.688,89 €

54,64 €

2023/36025A00700509

36025A00700509

0,0347

1.688,89 €

58,53 €

2023/36025A00700510

36025A00700510

0,0601

1.688,89 €

101,49 €

2023/36025A00700513

36025A00700513

0,0146

1.688,89 €

24,67 €

2023/36025A00700514

36025A00700514

0,0020

1.688,89 €

3,36 €

2023/36025A00700703

36025A00700703

0,2390

3.545,82 €

847,32 €

2023/36025A00700704

36025A00700704

0,1587

3.545,82 €

562,63 €

2023/36025A00700737

36025A00700737

0,1497

3.545,82 €

530,78 €

2023/36025A00700810

36025A00700810

0,0244

1.688,89 €

41,15 €

2023/36025A00700877

36025A00700877

0,0272

1.688,89 €

45,94 €

2023/36025A00700928

36025A00700928

0,3602

3.545,82 €

1.277,27 €

2023/36025A00700936

36025A00700936

0,1239

3.545,82 €

439,48 €

2023/36025A00700937

36025A00700937

0,0809

3.545,82 €

286,69 €

2023/36025A00700940

36025A00700940

0,0897

3.545,82 €

317,89 €

2023/36025A00700941

36025A00700941

0,0507

3.545,82 €

179,91 €

2023/36025A00700942

36025A00700942

0,0923

3.545,82 €

327,16 €

2023/36025A00700943

36025A00700943

0,1114

3.545,82 €

395,06 €

2023/36025A00800113

36025A00800113

0,1207

1.688,89 €

203,84 €

2023/36025A00800133

36025A00800133

0,0321

1.688,89 €

54,16 €

2023/36025A00800137

36025A00800137

0,0175

1.688,89 €

29,47 €

2023/36025A00800142

36025A00800142

0,0088

1.688,89 €

14,94 €

2023/36025A00800210

36025A00800210

0,0526

1.688,89 €

88,85 €

2023/36025A00800267

36025A00800267

0,0489

1.688,89 €

82,62 €

2023/36025A00800299

36025A00800299

0,0073

1.688,89 €

12,29 €

2023/36025A00800317

36025A00800317

0,4349

3.545,82 €

1.542,20 €

2023/36025A00800318

36025A00800318

0,0212

1.688,89 €

35,81 €

2023/36025A00800333

36025A00800333

0,1462

3.545,82 €

518,30 €

2023/36025A00800337

36025A00800337

0,0197

3.545,82 €

69,96 €

2023/36025A00800345

36025A00800345

0,0023

1.688,89 €

3,95 €

2023/36025A00800349

36025A00800349

0,0430

3.545,82 €

152,46 €

2023/36025A00800357

36025A00800357

0,0378

1.688,89 €

63,86 €

2023/36025A00800402

36025A00800402

0,3337

1.688,89 €

563,58 €

2023/36025A00800405

36025A00800405

0,0155

1.688,89 €

26,13 €

2023/36025A00800406

36025A00800406

0,0190

1.688,89 €

32,03 €

2023/36025A00800496

36025A00800496

0,0337

3.545,82 €

119,65 €

2023/36025A00800501

36025A00800501

0,1775

3.545,82 €

629,29 €

2023/36025A00800507

36025A00800507

0,0776

1.688,89 €

130,99 €

2023/36025A00800508

36025A00800508

0,0438

1.688,89 €

74,03 €

2023/36025A00800511

36025A00800511

0,0065

1.688,89 €

10,97 €

2023/36025A00800512

36025A00800512

0,0013

1.688,89 €

2,17 €

2023/36025A00800513

36025A00800513

0,0272

1.688,89 €

45,91 €

2023/36025A00800519

36025A00800519

0,0336

1.688,89 €

56,79 €

2023/36025A00800591

36025A00800591

0,0222

1.688,89 €

37,50 €

2023/36025A00800592

36025A00800592

0,0449

1.688,89 €

75,79 €

2023/36025A00800620

36025A00800620

0,3781

3.545,82 €

1.340,72 €

2023/36025A00800625

36025A00800625

0,1332

1.688,89 €

224,97 €

2023/36025A00800627

36025A00800627

0,0177

1.688,89 €

29,84 €

2023/36025A00800709

36025A00800709

0,1263

3.545,82 €

447,69 €

2023/36025A00800710

36025A00800710

0,0561

1.688,89 €

94,78 €

2023/36025A00800720

36025A00800720

0,0035

1.688,89 €

5,91 €

2023/36025A00800726

36025A00800726

0,0523

3.545,82 €

185,46 €

2023/36025A00800728

36025A00800728

0,0487

1.688,89 €

82,29 €

2023/36025A00800732

36025A00800732

0,1882

1.688,89 €

317,86 €

2023/36025A00800845

36025A00800845

0,4631

3.545,82 €

1.642,05 €

2023/36025A00800862

36025A00800862

0,0592

1.688,89 €

100,02 €

2023/36025A00800874

36025A00800874

0,2626

1.688,89 €

443,57 €

2023/36025A00800875

36025A00800875

0,1833

3.545,82 €

649,97 €

2023/36025A00800906

36025A00800906

0,1298

1.688,89 €

219,14 €

2023/36025A00800927

36025A00800927

0,0120

1.688,89 €

20,35 €

2023/36025A00800938

36025A00800938

0,1527

1.688,89 €

257,94 €

2023/36025A00800941

36025A00800941

0,1205

1.688,89 €

203,44 €

2023/36025A00900021

36025A00900021

0,0370

1.688,89 €

62,54 €

2023/36025A00900181

36025A00900181

0,1278

1.688,89 €

215,87 €

2023/36025A00900186

36025A00900186

0,0613

1.688,89 €

103,54 €

2023/36025A00900189

36025A00900189

0,0330

1.688,89 €

55,81 €

2023/36025A00900236

36025A00900236

0,0421

1.688,89 €

71,02 €

2023/36025A00900237

36025A00900237

0,0180

1.688,89 €

30,37 €

2023/36025A00900239

36025A00900239

0,0007

1.688,89 €

1,17 €

2023/36025A00900243

36025A00900243

0,0172

1.688,89 €

29,09 €

2023/36025A00900276

36025A00900276

0,0260

1.688,89 €

43,86 €

2023/36025A00900302

36025A00900302

0,0661

1.688,89 €

111,62 €

2023/36025A00900383

36025A00900383

0,0422

1.688,89 €

71,23 €

2023/36025A00900387

36025A00900387

0,0162

1.688,89 €

27,41 €

2023/36025A00900388

36025A00900388

0,0060

1.688,89 €

10,11 €

2023/36025A00900431

36025A00900431

0,0140

1.688,89 €

23,56 €

2023/36025A00900432

36025A00900432

0,0053

1.688,89 €

8,95 €

2023/36025A00900446

36025A00900446

0,0142

1.688,89 €

23,91 €

