Procesos selectivos Flecha desplegar

1/01/23 NOTA INFORMATIVA SOBRE ACREDITACIÓN DO IDIOMA

As bases dos procesos selectivos convocados pola D.X. da Función Pública da establecen a necesidade de acreditar o coñecemento do idioma galego. Nota informativa e modela de instancia de remisión de documentos

21/01/22 207T - SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS F

ESPECIALIDADE DE BOMBEIRO FORESTAL-CONDUTOR MOTOBOMBA: ampliación do prazo para o segundo exercicio DOG núm. 14 do 21 de xaneiro de 2022

21/01/22 207S - SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS F

ESPECIALIDADE DE EMISORISTA/VIXILANTE/A FIXO/A: ampliación do prazo para o segundo exercicio DOG núm. 14 do 21 de xaneiro de 2022

Contratación temporal Flecha movimiento

30/11/21 - Listas das escalas de persoal de servizos xerais (PSX) e de xerocultor/a.

Publicación de apertura do prazo de inclusión CONSULTAR RESOLUCIÓN

29/10/21 - Nota aclaratoria sobre a convocatoria de solicitudes de inclusión en listas únicas

Nota aclaratoria sobre a convocatoria de solicitudes de inclusión en listas únicas publicada no DOG do 18 de outubro de 2021. Nota aclaratoria

27/10/21 2077 - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados Flecha movimiento

5/11/21 F5319 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019 - SIMULADO

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER O CONCURSO RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021

5/11/21 F5619 - CONCURSO XERAL 2019 - SIMULADO - CAMBIOS AF

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER O CONCURSO RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021

5/11/21 F5519 - CONCURSO XERAL 2019 - SIMULADO - BAREMO AR.FUN

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO PARA RESOLVER O CONCURSO RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368