Xeración de solicitudes e obtención de certificados de desprazamento (acceso con certificado)

Presentación de instancias para acceso aos procesos selectivos da Xunta de Galicia

Compartir
  • whatsapp

Nesta páxina dispón de dous enlaces para a xeración de solicitudes de acceso aos procesos selectivos.

Tamén pode consultar como configurar o seu navegador para descargar as solicitudes xeradas ou pagar por internet (documento PDF).

Para calquera dúbida sobre o funcionamento desta aplicación consulte ao CAU do Cixtec no seguinte teléfono: 981 54 13 00, das 8:30 ás 20:00 horas de luns a venres e os sábados de 10:00 as 14:00.

Para consultar calquera dato relativo aos procesos selectivos convocados pola Xunta de Galicia pode premer na seguinte ligazón: información xeral sobre oposicións.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais que facilite nestas solicitudes quedarán rexistrados nun ficheiro da Administración da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Dirección Xeral da Función Pública, solicitándoo mediante un escrito dirixido a este órgano, como responsable do ficheiro.

Contactos relacionados
  • Dúbidas funcionais: CAU do Cixtec
    Teléfono: 981 54 13 00
    Horario: de 8:30 a 20:00 horas de luns a venres e os sábados de 10:00 a 14:00 horas