2023/36025A00900451

36025A00900451

0,0070

1.688,89 €

11,84 €

2023/36025A00900452

36025A00900452

0,0052

1.688,89 €

8,83 €

2023/36025A00900546

36025A00900546

0,0297

1.688,89 €

50,19 €

2023/36025A00900554

36025A00900554

0,1138

1.688,89 €

192,27 €

2023/36025A00900556

36025A00900556

0,1582

1.688,89 €

267,13 €

2023/36025A00900605

36025A00900605

0,0088

1.688,89 €

14,94 €

2023/36025A00900608

36025A00900608

0,0170

1.688,89 €

28,66 €

2023/36025A01000143

36025A01000143

0,1168

1.688,89 €

197,20 €

2023/36025A01000144

36025A01000144

0,1829

1.688,89 €

308,89 €

2023/36025A01000239

36025A01000239

0,0326

1.688,89 €

54,99 €

2023/36025A01000241

36025A01000241

0,0295

1.688,89 €

49,82 €

2023/36025A01000242

36025A01000242

0,0145

1.688,89 €

24,48 €

2023/36025A01000281

36025A01000281

0,0124

1.688,89 €

20,95 €

2023/36025A01000283

36025A01000283

0,0665

1.688,89 €

112,38 €

2023/36025A01000284

36025A01000284

0,0250

1.688,89 €

42,14 €

2023/36025A01000285

36025A01000285

0,0107

1.688,89 €

18,11 €

2023/36025A01000427

36025A01000427

0,2593

1.688,89 €

437,84 €

2023/36025A01000429

36025A01000429

0,1415

1.688,89 €

239,02 €

2023/36025A01000447

36025A01000447

0,0437

1.688,89 €

73,79 €

2023/36025A01000453

36025A01000453

0,0331

1.688,89 €

55,96 €

2023/36025A01000458

36025A01000458

0,0456

1.688,89 €

76,97 €

2023/36025A01000460

36025A01000460

0,0376

1.688,89 €

63,48 €

2023/36025A01000462

36025A01000462

0,0451

1.688,89 €

76,20 €

2023/36025A01000503

36025A01000503

0,0576

1.688,89 €

97,34 €

2023/36025A01000504

36025A01000504

0,0574

1.688,89 €

96,99 €

2023/36025A01000506

36025A01000506

0,2763

1.688,89 €

466,62 €

2023/36025A01000523

36025A01000523

0,0144

1.688,89 €

24,32 €

2023/36025A01100032

36025A01100032

0,1792

3.545,82 €

635,29 €

2023/36025A01100040

36025A01100040

0,0196

3.545,82 €

69,47 €

2023/36025A01100041

36025A01100041

0,0141

3.545,82 €

49,84 €

2023/36025A01100052

36025A01100052

0,1297

3.545,82 €

459,76 €

2023/36025A01100066

36025A01100066

0,1017

3.545,82 €

360,66 €

2023/36025A01100126

36025A01100126

0,0389

3.545,82 €

137,79 €

2023/36025A01100148

36025A01100148

0,1238

3.545,82 €

438,82 €

2023/36025A01100154

36025A01100154

0,0774

3.545,82 €

274,47 €

2023/36025A01100202

36025A01100202

0,0243

1.688,89 €

41,09 €

2023/36025A01100205

36025A01100205

0,3100

3.545,82 €

1.099,16 €

2023/36025A01100219

36025A01100219

0,0253

3.545,82 €

89,69 €

2023/36025A01100222

36025A01100222

0,2746

3.545,82 €

973,81 €

2023/36025A01100226

36025A01100226

0,0085

3.545,82 €

30,15 €

2023/36025A01100227

36025A01100227

0,0100

3.545,82 €

35,32 €

2023/36025A01100346

36025A01100346

0,0643

3.545,82 €

227,84 €

2023/36025A01100347

36025A01100347

0,0065

3.545,82 €

23,12 €

2023/36025A01100350

36025A01100350

0,0250

3.545,82 €

88,59 €

2023/36025A01100351

36025A01100351

0,1146

3.545,82 €

406,17 €

2023/36025A01100358

36025A01100358

0,0488

3.545,82 €

172,88 €

2023/36025A01100359

36025A01100359

0,0843

3.545,82 €

298,76 €

2023/36025A01100370

36025A01100370

0,0890

3.545,82 €

315,50 €

2023/36025A01100374

36025A01100374

0,0554

3.545,82 €

196,42 €

2023/36025A01100375

36025A01100375

0,1334

3.545,82 €

473,04 €

2023/36025A01100377

36025A01100377

0,0280

3.545,82 €

99,27 €

2023/36025A01100379

36025A01100379

0,0244

3.545,82 €

86,56 €

2023/36025A01100380

36025A01100380

0,0505

3.545,82 €

179,14 €

2023/36025A01100388

36025A01100388

0,0985

3.545,82 €

349,23 €

2023/36025A01100393

36025A01100393

0,0643

3.545,82 €

227,99 €

2023/36025A01100395

36025A01100395

0,2838

3.545,82 €

1.006,18 €

2023/36025A01100396

36025A01100396

0,0232

3.545,82 €

82,37 €

2023/36025A01100404

36025A01100404

0,0609

1.688,89 €

102,86 €

2023/36025A01100516

36025A01100516

0,0269

3.545,82 €

95,44 €

2023/36025A01100527

36025A01100527

0,2960

3.545,82 €

1.049,59 €

2023/36025A01100530

36025A01100530

0,0550

3.545,82 €

195,12 €

2023/36025A01100560

36025A01100560

0,2671

3.545,82 €

946,94 €

2023/36025A01100643

36025A01100643

0,0251

1.688,89 €

42,38 €

2023/36025A01100702

36025A01100702

0,1479

3.545,82 €

524,57 €

2023/36025A01200053

36025A01200053

0,0355

3.545,82 €

125,87 €

2023/36025A01200151

36025A01200151

0,0356

1.688,89 €

60,16 €

2023/36025A01200182

36025A01200182

0,0209

1.688,89 €

35,38 €

2023/36025A01200183

36025A01200183

0,0068

1.688,89 €

11,54 €

2023/36025A01200186

36025A01200186

0,0077

1.688,89 €

13,07 €

2023/36025A01200207

36025A01200207

0,1546

1.688,89 €

261,04 €

2023/36025A01200329

36025A01200329

0,0371

1.688,89 €

62,59 €

2023/36025A01200391

36025A01200391

0,1139

3.545,82 €

403,98 €

2023/36025A01200456

36025A01200456

0,0291

3.545,82 €

103,12 €

2023/36025A01200611

36025A01200611

0,0133

3.545,82 €

47,16 €

2023/36025A01200720

36025A01200720

0,1102

1.688,89 €

186,04 €

2023/36025A01200722

36025A01200722

0,0187

1.688,89 €

31,57 €

