Catálogo da Rede integrada da presenza en internet (A-Z)

Filtrar portais Icono flecha desplegable
Filtrar por texto:
Filtrar por tipoloxía:
Filtrar por tipoloxía Icono flecha desplegable
Filtrar por área temática:
Filtrar por área temática Icono flecha desplegable
Filtrar por departamento:
Filtrar por departamento Icono flecha desplegable

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Visitar o portal
Axencia Tributaria de Galicia
Visitar o portal
Axencia Tributaria de Galicia - Atriga
Axencia Tributaria de Galicia - Atriga
Visitar aplicación móbil
Ciberseguridade Galicia
Visitar o portal
Consellería de Facenda e Administración Pública
Visitar o portal
Contratos Públicos de Galicia
Visitar o portal
DigiTalent - Plan de promoción do talento dixital de Galicia 2020
Visitar o portal
Dixiterrae - Estratexia Galicia Dixital 2030
Visitar o portal
EGAP - Escola Galega de Administración Pública
Visitar o portal
Faite dixital
Visitar o portal
Fondos Europeos en Galicia
Fondos europeos en Galicia 2014-2020
Visitar o portal
GaiásTech - Portal do centro de innovación, demostración e experimentación en tecnoloxías avanzadas de Galicia
Visitar o portal
Gaiastech - Impulso da Galicia dixital
Visitar o portal
IGE - Instituto Galego de Estatística
Visitar o portal
Manual de acceso ás licitacións
Visitar o portal
Marco galego de competencias dixitais
Visitar o portal
Medidas de actuación do nodo 5G
Visitar o portal
Next Generation Galicia
Visitar o portal