Procesos selectivos Flecha desplegar

1/01/22 NOTA INFORMATIVA SOBRE ACREDITACIÓN DO IDIOMA

As bases dos procesos selectivos convocados pola D.X. da Función Pública da establecen a necesidade de acreditar o coñecemento do idioma galego. Nota informativa e modela de instancia de remisión de documentos

1/01/22 Normas COVID para o desenvolvemento das probas dos procesos selectivos

Normas básicas sobre o desenvolvemento dos procesos selectivos: Protocolo COVID

24/09/21 CELEBRACIÓN DOS PRIMEIROS EXERCICIOS

Escala de Veterinarios y Grupo I-005 Primeiros exercicios

Contratación temporal Flecha movimiento

21/09/21 2086 - CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA., ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

12/08/21 - Publicación listas provisionais de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión nas listas de contratación - 2021 CONSULTAR RESOLUCIÓN

3/08/21 - Nota informativa

Aprobación do modelo normalizado de solicitude (código de procedemento AP522U) Nota informativa

Concursos de traslados Flecha movimiento

17/09/21 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: MODIFICACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021

19/08/21 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS: CORRECCIÓN DE ERROS DA CONVOCATORIA Resolucion do 12 de agosto de 2021

23/07/21 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS: CONVOCATORIA DO CONCURSO DE FINANZAS Convocatoria DOG nº140

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368