2023/36025A01200723

36025A01200723

0,0938

1.688,89 €

158,38 €

2023/36025A01200725

36025A01200725

0,0256

1.688,89 €

43,26 €

2023/36025A01200764

36025A01200764

0,0286

3.545,82 €

101,31 €

2023/36025A01201027

36025A01201027

0,0972

3.545,82 €

344,77 €

2023/36025A01201282

36025A01201282

0,0112

1.688,89 €

18,85 €

2023/36025A01300024

36025A01300024

0,0084

3.545,82 €

29,81 €

2023/36025A01300029

36025A01300029

0,1049

3.545,82 €

372,07 €

2023/36025A01300035

36025A01300035

0,0024

3.545,82 €

8,40 €

2023/36025A01300038

36025A01300038

0,0033

3.545,82 €

11,83 €

2023/36025A01300091

36025A01300091

0,1035

3.545,82 €

366,98 €

2023/36025A01300128

36025A01300128

0,0537

1.688,89 €

90,63 €

2023/36025A01300129

36025A01300129

0,0436

1.688,89 €

73,59 €

2023/36025A01300133

36025A01300133

0,0836

1.688,89 €

141,13 €

2023/36025A01300153

36025A01300153

0,0152

3.545,82 €

53,91 €

2023/36025A01300155

36025A01300155

0,0772

1.688,89 €

130,43 €

2023/36025A01300180

36025A01300180

0,0145

1.688,89 €

24,46 €

2023/36025A01300205

36025A01300205

0,0981

1.688,89 €

165,73 €

2023/36025A01300206

36025A01300206

0,0426

1.688,89 €

71,92 €

2023/36025A01300212

36025A01300212

0,0833

3.545,82 €

295,23 €

2023/36025A01300296

36025A01300296

0,0915

3.545,82 €

324,53 €

2023/36025A01300333

36025A01300333

0,7111

3.545,82 €

2.521,45 €

2023/36025A01300341

36025A01300341

0,0465

1.688,89 €

78,49 €

2023/36025A01300392

36025A01300392

0,1117

1.688,89 €

188,66 €

2023/36025A01400118

36025A01400118

0,0465

1.688,89 €

78,61 €

2023/36025A01400172

36025A01400172

0,0202

3.545,82 €

71,48 €

2023/36025A01400174

36025A01400174

0,0153

3.545,82 €

54,34 €

2023/36025A01400181

36025A01400181

0,0405

3.545,82 €

143,48 €

2023/36025A01400304

36025A01400304

0,0580

1.688,89 €

97,96 €

2023/36025A01400313

36025A01400313

0,1001

3.545,82 €

355,00 €

2023/36025A01400314

36025A01400314

0,0496

3.545,82 €

175,73 €

2023/36025A01400439

36025A01400439

0,0170

3.545,82 €

60,11 €

2023/36025A01400461

36025A01400461

0,0650

3.545,82 €

230,52 €

2023/36025A01400884

36025A01400884

0,0134

3.545,82 €

47,36 €

2023/36025A01400889

36025A01400889

0,0212

3.545,82 €

75,16 €

2023/36025A01400896

36025A01400896

0,0219

3.545,82 €

77,57 €

2023/36025A01400941

36025A01400941

0,0290

3.545,82 €

102,69 €

2023/36025A01500195

36025A01500195

0,0318

1.688,89 €

53,69 €

2023/36025A01500449

36025A01500449

0,0133

3.545,82 €

47,24 €

2023/36025A01500451

36025A01500451

0,0087

3.545,82 €

30,93 €

2023/36025A01500562

36025A01500562

0,0701

3.545,82 €

248,43 €

2023/36025A01500563

36025A01500563

0,0791

3.545,82 €

280,43 €

2023/36025A01500652

36025A01500652

0,0503

3.545,82 €

178,18 €

2023/36025A01500684

36025A01500684

0,0133

3.545,82 €

47,28 €

2023/36025A01500690

36025A01500690

0,0062

3.545,82 €

21,95 €

2023/36025A01500807

36025A01500807

0,0840

1.688,89 €

141,83 €

2023/36025A01500878

36025A01500878

0,0285

1.688,89 €

48,06 €

2023/36025A01500880

36025A01500880

0,0294

1.688,89 €

49,61 €

2023/36025A01500922

36025A01500922

0,0474

3.545,82 €

167,95 €

2023/36025A01501000

36025A01501000

0,0650

3.545,82 €

230,49 €

2023/36025A01501212

36025A01501212

0,1711

3.545,82 €

606,67 €

2023/36025A01600020

36025A01600020

0,0808

3.545,82 €

286,56 €

2023/36025A01600021

36025A01600021

0,0217

3.545,82 €

76,80 €

2023/36025A01600104

36025A01600104

0,0150

1.688,89 €

25,30 €

2023/36025A01600156

36025A01600156

0,0379

1.688,89 €

64,04 €

2023/36025A01600276

36025A01600276

0,0356

1.688,89 €

60,18 €

2023/36025A01600347

36025A01600347

0,0099

1.688,89 €

16,70 €

2023/36025A01600479

36025A01600479

0,0018

1.688,89 €

3,08 €

2023/36025A01600481

36025A01600481

0,0789

1.688,89 €

133,33 €

2023/36025A01600618

36025A01600618

0,0021

3.545,82 €

7,28 €

2023/36025A01600675

36025A01600675

0,0719

3.545,82 €

255,04 €

2023/36025A01600756

36025A01600756

0,0014

1.688,89 €

2,39 €

2023/36025A01600973

36025A01600973

0,0788

1.688,89 €

133,09 €

2023/36025A01600974

36025A01600974

0,0352

1.688,89 €

59,38 €

2023/36025A01600975

36025A01600975

0,0079

1.688,89 €

13,39 €

2023/36025A01600976

36025A01600976

0,0074

1.688,89 €

12,50 €

2023/36025A01600977

36025A01600977

0,0096

1.688,89 €

16,29 €

2023/36025A01600980

36025A01600980

0,1629

1.688,89 €

275,20 €

2023/36025A01600981

36025A01600981

0,0387

1.688,89 €

65,42 €

2023/36025A01600982

36025A01600982

0,0460

1.688,89 €

77,67 €

2023/36025A01600983

36025A01600983

0,0405

1.688,89 €

68,37 €

2023/36025A01600984

36025A01600984

0,0186

1.688,89 €

31,38 €

2023/36025A01600986

36025A01600986

0,0323

1.688,89 €

54,62 €

2023/36025A01601007

36025A01601007

0,0215

1.688,89 €

36,30 €

2023/36025A01601029

36025A01601029

0,0095

1.688,89 €

16,02 €

2023/36025A01601057

36025A01601057

0,0427

1.688,89 €

72,18 €

2023/36025A01601231

36025A01601231

0,0010

3.545,82 €

3,48 €

2023/36025A01601257

36025A01601257

