Consellería de Facenda

Conselleiro Facenda

O conselleiro

O conselleiro
Valeriano Martínez García

Organización Facenda

Portais
Axudas e subvencións