Procesos selectivos Flecha desplegar

24/05/22 205G - ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN

ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN: nomeamento do tribunal DOG núm. 99 do 24 de maio de 2022

23/05/22 205G - ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN

ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN: listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo DOG núm. 98 do 23 de maio de 2022

23/05/22 207C - ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS

ESCALA DE AXENTES DO SERVIZO DE GARDACOSTAS: listaxe provisional de admitidos ao proceso selectivo DOG núm. 98 do 23 de maio de 2022

Contratación temporal Flecha movimiento

10/05/22 - Publicación das listas únicas definitivas

Persoas admitidas e excluídas e baremación definitiva das persoas admitidas CONSULTAR RESOLUCIÓN

6/04/22 - Publicación das listas únicas provisionais

Persoas admitidas e excluídas e baremación provisional das persoas admitidas CONSULTAR RESOLUCIÓN

28/02/22 - Lista definitiva persoas excluídas en listas únicas

Novas listas únicas de natureza funcionarial CONSULTAR RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

13/05/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS, PRAZOS DE ELECCIÓN DE POSTOS, ACREDITACIÓN DE MÉRITOS E REQUIS Resolución do 10 de maio de 2022

29/04/22 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS: PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS Resolución do 22 de abril de 2022

8/04/22 F0122 - CONCURSO ESCALAS DE ESTATÍSTICOS

CONCURSO ESTATÍSTICOS 2022: CONVOCATORIA Convocatoria

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368