0,2629

3.545,82 €

932,21 €

2023/36025A01700025

36025A01700025

0,0086

3.545,82 €

30,46 €

2023/36025A01700026

36025A01700026

0,0114

3.545,82 €

40,54 €

2023/36025A01800078

36025A01800078

0,0173

3.545,82 €

61,50 €

2023/36025A01800128

36025A01800128

0,0370

3.545,82 €

131,29 €

2023/36025A01800136

36025A01800136

0,0339

3.545,82 €

120,15 €

2023/36025A01800147

36025A01800147

0,0465

3.545,82 €

164,88 €

2023/36025A01800149

36025A01800149

0,0327

3.545,82 €

115,96 €

2023/36025A01800158

36025A01800158

0,0123

3.545,82 €

43,50 €

2023/36025A01800164

36025A01800164

0,0365

1.688,89 €

61,64 €

2023/36025A01800166

36025A01800166

0,0239

1.688,89 €

40,40 €

2023/36025A01800278

36025A01800278

0,0425

1.688,89 €

71,72 €

2023/36025A01800279

36025A01800279

0,0204

1.688,89 €

34,49 €

2023/36025A01800459

36025A01800459

0,0140

1.688,89 €

23,62 €

2023/36025A01800809

36025A01800809

0,0087

3.545,82 €

30,72 €

2023/36025A01800810

36025A01800810

0,0053

1.688,89 €

9,01 €

2023/36025A01900160

36025A01900160

0,0169

1.688,89 €

28,61 €

2023/36025A01900502

36025A01900502

0,0175

3.545,82 €

61,92 €

2023/36025A01900516

36025A01900516

0,0519

3.545,82 €

183,99 €

2023/36025A02000004

36025A02000004

0,1144

3.545,82 €

405,73 €

2023/36025A02000323

36025A02000323

0,0578

3.545,82 €

204,80 €

2023/36025A02000324

36025A02000324

0,0308

3.545,82 €

109,18 €

2023/36025A02000342

36025A02000342

0,1584

3.545,82 €

561,70 €

2023/36025A02000343

36025A02000343

0,0743

3.545,82 €

263,33 €

2023/36025A02000365

36025A02000365

0,0008

3.545,82 €

2,78 €

2023/36025A02000414

36025A02000414

0,0187

3.545,82 €

66,22 €

2023/36025A02000425

36025A02000425

0,0275

3.545,82 €

97,51 €

2023/36025A02000428

36025A02000428

0,1000

3.545,82 €

354,46 €

2023/36025A02000431

36025A02000431

0,0233

3.545,82 €

82,57 €

2023/36025A02000442

36025A02000442

0,0210

3.545,82 €

74,44 €

2023/36025A02000526

36025A02000526

0,0142

1.688,89 €

24,03 €

2023/36025A02000568

36025A02000568

0,1114

3.545,82 €

395,06 €

2023/36025A02000579

36025A02000579

0,1933

1.688,89 €

326,43 €

2023/36025A02000611

36025A02000611

0,1160

1.688,89 €

195,91 €

2023/36025A02000616

36025A02000616

0,0434

1.688,89 €

73,37 €

2023/36025A02000617

36025A02000617

0,0841

3.953,15 €

332,49 €

2023/36025A02000618

36025A02000618

0,0243

3.953,15 €

96,08 €

2023/36025A02000629

36025A02000629

0,0073

1.688,89 €

12,32 €

2023/36025A02000630

36025A02000630

0,0358

1.688,89 €

60,38 €

2023/36025A02000633

36025A02000633

0,1092

1.688,89 €

184,46 €

2023/36025A02000642

36025A02000642

0,0530

1.688,89 €

89,49 €

2023/36025A02000644

36025A02000644

0,1744

1.688,89 €

294,53 €

2023/36025A02000738

36025A02000738

0,0640

3.545,82 €

226,78 €

2023/36025A02000740

36025A02000740

0,1474

3.545,82 €

522,68 €

2023/36025A02000743

36025A02000743

0,0402

3.545,82 €

142,66 €

2023/36025A02000744

36025A02000744

0,0592

3.545,82 €

209,88 €

2023/36025A02000763

36025A02000763

0,0250

3.545,82 €

88,50 €

2023/36025A02000764

36025A02000764

0,0150

3.545,82 €

53,11 €

2023/36025A02000881

36025A02000881

0,0191

3.545,82 €

67,59 €

2023/36025A02000883

36025A02000883

0,0176

3.545,82 €

62,30 €

2023/36025A02001026

36025A02001026

0,0024

3.545,82 €

8,52 €

2023/36025A02100046

36025A02100046

0,0917

3.545,82 €

325,07 €

2023/36025A02100087

36025A02100087

0,0003

1.688,89 €

0,47 €

2023/36025A02100211

36025A02100211

0,0339

1.688,89 €

57,21 €

2023/36025A02100220

36025A02100220

0,0557

1.688,89 €

94,06 €

2023/36025A02100270

36025A02100270

0,0798

1.688,89 €

134,69 €

2023/36025A02100280

36025A02100280

0,0153

3.545,82 €

54,25 €

2023/36025A02100285

36025A02100285

0,0189

3.545,82 €

66,96 €

2023/36025A02100505

36025A02100505

0,0359

1.688,89 €

60,66 €

2023/36025A02100634

36025A02100634

0,0061

1.688,89 €

10,28 €

2023/36025A02100636

36025A02100636

0,0367

1.688,89 €

62,03 €

2023/36025A02100647

36025A02100647

0,0309

1.688,89 €

52,23 €

2023/36025A02100650

36025A02100650

0,0266

1.688,89 €

44,90 €

2023/36025A02100660

36025A02100660

0,2270

1.688,89 €

383,37 €

2023/36025A02100667

36025A02100667

0,1274

1.688,89 €

215,11 €

2023/36025A02100679

36025A02100679

0,1508

1.688,89 €

254,64 €

2023/36025A02100683

36025A02100683

0,0932

2.056,00 €

191,52 €

2023/36025A02100685

36025A02100685

0,0469

1.688,89 €

79,27 €

2023/36025A02100721

36025A02100721

0,0980

2.056,00 €

201,54 €

2023/36025A02100758

36025A02100758

0,0251

1.688,89 €

42,36 €

2023/36025A02100759

36025A02100759

0,0522

1.688,89 €

88,14 €

2023/36025A02100763

36025A02100763

0,0209

1.688,89 €

35,38 €

2023/36025A02100765

36025A02100765

0,1024

1.688,89 €

172,93 €

2023/36025A02100768

36025A02100768

0,0388

1.688,89 €

65,59 €

2023/36025A02100772

36025A02100772

0,1350

1.688,89 €

228,00 €

2023/36025A02100806

36025A02100806

0,0656

1.688,89 €

110,85 €

2023/36025A02100910

36025A02100910

0,0065

1.688,89 €

