Procesos selectivos Flecha desplegar

25/09/23 20A7 - (CONCURSO-OPO) PROFESORES - MÁQUINA

ESPECIALIDADE DE MÁQUINAS E INSTALACIÓNS MARIÑAS (CO): RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2023 pola que se modifica a composición do tribunal. DOG Núm. 182 Luns, 25 de setembro de 2023

25/09/23 20A4 - (CONCURSO-OPO) PROFESORES - NAVEGAC

ESPECIALIDADE DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA (CO): RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2023 pola que se modifica a composición do tribunal. DOG Núm. 182 Luns, 25 de setembro de 2023

25/09/23 206Q - AXUDANTES ESPECIALIDADE DE MUSEOS

AXUDANTE ESPECIALIDADE DE MUSEOS: Temas obtidos mediante sorteo BLOQUE I: 7, 10 BLOQUE II: 3, 11...

Contratación temporal Flecha movimiento

14/08/23 2067 - CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA DE VETERINARIOS

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

2/08/23 208C - CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA TÉCNICA DE FACULTATIVOS, ESPECIALIDADE DE EDUCADORES

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

1/08/23 20A3 - CORPO DE AUXILIARES DE CARÁCTER TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA DE AUXILIARES DE CLÍNICA

Consecuencia do remate do proceso selectivo actualizáronse as puntuacións correspondentes ó apartado I do baremo e se procedeu a reordena-la...

Concursos de traslados Flecha movimiento

29/05/23 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS 2021: RESOLUCIÓN DO CONCURSO. PUBLICACIÓN DE ADXUDICACIÓNS Resolución do 22 de maio de 2023

14/04/23 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS 2021: PUBLICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS Resolución do 11 de abril de 2023

14/04/23 F0121 - CONCURSO ESCALA FINANZAS

CONCURSO DE FINANZAS 2021: PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUIDAS Resolución do 12 de abril de 2023

Contacto

Secretaría:
  • Teléfono: 981 545 227
  • Fax: 981 545 225
Procesos selectivos:
  • Teléfono: 012
Contratación temporal:
  • Teléfono: 012
Concurso de traslados:
  • Teléfono: 881 999 168, 881 999 007, 881 999 389, 981 545 770, 981 545 868
  • Fax: 981 541 555
Fondo de acción social:
  • Teléfono: 981 545 234, 881 999 368