Procesos selectivos Flecha desplegar

28/07/21 NOTA ACLARATORIA

Nota aclaratoria sobre a concorrencia dos procedementos de concurso de traslados e promocion interna Nota aclaratoria

28/07/21 2060 - CORPO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (P.INTERNA)

Corpo superior da Administración xeral (Promoción Interna): ACORDO do 14 de xullo de 2021 polo que se publican diversos acordos. DOG Núm. 143 Mércores, 28 de xullo de 2021

28/07/21 2051 - CORPO DE XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN XERAL (PRO.INT)

Corpo de xestión da Administración xeral (Promoción Interna): RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo DOG Núm. 143 Mércores, 28 de xullo de 2021

Contratación temporal Flecha movimiento

20/07/21 - Publicación listas definitivas de admitidos e excluídos Decreto 37/2006

Inclusión 2021 - Categorías I-002, I-006, I-011, II-002, II-006, II-011, II-017, II-020, IV-003 CONSULTAR RESOLUCIÓN

14/07/21 2066 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS DE MONTES

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

14/07/21 2074 - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO XUNTA GALICIA, ESCALA DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados Flecha movimiento

23/07/21 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS: CONVOCATORIA DO CONCURSO DE FINANZAS Convocatoria DOG nº140

21/07/21 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: PRESENTACIÓN DA RENUNCIA Ó CONCURSO No caso de que desexe renunciar ó concurso, deberá presentar a renuncia empregando o procedemento PR004A dirixido á Dirección Xeral de Función Pública
PRESENTAR RENUNCIA

16/07/21 F0219 - CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL 2019

CONCURSO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: MODIFICACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS Resolución do 13 de xullo de 2021

Contacto Flecha movimiento

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Aplicación: 981 541 300
  • Procedemento: 981 545 481, 881 999 315, 881 999 006, 981 545 218, 981 545 246
Contratación temporal:
  • 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • 981 545 234, 881 999 368