11,03 €

2023/36025A02200077

36025A02200077

0,0687

1.688,89 €

116,02 €

2023/36025A02200088

36025A02200088

0,0526

1.688,89 €

88,87 €

2023/36025A02200160

36025A02200160

0,0021

1.688,89 €

3,55 €

2023/36025A02200220

36025A02200220

0,0049

3.545,82 €

17,47 €

2023/36025A02200262

36025A02200262

0,0931

1.688,89 €

157,22 €

2023/36025A02200321

36025A02200321

0,0339

1.688,89 €

57,17 €

2023/36025A02200932

36025A02200932

0,2473

3.545,82 €

876,86 €

2023/36025A02200998

36025A02200998

0,0256

1.688,89 €

43,16 €

2023/36025A02200999

36025A02200999

0,1462

3.545,82 €

518,25 €

2023/36025A02201000

36025A02201000

0,1216

1.688,89 €

205,44 €

2023/36025A02201002

36025A02201002

0,1411

1.688,89 €

238,29 €

2023/36025A02201003

36025A02201003

0,0597

1.688,89 €

100,80 €

2023/36025A02400110

36025A02400110

0,0580

1.688,89 €

98,00 €

2023/36025A02400137

36025A02400137

0,0324

3.545,82 €

114,97 €

2023/36025A02400252

36025A02400252

0,0308

1.688,89 €

52,07 €

2023/36025A02400374

36025A02400374

0,0564

1.688,89 €

95,17 €

2023/36025A02500083

36025A02500083

0,0807

1.688,89 €

136,37 €

2023/36025A02500084

36025A02500084

0,0983

1.688,89 €

166,07 €

2023/36025A02500099

36025A02500099

0,0448

1.688,89 €

75,73 €

2023/36025A02500104

36025A02500104

0,1867

1.688,89 €

315,33 €

2023/36025A02500113

36025A02500113

0,1011

3.545,82 €

358,59 €

2023/36025A02500123

36025A02500123

0,0052

1.688,89 €

8,72 €

2023/36025A02500126

36025A02500126

0,0258

1.688,89 €

43,51 €

2023/36025A02500132

36025A02500132

0,0167

1.688,89 €

28,24 €

2023/36025A02500133

36025A02500133

0,0236

1.688,89 €

39,86 €

2023/36025A02500135

36025A02500135

0,0087

1.688,89 €

14,61 €

2023/36025A02500136

36025A02500136

0,0163

1.688,89 €

27,54 €

2023/36025A02500153

36025A02500153

0,0578

3.545,82 €

204,79 €

2023/36025A02500158

36025A02500158

0,0855

1.688,89 €

144,35 €

2023/36025A02500159

36025A02500159

0,0183

1.688,89 €

30,83 €

2023/36025A02500292

36025A02500292

0,1291

3.545,82 €

457,82 €

2023/36025A02500302

36025A02500302

0,0687

1.688,89 €

116,08 €

2023/36025A02500309

36025A02500309

0,0613

3.545,82 €

217,45 €

2023/36025A02500311

36025A02500311

0,0778

1.688,89 €

131,40 €

2023/36025A02500399

36025A02500399

0,0174

1.688,89 €

29,46 €

2023/36025A02500400

36025A02500400

0,0164

3.545,82 €

58,03 €

2023/36025A02500409

36025A02500409

0,0613

1.688,89 €

103,50 €

2023/36025A02500413

36025A02500413

0,0207

1.688,89 €

34,88 €

2023/36025A02500493

36025A02500493

0,0501

1.688,89 €

84,55 €

2023/36025A02500516

36025A02500516

0,0312

1.688,89 €

52,70 €

2023/36025A02500533

36025A02500533

0,0904

1.688,89 €

152,72 €

2023/36025A02500621

36025A02500621

0,0212

1.688,89 €

35,83 €

2023/36025A02500684

36025A02500684

0,0440

3.545,82 €

155,96 €

2023/36025A02500687

36025A02500687

0,0096

1.688,89 €

16,27 €

2023/36025A02500689

36025A02500689

0,2128

3.545,82 €

754,65 €

2023/36025A02500699

36025A02500699

0,1037

3.545,82 €

367,60 €

2023/36025A02500712

36025A02500712

0,1078

1.688,89 €

182,06 €

2023/36025A02500723

36025A02500723

0,0074

1.688,89 €

12,46 €

2023/36025A02500733

36025A02500733

0,0454

1.688,89 €

76,73 €

2023/36025A02500738

36025A02500738

0,0088

1.688,89 €

14,92 €

2023/36025A02500744

36025A02500744

0,0381

3.545,82 €

134,95 €

2023/36025A02500830

36025A02500830

0,0528

1.688,89 €

89,12 €

2023/36025A02500831

36025A02500831

0,1379

1.688,89 €

232,93 €

2023/36025A02500848

36025A02500848

0,0124

3.545,82 €

43,98 €

2023/36025A02500850

36025A02500850

0,0126

1.688,89 €

21,34 €

2023/36025A02500891

36025A02500891

0,0363

3.545,82 €

128,58 €

2023/36025A02600007

36025A02600007

0,0312

1.688,89 €

52,70 €

2023/36025A02600041

36025A02600041

0,0748

1.688,89 €

126,39 €

2023/36025A02600044

36025A02600044

0,0217

1.688,89 €

36,64 €

2023/36025A02600046

36025A02600046

0,1493

1.688,89 €

252,17 €

2023/36025A02600069

36025A02600069

0,1877

1.688,89 €

317,04 €

2023/36025A02600135

36025A02600135

0,0897

1.688,89 €

151,50 €

2023/36025A02600137

36025A02600137

0,1347

1.688,89 €

227,44 €

2023/36025A02600144

36025A02600144

0,1273

1.688,89 €

215,03 €

2023/36025A02600153

36025A02600153

0,0816

1.688,89 €

137,84 €

2023/36025A02600163

36025A02600163

0,0901

1.688,89 €

152,21 €

2023/36025A02600181

36025A02600181

0,0429

1.688,89 €

72,44 €

2023/36025A02600209

36025A02600209

0,1965

1.688,89 €

331,85 €

2023/36025A02600211

36025A02600211

0,0950

1.688,89 €

160,43 €

2023/36025A02600229

36025A02600229

0,0108

1.688,89 €

18,30 €

2023/36025A02600230

36025A02600230

0,1114

1.688,89 €

188,22 €

2023/36025A02600231

36025A02600231

0,2423

1.688,89 €

409,17 €

2023/36025A02600232

36025A02600232

0,1021

1.688,89 €

172,41 €

2023/36025A02600233

36025A02600233

0,1654

1.688,89 €

279,42 €

2023/36025A02600266

36025A02600266

0,1581

1.688,89 €

267,05 €

2023/36025A02600301

36025A02600301

0,6027

3.545,82 €

2.137,21 €

