Postos de estabilización Lei 20/2021
Compartir
  • whatsapp

Certificación do 12 de setembro de 2023 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización

Certificación do 21 de abril de 2023 de prazas OPE extraordinaria 2022 procesos de estabilización

Nota informativa

Aos efectos meramente informativos publícanse os postos de traballo derivados dos procesos de estabilización da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e da Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes á Administración Xeral da Xunta de Galicia.

As referencias de ocupación dos postos son as que constaban no rexistro central de persoal a data de entrada en vigor da Lei 20/2021, do 28 de decembro (30 de decembro de 2021).