Consellería de Facenda

Conselleiro Facenda

O conselleiro

O conselleiro
Valeriano Martínez García

Organización Facenda

Portais

Actualidade da Consellería

Axudas e subvencións