2023/36025A02600363

36025A02600363

0,0527

1.688,89 €

89,02 €

2023/36025A02600364

36025A02600364

0,0716

1.688,89 €

120,85 €

2023/36025A02600365

36025A02600365

0,1054

1.688,89 €

178,07 €

2023/36025A02600366

36025A02600366

0,1100

1.688,89 €

185,75 €

2023/36025A02600368

36025A02600368

0,0541

1.688,89 €

91,45 €

2023/36025A02600369

36025A02600369

0,0401

1.688,89 €

67,74 €

2023/36025A02600379

36025A02600379

0,1483

1.688,89 €

250,49 €

2023/36025A02600380

36025A02600380

0,1509

1.688,89 €

254,78 €

2023/36025A02600381

36025A02600381

0,1863

1.688,89 €

314,70 €

2023/36025A02600398

36025A02600398

0,0505

1.688,89 €

85,21 €

2023/36025A02600399

36025A02600399

0,0049

1.688,89 €

8,21 €

2023/36025A02600401

36025A02600401

0,0971

1.688,89 €

164,03 €

2023/36025A02600403

36025A02600403

0,0313

1.688,89 €

52,83 €

2023/36025A02600404

36025A02600404

0,0221

1.688,89 €

37,39 €

2023/36025A02600422

36025A02600422

0,0558

1.688,89 €

94,30 €

2023/36025A02600425

36025A02600425

0,0825

1.688,89 €

139,34 €

2023/36025A02600453

36025A02600453

0,2200

1.688,89 €

371,54 €

2023/36025A02600757

36025A02600757

0,0620

1.688,89 €

104,73 €

2023/36025A02600759

36025A02600759

0,0056

1.688,89 €

9,52 €

2023/36025A02600767

36025A02600767

0,0096

1.688,89 €

16,20 €

2023/36025A02600784

36025A02600784

0,0533

3.545,82 €

188,86 €

2023/36025A02600791

36025A02600791

0,0003

1.688,89 €

0,46 €

2023/36025A02600796

36025A02600796

0,0302

1.688,89 €

51,05 €

2023/36025A02600798

36025A02600798

0,0235

3.545,82 €

83,24 €

2023/36025A02600802

36025A02600802

0,0859

3.545,82 €

304,58 €

2023/36025A02600823

36025A02600823

0,1741

1.688,89 €

293,98 €

2023/36025A02600824

36025A02600824

0,0598

1.688,89 €

101,04 €

2023/36025A02600826

36025A02600826

0,1148

1.688,89 €

193,82 €

2023/36025A02600833

36025A02600833

0,1503

1.688,89 €

253,86 €

2023/36025A02600834

36025A02600834

0,1722

1.688,89 €

290,86 €

2023/36025A02600835

36025A02600835

0,0318

1.688,89 €

53,66 €

2023/36025A02600857

36025A02600857

0,0974

3.545,82 €

345,40 €

2023/36025A02700492

36025A02700492

0,0681

1.688,89 €

115,03 €

2023/36025A02700497

36025A02700497

0,0245

1.688,89 €

41,32 €

2023/36025A02700640

36025A02700640

0,0717

3.545,82 €

254,36 €

2023/36025A02700645

36025A02700645

0,0241

3.545,82 €

85,46 €

2023/36025A02700683

36025A02700683

0,0707

1.688,89 €

119,38 €

2023/36025A02700770

36025A02700770

0,0376

3.545,82 €

133,35 €

2023/36025A02700844

36025A02700844

0,2417

3.545,82 €

856,94 €

2023/36025A02700851

36025A02700851

0,0042

3.545,82 €

14,88 €

2023/36025A02800260

36025A02800260

0,0787

3.545,82 €

278,90 €

2023/36025A02800798

36025A02800798

0,0276

1.688,89 €

46,57 €

2023/36025A02800799

36025A02800799

0,1222

1.688,89 €

206,42 €

2023/36025A02800905

36025A02800905

0,0568

1.688,89 €

96,01 €

2023/36025A02800906

36025A02800906

0,0185

1.688,89 €

31,28 €

2023/36025A02800914

36025A02800914

0,0448

1.688,89 €

75,64 €

2023/36025A02800923

36025A02800923

0,1564

1.688,89 €

264,08 €

2023/36025A02801003

36025A02801003

0,0137

1.688,89 €

23,09 €

2023/36025A02801005

36025A02801005

0,0552

1.688,89 €

93,25 €

2023/36025A02801007

36025A02801007

0,0487

1.688,89 €

82,21 €

2023/36025A02900133

36025A02900133

0,2011

3.545,82 €

712,93 €

2023/36025A02900189

36025A02900189

0,0207

1.688,89 €

34,93 €

2023/36025A02900197

36025A02900197

0,0098

1.688,89 €

16,53 €

2023/36025A02900379

36025A02900379

0,0523

1.688,89 €

88,31 €

2023/36025A02900388

36025A02900388

0,0179

1.688,89 €

30,20 €

2023/36025A02900639

36025A02900639

0,0492

1.688,89 €

83,05 €

2023/36025A02900662

36025A02900662

0,0119

3.545,82 €

42,02 €

2023/36025A02900663

36025A02900663

0,0142

3.545,82 €

50,23 €

2023/36025A02900664

36025A02900664

0,0135

3.545,82 €

47,84 €

2023/36025A02900665

36025A02900665

0,0542

1.688,89 €

91,51 €

2023/36025A02900684

36025A02900684

0,0620

1.688,89 €

104,72 €

2023/36025A02900775

36025A02900775

0,0498

1.688,89 €

84,03 €

2023/36025A02900779

36025A02900779

0,0340

1.688,89 €

57,44 €

2023/36025A02900781

36025A02900781

0,0594

1.688,89 €

100,33 €

2023/36025A02900785

36025A02900785

0,0134

1.688,89 €

22,63 €

2023/36025A02900826

36025A02900826

0,0291

1.688,89 €

49,10 €

2023/36025A02900828

36025A02900828

0,0262

1.688,89 €

44,20 €

2023/36025A02900830

36025A02900830

0,0162

1.688,89 €

27,42 €

2023/36025A02900832

36025A02900832

0,0473

1.688,89 €

79,81 €

2023/36025A02900834

36025A02900834

0,0079

1.688,89 €

13,29 €

2023/36025A02900837

36025A02900837

0,0351

1.688,89 €

59,28 €

2023/36025A02900994

36025A02900994

0,0335

1.688,89 €

56,59 €

2023/36025A03100004

36025A03100004

0,3212

1.688,89 €

542,48 €

2023/36025A03100006

36025A03100006

0,0656

1.688,89 €

110,71 €

2023/36025A03100007

36025A03100007

0,2488

1.688,89 €

420,16 €

2023/36025A03100008

36025A03100008

0,2908

1.688,89 €

491,14 €

2023/36025A03100032

