Procesos selectivos Flecha desplegar

13/08/19 2086 - ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS: Resolución do 13 de agosto de 2019 e puntuacións do primeiro exercicio. Resolución do 13.8.2019

7/08/19 10B - VIXIANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FOREST

VIXILANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (PROMOCIÓN INTERNA): Acreditación do nivel de idioma de lingua galega. Nivel lingua acreditado

7/08/19 014 - BOMBEIRO/A FORESTAL

BOMBEIRO/A FORESTAL (PROMOCIÓN INTERNA): Acreditación do nivel de idioma de lingua galega. Nivel lingua acreditado

Contratación temporal Flecha movimiento

13/08/19 206R - CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA OPERATIVA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA, ESPECIALIDADE PATRÓN

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas... CONSULTAR RESOLUCIÓN

13/08/19 206S - CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA OPERATIVA DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA,ESPECIALIDADE MECÁNICO

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas... CONSULTAR RESOLUCIÓN

13/08/19 207C - CORPO DE AXUDANTES DE CARÁCTER FACULTATIVO, ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA

O Diario Oficial de Galicia fixo pública a RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas... CONSULTAR RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

19/06/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2019 pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes. DOG Núm. 115 Mércores, 19 de xuño de 2019

31/05/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: CORRECCIÓN DE ERROS Resolución de 8 de maio

21/05/19 F0119 - CONCURSO DE GARDACOSTAS 2019

CONCURSO DE GARDACOSTAS: MODIFICACIÓN DA CONVOCATORIA Resolución de 20 de maio

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368