Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55-Bis Venres, 20 de marzo de 2020 Páx. 17166

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

DECRETO 56/2020, do 20 de marzo, polo que se nomea secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria a Borja Verea Fraiz.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte de marzo de dous mil vinte,

Nomeo secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria a Borja Verea Fraiz.

Santiago de Compostela, vinte de marzo de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria