Procesos selectivos Flecha desplegar

3/08/20 2066 - ESPECIALIDADE DE ENXEÑARÍA DE MONTES

ENXEÑARÍA DE MONTES: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do terceiro exercicio. Acordo do 30.7.2020

31/07/20 2077 - ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

ENXEÑARÍA TÉCNICA AGRÍCOLA: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do terceiro exercicio. DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020

31/07/20 2062 - ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS: Faise pública a data, a hora e o lugar de realización do terceiro exercicio. DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020

Contratación temporal Flecha movimiento

30/06/20 - Publicación listas definitivas de actualización de méritos Decreto 37/2006

Actualización de méritos - febreiro 2020 CONSULTAR RESOLUCIÓN

4/06/20 - Publicación Orde 01/06/20 (DOG 04/06/2020)

Proxecto piloto de citas electrónicas e entrada en vigor artigos 14 e 16 do Decreto 37/2006 CONSULTAR A ORDE

30/04/20 - Prazo de inclusión

Suspendido o prazo para presentar as solicitudes de inclusión nas listas de contratación temporal O prazo para presentar solicitudes de inclusión nas listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación...

Concursos de traslados Flecha movimiento

4/08/20 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DE PRAZOS DE CERTIFICACIÓNS E PRESENTACIÓN DAS MESMAS Resolución de 29 de xullo de 2020

16/07/20 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: CORRECCIÓN DE ERROS Corrección de erros da resolución do 6 de xullo

15/07/20 F8219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019 - SIMULADO

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: MODIFICACIÓN DO PRAZOS E INCORPORACIÓN DE POSTOS Resolución de 6 de xullo de 2020

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368