36025A03100032

0,0369

1.688,89 €

62,37 €

2023/36025A03100033

36025A03100033

0,0386

1.688,89 €

65,15 €

2023/36025A03100054

36025A03100054

0,0769

1.688,89 €

129,84 €

2023/36025A03100100

36025A03100100

0,0584

1.688,89 €

98,61 €

2023/36025A03100280

36025A03100280

0,0443

1.688,89 €

74,89 €

2023/36025A03100290

36025A03100290

0,1915

874,91 €

167,59 €

2023/36025A03100332

36025A03100332

0,0336

2.056,00 €

69,05 €

2023/36025A03100892

36025A03100892

0,0626

1.688,89 €

105,76 €

2023/36025A03100934

36025A03100934

0,0298

1.688,89 €

50,29 €

2023/36025A03100939

36025A03100939

0,0911

1.688,89 €

153,92 €

2023/36025A03100949

36025A03100949

0,0268

1.688,89 €

45,31 €

2023/36025A03100980

36025A03100980

0,7023

1.688,89 €

1.186,08 €

2023/36025A03100995

36025A03100995

0,0046

3.545,82 €

16,42 €

2023/36025A03200056

36025A03200056

0,0923

1.688,89 €

155,80 €

2023/36025A03200059

36025A03200059

0,0069

1.688,89 €

11,74 €

2023/36025A03200074

36025A03200074

0,0338

1.688,89 €

57,09 €

2023/36025A03200107

36025A03200107

0,0744

1.688,89 €

125,72 €

2023/36025A03200119

36025A03200119

0,0495

1.688,89 €

83,68 €

2023/36025A03200127

36025A03200127

0,0658

1.688,89 €

111,17 €

2023/36025A03200132

36025A03200132

0,0756

1.688,89 €

127,67 €

2023/36025A03200137

36025A03200137

0,0189

1.688,89 €

32,00 €

2023/36025A03200139

36025A03200139

0,0249

1.688,89 €

42,02 €

2023/36025A03200141

36025A03200141

0,1708

1.688,89 €

288,47 €

2023/36025A03200175

36025A03200175

0,0571

1.688,89 €

96,40 €

2023/36025A03200180

36025A03200180

0,0771

1.688,89 €

130,28 €

2023/36025A03200183

36025A03200183

0,0347

1.688,89 €

58,56 €

2023/36025A03200275

36025A03200275

0,0106

1.688,89 €

17,93 €

2023/36025A03200282

36025A03200282

0,0418

1.688,89 €

70,53 €

2023/36025A03200331

36025A03200331

0,2397

1.688,89 €

404,86 €

2023/36025A03200463

36025A03200463

0,0562

1.688,89 €

94,96 €

2023/36025A03200466

36025A03200466

0,0268

1.688,89 €

45,26 €

2023/36025A03300145

36025A03300145

0,0715

1.688,89 €

120,78 €

2023/36025A03300374

36025A03300374

0,2187

3.545,82 €

775,45 €

2023/36025A03300375

36025A03300375

0,1311

1.688,89 €

221,43 €

2023/36025A03300397

36025A03300397

0,0597

1.688,89 €

100,88 €

2023/36025A03400457

36025A03400457

0,0578

1.688,89 €

97,65 €

2023/36025A03400460

36025A03400460

0,0256

1.688,89 €

43,18 €

2023/36025A03400462

36025A03400462

0,0739

1.688,89 €

124,81 €

2023/36025A03400496

36025A03400496

0,0086

1.688,89 €

14,52 €

2023/36025A03400497

36025A03400497

0,0104

1.688,89 €

17,59 €

2023/36025A03400499

36025A03400499

0,0249

1.688,89 €

41,97 €

2023/36025A03400501

36025A03400501

0,0291

1.688,89 €

49,07 €

2023/36025A03400674

36025A03400674

0,1197

3.545,82 €

424,46 €

2023/36025A03400678

36025A03400678

0,0431

1.688,89 €

72,74 €

2023/36025A03400928

36025A03400928

0,1896

1.688,89 €

320,23 €

2023/36025A03400994

36025A03400994

0,0209

1.688,89 €

35,38 €

2023/36025A03401002

36025A03401002

0,0163

1.688,89 €

27,61 €

2023/36025A03500550

36025A03500550

0,1123

3.545,82 €

398,23 €

2023/36025A03500551

36025A03500551

0,2786

1.688,89 €

470,54 €

2023/36025A03500566

36025A03500566

0,0237

3.545,82 €

83,98 €

2023/36025A03500575

36025A03500575

0,0447

1.688,89 €

75,44 €

2023/36025A03500607

36025A03500607

0,0527

1.688,89 €

89,00 €

2023/36025A03500609

36025A03500609

0,0970

1.688,89 €

163,89 €

2023/36025A03500612

36025A03500612

0,0725

1.688,89 €

122,43 €

2023/36025A03500622

36025A03500622

0,0159

1.688,89 €

26,91 €

2023/36025A03500624

36025A03500624

0,0142

1.688,89 €

24,02 €

2023/36025A03500627

36025A03500627

0,0104

1.688,89 €

17,58 €

2023/36025A03500628

36025A03500628

0,0044

1.688,89 €

7,48 €

2023/36025A03500716

36025A03500716

0,0231

1.688,89 €

39,09 €

2023/36025A03500753

36025A03500753

0,1684

1.688,89 €

284,43 €

2023/36025A03500755

36025A03500755

0,0168

1.688,89 €

28,36 €

2023/36025A03500757

36025A03500757

0,0438

1.688,89 €

74,01 €

2023/36025A03500760

36025A03500760

0,0077

1.688,89 €

13,03 €

2023/36025A03500782

36025A03500782

0,0280

1.688,89 €

47,28 €

2023/36025A03500927

36025A03500927

0,0152

1.688,89 €

25,63 €

2023/36025A03600125

36025A03600125

0,0059

1.688,89 €

10,02 €

2023/36025A03600129

36025A03600129

0,0086

1.688,89 €

14,58 €

2023/36025A03600168

36025A03600168

0,0307

1.688,89 €

51,93 €

2023/36025A03600169

36025A03600169

0,0151

1.688,89 €

25,48 €

2023/36025A03600349

36025A03600349

0,0384

1.688,89 €

64,78 €

2023/36025A03600382

36025A03600382

0,0065

1.688,89 €

10,94 €

2023/36025A03600384

36025A03600384

0,0065

1.688,89 €

11,02 €

2023/36025A03600434

36025A03600434

0,0321

1.688,89 €

54,20 €

2023/36025A03600523

36025A03600523

0,0101

1.688,89 €

17,07 €

2023/36025A03600614

36025A03600614

0,0423

1.688,89 €

71,40 €

2023/36025A03600615

36025A03600615

0,0571

1.688,89 €

96,48 €

2023/36025A03600669

36025A03600669

0,0705

1.688,89 €

