Consellería de Facenda

Conselleiro Facenda

O conselleiro

O conselleiro
Valeriano Martínez García
Portais
Axudas e subvencións