Procesos selectivos Flecha desplegar

14/02/20 205G - ESCALA SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN (AL)

ESCALA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN (AL): Criterios de corrección, valoración e superación do segundo exercicio. Criterios do segundo exercicio

14/02/20 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (P.I)

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PROM. INTERNA): Resolución do 13.2.2020 pola que se fai pública a lista de aspirantes que superaron o PS Resolución do 13.2.2020

14/02/20 2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (P.I)

CORPO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PROM. INTERNA): Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se fai pública a baremación definitiva. Resolución do 13.2.2020

Contratación temporal Flecha movimiento

29/01/20 - Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión nas listas de contratación - 2019 CONSULTAR RESOLUCIÓN

20/12/19 043 - XEROCULTOR/A

A puntuación nas listas provisionais para a contratación de persoal laboral temporal nas categorías de xerocultor (IV-43) e persoal de servizos...

5/12/19 - Publicación listas provisionais de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión nas listas de contratación - 2019 CONSULTAR A RESOLUCIÓN

Concursos de traslados Flecha movimiento

3/12/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: CORRECCIÓN ERROS DA CONVOCATORIA Corrección de erros da Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

29/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: FOLLA DE CÁLCULO DE POSTOS VACANTES OFERTADOS Buzón de postos vacantes

Códigos de escalas
Códigos de formación
Códigos de observacións

27/11/19 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA Convocatoria do concurso. DOG num. 226 do 27 de novembro de 2019

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 246, 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368