119,08 €

2023/36025A03600670

36025A03600670

0,0560

1.688,89 €

94,51 €

2023/36025A03600690

36025A03600690

0,0021

1.688,89 €

3,47 €

2023/36025A03600758

36025A03600758

0,1477

1.688,89 €

249,37 €

2023/36025A03600759

36025A03600759

0,0578

1.688,89 €

97,56 €

2023/36025A03600760

36025A03600760

0,0828

1.688,89 €

139,81 €

2023/36025A03600761

36025A03600761

0,0328

1.688,89 €

55,45 €

2023/36025A03600762

36025A03600762

0,0243

1.688,89 €

40,98 €

2023/36025A03600765

36025A03600765

0,0450

874,91 €

39,34 €

2023/36025A03600766

36025A03600766

0,0276

1.688,89 €

46,67 €

2023/36025A03600852

36025A03600852

0,3959

3.545,82 €

1.403,74 €

2023/36025A03600927

36025A03600927

0,0292

1.688,89 €

49,35 €

2023/36025A03601028

36025A03601028

0,1137

1.688,89 €

191,98 €

2023/36025A03601161

36025A03601161

0,0154

1.688,89 €

26,03 €

2023/36025A03601162

36025A03601162

0,0181

1.688,89 €

30,51 €

2023/36025A03601163

36025A03601163

0,0016

1.688,89 €

2,65 €

2023/36025A03601167

36025A03601167

0,0078

1.688,89 €

13,20 €

2023/36025A03601180

36025A03601180

0,0331

1.688,89 €

55,95 €

2023/36025A03601182

36025A03601182

0,0565

1.688,89 €

95,49 €

2023/36025A03601190

36025A03601190

0,0093

1.688,89 €

15,78 €

2023/36025A03601193

36025A03601193

0,0075

1.688,89 €

12,75 €

2023/36025A03601215

36025A03601215

0,0141

1.688,89 €

23,87 €

2023/36025A03601231

36025A03601231

0,1880

1.688,89 €

317,48 €

2023/36025A03601232

36025A03601232

0,3238

1.688,89 €

546,85 €

2023/36025A03601245

36025A03601245

0,1993

1.688,89 €

336,65 €

2023/36025A03601246

36025A03601246

0,0589

1.688,89 €

99,50 €

2023/36025A03601261

36025A03601261

0,0359

1.688,89 €

60,69 €

2023/36025A03601263

36025A03601263

0,0452

1.688,89 €

76,26 €

2023/36025A03601264

36025A03601264

0,0529

1.688,89 €

89,27 €

2023/36025A03601300

36025A03601300

0,0040

1.688,89 €

6,76 €

2023/36025A03601303

36025A03601303

0,0905

1.688,89 €

152,79 €

2023/36025A03601309

36025A03601309

0,0905

1.688,89 €

152,83 €

2023/36025A03700135

36025A03700135

0,0014

1.688,89 €

2,35 €

2023/36025A03700153

36025A03700153

0,0546

1.688,89 €

92,24 €

2023/36025A03700159

36025A03700159

0,0191

1.688,89 €

32,33 €

2023/36025A03700173

36025A03700173

0,0631

1.688,89 €

106,56 €

2023/36025A03700202

36025A03700202

0,0904

1.688,89 €

152,75 €

2023/36025A03700203

36025A03700203

0,0627

1.688,89 €

105,92 €

2023/36025A03700205

36025A03700205

0,0720

1.688,89 €

121,54 €

2023/36025A03700206

36025A03700206

0,0731

1.688,89 €

123,54 €

2023/36025A03700211

36025A03700211

0,0649

1.688,89 €

109,67 €

2023/36025A03700224

36025A03700224

0,0675

1.688,89 €

114,01 €

2023/36025A03700255

36025A03700255

0,0122

1.688,89 €

20,57 €

2023/36025A03700256

36025A03700256

0,0161

1.688,89 €

27,19 €

2023/36025A03700257

36025A03700257

0,0115

1.688,89 €

19,37 €

2023/36025A03700292

36025A03700292

0,0299

1.688,89 €

50,48 €

2023/36025A03700347

36025A03700347

0,0117

1.688,89 €

19,77 €

2023/36025A03700359

36025A03700359

0,4678

1.688,89 €

789,99 €

2023/36025A03700403

36025A03700403

0,0868

1.688,89 €

146,61 €

2023/36025A03700405

36025A03700405

0,0725

1.688,89 €

122,37 €

2023/36025A03700451

36025A03700451

0,5494

1.688,89 €

927,91 €

2023/36025A03700475

36025A03700475

0,2072

1.688,89 €

349,97 €

2023/36025A03700519

36025A03700519

0,0075

1.688,89 €

12,70 €

2023/36025A03700524

36025A03700524

0,0421

1.688,89 €

71,13 €

2023/36025A03700530

36025A03700530

0,0250

1.688,89 €

42,15 €

2023/36025A03700533

36025A03700533

0,0117

1.688,89 €

19,77 €

2023/36025A03700535

36025A03700535

0,0424

1.688,89 €

71,62 €

2023/36025A03700536

36025A03700536

0,0223

1.688,89 €

37,60 €

2023/36025A03700538

36025A03700538

0,0585

1.688,89 €

98,73 €

2023/36025A03700560

36025A03700560

0,1171

1.688,89 €

197,70 €

2023/36025A03700563

36025A03700563

0,0184

1.688,89 €

31,10 €

2023/36025A03700660

36025A03700660

0,1017

1.688,89 €

171,79 €

2023/36025A03700940

36025A03700940

0,0947

1.688,89 €

159,93 €

2023/36025A03700946

36025A03700946

0,0157

1.688,89 €

26,45 €

2023/36025A03700947

36025A03700947

0,0312

1.688,89 €

52,63 €

2023/36025A03700993

36025A03700993

0,0613

1.688,89 €

103,54 €

2023/36025A03701136

36025A03701136

0,0087

1.688,89 €

14,76 €

2023/36025A03701142

36025A03701142

0,0500

1.688,89 €

84,46 €

2023/36025A03701143

36025A03701143

0,0302

1.688,89 €

51,08 €

2023/36025A03701151

36025A03701151

0,1774

1.688,89 €

299,69 €

4º. A falta de cumprimento das obrigacións indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo do procedemento sancionador que corresponda, no que poderán adoptarse medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxectivo de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007.

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impor no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

A Lama, 22 de abril de 2024

David Carrera Cal
Alcalde presidente