PROCESOS SELECTIVOS

18/06/24

206K - ESPECIALIDADE DE ARQUIVOS

ESPECIALIDADE DE ARQUIVOS: RESOLUCIÓN de 12 de xuño de 2024 pola que se convocan para a elección de destino provisional.

17/06/24

208A - ESPECIALIDADE DE ENFERMARÍA (CONCURSO-OPOSICIÓN)

ESPECIALIDADE DE ENFERMARÍA (CONCURSO-OPOSICIÓN): Resolución pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos.

14/06/24

2071 - ESCALA DE LETRADOS

ESCALA DE LETRADOS: Resolución de 13 de xuño de 2024 pola que se fan públicas as cualificacións obtidas polos aspirantes no segundo exercicio.

CONTRATACIÓN TEMPORAL

4/06/24

2079 - ENXEÑ.TECN.MINAS - FACULT.GRAO MEDIO XUNTA GALICIA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

22/05/24

2053 - CORPO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

15/05/24

207N - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO, ESCALA TÉCNICA DE SAÚDE LABORAL

O Diario Oficial de Galicia publica a Resolución do 23 de abril de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abre o prazo de presentación...

CONCURSOS TRASLADOS

15/05/24

F0424 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2024

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL- BUZÓN DE POSTOS VACANTES

15/05/24

F0424 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2024

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL- CONVOCATORIA

5/04/24

F0123 - AXENTES AMBIENTAIS/FORESTAIS

CONCURSO DE ESCALAS DE AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS E AXENTES FORESTAIS - LISTAS PROVISIONAIS PERSOAS ADMITIDAS / EXCLUÍDAS

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Teléfono: 012
Contratación temporal:
  • Teléfono: 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 544 245, 981 545 868
Fondo de acción social:
  • Teléfono: 981 545 234, 881 999 368